X Sar? Zeybek
Ne?et Erta? Belgeseli
?ETT Belgeseli
Mülkiye Belgeseli
Çal?ku?lar? - Notre Dame de Sion`un Çocuklar?
8 Lider Portreleri
Delikanl?m... ?yi bak y?ld?zlara...
8 Birand'la Son Randevu
8 Can Dündar'?n haz?rlad??? 17 Aral?k Erdo?an'?n En Uzun Günü Belgeseli
8 Gözda??
Bülent Ecevit Belgeseli
8 Yüzy?l?n A?klar?
Nejat Ferit Eczac?ba?? Belgeseli
8 O Gün
Fenerbahçe Belgeseli
Naz?m Hikmet Belgeseli
8 4. Nesil
8 Köy Enstitüleri
8 Devlet Tiyatrolar? Belgeseli
?smet Pa?a
Cumhuriyet Belgeseli
Aynalar
8 Gölgedekiler
12 Mart
Cumhuriyet'in Kraliçeleri
Demirk?rat
Halef
?? Bankas? Belgeseli
?nsan Haklar? Belgeseli
 
     
 
 
   
  Devlet Tiyatrolar? Belgeseli      
 

Jeneri?i izlemek için resme t?klay?n. Zaten Tiyatro Dedi?in Nedir ki? / 3 Bölüm.

Turkiye'de devlet tiyatrolar? yar?m as?rl?k b?r geçmi?e sahip. Müslüman bir toplumda tiyatronun kurulu? sanc?lar?yla ba?layan belgesel, devlet tiyatrolar?n?n 50 y?l boyunca ya?ad??? zorluklar? ve bugün geldi?i noktay? anlat?yor. 1999 y?l?nda ATV'de yay?nlanan belgeselin jeneri?ini izlemek için resmin üzerine t?klay?n?z.


Belgeselin 1. bölümünü izlemek için resme t?klay?n. Zaten Tiyatro Dedi?in Nedir ki? / 1'nci bölüm
Belgeselin 1. bölümünü (40 dakika) izlemek için resmin üzerine t?klay?n?z.

Belgeselin 2. bölümünü izlemek için resme t?klay?n. Zaten Tiyatro Dedi?in Nedir ki? / 2'nci bölüm
Belgeselin 2. bölümünü (45 dakika) izlemek için resmin üzerine t?klay?n?z.

Belgeselin 3. bölümünü izlemek için resme t?klay?n. Zaten Tiyatro Dedi?in Nedir ki? / 3'ncü bölüm
Belgeselin 3. bölümünü (34 dakika) izlemek için resmin üzerine t?klay?n?z. 
  Gör. Say. : 21273 | Yayın Tarihi : 1999  
  | Son Güncelleme : 20.12.2014 - 12:31:58 | Şu an 40 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |