MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
Canl? Gaste'de konu?tu
PEN: Geriletici bir hamle
Sanat?n Merkezinde Ya?am
Veda mektuplar?
Bu sene kaybettiklerimiz
Dostlar 'Ne?et Erta?' Söylüyor
Pazartesi 27- Yeni Türkü
Friday 10- Friends Sing Ne?et Erta?
2013'ten sat?rba?lar?
Ne?et Erta? için toplan?yoruz
"Bozk?r?n Tezenesi" an?lacak
Ne?et Erta?'?n türküleri yank?lanacak
Bozk?r'?n Tezenesi ?? Sanat'ta
Sosyal medyada en çok payla??lan kö?e yazarlar?
2013'ün en çok tercih edilen gazeteleri
Dostlar? Ne?et Erta?'? anacak
2013'te medyaya damga vuran 10 olay
Yar?-ayd?n
??siz gazeteciler trajedisi büyüyor
Zara'dan TRT'de ak?llara ziyan sansür!
TRT ekranlar?nda ak?llara ziyan sansür! Oturup güleceksin!
"Bu dönem de yarg?lanacak"
Çok Okunan Yazarlar
Ne?et Erta? an?s?na
Bu hafta ne yapsak?
2013 Y?l?nda Kaybettiklerimiz (4) Mehmet Ali B?RAND
Zara... Durumdan vazife ç?kard?!
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Eski Ergenekon hakiminden fla? itiraflar
Bu hafta ne yapsak?
Odyssee Sinemas? 100 Ya??nda
Ergenekon hâkimi; "Ahhh delil ahhh"
Sesi, solu?u ve dostlu?unu sahneye ta??yacaklar
Gazeteci Bünyamin'i kurtarmak
Ünlülerden Berkin için mesajlar
Eski Ergenekon Mahkemesi Ba?kan?'ndan "Kumpas" itiraf?
?? Sanat'ta Ne?et Erta?
?? Sanat 10 Ocak'ta Ne?et Erta?'? anacak
Cumhuriyet'in devrimci babalar? ve çocuklar?
ODTÜ bo?una direnmiyor
Mektubunuz var
Cinema ODYSSEY celebrates 100th year
'Bozk?r?n tezenesi'ne sayg?
Can Dündar: Devlette cinnet!
Dostlar? büyük ustay? anacak
Mektup, 'ORTAK ?RADE' ürünüdür
8 Can Dündar'?n "Yang?n haftas?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
Can Dündar: Devlette cinnet!
'Bozk?r?n tezenesi' Ne?et Erta? an?l?yor
Ba?bakan'?n ad varl??? (37)
Kitap Fuar?'nda bu y?l Orhan Kemal olacak
'Yumu?ama olacak'
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta 7. kez aç?l?yor
'Devlet adam?' ?smet ?nönü
Çukurova'da kitap kokusu
Ne?et Erta? özel...
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Ne?et Erte?'?n türküleri ?? Sanatta yank?lanacak
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta aç?lacak
Bozk?r?n Tezenesi an?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Edebiyat ?öleni..
Çukurova Kitap Fuar? kap?lar?n? aç?yor
Y?l?n ilk fuar? 14 Ocak'ta
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Adana'da edebiyat ?öleni
Çukurova 7. Kitap fuar? aç?l?yor
?zmir cadde
Gasteci
Orhan Kemal memleketinde an?lacak
ORHAN KEMAL Çukurova Kitap Fuarunda an?lacak
Çukurova Kitap FUARI 7. KEZ kap?lar?n? aç?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Ferhat Tunç 30 Y?l?n? Anlatt?
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
Kordon'da bal?k keyfi yapt?lar
Ben yaln?zca mesle?ime aitim
Ji rojnamegeran re azadî
2014'ün ilk kitaplar? TÜYAP Adana Fuar?'nda
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
8 Can Dündar Ne?et Erta?'? anma gecesinde/ Show TV
Çok Okunan Yazarlar
Nutuk'u Çinceye çevirecek
Kitaplar?n Adana ç?karmas?
Dalgalar ?ark? söylerken
Körümü? gözlerin
F?kralarla 2013
"Bizim ku?ak gençlik döneminde çok ?iir yazd?"
Çukurova 7. Kitap Fuar?, Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Orhan Kemal TÜYAP Kitap Fuar?nda...
Kitapl? günler ba?l?yor
Adana kitapla bulu?uyor
Çukurova'da kitap fuar?
Ne?et Erta? ?? Sanat sahnesinde an?ld?...
Çukurova 7. Kitap fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Çukurova Book Fair opens to bookworms
Kitap Fuar?nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Orhan Kemal'in 100. do?um y?l? Kitap Fuar?nda kutlanacak
Kontrgerilladan hesap soral?m
Emina?ao?lu, Çankaya Belediye Ba?kan?
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Fuarlar Adana'ya 148 milyon TL kazand?rd?
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal ile aç?l?yor
Kitap Fuar? bugün aç?l?yor
Fuar Orhan Kemal sempozyumuyla aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu ve yorumland?/ Beyaz TV
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Beyaz TV
Çok Okunan Yazarlar
Kaybetti- Can Dündar
Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?
Polisler Bilal Erdo?an'? da Dinlemi?
Çukurova, Orhan Kemal'i an?yor
Bilal Erdo?an dinlemeye tak?ld?
Çukurova Kitap Fuar?'nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Dün kahramand? bugün...
"Bugün bizim"
Çukurova kitap fuar? ba?l?yor
Usame'den Bilal'e: Mum gibi olaca??z
Çukurova Kitap Fuar? aç?ld?
Günün Biberi
Orhan Kemal 100 ya??nda Çukurova'da
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Beyaz TV
Ba?bakan Erdo?an da telefon dinlemesine tak?lm??!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd? ç?kt?!
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?
Son s?zmalar Erdo?an ailesinden
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?: Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd?n? yay?nlad?lar!
Bilal Erdo?an pazarl?kta
Ba?bakan? da dinlediler
Ba?bakan Erdo?an'? da dinlemi?ler
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?r?ld?
Yüzbinlerce kitap okuyucular? bekliyor
Erdo?an da dinlenmi?
8 Canl? Gaste'nin "Hedef Ba?bakan" haberine yer verildi/ FOX TV
8 Ne?et Erta? ölüm y?ldönümünde an?ld?/ CNN Türk
8 Çukurova Kitap fuar? aç?l?yor/ CNN Türk
Mehmet Ali Birand
'Kanun Ç?kar?yoruz Kanun'
Erdo?an da dinlenmi?
Art?k çooooook masum kalm?? bir rü?vet hikayesi
Çok Okunan Yazarlar
Bugün Birand'?n ölüm y?ldönümü! Birand's?z bir y?l nas?l geçti? Sevenleri anlatt?!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'a göre havada darbe kokusu var
Mehmet Ali Birand / Ölümünün 1. Y?l?nda sayg? ile an?yoruz
Türk Bas?n?'n?n zirve ismi M.Ali Birand Usta'ya sayg?
Kafa kar??t?ran tweet: 'Y?ld?z'lar? bar???yor mu?
Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
?nönü'lerin iki cinayet hikayesi
Memo? giti hayat grile?ti
Affet bizi
Yüzsüz Zühtü
'Dün Birand bugün Hrant'
Siyasetin finansman? ve ahlak meselesi
'Röportaj'a baharda devam
"Ahlaks?zl???" tescil için mahkeme karar? gerekmez
Ne?et Erta? an?ld?
Demek ki okuyormu?uz
Çok Okunan Yazarlar
?lahl?ktan Seyyitli?e
Hayata hep gülerek bakt? - Mehmet Ali Birand
Telefonlar? Dinlemeli mi?
Gündem zehirlenmesinden korunma yollar?
Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m
Kitap Fuar?...
Öcalan 'Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m' dedi mi?
Gkv Özel Okullar? Ö?rencileri Kitap ?öleninde
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
Türkiye'nin ilk Â??k Veysel müzikali sahnelendi
BDP'den yalanlama
'Erdo?an'? Gezi'den kurtard?m demedi'
K?z tavlama Sanatlar?!
Semahat Arsel'in Yar?m As?r?
?mral? heyetinden aç?klama
Naz?m'?n renkli görüntüleri ar?ivden ç?kt?
Heyeta BDP-HDP'ê nûçeyên der barê Ocalan de derewandin
Can Dündar kö?esini Mumcu'ya ay?rd?
?slamc?l?k fena patlad?
Can Dündar U?ur Mumcu'yu yazd?
Sesli Dükkan
Tehdit edilen savc?: Adalet önünde herkes e?ittir, muktedirler de dahil
Seslenen Kitap
Günün Sorusu
Meltem Acet: Copy paste habercilik yap?l?yor
Erta? ?? Sanat'ta an?ld?
Naz?m Hikmet'in ilk renkli görüntüleri
8 Hasan Cemal: Türkiye'de darbe diye hukuk tepeleniyor/ samanyoluhaber.com
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan Erdo?an'? nas?l kurtard??
Çok Okunan Yazarlar
CHP'liler Mansur Yava?'a AKP'liler Melih Gökçek'e Oy Verecek Mi Ki?
Can Dündar: "Yine de dosya patlas?n. Zor bir durum"
Erdo?an'a "Telefon görü?mesi" sorusu
Sükutun sesi U?ur Mumcu gerçe?in öncüsü Okkan
Naz?m Hikmetin renkli görüntüleri ortaya ç?kt?
Ba?bakan'm ad varl??? (39)
Elinde silah? olan, silah?na da sözlerine de dikkat etmelidir!
17 Aral?k'ta yurtd???na kimler ç?kt?
Türkiye'nin ilk Sesli Kitap Dükkan? aç?ld?
Türkiye'nin ilk 'sesli kitap' dükkan?
Erdo?an'a deste?im haram m? olsun?..
Yazarlar? kendi sesinden dinleyin
Sesli kitaplar, bir dükkânda topland?
Kitaplar 'ses'lendi!
Kendi kitaplar?n? kendileri seslendirdi
Sahibinin sesinden kitaplar
Annesinden Koray Çal??kan'a 'az konu?' ö?üdü
Meih A??k'?n kö?e yaz?s?ndan
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Seslenen Kitap dükkân? aç?ld?
?nternete ra?men kütüphane tutkusu
Kitaplar art?k size 'Ses'leniyor
Kendi kitaplar?n? seslendirdi
Annesi Koray Çal??kan'a 'evlad?m biraz az konu?' diyor!
8 Sesli Kitap uygulamas? bas?na tan?t?ld?/ CNN Türk
8 Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?/ SKY Türk 360
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Beyo?lu'nda Aynur izdiham?
Ulan hepimiz oradayd?k be
8 Gece Gündüz'ün "Seslenen Kitap" haberi/ NTV
Ertu?rul Özkök: Ulan hepimiz oradayd?k be
First audiobook shop in Turkey opens online this week
Günün sorusu
First audiobook shop in Turkey opens online this week
'Kay?kç? dövü?ü'nün foto?raf?n? verdiler
Öcalan'?n Agos'a mektubu üzerine
Ya?ad???m?z aile cenderesi, bir eziyet kampanyas?yd?
Emrah ve 'Gelmeyen Bahar'
?lk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Eski AKP "medyas?" i?siz gazetecilerle dalga geçiyor
Fener'i savunan Balbay'a tokat gibi cevap
Abdi ?pekçi katledili?inin 35. y?l?nda törenle an?ld?
Kaos notlar?
Sesli Kitap Dükkan?
Okuma sadece dinle...
Küçük tavsiyeler
Sahibinin sesi
AKP'nin oy oran?
Çok Okunan Yazarlar
Seslenen Kitap is the First Audio Book Shop in Turkey
Devleti soyanlar güvende
Türkiye krizin e?i?inde mi?
2015'e Giden Yol Bu Mükemmel ?ölen'de...
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? 'Seslenen Kitap'
Sesli kitap dükkân? aç?ld?
Ünlülerden Ali ?smail Korkmaz tam destek tweetleri
Hakan ?ükür: ?imdi de adalet yerini bulmal?!
Aile Albümü
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?!
Ortado?u'ya uzanan Çete 70'lerde örgütlendi
Can Dündar kendisini dinleyen polise seslendi!
Can Dündar telefonun dinlendi?ini nas?l fark etti?
Can Dündar'dan kendisini dinleyen 'telekulak'a mektup!
Can Dündar'a Cevap Vermek Geldi ?çimden
Kitaplar dile geldi
Bilderbergci Fehmi'ci?imin kübik halleri
'Sorun, Merkez Bankas?'n?n ba??ms?z olmamas?'
Audio book store offers books read by authors
Cumhurba?kan? Gül niçin bu kadar ?a??rd??
8 "Seslenen Kitap" tan?t?m?/ Youtube
Türkiye'nin ilk sesli kitap dukkan? 'Seslenen Kitap' aç?ld?
Can Dündar'dan çarp?c? iddia
Can Dündar: Yasad??? dinleniyorum
Can Dündar telefonunun dinlendi?ini nas?l fark etti
Not Defterine Kay?tl? 5 Albüm
Freedom House
Bilal Erdo?an ve Altayl? telefonda; HaberTürk'te anket nas?l çarp?t?ld??
Fatih Altayl?'n?n bomba ses kayd?
Günün Televizyoncusu Can Dündar
8 Can Dündar'?n kat?laca?? "Ayk?r? Sorular"?n fragman?/ CNN Türk
"Soyduysa beni soydu, size ne..."
Can Dündar'dan AK Parti seçmeni analizi
Can Dündar'?n zihnindeki seçmen
Ben de da?a ç?kard?m
Oral Çal??lar k?zd?: 'Can Dündar'?n zihnindeki seçmen'
Y?lmaz Özdil'den cemaate bomba ça?r?
Hasan Cemal: Dilim inkar edilse, yak?nlar?m öldürülse ben de da?a ç?kard?m, ama...
Günün Televizyoncusu Can Dündar
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?
Bu site ile okuyucular art?k dinleyici oluyor
Ayd?n a?ireti nas?l kaybetti?
'O kadar gazeteciyi kim att?rd??'
A??r? ?akac? Oral Çal??lar'?n popülizm güzellemesi
Apo'dan Tayyip'e s?n?rs?z destek: Çals?nlar ki ülke bölünsün!
?stanbul dukal???... (2)
Ferhat Tunç: Cihanbeyli, Kulu ve Haymana'y? alaca??z
Can Dündar yazd?: Al sana porno
"Birbirinin kopyas? yap?mlar, dizi enflasyonunu ortaya ç?kard?"
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Porno mafyas?!
'Hiçbir dönemde bas?na bu kadar a??r bir ?ekilde müdahale olmad?'
Altayl? olan? özetledi: Bas?na a??r müdahale var
Sabanc? suikast?n?n en gizemli ismi yakaland? m??
Ecdad?n tohumu!
Kod Kara Misyon
Konu?mak üzereyken cezaevinde öldürüldü
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
Bu bas?n ne zaman do?ru dürüst görev yapt? ki?
'Can'l? gaste +1 ekran?nda
CPJ: Erdo?an"?n gazeteci azarlamas? ?oke edici; internet yasas? sansür habercisi
K?rca polis müdahalesini anlatt?
Bu?day?n Türküsü - Yeni Türkü
Türkiye'de 59 gazeteci neden i?inden oldu?
Demirören'den Ba?bakan'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m
Demirören'den Ba?bakan Erdo?an'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m!
Derya Sazak tek tek aç?klad?
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu? Derya Sazak yeni kitab?nda anlatt?!
Derya Sazak'dan Demirörenleri bitirecek kitap!
Derya Sazak suskunlu?unu Medyaradar'a bozdu: Gazetecili?imiz de?il kötü siyasetiniz bats?n!
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu?
Sazak:Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Süleyman Aslan'?n tahliyesine eski vekillerden tepkiler sürüyor
Can Dündar, Savc? Öz'e fena yüklendi
Uluslararas? Komite'den Türk hükümetine ikaz!
Sazak: Ba?bakan aray?nca panikleyen patron, 'Hasan Cemal'i atal?m' dedi!
Ali A?ao?lu: Savc? Öz Dubai'ye gitmek istedi, 'Emriniz olur' dedim!
Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Habertürk'ten sonra bir bomba da Milliyet'ten!
Cadde-Sokak
Ben yokken neler olmu?
Trafikte kitap dinleyin!
Gov't interference in media revealed in former editor's book
'Ba?bakan?m üzdük gazeteyi satay?m m?'
'Milliyet'i satmaya haz?r?m Ba?bakan?m'
Bats?n böyle gazetecilik!
8 Derya Sazak'?n kitab? "Bats?n Böyle Gazetecilik"in haberi/ Kanaltürk
8 Halkbank Genel Müdürü'nün tahliyesinin sosyal medyada yank?lar?/ Halk TV
8 Can Dündar'?n Ali A?ao?lu ile ilgili yaz?s?n?n haberi/ Cem TV
Government interference in media revealed in book of former editor-in-chief
Mor Yumurta Tur?usu
Gkv'lilerin Okuma A?k? Kitap Fuar?n? Gaziantep'e Ta??yacak
Fatura nerde Zekeriya?
Gezi Park?n? takip eden 59 gazeteci i?inden oldu
GKV'liler kitap fuar?nda
Gazeteciler özgür mü?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
Melih Gökçek Can Dündar'a öyle bir cevap verdi ki...
E?ekler Olmasa, Semer de Olmaz, Semerci de...
Melih Gökçek, Can Dündar'? pi?man etti
Melih Gökçek'ten Can Dündar'a ?ok tweet! Kökün Bizans'a m? dayan?yor?
MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
Gökçek'ten Can Dündar'a çok zor soru
Çok Okunan Yazarlar
Gökçek'ten Dündar'a ?ok tweet!
Bizansl? m?s?n Can?
Gazetecinin ütopyas?
Medyan?n üstünü hal?yla örttüler
Selçuklular m? Bizansl?lar m? daha insafs?zd??
Vay be bugünleri de gördük
Are journalists free?
Gökçek'ten Can Dündar'a Bizansl? m?s?n?
'Sol'a dair tart??ma!
Sansürü ajanlar arac?l???yla uyguluyorlar
Balbay ve ?ükran Soner kimin yan?nda yer alacak?
"Can Dündar'?n Bizans Hayranl???"
Can Dündar Bizans askeri oldu
Bizansl? olmak yâhut Kirye, Eleison!
Macaristan'dan
MEMLEKET?N gerçek gündemi
Ahmet Ümit "Kitap Fuar?" sözü verdi
Can Dündar'dan Gül bombas?
Derya Sazak Milliyet'i anlat?yor: Bizi harcad?lar!
Zihniyet ayn? oyun ayn?!
8 Hakan ?ükür'ün "Gezi'ye giderdim" sözleri yorumland?/ Kanal 24
8 Can Dündar'?n Macaristan'dan telefon ba?lant?s?/ Art? 1 TV
Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler Toplant?s?n?n 27.si düzenlendi
Goran Bregovic His Wedding
Macaristan Abdullah Gül'ü a??rlad?! Can Dündar ise..
Anadolu'da Selçuklu Belgeseli
Gül'den aç?k mesajlar
Dün cici, bugün kaka!
Gül s?k?nt?l?
Toward the 'Mubarak model'
Malazgirt kap??mas?
'S?k?nt?'y? halka fatura ederek a?mak!
Nagehan Alç?'dan Milliyet ve Derya Sazak bombalar?!
Abdullah Gül'den alo Fatih'e kar?? medyaya isyan tavsiyesi!
Cumhurba?kan? Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül'den 'Alo Fatih' hatt?na tepki: Olamaz böyle ?ey; yay?nc? al??veri? ili?kisi içinde de?ilse isyan edecek
Gül'ün Alo Fatih tepkisi
Gül'den tart??mal? internet yasas?na onay
THY'nin Cemaat ambargosunu Abdullah Gül deldi
Paralel, Gül'ün uça??nda
Gül, "Medyaya müdahale edilmemeli"
Milliyet'te Can Dündar itiraf?
8 Derya Sazak'?n "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? üzerine konu?uldu/ Halk TV
'?ktidar Yay?n Ak???n? Dahi Belirliyordu'
Abdullah Gül'den 'Alo Fatih' tepkisi
Tuna boylar?nda iki gün
Gül ile gündeme dair sohbet
Muhte?em Yüzy?l? Birde Bu Gözle Seyredin
Kaç Y?l Oldu?
?ktidar yay?n ak???n? dahi belirliyordu
Twitter Günlü?ü
Kültür Sanat- Bats?n Böyle Gazetecilik
"Bas?n yeri geldi?inde isyan edecektir"
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
Seslenen Kitap
Siyaset; yalan harman?...
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
Derya Sazak: Bizi harcad?lar
Tepeba??'ndan Sesli Kütüphane
8 Derya Sazak'la "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? ve Milliyet'e hükmetin bask?lar? üzerine konu?uldu/ Aljazeera Türk
Türkiye'nin Michael Jackson'lar?
Audiobook shop seeks stable market position
Derin kulak Pensilvanya
Abdülhamit'ten ders al bari...
WILL YOU TURN A BLIND EYE IN M?T BILL, TOO?
Hayata Dönü? 28 ?ubat'?n devam?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlendi?i haberi/ Kanal 24
Thousands wiretapped, including PM Erdo?an, intel chief and top journalists: Report
Tarihin en büyük dinleme skandal? ortaya ç?kt?, Twitter çalkaland?!
8 Yusuf Ziya Cömert'in 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlenmesiyle ilgili röportaj?/ a haber
8 Telefon dinlemeleri Man?etlerin Dili'nde yorumland?/ Kanal A
Twitter 'dinlemeyle' çalkalan?yor
CHP'yi de dinlemi?ler
7 bin ki?ilik listenin anlam?
Can Dündar "Dinleme iddialar?n?" nas?l gördü
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Gizli 300 bin tape var
Edep Yahu, Biraz Edep!..
Her kesimden insan? dinlemi?ler
Gizli 300 bin tape var
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Reports of wiretapping make waves in Ankara
Cumhuriyet ve Kad?n Haklar?... Gazi ile Fikriye...
Twitter y?k?ld?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar? dinlendi/ Kanal A
8 Paralel örgüt 7 bin ki?iyi dinledi/ FOX TV
Can Dündar yazd?
Can Dündar'?n ?oke eden Öcalan yaz?s?!
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan ne dediyse ç?kt?! Paralel yap?ya dikkat!
Gerçek nerede
'Selam Terör Örgütü' adl? bir ordu!
Faik I??k, fikrini de?i?tirdi, Bilal Erdo?an'dan para ald???n? reddetti
Kre?leri bile dinlemi?ler
Akustik uzman? Canl? Gaste'de aç?klad?
Alo Fatih
Depresyon mu melankoli mi?
Tepeba??'ndan Engelli Çocuklara Sesli Kitap
Ayd?n Do?an yeni Erol Simavi'dir
Örnek adam: Erbakan
Eavesdropping scandal uncovers rogue agenda
Ayd?n Do?an için yolun sonu göründü!
Sana m? soracaklard??
Bizans Çocuklar?
Can Dündar yazd?
Hayat dostlarla güzel
Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!
Can Dündar istifa etti
Can Dündar, art? 1 TV'den ayr?l?yor mu?
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar'dan ?oke eden istifa karar?! Bu anons kafa kar??t?rd?...
Can Dündar art? 1'den ayr?l?yor mu? Canl? Gaste'ye bu ak?am nas?l veda etti?
Goran Bregoviç Zorlu Center PSM'ye geliyor!
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Can Dündar canl? canl? veda etti
Can Dündar veda etti!
Can Dündar neden ayr?ld?? Can Dündar kimdir?
8 Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!/ medyafaresi.com
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Art? 1'de ikinci deprem! Can Dündar da veda etti!
Can Dündar ?stifas? ?le ?ok Etti!...
Yar?n Silivri?de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Can Dündar'?n "Canl? Gaste"si son nefesini verdi!
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda istifa!/ ajanshaber.com
8 Can Dündar Art? 1'den istifa etti!/ tvhaber.com
Can Dündar'dan ?ok istifa
8 Can Dündar canl? yay?nda istifa etti/ ensonhaber.com
Can Dündar canl? yay?nda istifa etti
Seni de dostlar?n yiyecek!
'Bo?ver yazma, beyefendiyi k?zd?rma!'
'Ayn? medya düzeni devam ediyor'
Yar?n Silivri'de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
?ktidar korkusu haber yapt?rm?yor
Bunlara dikkat edin
K?sa K?sa
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda Art? 1'i sarsan istifa mesaj?!/ gazeteciler.com
Can Dündar canl? yay?nda veda etti
Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti
Can Dündar istifa etti
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
Devrimciler, Sosyalistler Burjuvazinin Gözüyle Bak?p, Diliyle Konu?amaz
Silivri'de, babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Can Dündar Art? 1 TV'den neden istifa etti
Can Dündar istifa etti
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
8 Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti/ t24.com.tr
Can Dündar'dan çok sert yaz?
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Can Dündar'dan Erdo?an'a: Terörist sensin!
Can Dündar veda etti!
Havuz Medyas?
Sensin terörist
Can Dündar istifa etti
Art? 1'de bomba geli?me! Can Dündar geri döndü! Kanal?n yeni sahibi kim oldu?
"Canl? Gaste" geri döndü!
Art? 1 TV'den bir ilk! Kanal kime devrediliyor?
Can Dündar'dan Art? Bir aç?klamas?
Can Dündar geri döndü
Bu da Esenyurt'un tapeleri
Art? 1 TV'ye geri döndü
Ahmet Kaya's?z 'Bir Eksi?iz'
+1 çal??anlara devrediliyor
Art? 1 kanal? çal??anlara kald?
Can Dündar geri döndü
Can Dündar'dan fla? Art? Bir aç?klamas?!
Zorlu'da Bregovic'le Balkan havas?
?ubat 2014'ün öne ç?kanlar?
Sensin terörist!
Can Dündar Erdo?an'a seslendi, 'Sensin terörist'
Yabanc?lar ve içi?lerimiz; dershaneler ve okullar i?gal ordular?n?n yerlerini alabilir mi? (9)
Ay?n Web Siteleri
Art? 1 TV'de Can Dündar darbesi!
8 Can Dündar'?n "Seçim sonucu ne olur?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Eski genel yay?n yönetmeni Can Dündar'? topa tuttu: Bu ay?b? temizle!
Art? Bir'in patronu kanaldaki yeni dönemi anlatt?
Can Dündar öyle bir seçim sonucu tahmini yapt? ki..
Çok Okunan Yazarlar
8 1 De Medya/ ARTI 1 TV
Çok Okunan Yazarlar
Türkiye'de bir ilk: Art? 1 TV çal??anlara devredildi
Bozguna u?rayacaklar!
Quote of the fay
Tutarsa umut olur
Art? Bir hisseleri çal??anlarda
AK Partiyi ummad??? bir bozgun bekliyormu?!
Ho?, Dündar'a seslendi
Can Dündar'a göre seçim sonuçlar? bu mu olacak?
30 Mart'ta sonuç ne olur? AK Parti'yi korkutan tehlike
Can Dündar'?n Art? Bir kanal?nda ilk icraat? ne oldu?
??te Can Dündar'?n Art? 1 kanal?ndaki ilk icraat?! H?zl? ba?lad?...
Ba?bakan: Zerrin Han?m'?n Dan??tay Ba?kan? olmas? için rakip aday çekilsin
Müzik- Yeni Türkü
Art?1 TV çal??anlara devredildi, Can Dündar geri döndü
Tayyip Erdo?an'?n Ba?bakan olarak kar??mad??? yer mi kald??
Can Dündar, 1 kanal?n?n yönetiminde önemli bir s?nav veriyor
Tarih tekerrür eder mi?
Marmara ?leti?im'den at?lan Dr. Figen Algül, Can Dündar'?n konu?u oldu
Can Dündar'?n 2. Dönü?ü hareket katt? ama
Bats?n Böyle Gazetecilik
Tarih tekerrür eder mi?
?cat etti?imiz tanr?lar
Can Dündar yazd?
Erdo?an konu?tu Twitter y?k?ld?
"Ba?bakan? dinlerken onun ad?na utand?m"
Ba?bakan - Demirören kasetine ilk yorum
'Ba?bakan ad?na utan?yorum'
Ba?bakan medya patronunu a?latt?, Meclis'te tansiyon yükseldi!
Çok Okunan Yazarlar
Facebook ve Youtube kapat?labilir mi? Durumumuz bu kadar vahim mi?
Ba?bakan-Demirören kasetine Derya Sazak yorumu
Derya Sazak ses kay?tlar?n? de?erlendirdi
8 ?arlo'nun oyunca?? oyuncak müzesinde/ CNN Türk
8 1 De Medya/ Art? 1 TV
Bats?n Böyle Gazetecilik
Siyasete Reklamc? Eli De?di!
Turkish media boss reduced to tears by PM Erdo?an, new recording reveals
Kad?nlar için...
Twitter - Sosyal medyadan tepkiler
Ba?bakana dava açacak
Anne ve babalara
Demirören'in gözya?lar? Meclis'te
Fatih Altayl? i?siz kalmaktan korkuyor mu?..
Sazak: Toplu bas?n davas?na dönü?ebilir!
Erkeklik: ?ktidar?n ta??yan? ezmesi
Derya Sazak'tan bomba aç?klama; Kovulan yüzlerce gazeteci dava açacak!
Can Dündar Erdo?an'?n dilinin sürçmesi sonras? o yaz?y? payla?t?
'Adi, kepaze, namussuz herif!'
Hayat beni do?ruluyor
Gazeteciden patron olur mu?
A?latan konu?ma Meclis gündeminde
Çok Okunan Yazarlar
Deya Sazak: Kimseye ihanet etmedim
Can Dündar yazd?: Adam?n Has?
"RTÜK'ten gelecek cezay? sana gönderirim!"
Derya Sazak, Ba?bakan'a dava açmaya haz?rlan?yor
8 Ekrem Dumanl?'n?n yaz?s? okunurken Milliyet ve Can Dündar'dan söz edildi/ FOX TV
Tahliyeler arka arkaya geldi! Twitter'da ne yorumlar yap?ld??
Fla? Yorumlar, Tahliyeler ?çin Ünlüler Ne Diyor
Canl? Gaste'de konu?tu
Son kaset medya patronunun
Amerika'da Türkçe Olimpiyatlar? Heyecan?
?lk seslendirmemi 5 ya??nda yapt?m
"Art? 1" olay?
Can Dündar yazd?...
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Ece Temelkuran'?n Berkin isyan?
+1 TV için "aç?k reklam"
Milliyetin patronu telefonda a?lad?!
Türk Solu - Nur Bostanc?o?lu
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Canl? yay?nda gözya?lar?n? tutamad?
Twitterda tepki ya?d?
Livaneli Canl? Gaste'de konu?tu
8 Ece Temelkuran gözya?lar?na bo?uldu/ rotahaber.com
Telekulak Türkiye
Küçük bir çocuk koca ülke oldu Berkin Elvan
Medya örtbas etmeyi b?rakmal?
'?lk zamanlar Hükümet'e çok fazla yer vermi?tim'
Telekulak skandal?nda yeni listeler ç?kt?
A?k bir kulübeyi alt?n bir saraya benzetir
Soru...
Can Dündar yazd?
Evlad?n? kaybeden babalardan Ba?bakan'a insanl?k dersi!
Berkin'in Babas? TV'de Can Dündar'?n Sundu?u Canl? Gaste Program?nda Ba?bakan'a Yan?t
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
Sami Elvan: Misketleri Oynamas? ?çin Koyduk
Ecevit'in Merve'si, Erdo?an'?n Berkin'i.... (Üstelik bir çocuk ve öldü)
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a yan?t
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a jet cevap
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
8 Berkin'in babas?ndan zehir gibi sözler/ gazeteciler.com
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t: 'Oynas?n diye at?ld? o misketler'
Can Dündar: Erdo?an'?n ?ktidar H?rs? Ülkeyi Ate?e At?yor
Ac?l? babadan cevap geldi
Ba?bakan acaba mezar?nda yatabilecek mi
8 Burakcan'?n babas? Canl? Gaste program?nda konu?tu/ hurriyet.com.tr
?arlo 100. y?l?nda Kad?köy'de!
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a tepki: Oyuna gelmeyece?iz
Her lider kendi finalini yazar...
'As?rl?k Yüzler' bulu?mas?
'Mezar?nda misket oynas?n diye koyduk'
Hayat?m?z? de?i?tiren belgeseller
'O insan? utand?raca??z'
En anlaml? yan?t iki babadan
Senin evlad?n benim evlad?m
Fuar bugün aç?l?yor
Bulu?maya geliyorlar
8 Berkin'in babas? Erdo?an'?n sözlerine Canl? Gaste'de cevap verdi/ Kanal B
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a cevap
'Misketleri oynamas? için koyduk
Ba?bakan'?n o sözlerine Berkin Elvan'?n babas?ndan sert yan?t
Berkin Elvan'?n ailesi Ba?bakan Erdo?an'a cevap verdi
Sami Elvan: 'Bundan Ba?bakan falan olmaz'
O baba...
Siyaset batakl???
'As?rl?k Yüzler' için bulu?tular
Baba Elvan'dan Ba?bakan Erdo?an'a 'bilye' cevab?!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Masumdur bizim bilyemiz
Elbette batar böyle gazetecilik!
8 Sami Elvan Ba?bakan Erdo?an'?n sözlerine Art? 1 televizyonunda yan?t verdi/ Show TV
Tüyap Kitap Fuar? HEPAR Genel Ba?kan? Osman Pamuko?lu ile k?saca...
Korku Duvar? A??l?rken...
Bana haber sundurmalar? tehlikeli
8 Erdo?an'?n "mezara bilye koyarak neyin mesaj?n? veriyorsun" sözlerine Berkin'in babas?ndan yan?t geldi/ CNN Türk
'Çocuklar ölürken konu?acakt?n?z'
Cem Küçük'ten Derya Sazak nas?l ayak kayd?rd? yaz?s?
Rejim de?i?ikli?i dolay?s?yla kapat?yoruz!
"Milli yay?n yönetmeni: Ba?bakan Erdo?an"
Bir kitap bir özet- Kumpas?n ve bask?n?n öyküsü
Çok Okunan Yazarlar
Altan Canl? Gaste'de konu?tu
+ 1 için 'aç?k reklam'a Can Dündar'dan te?ekkür
Ba?bakan hatta: Alo medya!
Dizi setleri onun için durdu...
Can Dündar yazd?: "Elle Hareket Çekmenin Tarihçesi"
Atatürk'ün okul y?llar?
Mehmet Altan Art? 1'de Can Dündar'a konu?tu
Ataç, Pelin Batu ve Can Dündar ile bulu?tu
Paralel i?ler bunlar
Mete Yarar Canl? Gaste'de anlatt?
Amerika'n?n Türkiye Politikas?n?n Yeni Bir Çerçeveye Yerle?tirilmesi
Kitap fuar?na ilgi büyük
Ba?kan Ataç, Batu ve Özkan ile bulu?tu
Kitap fuar?na ziyaretçi ak?n?
Veysel: Bir Â??k Veysel Müzikali
Newroz
Sosyal Meydan: Twitter yasa??n? tart???yoruz
Canl? Gaste ana ak?ma taze kan ve can veriyor
Vicdanlara sesleniyorum
Ataç'tan, Pelin Batu ile Tuncay Özkan'a ziyaret
Es-Es'li Pelin
'izin vermeyece?iz'
Food for thought
'Ben seni b?rak?p gider miyim?'
Ben Seni B?rak?p Gider Miyim...
'Rekabet ediyoruz ama çelme takm?yoruz'
O?lu ve e?ine ithaf etti
Ben Seni B?rak?p Gider miyim?
Yasakken daha tatl?
SABANCI'dan hayat?n?n kitab?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
8 Can Dündar'?n "Kay?tlar? yay?mlamak medyan?n görevidir" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
Kitapseverler fuara ko?tu
Bu halk, yürütmeyi durduracak
Çok Okunan Yazarlar
Turkey Goes Out of Control
Korkmakta hakl?...
Her türlü perspektif var ama küfre yer yok
Cumhuriyet gazetesinin özgürlükten anlad???
Hasan Cemal Canl? Gaste'de konu?tu
Ne okumal??... Ne okumal??
Bu ti?ört çok konu?ulacak
Can Dündar yazd?
Can Dündar: Erdo?an'?n ?kbali mi Ülkenin ?stikbali mi?
Ünlüler ve sosyal medyadaki gündem mevzular?
Baydemir: "Anketlerde öndeyiz"
Uçu?an yolsuzluk ekonomisi ve toplumsal alg? çeli?kisi üzerine
Newroz
?bret olsun
Tüm hayat?n? bir kitaba s??d?rd?
'Ben Seni B?rak?p Gider miyim?'
Özcan Sabanc?'n?n an?lar? gün ?????na ç?kt?
Her ku?un eti yenmez
Özcan Sabanc? Pera Palas'ta kitab?n? tan?tt?
K?br?s alaturka düetinden Slovakya'y? yakacak bilgiye
Her dönemde hakl? kalmak
8 Mehmet Baransu'dan inan?lmaz iddia/ gazetea24.com
Ba?bakanl?k acil zirve haberlerini yalanland?, ses kay?tlar?na tepki ya?d?
Youtube Yasa??yla ?lgili Yorumlar
Sesi k?s?l?nca sosyal medya co?tu!
E?leniyor muyuz Türkiye
"Seçim Sonras?" gün boyu canl? yay?nla Art? Bir TV'de
Radikal ve Can Dündar'dan Ba?bakan'a büyük sayg?s?zl?k
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
8 Art? 1 TV'nin yerel seçim özel yay?n?n?n tan?t?m?/ Youtube
Bu ihanet affedilmez
Leading int'l literary writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Derdiniz yolsuzluklar? takip de?il CASUSLUK!
PEN'den YouTube ve Twitter mektubu
PEN'den özgürlük için aç?k mektup
Çok Okunan Yazarlar
Zaman yazarlar?ndan sesi k?s?lan Erdo?an için ?ok tweet
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
Mektupta özetle ?u görü?lere yer verildi:
Leading international writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Özcan Sabanc?'dan "Ben Seni B?rak?p Gider miyim?"
8 Pen Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili aç?klamas?/ CNN Türk
Ünlü yazarlar hükümete mektup yazd?, yasaklar? ele?tirdi
Yazarlar ifade özgürlü?ü için imzalad?
8 Salih Tuna, Can Dündar'? bombalad?: 'Esprisiyle IQ'sunu da gördük'!/ a haber
PEN'den Türkiye'ye ifade özgürlü?ü ça?r?s?
Orhan Pamuk'tan nihayet ses ç?kt?!
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
'Kelimelere özgürlük'
Kabus sona eriyor
Orada ifade özgürlü?ü var m?
'Bu nereye varacak?'
PEN: Geriletici bir hamle
YouTube yasa??nda fla? geli?me
Bask?n VAR!
'Özgürlü?e a??r sald?r?'
??te Can Dündar'?n Haz?rlad??? 17 Aral?k Belgeseli
Cemiyeti bulu?turan davet
8 PEN'den Aç?k Mektup haberi/ CNN Türk
8 ARTI 1 TV SEÇ?M ÖZEL YAYINI TANITIMI/ ARTI 1 TV
Toplumun seçim tavr? üzerine
Sand?klar aç?l?rken...
Seçim Sonras?
Siyah Beyaz'?n renkli y?llar?
Sonuçlar mercek alt?nda
Biyografisi kitap oldu
Tw"it"ler
Writers calls for more freedom of expression
Jose Carreras 5 kez bis yapt?!
Carreras yard?m için sahnedeydi
Sand?k ba??n? bo?altma plan?
Kim biliyor?
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar seçim sonuçlar?n? yazd?
Çok Okunan Yazarlar
PEN'den 'Türkiye'de ifade özgürlü?ü' ça?r?s?
'?spatl? h?rs?zl?k, aleni yolsuzluk' hükmü mü var be Dündar?..
Dipnot
Kaçacak yer aray?n ?imdi
Türkiye'nin gündemi 'CAN'LI GASTE'DE
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili mektubunun haberi/ NTV
Çok Okunan Yazarlar
Mart 2014'ün öne ç?kanlar?
8 Can Dündar'?n "Çökmek de?il, çözmek gerek" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de Youtube ve Twitter yasa??yla ilgili mektubunun haberi/ CNN Türk
Can Dündar, 17 Aral?k rü?vet ve yolsuzluk operasyonunu belgesel haline getirdi
A?la?man?n vakti de?il
'Sava?? bo? ver, ifade özgürlü?üme bir ?ey olmas?n'
Emre Uslu suçlamalara cevap verdi
Anla??lmas? için daha çok ac?lar çekilecek
Emre Uslu Brüksel'den dönmüyor
'Veysel' müzikali yola ç?kt?
Sahi siz kimsiniz?
Emre Uslu kaçt? iddialar?na bak?n ne dedi?
Ergenekon'da kimler serbest b?rak?ld??
Uslu'dan 'Kaçt?' ?ddialar?na Yan?t: H?rs?zlar Kaçar
'Ben kaçmam h?rs?zlar kaçacak'
Emre Uslu'dan 'firar etti' iddialar?na cevap: Ben kaçmam h?rs?zlar kaçabilir
Ergenekon Davas?'n?n gerekçeli karar? (9)
Twitter'in Aç?lmas? ?le ?lgili Ünlüler Neler Dedi
Twitter aç?ld?, ilk selfie AK Parti'den
Cuma 18- Yeni Türkü
Köy Enstitüleri
'Ba?çalan' Emre Uslu mu?
"Normal biri aday olmal?!"
ER-DO-DER yarar?na gerçekle?en konsere sosyete ak?n etti
Çok Okunan Yazarlar
Emre Uslu "Kaçt?" iddias?na yan?t verdi
Emre Uslu'dan kaçt? iddialar?na sert cevap!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar yazd?
Can Dündar'dan Erdo?an'?n sözlerine tepki
8 Can Dündar'?n "Seçmen, Erdo?an'da ne buldu?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
?yi Kötü Çirkin
Can Dündar'dan Erdo?an neden ba?ar?l? analizi
Gülay Af?ar: Görev insan?y?m
Ben seni b?rak?p gider miyim?
??te Sosyal Medya'n?n seçim karnesi
??te o an bir f?rt?na kopar...
Hilmi Yavuz Canl? Gaste'de konu?tu
Türkiye'de yerel seçimler sonras?
Merhum Hac? Sabanc?'n?n e?i Özcan Sabanc? otobiyografi kitab?n? Pera Palace'ta tan?tt?!
Savc? Do?an Öz dipnotta
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
K?l?çdaro?lu'na yap?lan sald?r?ya tepki ya?d?!
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
Sanat ve medya dünyas?n?n y?ld?zlar? 'As?rl?k Yüzler' belgeseli için bulu?tular!
Eski günlere döndüm
Ortaokul ö?rencisi DJ ?imdi y?ld?z oldu
Sabanc? Ailesi tam kadro
An?lar?n? Kitaba Ta??d?
?yi Kötü Çirkin
Erdo?an'?n ad varl??? (52)
Can Dündar, belgeselcili?i anlatt?
Hayat?n? yazd?
Çok Okunan Yazarlar
Hadi patlat bir 'Mursi' yaz?s?, ne?emizi bulal?m!
Çok Okunan Yazarlar
Ceyda Karan canl? yay?nda anlatt?
Can Dündar yazd?
Öldükten Sonra da Ya?ayabilmek (1)
"Ben seni b?rak?p gider miyim?"
Bilim edebiyat?
New Yorklu ö?renciler Türkçe için yar??t?, aileleri mest oldu
Yumruk serbest
45'lik Bebek'te
Bebek 45'li?e ünlü ya?d?...
BEBEK 45'lik aç?ld?
45'likte bulu?tular
Azeri akademisyenlerden Türk okullar?n?n kapat?lma giri?imine sert tepki
Hur?it Güne?: Beyaz Saray görü?mesinin zab?tlar? aç?klans?n
Canl? Gaste
Ceyda Karan: D??i?leri yetkilisi Suriye tapesinin d?? istihbarat i?i oldu?unu söyledi
?haneti sapt?rma çabas?
10 parma??nda 10 marifet
45L?K (Bebek)
8 Ceyda Karan'?n "Suriye dinlemeleri" konusunda Canl? Gaste'de aç?klamalar?/ STV
Çok Okunan Yazarlar
Ceyda Karan ve Can Dündar 'Paralel' Sahnede
Bir Türkiye Klasi?i: Tarafs?z Cumhurba?kan? Miti
Bir foto?raf?n ö?retti?i...
?hanete d?? k?l?f uymuyor
Haz?ms?zlar ekibi!
Belgeselcilikte büyük i?birli?i
A judge or presidential candidate
Karan'dan iddialara net cevap
Halk?n Gazetesi'nin 11'inci ya?? kutland?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Hani, "Bu çocuklar, bu ku?ak ba?ka"yd?!
Tapelerin Kayna?? Bulundu
Dört Bir Taraf - Nazl? Il?cak ile Abdülkadir Selvi aras?nda gergin anlar
Ergenekon'dan Ötüken'e, bir efsaneden di?erine
8 Dört Bir Taraf'da yasad??? dinlemeler ve Can Dündar'?n telefonunun dinlenmesi konu?uldu/ CNN Türk
Perihan Ma?den: Görüyorum ki kand?r?lm???m
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Güneydo?u'ya: Polis, Kürtlere sald?r?yor... Bat?'ya: Kürtler, polise sald?r?yor!
Afife Jale
Neden kovuldum
PEN'den yasaklara tepki
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
?zmir'de 'Kitap' Heyacan?
wsj.com.tr - Ay?egül Akyarl? Güven
Beyaz Türk deyince ne anl?yorum...
Can Dündar: Borç büyük, +1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi alacak
'Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak'
Can Dündar'a göre 'Erdo?an er ya da geç yarg?lanacak!'
Darbeciyle Erdo?an'? bir tuttu!
 
     
 
 
   
  Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?      
 

haberdar.com

Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?

Ba?bakan Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an'?n kat?ld??? bir toplant?n?n organize konu?mas?na bak?n kimler tak?ld?. Can Dündar'?n sundu?u haberde, M?T Müste?ar? Hakan Fidan, Yasin El Kad?, Bilal Erdo?an gibi isimlerle ilgili ?ok konu?malar geçiyor.

Can Dündar'?n Art? 1 TV'de sundu?u Canl? Gaste'de, 9 Kas?m 2013 tarihinde gerçekle?en, Yasin El-Kad? ile Bilal Erdo?an'?n da kat?ld??? toplant?n?n organize edilmesine ili?kin tapeler yay?nland?.
 
Yolsuzluk soru?turmas? kapsam?nda Enerji Bakanl??? uhdesindeki i?ler için yap?lan dinlemeler aras?nda Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an ile Usame Kutubaras?nda yap?ld??? öne sürülen görü?menin kay?tlar? da yay?mland?.
 
Can Dündar'?n Art? 1 TV'de sundu?u Canl? Gaste'de yay?mlanan kay?tlara göre, Yasin El Kad?'n?n da kat?ld??? söylenen 9 Kas?m 2013 tarihinde gerçekle?en toplant?y? organize eden Kutub, Bilal Erdo?an'? toplant?ya davet ediyor.
 
Kutub'un toplant?y? organize etmek için Ba?bakan'?n Özel Kalem Müdürü Hasan Do?an ile yapt??? savunulan görü?mede de M?T Müste?ar? Hakan Fidan'?n ismi geçiyor.
 
Kutub, toplant?ya Fidan'?n da kat?lmas?n? istiyor.    

Art? 1 TV'de yay?mlanan, "Enerji Bakanl??? ihalelerine ili?kin olarak" yap?ld??? öne sürülen dinlemelerde Usame Kutub ile "Ba?bakan'?n en yak?n dan??malar?" aras?nda geçti?i belirtilen kayd?n de?ifresi ?öyle:

 Usame Kutub: Bizim yapaca??m?z sunum en az 45 dakika sürer. Ondan söylüyorum,
 Dan??man: Önce hep beraber geleceksiniz. ?lker Bey de, Hasan Bey de olacak.
 Kutub: Evet, evet.
 Dan??man: Muaz da olacak m??
Kutub: Olacak, olacak. Hepimiz olaca??z.
 Dan??man: Abdülkerim, sen, amcan?
 Kutub: Evet.
 Dan??man: 6-7 ki?i yani.
 Kutub: Evet.
 Dan??man: Ondan sonra bu bitecek, ?lkerler ç?kacak.
 Kutub: Evet
 Dan??man: Abdülkerim ç?kacak?
 Kutub: Yo, yo. Ben, Abdülkerim ve Muaz'la beraber Beyefendi'yle bir 15 dakika sonra ?ey yapaca??z. Ondan sonra.
 Dan??man: Sonununda hepiniz ç?kacaks?n?z. Amcayla Ba?bakan ba?ba?a kalacak.

 Art? 1'de yay?nlanan ses kay?tlar?ndan birinin de Usame Kutub ile Ba?bakan Özel Kalem Müdürü Hasan Do?an aras?nda geçti?i öne sürüldü.
 
9 Kas?m 2013'te Yasin El Kad?, Muaz Kad?, Usame Kutub, Ba?bakan'?n eski dan??man? Abdülkerim Çay, Ba?bakanl?k Destek ve Tan?t?m Ajans? Ba?kan? ?lker Ayc? ve yard?mc?s? Hasan Pehlivan'?n kat?ld??? söylenen toplant?n?n organizyonuna dair yap?lan konu?ma ?öyle:

 Usame Kutub: Bir de Hakan Bey dedi, en son Hakan Bey.
 Hasan Do?an: Geldi?inizde de Hakan Bey'le randevunuzu al?r?m Allah'?n izniyle.
 Kutub: Evet, yani beraber ?ey istiyorlar abi. Yani en son beraber kalacaklar.
 Do?an: Yani Hakan Fidan'? oraya m? istiyor, Hakan Fidan'? o gün ayr? m? istiyor?
 Kutub: Yok, oraya istiyor.
 Do?an: Tamam, ben Pazartesi Hakan Bey'i de a??rlay?m da.

 Usame Kutub ile Bilal Erdo?an aras?nda yap?ld??? öne sürülen görü?me ?öyle:

 Usame Kutub: Nas?ls?n, iyi misin karde?im?
 Bilal Erdo?an: Abi.
 Kutub: ?yiyim, iyiyim. Elhamdürillah karde?im. Randevu Çar?amba sabah oldu.
 Erdo?an: Hmmm.
 Kutub: Beraber olursan çok iyi olur.
 Erdo?an: Çar?amba bakay?m, neyim vard? benim. Ona göre karar veririm in?allah.
 Kutub: Tamam, orada mum gibi olaca??z in?allah
 Erdo?an: Tamam in?allah, tamam in?allah.

 Art? 1 TV'de ilgili toplant? sonras?nda yap?lan bir telefon görü?mesinin de kayd? yay?mland?. Televizyon kanal?, Kutub ile Hasan Pehlivan aras?nda geçen konu?mada, "Projenin ne oldu?unun belirtilmedi?i ancak istenen fiyat?n al?nd???" öne sürüldü. Kutub'un Enerji Bakan? Taner Y?ld?z'? arad??? ve projeyi sunmak için Kore ziyareti s?ras?nda randevu istedi?i iddia edildi. Bakan Y?ld?z'?n "Abi" diye hitap etti?i öne sürülen Kutub'un daha sonra Pehlivan'? arad??? ileri sürüldü. Kutub'un görü?meye dair "Ba?bakan zaten bilgilendirildi. Görü?me usulen" dedi?i savunuldu.


  
  Gör. Say. : 549 | Yayın Tarihi : 14.01.2014  
  | Son Güncelleme : 18.04.2014 - 21:33:32 | Şu an 17 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |