Son Baskı      
Son Köşe Yazısı
Son Günce
Son ANA HABER BÜLTENİ
 
  HO? GELD?N?Z      
 

Merhaba,

Bu site 23 Ocak 2006'da do?du.
Bugüne dek 21 milyondan fazla ziyaretçiyi a??rlad?.
Yapt?klar?m?, yapacaklar?m? bir araya toplad?. Benim için adeta bir ya?am karnesi, bir meslek bilançosu oldu.

* * *

?lk ba?ta mütevaz? siteme gelenlere yaz?lar?m? ikram ettim; hepsini s?raya sokup yoruma açt?m.
Kitaplar?m? listeledim.
Belgesellerimin baz?s?n? yay?nlay?p sizlere izlettim.
Gezdi?im ?ehirleri, gördü?üm filmleri, yazd???m portreleri, dizileri, ?ark? sözlerini ekledim sonra...
Okudu?um kitaplar, izledi?im filmler, yapt???m konu?malar, hakk?mdaki yaz?lar, albümümdeki foto?raflar geldi ard?ndan...
Her hafta ba?? bir tavsiye, her özel günde "Güncele Dair" bir yaz? veya belgeselle hareketlendi site; sürekli güncellendi.
"Nostalji" kö?esiyle, görüntü ar?ivim yava? yava? siteye eklendi.
Sonra televizyon programlar? geldi:
2006-2009 aras? "Neden"de yapt???m?z bütün tart??malar, hem görüntüsü hem program metinleriyle siteye yüklenerek, güncel sorunlara dair bir referans olu?turdu.
2009-2010'da "Canl? Gaste" sitede yerini ald?.
Bu y?l da "Canl? Ana Haber", hafta içi her gece, yay?ndan hemen sonra siteye eklendi.
Gazete yaz?lar? ise gazetede ç?kmadan site okurlar?yla payla??l?yor.
Bu arada, site kuruldu?undan beri "Günce" ad? alt?nda günlük tutuyorum. Tehdit ald???mda korkumu, ödül ald???mda gururumu, yanl?? yapt???mda kusurumu sizinle payla??yorum.
Bu payla??m sayesinde y?llard?r buradan yaz???yor, hatta arada bulu?up tan???yoruz. Yeni çekti?im filmi ya da yazmakta oldu?um kitab? ilk kez orada payla??yorum. Önerilerinizi, ele?tirilerini al?yorum, kal?c? dostluklar kuruyorum.

* * *

5 ya??m?z? doldururken yenilendik. Yeni bir yüze kavu?tuk. De?i?ik sürprizler haz?rlad?k.
Henüz büyüme ça??nda say?l?r?z. Ama konu?uyor, soruyor, yürüyor ve h?zla büyüyoruz; bir bebek tazeli?i, merak? ve heyecan?yla...
Hep böyle gider umar?m.
Bu bebe?i birlikte yürütür, büyütür, ya?at?r?z.

Can'dan sevgilerle...

CAN DÜNDAR

[email protected]
http://twitter.com/candundaradasi

Canl? Gaste Twitter adresi:
https://twitter.com/Canligaste

 

 
  En Son Eklenenler      
Can Dündar: Medyaya bask? kar??s?nda ortak direnç göstermenin zaman? geldi
8 Can Dündar, medyaya bask? ve tehdit hakk?nda konu?tu/ STV Haber
Televizyonlar?n en çok özlenen gazetecisi Mehmet Ali Birand
Naz?m Hikmet An?l?yor
Harakiri Fil
26.Türk Sinema Günleri sona erdi
?yi ki do?dun Nâz?m Hikmet
Gazeteciler Cumhuriyet'e sahip ç?kt?
Seni beni B?Z yapan ne varsa
Müslüman ortaça??ym??!
?lk 10
Twitter Günlü?ü
Naz?m Hikmet ya??yor!
"Türkiye Bas?n özgürlü?ü s?ralamas?nda çok gerilerde"
'Denizlerin dalgas?' olmak
  Duyurular      
Güncele Dair- Lefter'in ölüm y?ldönümü
Can Dündar'?n "Lefter teybi kapatt?rd? ve 'Bunlar? yazma' dedi" ba?l?kl? yaz?s? Güncele Dair'de
Haftan?n Tavsiyesi- "K?? güne?i alt?nda..."
1998 y?l?ndan bir yaz?...
"AB?M DEN?Z" K?TAPÇILARDA
Can Dündar'?n "Abim Deniz" kitab? Can Yay?nlar?'ndan ç?kt?.
LÜSYEN CAN DÜNDAR'IN SES?NDEN ?NTERNETTE
Can Dündar'?n Lüsyen kitab? art?k internette ve sesli. Lüsyen www.seslenenkitap.co m'da.
CAN DÜNDAR'IN GEZ? D?REN??? BELGESEL? "GÖZDA?I"
Can Dündar'?n Gezi Direni?i belgeseli "Gözda??" 31 May?s'tan itibaren parklarda, meydanlarda, salonlarda, kampüslerde gösterilecek.
Can Dündar'?n Twitter ve Facebook adresi
Can Dündar'la söyle?i ve konferans talepleri için:
CSA - +90 216 332 44 44-PBX - +90 532 786 52 08
Günce
Can Dündar'?n 6 Eylül tarihli Günce'sini okuyabilirsiniz
Can Dündar art?k TWITTER'da... @candundaradasi, Can Dündar'in resmi twitter hesab?...
Son bask?...
Can Dündar'?n son gazete yaz?s?n? ve güncesinin son sayfas?n? aç?l?? sayfam?z?n "Son Bask?" bölümünde bulabilirsiniz.
  En Çok Okunanlar      
X E?er
X Bahar ve ayr?l?k
X Özleme dair...
8 Güncele Dair- Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, Hüseyin ?nan...
X Yaln?zl??a al??mal?...
Sibel Kekilli
X Bir dost
X Ölmeyi ö?rendi?inde ya?amay? da ö?renmi?sin demektir!
OTOB?YOGRAF?
TEBESSÜM
  | Son Güncelleme : 19.01.2015 - 23:16:28 | Şu an 17 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |