Lüsyen      
 

LÜSYEN

Atatürk, dans etti Lüsyen'le...
Tevfik Fikret ona edebiyat dersi verdi. ?nönü, evlerinde satranç oynad?.
Naz?m Hikmet, sofralar?nda yemek yedi.
Kimler yok ki, bu belgesel roman?n sayfalar? aras?nda: Mehmet Akif'ten Victor Hugo'ya, Damat Ferid'den Oscar Wilde'a, Yahya Kemal'den Hindenburg'a, Necip Faz?l'dan, Kar?nde?en Jack'e, Abdülmecid'ten Nam?k Kemal'e, Sultan Re?ad'dan Talat Pa?a'ya Geçen asr?n en ünlü portreleri...
Ve onlar?n aras?nda bir ça? yang?n?n?n tam ortas?nda ya?anm?? inan?lmaz bir a?k hikâyesi...

Ekim 2010
ISBN: 9789750712333

Can Yay?nlar?

 

 

 

 

 

 

 

Lüsyen hakk?nda kim ne yazd??

 

 

  
  Gör. Say. : 12154 | Yayın Tarihi : 10.2010  
  | Son Güncelleme : 21.12.2014 - 11:13:08 | Şu an 54 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |