MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
Canl? Gaste'de konu?tu
PEN: Geriletici bir hamle
Gençlik ürkütüyor! Can Dündar, tehlikenin boyutlar?n? yazd?...
Can Dündar Gözda?? Belgeselini ?zlemeye Geldi!
Sanat?n Merkezinde Ya?am
Veda mektuplar?
Bu sene kaybettiklerimiz
Dostlar 'Ne?et Erta?' Söylüyor
Pazartesi 27- Yeni Türkü
Friday 10- Friends Sing Ne?et Erta?
2013'ten sat?rba?lar?
Ne?et Erta? için toplan?yoruz
"Bozk?r?n Tezenesi" an?lacak
Ne?et Erta?'?n türküleri yank?lanacak
Bozk?r'?n Tezenesi ?? Sanat'ta
Sosyal medyada en çok payla??lan kö?e yazarlar?
2013'ün en çok tercih edilen gazeteleri
Dostlar? Ne?et Erta?'? anacak
2013'te medyaya damga vuran 10 olay
Yar?-ayd?n
??siz gazeteciler trajedisi büyüyor
Zara'dan TRT'de ak?llara ziyan sansür!
TRT ekranlar?nda ak?llara ziyan sansür! Oturup güleceksin!
"Bu dönem de yarg?lanacak"
Çok Okunan Yazarlar
Ne?et Erta? an?s?na
Bu hafta ne yapsak?
2013 Y?l?nda Kaybettiklerimiz (4) Mehmet Ali B?RAND
Zara... Durumdan vazife ç?kard?!
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Eski Ergenekon hakiminden fla? itiraflar
Bu hafta ne yapsak?
Odyssee Sinemas? 100 Ya??nda
Ergenekon hâkimi; "Ahhh delil ahhh"
Sesi, solu?u ve dostlu?unu sahneye ta??yacaklar
Gazeteci Bünyamin'i kurtarmak
Ünlülerden Berkin için mesajlar
Eski Ergenekon Mahkemesi Ba?kan?'ndan "Kumpas" itiraf?
?? Sanat'ta Ne?et Erta?
?? Sanat 10 Ocak'ta Ne?et Erta?'? anacak
Cumhuriyet'in devrimci babalar? ve çocuklar?
ODTÜ bo?una direnmiyor
Mektubunuz var
Cinema ODYSSEY celebrates 100th year
'Bozk?r?n tezenesi'ne sayg?
Can Dündar: Devlette cinnet!
Dostlar? büyük ustay? anacak
Mektup, 'ORTAK ?RADE' ürünüdür
8 Can Dündar'?n "Yang?n haftas?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
Can Dündar: Devlette cinnet!
'Bozk?r?n tezenesi' Ne?et Erta? an?l?yor
Ba?bakan'?n ad varl??? (37)
Kitap Fuar?'nda bu y?l Orhan Kemal olacak
'Yumu?ama olacak'
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta 7. kez aç?l?yor
'Devlet adam?' ?smet ?nönü
Çukurova'da kitap kokusu
Ne?et Erta? özel...
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Ne?et Erte?'?n türküleri ?? Sanatta yank?lanacak
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta aç?lacak
Bozk?r?n Tezenesi an?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Edebiyat ?öleni..
Çukurova Kitap Fuar? kap?lar?n? aç?yor
Y?l?n ilk fuar? 14 Ocak'ta
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Adana'da edebiyat ?öleni
Çukurova 7. Kitap fuar? aç?l?yor
?zmir cadde
Gasteci
Orhan Kemal memleketinde an?lacak
ORHAN KEMAL Çukurova Kitap Fuarunda an?lacak
Çukurova Kitap FUARI 7. KEZ kap?lar?n? aç?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Ferhat Tunç 30 Y?l?n? Anlatt?
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
Kordon'da bal?k keyfi yapt?lar
Ben yaln?zca mesle?ime aitim
Ji rojnamegeran re azadî
2014'ün ilk kitaplar? TÜYAP Adana Fuar?'nda
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
8 Can Dündar Ne?et Erta?'? anma gecesinde/ Show TV
Çok Okunan Yazarlar
Nutuk'u Çinceye çevirecek
Kitaplar?n Adana ç?karmas?
Dalgalar ?ark? söylerken
Körümü? gözlerin
F?kralarla 2013
"Bizim ku?ak gençlik döneminde çok ?iir yazd?"
Çukurova 7. Kitap Fuar?, Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Orhan Kemal TÜYAP Kitap Fuar?nda...
Kitapl? günler ba?l?yor
Adana kitapla bulu?uyor
Çukurova'da kitap fuar?
Ne?et Erta? ?? Sanat sahnesinde an?ld?...
Çukurova 7. Kitap fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Çukurova Book Fair opens to bookworms
Kitap Fuar?nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Orhan Kemal'in 100. do?um y?l? Kitap Fuar?nda kutlanacak
Kontrgerilladan hesap soral?m
Emina?ao?lu, Çankaya Belediye Ba?kan?
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Fuarlar Adana'ya 148 milyon TL kazand?rd?
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal ile aç?l?yor
Kitap Fuar? bugün aç?l?yor
Fuar Orhan Kemal sempozyumuyla aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu ve yorumland?/ Beyaz TV
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Beyaz TV
Çok Okunan Yazarlar
Kaybetti- Can Dündar
Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?
Polisler Bilal Erdo?an'? da Dinlemi?
Çukurova, Orhan Kemal'i an?yor
Bilal Erdo?an dinlemeye tak?ld?
Çukurova Kitap Fuar?'nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Dün kahramand? bugün...
"Bugün bizim"
Çukurova kitap fuar? ba?l?yor
Usame'den Bilal'e: Mum gibi olaca??z
Çukurova Kitap Fuar? aç?ld?
Günün Biberi
Orhan Kemal 100 ya??nda Çukurova'da
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Beyaz TV
Ba?bakan Erdo?an da telefon dinlemesine tak?lm??!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd? ç?kt?!
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?
Son s?zmalar Erdo?an ailesinden
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?: Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd?n? yay?nlad?lar!
Bilal Erdo?an pazarl?kta
Ba?bakan? da dinlediler
Ba?bakan Erdo?an'? da dinlemi?ler
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?r?ld?
Yüzbinlerce kitap okuyucular? bekliyor
Erdo?an da dinlenmi?
8 Canl? Gaste'nin "Hedef Ba?bakan" haberine yer verildi/ FOX TV
8 Ne?et Erta? ölüm y?ldönümünde an?ld?/ CNN Türk
8 Çukurova Kitap fuar? aç?l?yor/ CNN Türk
Mehmet Ali Birand
'Kanun Ç?kar?yoruz Kanun'
Erdo?an da dinlenmi?
Art?k çooooook masum kalm?? bir rü?vet hikayesi
Çok Okunan Yazarlar
Bugün Birand'?n ölüm y?ldönümü! Birand's?z bir y?l nas?l geçti? Sevenleri anlatt?!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'a göre havada darbe kokusu var
Mehmet Ali Birand / Ölümünün 1. Y?l?nda sayg? ile an?yoruz
Türk Bas?n?'n?n zirve ismi M.Ali Birand Usta'ya sayg?
Kafa kar??t?ran tweet: 'Y?ld?z'lar? bar???yor mu?
Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
?nönü'lerin iki cinayet hikayesi
Memo? giti hayat grile?ti
Affet bizi
Yüzsüz Zühtü
'Dün Birand bugün Hrant'
Siyasetin finansman? ve ahlak meselesi
'Röportaj'a baharda devam
"Ahlaks?zl???" tescil için mahkeme karar? gerekmez
Ne?et Erta? an?ld?
Demek ki okuyormu?uz
Çok Okunan Yazarlar
?lahl?ktan Seyyitli?e
Hayata hep gülerek bakt? - Mehmet Ali Birand
Telefonlar? Dinlemeli mi?
Gündem zehirlenmesinden korunma yollar?
Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m
Kitap Fuar?...
Öcalan 'Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m' dedi mi?
Gkv Özel Okullar? Ö?rencileri Kitap ?öleninde
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
Türkiye'nin ilk Â??k Veysel müzikali sahnelendi
BDP'den yalanlama
'Erdo?an'? Gezi'den kurtard?m demedi'
K?z tavlama Sanatlar?!
Semahat Arsel'in Yar?m As?r?
?mral? heyetinden aç?klama
Naz?m'?n renkli görüntüleri ar?ivden ç?kt?
Heyeta BDP-HDP'ê nûçeyên der barê Ocalan de derewandin
Can Dündar kö?esini Mumcu'ya ay?rd?
?slamc?l?k fena patlad?
Can Dündar U?ur Mumcu'yu yazd?
Sesli Dükkan
Tehdit edilen savc?: Adalet önünde herkes e?ittir, muktedirler de dahil
Seslenen Kitap
Günün Sorusu
Meltem Acet: Copy paste habercilik yap?l?yor
Erta? ?? Sanat'ta an?ld?
Naz?m Hikmet'in ilk renkli görüntüleri
8 Hasan Cemal: Türkiye'de darbe diye hukuk tepeleniyor/ samanyoluhaber.com
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan Erdo?an'? nas?l kurtard??
Çok Okunan Yazarlar
CHP'liler Mansur Yava?'a AKP'liler Melih Gökçek'e Oy Verecek Mi Ki?
Can Dündar: "Yine de dosya patlas?n. Zor bir durum"
Erdo?an'a "Telefon görü?mesi" sorusu
Sükutun sesi U?ur Mumcu gerçe?in öncüsü Okkan
Naz?m Hikmetin renkli görüntüleri ortaya ç?kt?
Ba?bakan'm ad varl??? (39)
Elinde silah? olan, silah?na da sözlerine de dikkat etmelidir!
17 Aral?k'ta yurtd???na kimler ç?kt?
Türkiye'nin ilk Sesli Kitap Dükkan? aç?ld?
Türkiye'nin ilk 'sesli kitap' dükkan?
Erdo?an'a deste?im haram m? olsun?..
Yazarlar? kendi sesinden dinleyin
Sesli kitaplar, bir dükkânda topland?
Kitaplar 'ses'lendi!
Kendi kitaplar?n? kendileri seslendirdi
Sahibinin sesinden kitaplar
Annesinden Koray Çal??kan'a 'az konu?' ö?üdü
Meih A??k'?n kö?e yaz?s?ndan
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Seslenen Kitap dükkân? aç?ld?
?nternete ra?men kütüphane tutkusu
Kitaplar art?k size 'Ses'leniyor
Kendi kitaplar?n? seslendirdi
Annesi Koray Çal??kan'a 'evlad?m biraz az konu?' diyor!
8 Sesli Kitap uygulamas? bas?na tan?t?ld?/ CNN Türk
8 Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?/ SKY Türk 360
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Beyo?lu'nda Aynur izdiham?
Ulan hepimiz oradayd?k be
8 Gece Gündüz'ün "Seslenen Kitap" haberi/ NTV
Ertu?rul Özkök: Ulan hepimiz oradayd?k be
First audiobook shop in Turkey opens online this week
Günün sorusu
First audiobook shop in Turkey opens online this week
'Kay?kç? dövü?ü'nün foto?raf?n? verdiler
Öcalan'?n Agos'a mektubu üzerine
Ya?ad???m?z aile cenderesi, bir eziyet kampanyas?yd?
Emrah ve 'Gelmeyen Bahar'
?lk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Eski AKP "medyas?" i?siz gazetecilerle dalga geçiyor
Fener'i savunan Balbay'a tokat gibi cevap
Abdi ?pekçi katledili?inin 35. y?l?nda törenle an?ld?
Kaos notlar?
Sesli Kitap Dükkan?
Okuma sadece dinle...
Küçük tavsiyeler
Sahibinin sesi
AKP'nin oy oran?
Çok Okunan Yazarlar
Seslenen Kitap is the First Audio Book Shop in Turkey
Devleti soyanlar güvende
Türkiye krizin e?i?inde mi?
2015'e Giden Yol Bu Mükemmel ?ölen'de...
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? 'Seslenen Kitap'
Sesli kitap dükkân? aç?ld?
Ünlülerden Ali ?smail Korkmaz tam destek tweetleri
Hakan ?ükür: ?imdi de adalet yerini bulmal?!
Aile Albümü
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?!
Ortado?u'ya uzanan Çete 70'lerde örgütlendi
Can Dündar kendisini dinleyen polise seslendi!
Can Dündar telefonun dinlendi?ini nas?l fark etti?
Can Dündar'dan kendisini dinleyen 'telekulak'a mektup!
Can Dündar'a Cevap Vermek Geldi ?çimden
Kitaplar dile geldi
Bilderbergci Fehmi'ci?imin kübik halleri
'Sorun, Merkez Bankas?'n?n ba??ms?z olmamas?'
Audio book store offers books read by authors
Cumhurba?kan? Gül niçin bu kadar ?a??rd??
8 "Seslenen Kitap" tan?t?m?/ Youtube
Türkiye'nin ilk sesli kitap dukkan? 'Seslenen Kitap' aç?ld?
Can Dündar'dan çarp?c? iddia
Can Dündar: Yasad??? dinleniyorum
Can Dündar telefonunun dinlendi?ini nas?l fark etti
Not Defterine Kay?tl? 5 Albüm
Freedom House
Bilal Erdo?an ve Altayl? telefonda; HaberTürk'te anket nas?l çarp?t?ld??
Fatih Altayl?'n?n bomba ses kayd?
Günün Televizyoncusu Can Dündar
8 Can Dündar'?n kat?laca?? "Ayk?r? Sorular"?n fragman?/ CNN Türk
"Soyduysa beni soydu, size ne..."
Can Dündar'dan AK Parti seçmeni analizi
Can Dündar'?n zihnindeki seçmen
Ben de da?a ç?kard?m
Oral Çal??lar k?zd?: 'Can Dündar'?n zihnindeki seçmen'
Y?lmaz Özdil'den cemaate bomba ça?r?
Hasan Cemal: Dilim inkar edilse, yak?nlar?m öldürülse ben de da?a ç?kard?m, ama...
Günün Televizyoncusu Can Dündar
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?
Bu site ile okuyucular art?k dinleyici oluyor
Ayd?n a?ireti nas?l kaybetti?
'O kadar gazeteciyi kim att?rd??'
A??r? ?akac? Oral Çal??lar'?n popülizm güzellemesi
Apo'dan Tayyip'e s?n?rs?z destek: Çals?nlar ki ülke bölünsün!
?stanbul dukal???... (2)
Ferhat Tunç: Cihanbeyli, Kulu ve Haymana'y? alaca??z
Can Dündar yazd?: Al sana porno
"Birbirinin kopyas? yap?mlar, dizi enflasyonunu ortaya ç?kard?"
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Porno mafyas?!
'Hiçbir dönemde bas?na bu kadar a??r bir ?ekilde müdahale olmad?'
Altayl? olan? özetledi: Bas?na a??r müdahale var
Sabanc? suikast?n?n en gizemli ismi yakaland? m??
Ecdad?n tohumu!
Kod Kara Misyon
Konu?mak üzereyken cezaevinde öldürüldü
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
Bu bas?n ne zaman do?ru dürüst görev yapt? ki?
'Can'l? gaste +1 ekran?nda
CPJ: Erdo?an"?n gazeteci azarlamas? ?oke edici; internet yasas? sansür habercisi
K?rca polis müdahalesini anlatt?
Bu?day?n Türküsü - Yeni Türkü
Türkiye'de 59 gazeteci neden i?inden oldu?
Demirören'den Ba?bakan'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m
Demirören'den Ba?bakan Erdo?an'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m!
Derya Sazak tek tek aç?klad?
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu? Derya Sazak yeni kitab?nda anlatt?!
Derya Sazak'dan Demirörenleri bitirecek kitap!
Derya Sazak suskunlu?unu Medyaradar'a bozdu: Gazetecili?imiz de?il kötü siyasetiniz bats?n!
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu?
Sazak:Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Süleyman Aslan'?n tahliyesine eski vekillerden tepkiler sürüyor
Can Dündar, Savc? Öz'e fena yüklendi
Uluslararas? Komite'den Türk hükümetine ikaz!
Sazak: Ba?bakan aray?nca panikleyen patron, 'Hasan Cemal'i atal?m' dedi!
Ali A?ao?lu: Savc? Öz Dubai'ye gitmek istedi, 'Emriniz olur' dedim!
Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Habertürk'ten sonra bir bomba da Milliyet'ten!
Cadde-Sokak
Ben yokken neler olmu?
Trafikte kitap dinleyin!
Gov't interference in media revealed in former editor's book
'Ba?bakan?m üzdük gazeteyi satay?m m?'
'Milliyet'i satmaya haz?r?m Ba?bakan?m'
Bats?n böyle gazetecilik!
8 Derya Sazak'?n kitab? "Bats?n Böyle Gazetecilik"in haberi/ Kanaltürk
8 Halkbank Genel Müdürü'nün tahliyesinin sosyal medyada yank?lar?/ Halk TV
8 Can Dündar'?n Ali A?ao?lu ile ilgili yaz?s?n?n haberi/ Cem TV
Government interference in media revealed in book of former editor-in-chief
Mor Yumurta Tur?usu
Gkv'lilerin Okuma A?k? Kitap Fuar?n? Gaziantep'e Ta??yacak
Fatura nerde Zekeriya?
Gezi Park?n? takip eden 59 gazeteci i?inden oldu
GKV'liler kitap fuar?nda
Gazeteciler özgür mü?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
Melih Gökçek Can Dündar'a öyle bir cevap verdi ki...
E?ekler Olmasa, Semer de Olmaz, Semerci de...
Melih Gökçek, Can Dündar'? pi?man etti
Melih Gökçek'ten Can Dündar'a ?ok tweet! Kökün Bizans'a m? dayan?yor?
MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
Gökçek'ten Can Dündar'a çok zor soru
Çok Okunan Yazarlar
Gökçek'ten Dündar'a ?ok tweet!
Bizansl? m?s?n Can?
Gazetecinin ütopyas?
Medyan?n üstünü hal?yla örttüler
Selçuklular m? Bizansl?lar m? daha insafs?zd??
Vay be bugünleri de gördük
Are journalists free?
Gökçek'ten Can Dündar'a Bizansl? m?s?n?
'Sol'a dair tart??ma!
Sansürü ajanlar arac?l???yla uyguluyorlar
Balbay ve ?ükran Soner kimin yan?nda yer alacak?
"Can Dündar'?n Bizans Hayranl???"
Can Dündar Bizans askeri oldu
Bizansl? olmak yâhut Kirye, Eleison!
Macaristan'dan
MEMLEKET?N gerçek gündemi
Ahmet Ümit "Kitap Fuar?" sözü verdi
Can Dündar'dan Gül bombas?
Derya Sazak Milliyet'i anlat?yor: Bizi harcad?lar!
Zihniyet ayn? oyun ayn?!
8 Hakan ?ükür'ün "Gezi'ye giderdim" sözleri yorumland?/ Kanal 24
8 Can Dündar'?n Macaristan'dan telefon ba?lant?s?/ Art? 1 TV
Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler Toplant?s?n?n 27.si düzenlendi
Goran Bregovic His Wedding
Macaristan Abdullah Gül'ü a??rlad?! Can Dündar ise..
Anadolu'da Selçuklu Belgeseli
Gül'den aç?k mesajlar
Dün cici, bugün kaka!
Gül s?k?nt?l?
Toward the 'Mubarak model'
Malazgirt kap??mas?
'S?k?nt?'y? halka fatura ederek a?mak!
Nagehan Alç?'dan Milliyet ve Derya Sazak bombalar?!
Abdullah Gül'den alo Fatih'e kar?? medyaya isyan tavsiyesi!
Cumhurba?kan? Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül'den 'Alo Fatih' hatt?na tepki: Olamaz böyle ?ey; yay?nc? al??veri? ili?kisi içinde de?ilse isyan edecek
Gül'ün Alo Fatih tepkisi
Gül'den tart??mal? internet yasas?na onay
THY'nin Cemaat ambargosunu Abdullah Gül deldi
Paralel, Gül'ün uça??nda
Gül, "Medyaya müdahale edilmemeli"
Milliyet'te Can Dündar itiraf?
8 Derya Sazak'?n "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? üzerine konu?uldu/ Halk TV
'?ktidar Yay?n Ak???n? Dahi Belirliyordu'
Abdullah Gül'den 'Alo Fatih' tepkisi
Tuna boylar?nda iki gün
Gül ile gündeme dair sohbet
Muhte?em Yüzy?l? Birde Bu Gözle Seyredin
Kaç Y?l Oldu?
?ktidar yay?n ak???n? dahi belirliyordu
Twitter Günlü?ü
Kültür Sanat- Bats?n Böyle Gazetecilik
"Bas?n yeri geldi?inde isyan edecektir"
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
Seslenen Kitap
Siyaset; yalan harman?...
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
Derya Sazak: Bizi harcad?lar
Tepeba??'ndan Sesli Kütüphane
8 Derya Sazak'la "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? ve Milliyet'e hükmetin bask?lar? üzerine konu?uldu/ Aljazeera Türk
Türkiye'nin Michael Jackson'lar?
Audiobook shop seeks stable market position
Derin kulak Pensilvanya
Abdülhamit'ten ders al bari...
WILL YOU TURN A BLIND EYE IN M?T BILL, TOO?
Hayata Dönü? 28 ?ubat'?n devam?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlendi?i haberi/ Kanal 24
Thousands wiretapped, including PM Erdo?an, intel chief and top journalists: Report
Tarihin en büyük dinleme skandal? ortaya ç?kt?, Twitter çalkaland?!
8 Yusuf Ziya Cömert'in 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlenmesiyle ilgili röportaj?/ a haber
8 Telefon dinlemeleri Man?etlerin Dili'nde yorumland?/ Kanal A
Twitter 'dinlemeyle' çalkalan?yor
CHP'yi de dinlemi?ler
7 bin ki?ilik listenin anlam?
Can Dündar "Dinleme iddialar?n?" nas?l gördü
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Gizli 300 bin tape var
Edep Yahu, Biraz Edep!..
Her kesimden insan? dinlemi?ler
Gizli 300 bin tape var
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Reports of wiretapping make waves in Ankara
Cumhuriyet ve Kad?n Haklar?... Gazi ile Fikriye...
Twitter y?k?ld?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar? dinlendi/ Kanal A
8 Paralel örgüt 7 bin ki?iyi dinledi/ FOX TV
Can Dündar yazd?
Can Dündar'?n ?oke eden Öcalan yaz?s?!
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan ne dediyse ç?kt?! Paralel yap?ya dikkat!
Gerçek nerede
'Selam Terör Örgütü' adl? bir ordu!
Faik I??k, fikrini de?i?tirdi, Bilal Erdo?an'dan para ald???n? reddetti
Kre?leri bile dinlemi?ler
Akustik uzman? Canl? Gaste'de aç?klad?
Alo Fatih
Depresyon mu melankoli mi?
Tepeba??'ndan Engelli Çocuklara Sesli Kitap
Ayd?n Do?an yeni Erol Simavi'dir
Örnek adam: Erbakan
Eavesdropping scandal uncovers rogue agenda
Ayd?n Do?an için yolun sonu göründü!
Sana m? soracaklard??
Bizans Çocuklar?
Can Dündar yazd?
Hayat dostlarla güzel
Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!
Can Dündar istifa etti
Can Dündar, art? 1 TV'den ayr?l?yor mu?
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar'dan ?oke eden istifa karar?! Bu anons kafa kar??t?rd?...
Can Dündar art? 1'den ayr?l?yor mu? Canl? Gaste'ye bu ak?am nas?l veda etti?
Goran Bregoviç Zorlu Center PSM'ye geliyor!
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Can Dündar canl? canl? veda etti
Can Dündar veda etti!
Can Dündar neden ayr?ld?? Can Dündar kimdir?
8 Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!/ medyafaresi.com
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Art? 1'de ikinci deprem! Can Dündar da veda etti!
Can Dündar ?stifas? ?le ?ok Etti!...
Yar?n Silivri?de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Can Dündar'?n "Canl? Gaste"si son nefesini verdi!
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda istifa!/ ajanshaber.com
8 Can Dündar Art? 1'den istifa etti!/ tvhaber.com
Can Dündar'dan ?ok istifa
8 Can Dündar canl? yay?nda istifa etti/ ensonhaber.com
Can Dündar canl? yay?nda istifa etti
Seni de dostlar?n yiyecek!
'Bo?ver yazma, beyefendiyi k?zd?rma!'
'Ayn? medya düzeni devam ediyor'
Yar?n Silivri'de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
?ktidar korkusu haber yapt?rm?yor
Bunlara dikkat edin
K?sa K?sa
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda Art? 1'i sarsan istifa mesaj?!/ gazeteciler.com
Can Dündar canl? yay?nda veda etti
Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti
Can Dündar istifa etti
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
Devrimciler, Sosyalistler Burjuvazinin Gözüyle Bak?p, Diliyle Konu?amaz
Silivri'de, babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Can Dündar Art? 1 TV'den neden istifa etti
Can Dündar istifa etti
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
8 Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti/ t24.com.tr
Can Dündar'dan çok sert yaz?
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Can Dündar'dan Erdo?an'a: Terörist sensin!
Can Dündar veda etti!
Havuz Medyas?
Sensin terörist
Can Dündar istifa etti
Art? 1'de bomba geli?me! Can Dündar geri döndü! Kanal?n yeni sahibi kim oldu?
"Canl? Gaste" geri döndü!
Art? 1 TV'den bir ilk! Kanal kime devrediliyor?
Can Dündar'dan Art? Bir aç?klamas?
Can Dündar geri döndü
Bu da Esenyurt'un tapeleri
Art? 1 TV'ye geri döndü
Ahmet Kaya's?z 'Bir Eksi?iz'
+1 çal??anlara devrediliyor
Art? 1 kanal? çal??anlara kald?
Can Dündar geri döndü
Can Dündar'dan fla? Art? Bir aç?klamas?!
Zorlu'da Bregovic'le Balkan havas?
?ubat 2014'ün öne ç?kanlar?
Sensin terörist!
Can Dündar Erdo?an'a seslendi, 'Sensin terörist'
Yabanc?lar ve içi?lerimiz; dershaneler ve okullar i?gal ordular?n?n yerlerini alabilir mi? (9)
Ay?n Web Siteleri
Art? 1 TV'de Can Dündar darbesi!
8 Can Dündar'?n "Seçim sonucu ne olur?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Eski genel yay?n yönetmeni Can Dündar'? topa tuttu: Bu ay?b? temizle!
Art? Bir'in patronu kanaldaki yeni dönemi anlatt?
Can Dündar öyle bir seçim sonucu tahmini yapt? ki..
Çok Okunan Yazarlar
8 1 De Medya/ ARTI 1 TV
Çok Okunan Yazarlar
Türkiye'de bir ilk: Art? 1 TV çal??anlara devredildi
Bozguna u?rayacaklar!
Quote of the fay
Tutarsa umut olur
Art? Bir hisseleri çal??anlarda
AK Partiyi ummad??? bir bozgun bekliyormu?!
Ho?, Dündar'a seslendi
Can Dündar'a göre seçim sonuçlar? bu mu olacak?
30 Mart'ta sonuç ne olur? AK Parti'yi korkutan tehlike
Can Dündar'?n Art? Bir kanal?nda ilk icraat? ne oldu?
??te Can Dündar'?n Art? 1 kanal?ndaki ilk icraat?! H?zl? ba?lad?...
Ba?bakan: Zerrin Han?m'?n Dan??tay Ba?kan? olmas? için rakip aday çekilsin
Müzik- Yeni Türkü
Art?1 TV çal??anlara devredildi, Can Dündar geri döndü
Tayyip Erdo?an'?n Ba?bakan olarak kar??mad??? yer mi kald??
Can Dündar, 1 kanal?n?n yönetiminde önemli bir s?nav veriyor
Tarih tekerrür eder mi?
Marmara ?leti?im'den at?lan Dr. Figen Algül, Can Dündar'?n konu?u oldu
Can Dündar'?n 2. Dönü?ü hareket katt? ama
Bats?n Böyle Gazetecilik
Tarih tekerrür eder mi?
?cat etti?imiz tanr?lar
Can Dündar yazd?
Erdo?an konu?tu Twitter y?k?ld?
"Ba?bakan? dinlerken onun ad?na utand?m"
Ba?bakan - Demirören kasetine ilk yorum
'Ba?bakan ad?na utan?yorum'
Ba?bakan medya patronunu a?latt?, Meclis'te tansiyon yükseldi!
Çok Okunan Yazarlar
Facebook ve Youtube kapat?labilir mi? Durumumuz bu kadar vahim mi?
Ba?bakan-Demirören kasetine Derya Sazak yorumu
Derya Sazak ses kay?tlar?n? de?erlendirdi
8 ?arlo'nun oyunca?? oyuncak müzesinde/ CNN Türk
8 1 De Medya/ Art? 1 TV
Bats?n Böyle Gazetecilik
Siyasete Reklamc? Eli De?di!
Turkish media boss reduced to tears by PM Erdo?an, new recording reveals
Kad?nlar için...
Twitter - Sosyal medyadan tepkiler
Ba?bakana dava açacak
Anne ve babalara
Demirören'in gözya?lar? Meclis'te
Fatih Altayl? i?siz kalmaktan korkuyor mu?..
Sazak: Toplu bas?n davas?na dönü?ebilir!
Erkeklik: ?ktidar?n ta??yan? ezmesi
Derya Sazak'tan bomba aç?klama; Kovulan yüzlerce gazeteci dava açacak!
Can Dündar Erdo?an'?n dilinin sürçmesi sonras? o yaz?y? payla?t?
'Adi, kepaze, namussuz herif!'
Hayat beni do?ruluyor
Gazeteciden patron olur mu?
A?latan konu?ma Meclis gündeminde
Çok Okunan Yazarlar
Deya Sazak: Kimseye ihanet etmedim
Can Dündar yazd?: Adam?n Has?
"RTÜK'ten gelecek cezay? sana gönderirim!"
Derya Sazak, Ba?bakan'a dava açmaya haz?rlan?yor
8 Ekrem Dumanl?'n?n yaz?s? okunurken Milliyet ve Can Dündar'dan söz edildi/ FOX TV
Tahliyeler arka arkaya geldi! Twitter'da ne yorumlar yap?ld??
Fla? Yorumlar, Tahliyeler ?çin Ünlüler Ne Diyor
Canl? Gaste'de konu?tu
Son kaset medya patronunun
Amerika'da Türkçe Olimpiyatlar? Heyecan?
?lk seslendirmemi 5 ya??nda yapt?m
"Art? 1" olay?
Can Dündar yazd?...
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Ece Temelkuran'?n Berkin isyan?
+1 TV için "aç?k reklam"
Milliyetin patronu telefonda a?lad?!
Türk Solu - Nur Bostanc?o?lu
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Canl? yay?nda gözya?lar?n? tutamad?
Twitterda tepki ya?d?
Livaneli Canl? Gaste'de konu?tu
8 Ece Temelkuran gözya?lar?na bo?uldu/ rotahaber.com
Telekulak Türkiye
Küçük bir çocuk koca ülke oldu Berkin Elvan
Medya örtbas etmeyi b?rakmal?
'?lk zamanlar Hükümet'e çok fazla yer vermi?tim'
Telekulak skandal?nda yeni listeler ç?kt?
A?k bir kulübeyi alt?n bir saraya benzetir
Soru...
Can Dündar yazd?
Evlad?n? kaybeden babalardan Ba?bakan'a insanl?k dersi!
Berkin'in Babas? TV'de Can Dündar'?n Sundu?u Canl? Gaste Program?nda Ba?bakan'a Yan?t
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
Sami Elvan: Misketleri Oynamas? ?çin Koyduk
Ecevit'in Merve'si, Erdo?an'?n Berkin'i.... (Üstelik bir çocuk ve öldü)
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a yan?t
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a jet cevap
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
8 Berkin'in babas?ndan zehir gibi sözler/ gazeteciler.com
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t: 'Oynas?n diye at?ld? o misketler'
Can Dündar: Erdo?an'?n ?ktidar H?rs? Ülkeyi Ate?e At?yor
Ac?l? babadan cevap geldi
Ba?bakan acaba mezar?nda yatabilecek mi
8 Burakcan'?n babas? Canl? Gaste program?nda konu?tu/ hurriyet.com.tr
?arlo 100. y?l?nda Kad?köy'de!
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a tepki: Oyuna gelmeyece?iz
Her lider kendi finalini yazar...
'As?rl?k Yüzler' bulu?mas?
'Mezar?nda misket oynas?n diye koyduk'
Hayat?m?z? de?i?tiren belgeseller
'O insan? utand?raca??z'
En anlaml? yan?t iki babadan
Senin evlad?n benim evlad?m
Fuar bugün aç?l?yor
Bulu?maya geliyorlar
8 Berkin'in babas? Erdo?an'?n sözlerine Canl? Gaste'de cevap verdi/ Kanal B
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a cevap
'Misketleri oynamas? için koyduk
Ba?bakan'?n o sözlerine Berkin Elvan'?n babas?ndan sert yan?t
Berkin Elvan'?n ailesi Ba?bakan Erdo?an'a cevap verdi
Sami Elvan: 'Bundan Ba?bakan falan olmaz'
O baba...
Siyaset batakl???
'As?rl?k Yüzler' için bulu?tular
Baba Elvan'dan Ba?bakan Erdo?an'a 'bilye' cevab?!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Masumdur bizim bilyemiz
Elbette batar böyle gazetecilik!
8 Sami Elvan Ba?bakan Erdo?an'?n sözlerine Art? 1 televizyonunda yan?t verdi/ Show TV
Tüyap Kitap Fuar? HEPAR Genel Ba?kan? Osman Pamuko?lu ile k?saca...
Korku Duvar? A??l?rken...
Bana haber sundurmalar? tehlikeli
8 Erdo?an'?n "mezara bilye koyarak neyin mesaj?n? veriyorsun" sözlerine Berkin'in babas?ndan yan?t geldi/ CNN Türk
'Çocuklar ölürken konu?acakt?n?z'
Cem Küçük'ten Derya Sazak nas?l ayak kayd?rd? yaz?s?
Rejim de?i?ikli?i dolay?s?yla kapat?yoruz!
"Milli yay?n yönetmeni: Ba?bakan Erdo?an"
Bir kitap bir özet- Kumpas?n ve bask?n?n öyküsü
Çok Okunan Yazarlar
Altan Canl? Gaste'de konu?tu
+ 1 için 'aç?k reklam'a Can Dündar'dan te?ekkür
Ba?bakan hatta: Alo medya!
Dizi setleri onun için durdu...
Can Dündar yazd?: "Elle Hareket Çekmenin Tarihçesi"
Atatürk'ün okul y?llar?
Mehmet Altan Art? 1'de Can Dündar'a konu?tu
Ataç, Pelin Batu ve Can Dündar ile bulu?tu
Paralel i?ler bunlar
Mete Yarar Canl? Gaste'de anlatt?
Amerika'n?n Türkiye Politikas?n?n Yeni Bir Çerçeveye Yerle?tirilmesi
Kitap fuar?na ilgi büyük
Ba?kan Ataç, Batu ve Özkan ile bulu?tu
Kitap fuar?na ziyaretçi ak?n?
Veysel: Bir Â??k Veysel Müzikali
Newroz
Sosyal Meydan: Twitter yasa??n? tart???yoruz
Canl? Gaste ana ak?ma taze kan ve can veriyor
Vicdanlara sesleniyorum
Ataç'tan, Pelin Batu ile Tuncay Özkan'a ziyaret
Es-Es'li Pelin
'izin vermeyece?iz'
Food for thought
'Ben seni b?rak?p gider miyim?'
Ben Seni B?rak?p Gider Miyim...
'Rekabet ediyoruz ama çelme takm?yoruz'
O?lu ve e?ine ithaf etti
Ben Seni B?rak?p Gider miyim?
Yasakken daha tatl?
SABANCI'dan hayat?n?n kitab?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
8 Can Dündar'?n "Kay?tlar? yay?mlamak medyan?n görevidir" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
Kitapseverler fuara ko?tu
Bu halk, yürütmeyi durduracak
Çok Okunan Yazarlar
Turkey Goes Out of Control
Korkmakta hakl?...
Her türlü perspektif var ama küfre yer yok
Cumhuriyet gazetesinin özgürlükten anlad???
Hasan Cemal Canl? Gaste'de konu?tu
Ne okumal??... Ne okumal??
Bu ti?ört çok konu?ulacak
Can Dündar yazd?
Can Dündar: Erdo?an'?n ?kbali mi Ülkenin ?stikbali mi?
Ünlüler ve sosyal medyadaki gündem mevzular?
Baydemir: "Anketlerde öndeyiz"
Uçu?an yolsuzluk ekonomisi ve toplumsal alg? çeli?kisi üzerine
Newroz
?bret olsun
Tüm hayat?n? bir kitaba s??d?rd?
'Ben Seni B?rak?p Gider miyim?'
Özcan Sabanc?'n?n an?lar? gün ?????na ç?kt?
Her ku?un eti yenmez
Özcan Sabanc? Pera Palas'ta kitab?n? tan?tt?
K?br?s alaturka düetinden Slovakya'y? yakacak bilgiye
Her dönemde hakl? kalmak
8 Mehmet Baransu'dan inan?lmaz iddia/ gazetea24.com
Ba?bakanl?k acil zirve haberlerini yalanland?, ses kay?tlar?na tepki ya?d?
Youtube Yasa??yla ?lgili Yorumlar
Sesi k?s?l?nca sosyal medya co?tu!
E?leniyor muyuz Türkiye
"Seçim Sonras?" gün boyu canl? yay?nla Art? Bir TV'de
Radikal ve Can Dündar'dan Ba?bakan'a büyük sayg?s?zl?k
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
8 Art? 1 TV'nin yerel seçim özel yay?n?n?n tan?t?m?/ Youtube
Bu ihanet affedilmez
Leading int'l literary writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Derdiniz yolsuzluklar? takip de?il CASUSLUK!
PEN'den YouTube ve Twitter mektubu
PEN'den özgürlük için aç?k mektup
Çok Okunan Yazarlar
Zaman yazarlar?ndan sesi k?s?lan Erdo?an için ?ok tweet
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
Mektupta özetle ?u görü?lere yer verildi:
Leading international writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Özcan Sabanc?'dan "Ben Seni B?rak?p Gider miyim?"
8 Pen Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili aç?klamas?/ CNN Türk
Ünlü yazarlar hükümete mektup yazd?, yasaklar? ele?tirdi
Yazarlar ifade özgürlü?ü için imzalad?
8 Salih Tuna, Can Dündar'? bombalad?: 'Esprisiyle IQ'sunu da gördük'!/ a haber
PEN'den Türkiye'ye ifade özgürlü?ü ça?r?s?
Orhan Pamuk'tan nihayet ses ç?kt?!
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
'Kelimelere özgürlük'
Kabus sona eriyor
Orada ifade özgürlü?ü var m?
'Bu nereye varacak?'
PEN: Geriletici bir hamle
YouTube yasa??nda fla? geli?me
Bask?n VAR!
'Özgürlü?e a??r sald?r?'
??te Can Dündar'?n Haz?rlad??? 17 Aral?k Belgeseli
Cemiyeti bulu?turan davet
8 PEN'den Aç?k Mektup haberi/ CNN Türk
8 ARTI 1 TV SEÇ?M ÖZEL YAYINI TANITIMI/ ARTI 1 TV
Toplumun seçim tavr? üzerine
Sand?klar aç?l?rken...
Seçim Sonras?
Siyah Beyaz'?n renkli y?llar?
Sonuçlar mercek alt?nda
Biyografisi kitap oldu
Tw"it"ler
Writers calls for more freedom of expression
Jose Carreras 5 kez bis yapt?!
Carreras yard?m için sahnedeydi
Sand?k ba??n? bo?altma plan?
Kim biliyor?
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar seçim sonuçlar?n? yazd?
Çok Okunan Yazarlar
PEN'den 'Türkiye'de ifade özgürlü?ü' ça?r?s?
'?spatl? h?rs?zl?k, aleni yolsuzluk' hükmü mü var be Dündar?..
Dipnot
Kaçacak yer aray?n ?imdi
Türkiye'nin gündemi 'CAN'LI GASTE'DE
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili mektubunun haberi/ NTV
Çok Okunan Yazarlar
Mart 2014'ün öne ç?kanlar?
8 Can Dündar'?n "Çökmek de?il, çözmek gerek" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de Youtube ve Twitter yasa??yla ilgili mektubunun haberi/ CNN Türk
Can Dündar, 17 Aral?k rü?vet ve yolsuzluk operasyonunu belgesel haline getirdi
A?la?man?n vakti de?il
'Sava?? bo? ver, ifade özgürlü?üme bir ?ey olmas?n'
Emre Uslu suçlamalara cevap verdi
Anla??lmas? için daha çok ac?lar çekilecek
Emre Uslu Brüksel'den dönmüyor
'Veysel' müzikali yola ç?kt?
Sahi siz kimsiniz?
Emre Uslu kaçt? iddialar?na bak?n ne dedi?
Ergenekon'da kimler serbest b?rak?ld??
Uslu'dan 'Kaçt?' ?ddialar?na Yan?t: H?rs?zlar Kaçar
'Ben kaçmam h?rs?zlar kaçacak'
Emre Uslu'dan 'firar etti' iddialar?na cevap: Ben kaçmam h?rs?zlar kaçabilir
Ergenekon Davas?'n?n gerekçeli karar? (9)
Twitter'in Aç?lmas? ?le ?lgili Ünlüler Neler Dedi
Twitter aç?ld?, ilk selfie AK Parti'den
Cuma 18- Yeni Türkü
Köy Enstitüleri
'Ba?çalan' Emre Uslu mu?
"Normal biri aday olmal?!"
ER-DO-DER yarar?na gerçekle?en konsere sosyete ak?n etti
Çok Okunan Yazarlar
Emre Uslu "Kaçt?" iddias?na yan?t verdi
Emre Uslu'dan kaçt? iddialar?na sert cevap!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar yazd?
Can Dündar'dan Erdo?an'?n sözlerine tepki
8 Can Dündar'?n "Seçmen, Erdo?an'da ne buldu?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
?yi Kötü Çirkin
Can Dündar'dan Erdo?an neden ba?ar?l? analizi
Gülay Af?ar: Görev insan?y?m
Ben seni b?rak?p gider miyim?
??te Sosyal Medya'n?n seçim karnesi
??te o an bir f?rt?na kopar...
Hilmi Yavuz Canl? Gaste'de konu?tu
Türkiye'de yerel seçimler sonras?
Merhum Hac? Sabanc?'n?n e?i Özcan Sabanc? otobiyografi kitab?n? Pera Palace'ta tan?tt?!
Savc? Do?an Öz dipnotta
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
K?l?çdaro?lu'na yap?lan sald?r?ya tepki ya?d?!
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
Sanat ve medya dünyas?n?n y?ld?zlar? 'As?rl?k Yüzler' belgeseli için bulu?tular!
Eski günlere döndüm
Ortaokul ö?rencisi DJ ?imdi y?ld?z oldu
Sabanc? Ailesi tam kadro
An?lar?n? Kitaba Ta??d?
?yi Kötü Çirkin
Erdo?an'?n ad varl??? (52)
Can Dündar, belgeselcili?i anlatt?
Hayat?n? yazd?
Çok Okunan Yazarlar
Hadi patlat bir 'Mursi' yaz?s?, ne?emizi bulal?m!
Çok Okunan Yazarlar
Ceyda Karan canl? yay?nda anlatt?
Can Dündar yazd?
Öldükten Sonra da Ya?ayabilmek (1)
"Ben seni b?rak?p gider miyim?"
Bilim edebiyat?
New Yorklu ö?renciler Türkçe için yar??t?, aileleri mest oldu
Yumruk serbest
45'lik Bebek'te
Bebek 45'li?e ünlü ya?d?...
BEBEK 45'lik aç?ld?
45'likte bulu?tular
Azeri akademisyenlerden Türk okullar?n?n kapat?lma giri?imine sert tepki
Hur?it Güne?: Beyaz Saray görü?mesinin zab?tlar? aç?klans?n
Canl? Gaste
Ceyda Karan: D??i?leri yetkilisi Suriye tapesinin d?? istihbarat i?i oldu?unu söyledi
?haneti sapt?rma çabas?
10 parma??nda 10 marifet
45L?K (Bebek)
8 Ceyda Karan'?n "Suriye dinlemeleri" konusunda Canl? Gaste'de aç?klamalar?/ STV
Çok Okunan Yazarlar
Ceyda Karan ve Can Dündar 'Paralel' Sahnede
Bir Türkiye Klasi?i: Tarafs?z Cumhurba?kan? Miti
Bir foto?raf?n ö?retti?i...
?hanete d?? k?l?f uymuyor
Haz?ms?zlar ekibi!
Belgeselcilikte büyük i?birli?i
A judge or presidential candidate
Karan'dan iddialara net cevap
Halk?n Gazetesi'nin 11'inci ya?? kutland?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Hani, "Bu çocuklar, bu ku?ak ba?ka"yd?!
Tapelerin Kayna?? Bulundu
Dört Bir Taraf - Nazl? Il?cak ile Abdülkadir Selvi aras?nda gergin anlar
Ergenekon'dan Ötüken'e, bir efsaneden di?erine
8 Dört Bir Taraf'da yasad??? dinlemeler ve Can Dündar'?n telefonunun dinlenmesi konu?uldu/ CNN Türk
Perihan Ma?den: Görüyorum ki kand?r?lm???m
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Güneydo?u'ya: Polis, Kürtlere sald?r?yor... Bat?'ya: Kürtler, polise sald?r?yor!
Afife Jale
Neden kovuldum
PEN'den yasaklara tepki
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
?zmir'de 'Kitap' Heyacan?
wsj.com.tr - Ay?egül Akyarl? Güven
Beyaz Türk deyince ne anl?yorum...
Can Dündar: Borç büyük, +1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi alacak
'Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak'
Can Dündar'a göre 'Erdo?an er ya da geç yarg?lanacak!'
Darbeciyle Erdo?an'? bir tuttu!
Erdo?an'?n ad varl??? (53)
Kitap dostlar? için bulu?ma vakti
Gezi ahlâks?z?, su samuru fena efelenmeye ba?lad?; hay?rd?r!
'Erdo?an yarg?lanacakt?r!'
Can Dündar: Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak!
+1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi al?yor
Buyrun kitap ?enli?ine
Gazeteci-yazarlar okurlarla bulu?acak
Kitab?n ?zmir yolcu?u
Yazarlarla okuru bulu?turan fuar
Dündar: Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak
8 Can Dündar'?n "Erdo?an yarg?lanacakt?r" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Erdo?an yarg?lanacak
Can Dündar benzetmesi ile ?oke etti
Can Dündar: Borç büyük, +1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi alacak!
Kitab?n Ege yolculu?u ba?lad?
?zmir Kitap Fuar?'nda gündem, ifade özgürlü?ü
19. ?zmir Kitap Fuar? aç?ld?
Kitaba ko?tuk
Yazmaya ?zmir'de ba?lam??t?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan sert yaz?: '?ktidar karde? katilidir'
Can Dündar'dan sert yaz?
Gül-Erdo?an karde?li?i iktidara kurban gitti!
Edep, hayâ ve...
Leading writers, poets attend 19th ?zmir Book Fair
?zmir'i kitap heyecan? sard?
Kurnazl?k bu halka sökmez
?zmir Kitap Fuar? dolu dolu
Yay?nc?lar Birli?i Ba?kan?'ndan ?zmir Kitap Fuar?'nda ifade özgürlü?ü ç?k???
?zmir Kitap Fuar? 19. kez kitapseverlerle bulu?tu
Kitab?n ?zmir yolcu?u
Konjonktürel 'k?rm?z? çizgi k?rm?z? hat' okumas?
'Toplum bu kadar gerginli?i kald?rmaz'
art? 1 TV'de neler oluyor? Hangi ekran yüzleri bugün yay?na ç?kmad??
Tekelio?lu 'toplum bu gerilimi kald?ramaz' diyor
Dündar ve Cabas neden ekrana ç?kmad??
Can Dündar ve Mirgün Cabas neden ekrana ç?kmad?
Art? 1'de neler oluyor?
?zmir Kitap Fuar? 19. kez kitapseverlerle bulu?tu
19. ?zmir Kitap Fuar? aç?ld?
Dündar: Para yoksa, yay?n yok
Art? Bir TV'de direni? sinyali
Art? Bir TV'de neler oluyor?
Art? 1 televizyonunda direni? kap?da
Art? 1'de direni? kap?da
?kisi de Cumhurba?kan? olamaz, olmamal? (2)
Tematik Kanallar?n Ekran Yüzleri - Sosyal Medya Analizi
??imiz Muhsin Bey'i izleyip alaturka belgesel yapmak!
A??k Veysel müzikali bu yaz memleketinde
8 Art? 1'de ne oldu?/ ARTI 1
ÖZCAN SABANCI - "Ben Seni B?rak?p Gider miyim?"
19'uncu izmir Kitap Fuar? kap?lar?n? ziyaretçilere açt?
+1 TV'de temaslar devam ediyor
Art? 1 TV'de ünlü sunuculardan eylem
Kar??'dan sonra 1'in de suyu ç?kt?
Art? Bir TV çal??anlar? kazan kald?rd?
Art? Bir TV'de 'maa? alam?yoruz' protestosu
Art? 1 TV'de ne oldu? Canl? yay?nda cevap buldu!
Canl? yay?nda aç?klama; Art? 1 TV'de ne oldu?
Yalanc?y?m, Yalanc?s?n?z, Yalanc?y?z
?nsan, do?a ve ola?anüstü bir oyku: 'A??t'
Her çocuk özeldir
Ha?im K?l?ç'?n sözleri Twitter'? sallad?
Kulland???m?z kavramlar zihniyetimizi yans?t?yor! (*)
Pensilvanyal?lar co?tu!
Sözleri sosyal medyay? sallad?
Can Dündar MEF'te
Bahçeli doktora e?itimini 10 y?lda tamamlam??t?
8 Can Dündar'?n "Eski tabular öldü, dar?s? yenilerine" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Siyasetin gard?robunda ne var?
Ha?im K?l?ç Konu?tu Twitter Co?tu
K?l?ç'?n aç?klamalar?na ilk tepkiler
T?ra?
Yazar?n? söyle, yata??n? söyleyeyim
Kitap Fuar? rekor k?rd?
I??klar Y?l?n Belediye Ba?kan? Seçildi
Her çocuk özeldir
Ödüllerini, Ba?kan Ekrem ?mamo?lu'ndan ald?lar
Ödüllerini, Ba?kan Ekrem ?mamo?lu'ndan ald?lar
407 bin ki?i ?zmir'de kitaplarla bulu?tu
Ödüllerini, ?mamo?lu'ndan Ald?lar
Fenerbahçeliler Ali ?smail Korkmaz'? unutmad?
?zmir'in yeri ayr?
?u Turgay çenesini kapasa iyi çocuk asl?nda
Rojava yi?idi ?u 683 idam? nas?l de?erlendiriyor?
Okuma oran? artt?kça oyu yükselenlere...
NEITHER PRE-EMPTIVE NOR AUTHORITARIAN... AND BY THE WAY, NOT A DOCTRINE
407 bin Kitap sevdal?s? Fuara ko?tu
Twitter'da K?l?ç depremi
Art?k korkmayacaks?n!
Taksim esnaf?na gidip sordun mu; onlar?n hukuku zedelenmiyor mu?
Emrullah ??ler: Gauck, densizlik yapt?, haddini bildirdik
"Erdo?an'?n tahammülsüzlü?ü narsizmden"
Ne ?sa'ya.. Ne Musa'ya!..
Kara propaganda sitelerinin gündemi hakaretlerle dolu
Vat?'n?n çifte standard?
Özcan Sabanc? anlat?yor: "Hac? Sabanc? hayat?m?n mucizesidir"
Gauck'a haddini bildirdik
??ler'den Ha?im K?l?ç'a Çevik Bir hat?rlatmas?
Sibel Köklü imza gününde okurlarla bulu?tu
CHP'li Pavey: Kar??m?zdaki polis de?il, bu emri verenlerdir
Dumanl?'dan O Savc?ya Operasyon Siteleri ?syan?
AKP'nin '?nfaz Timi' De?ifre Oldu, Tutkun'un Maskesi Dü?tü!
Prosecutor's decision grants legal shield to black propaganda websites
Bas?n özgürlü?ü olmayan tek Avrupa ülkesi, Türkiye
Çok 'cool' hareketler bunlar
??ler'den Ha?im K?l?ç'a Çevik Bir hat?rlatmas?
Çok Okunan Yazarlar
'Kar??m?zdaki polis de?il, bu emri verenlerdir'
Can Dündar yazd?
Dumanl? savc?n?n o karar?na isyan etti!
?nternetteki kara propaganda sitelerinin arkas?ndan bak?n kim ç?kt?
4 internet sitesi hakk?ndaki inceleme tamamland?
Çok Okunan Yazarlar
?zmir Cadde
Yeni Türkü
Görecek miyiz?
I??klar, 'Y?l?n Belediye Ba?kan?' seçildi
?kmale kalm?? ruhlar
Gördü?ünüz Anda Kaç?n!.. Narsis Ki?ilik Bozuklu?u - 2
Çok Okunan Yazarlar
8 Flash TV'nin zorla po?u takt?r?larak gözalt?na al?nanlarla ilgili haberi/ Flash TV
Can Dündar: Biz Mi Ba?ka Ülkede Ya??yoruz, Bakan M??
Can Dündar: Özgür oldu?umuzu söylememizi ve o raporu reddetmemizi beklemeyin Say?n Bakan!
Celal Kazda?l?, Kanal A'n?n ?stanbul Temsilcisi oldu
Kanal A televizyonunda atama! ?stanbul temsilcisi kim oldu?
Kolaysa siz reddedin
Ödüllerini, ?mamo?lu'ndan ald?lar
Cumhuriyet yazar?ndan Davuto?lu'na: Kusura bakmay?n Say?n Bakan!
+1'de yine kriz... Can Dündar ve Yavuz O?han kanaldan ayr?ld?..
Can Dündar istifa etti
Can Dündar, Koray Çal??kan, Özgür Mumcu, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Tuluhan Tekelio?lu, Yavuz O?han istifa etti
Art? 1'de ipler yine koptu, Can Dündar ve ekip i?i b?rakt?
Art? 1'de toplu istifa!
Art? 1'de ne oldu?
+1'de deprem! Muhalif kanala AKP'lil talip oldu,k?yamet koptu! Hangi fla? isimler kanal? b?rakt??
FLA? HABER! Art? 1 TV'de deprem!
Art? 1 TV'de toplu istifa!
Art? 1'de toplu istifa depremi
Art? 1 TV'de bir istifa DEPREM? DAHA
Siroz te?hisi; Gürsel Pa?a muammas?...
Art? 1 TV'de toplu istifa
ARTI 1 TV'DE ?ST?FA DEPREM?
Art? 1 TV'de istifa depremi
Art? 1 TV'de istifa
Art? 1'de toplu istifa
Art? 1 TV'de istifa depremi
2014'te nas?l Deniz Gezmi? olunur?
Art? 1'de istifa edenler bak?n ne dedi?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Ba?bakan'dan Can Dündar için suç duyurusu
Ba?bakan, Can Dündar'? o yaz?s? için ?ikayet etti!
Erdo?an, Can Dündar'?n bu yaz?s?n? savc?l??a verdi
Ba?bakan Erdo?an Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Ba?bakan Erdo?an savc?l??a ?ikayet etti
Art? 1 TV'de istifa depremi
Erdogan giliyê rojnamevan Can Dundar kir
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Ba?bakan'? tehdit eden Can Dündar'a dava
Erdo?an'dan gazeteci Can Dündar hakk?nda suç duyurusu
Deniz Gezmi? kimdir?
Art? 1'de toplu istifa depremi
Ba?bakan'dan Can Dündar'a 'yarg?lanacaks?n' davas?
Art? Bir.... Eksi çok..
Kurumsalla?may? ba?aramayanlar...
Erdo?an "Yarg?lanacaks?n" diyen yazardan ?ikayetçi oldu
'Erdo?an yarg?lanacak' dedi, daval?k oldu
HDP'yi karalaman?n dayan?lmaz çekicili?i
Dündar'?n yaz?s? için suç duyurusu
Ba?bakan Dündar'a dava açt?
Bu daha ba?lang?ç... Mücadeleye devam...
Erdo?an'dan Dündar için suç duyurusu
Ba?bakan Erdo?an, Dündar'?n bu yaz?s?n? savc?l??a verdi
Ba?bakan'dan Dündar'a dava
Art? 1 TV'de yine deprem!
Gazeteciler Art? 1'i neden kurtarama(z)d??
Muhalif TV'lerde neler oluyor? Keskin Kalem 1 ve Ulusal Kanal'?n Patronlar?na Neler Önerdi?
Kar?? + bir: Ç?kar?lacak ders nedir?
PM files criminal complaint against journalist Can Dündar
9 gazeteci yaraland?, TGC 'hedef seçerek yaralayan' polisi k?nad?
Art? 1 TV istifa depremi
Yurtseverlik ve vatan hainli?i
FREEDOM HOUSE RAPORU KELEPÇEL? ÖZGÜRLÜ?ÜMÜZ
'Hakaret de?ildi, hakikatti'
Silinen kay?tlar?n yaz?l? kararlar? bulundu
Courage is being punished, says journalist sued by PM
Düzce FKF: Üç fidan aram?zda
Eksi 1
Gezicilerin televizyonunda isyan
Metne uygun imza aramak..
Ba?bakan'dan Can Dündar için suç duyurusu
Freedom House raporu kelepçeli özgürlü?ümüz
?ehir Hat?ralar?na Al?nt?lar
Bir ba?ka bahara
Herkesin bildi?i s?rlar ülkesi
FLA? HABER! Art? 1 TV sat?l?yor mu?
Mazinde bir tarih yatar...
Art?1 TV sat?l?yor mu?
Penguen ve HSYK yarg?c?n?n maceralar?!
"Delikanl?m" Boran Kültür Merkezi'nde gösterilecek
Art? 1 TV sat?l?yor mu?
?nanmak istiyoruz tabii ki...
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
"Anneler" için söyledi
Anneler Günü'ne erken kutlama
Sindirme mi, söndürme mi?
Herkesin bildi?i büyük s?r: H?rs?z var
Art? 1, Eksi 2!
Ödüllerini ?mamo?lu'ndan ald?lar
Kitap Fuar? 19. kez aç?ld?
Adana'da Edebiyat zaman?
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
CHP'li Oran: Erdo?an Her Man?et ?çin Demirören Gibi Gazete Patronlar?n? m? Ar?yor?
Can Dündar geri döndü
Can Dündar canl? yay?nda istifa etti
Art? Bir TV çal??anlar? direni?te
Art? 1 TV'de istifa depremi
Medyan?n havuz problemi
Freedom House report designates Turkish media as 'Not Free'
Dündar'?n ?zmir keyfi
Bozk?r?n Tezenesi an?ld?
Kitap kurtlar? fuarda
Art? 1 TV'de istifalar?n nedeni ne?
Türk medyas?n?n son durumu!
"Delikanl?m" Boran Kültür Merkezi'nde gösterilecek
Can Dündar SORULARI YANITLIYOR
Turkey: Prime Minister lodges defamation complaint against prominent journalist
Bukowski mezar?nda ters dönmü?tür
Dost
Sezen Aksu kime "Iss?z adada erkeksiz kalsam, sana gelmem" dedi?
Art? 1 çal??anlar? istifa etti
Can Dündar'dan seçilmi?-atanm?? hat?rlatmas?
Dan??tay Ba?kan? "atamas?"n? ne çabuk unuttun
Art? 1'de olanlar!
Koza Lions Can Dündar'? a??rlayacak
Can Dündar, Koza Lions konu?u
Press Review
Medya kafas?n? topra?a gömdü
Soner Olgun anneler için söyledi
Derin Devlet ve Devlet Akl?
'Maden' filmi Kars'ta gösterimde
Maden ?ehitleri an?s?na
Deniz Gezmi? panelle an?ld?
Rakamlar yalan söylemez
Kaderin yerine akl? koymal?y?z
Art? 1'de olanlar!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Ba?bakan?n Vatanda?a Yumruk ?ddias?na Ünlüler Sert Tepki Gösterdi
Art? Bir Televizyonu Haber Merkezi'nin ba??na kim getirildi?
Senin Annen Bir Melekti Yavrum...
O tokat hepimize
A?ka SOMA engeli
Hukuk skandali: ?ftira sitelerine de?il ?ikâyet edenlere soru?turma giri?imi
Kaderin yerine akl? koymal?y?z
Can Dündar'dan isyana te?vik yaz?s?
Smear campaign websites cleared while targeted journalists accused
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
Nefessiz mâtem...
Nato kafa
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
"Kaderin yerine akl? koymal?y?z"
Christoph Hein neuer Ehrenpräsident des deutschen PEN-Zentrums
Schriftsteller Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Für die Freiheit der Worte - PEN-Treffen in Schwäbisch Hall
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
PEN-Zentrum setzt sich für türkischen Autor Can Dündar ein
Erdo?an, Art?k patronlar? Aram?yor, Talimat? Canl? Yay?nda Veriyor!
Ke?ke!
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
8 R?dvan Akar, Karao?lan belgeseli çal??malar?ndan söz etti/ CNN Türk
Günün Kö?e Yazar?- Can Dündar
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Kaderiniz bats?n
Can Dündar'dan Tayyip'e ?ok ç?k??: Kaderiniz Bats?n!
Bugünün ve Gelece?in Markalar? ?stanbul'da ?ekilleniyor
Can Dündar sunum yapt?
Tiynetiniz bats?n!
Soma'da ya?anan faciaya "Kader" diyen Ba?bakan Erdo?an'a Can Dündar'dan sert tepki
Can Dündar maganda kurban? Berna'y? yazd?...
Bugünün ve Gelece?in Markalar?
Can Yay?nlar? ve D&R'dan Dev Kampanya
Ba?bakan Erdo?an'?n TOBB konu?mas?
Ba?bakan K?l?çdaro?lunu parma??yla gösterdi K?l?çdaro?lu güldü..
?nkar ile istismar aras?nda kader
"Kaderiniz bats?n" diyen Can Dündar'a cevap!
Can Dündar'?n isyan?na isyan!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Erdo?an 'mahcup diktatör'
Sosyal Medyada En Çok Payla??lan Kö?e Yazarlar?
52 y?l hapis talebi gazeteciye gözda??d?r
Diktatör olsa korkar m?!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: "Ba?bakan'?n iki duda??n?n, aç?ld?kça..."
Nuri Bilge Ceylan, Twitter'? adeta sallad?!
Sessizlik... ??te kendimce (2)
'Ba?bakan'?n iki duda?? aç?ld?kça lavlar saçan bir yanarda?a dönü?üyor'
"Bir ülkeyi tan?mak istiyorsan?z, insanlar?n nas?l öldü?üne bak?n"
Y?lan bak??l? Uma
Bu gidi? hay?rl? de?il
Gelece?in markalar? ?stanbul'da ?ekilleniyor
Türkiye'yi sevince bo?du
'Bu film Nuri Bilge Ceylan cesaretiyle yap?labilirdi'
Erdo?an'?n ad varl???
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan uyar?: Alabilene, görebilene!
Dost
Can Dündar'dan yeni belgesel: Gözda??!
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "Gözda??"
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "Gözda??"
68 ku?a??ndan gelen yi?it!
Türkiye'de sürdürülebilir i? modeline dönü? var
Günün Biberi
Gözlerini kaybedenler anlat?l?yor
31 May?s'ta Taksim'deyiz
'Sürdürülebilir kalk?nmay? finanse ediyoruz'
Taksim Dayan??mas? Haziran ruhuyla bulu?maya ça??rd?: Yine orday?z
Can Dündar: Tarih, 27 May?s gibi derslerle dolu; maharet iktidar sarho?lu?undan uyanabilmekte
Gözünü kaybeden 6 gencin öyküsü: Gözda??
Can Dündar'?n Gezi belgeseli Kad?köy'de
Melih Alt?nok: Siz asker topluyorsunuz kendinize!
Art? 1 TV'de neler oluyor?
"Gözda??" Bir Can Dündar Belgeseli
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "GÖZDA?I" Kad?köy'de
Gezi'yi anlatan Gözda?? Belgeseli'nin fragman? yay?nland?
8 Ahmet Kekeç'in kö?e yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Can Dündar'dan Gezi belgeseli: Gözda??
Art? 1 TV'de neler oluyor?
iyi Kötü Çirkin
Hadi buna da bir kulp bulun kurnazlar!
Gezi Direni?i belgeseli 'Gözda??' Kad?köy'de
'Gözümüzden vurulduk ama gördük görmemiz gerekeni'
Can Dündar iktidar? öyle bir uyard? ki
Can Dündar'dan Gezi belgeseli: Gözda??
Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli fragman?
Can Dündar'dan Gezi Belgeseli: Gözda??
Gezi'nin de filmini yapt?lar!
Can Dündar, Bursa Koza Lions Kulübünün davetlisi oldu...
Can Dündar'?n Gezi Park? belgeselinin ilk gösterimi yar?n
Can Dündar'?n Gezi Park? belgeselinin ilk gösterimi yar?n
'Gördük görmemiz gerekeni'
Rezillik zaman?n?z geldi, haydi soka?a!
'Art? 1 TV'de i?ten ç?karma' iddias?
En fazla kaç kitap ta??yabilirsiniz?
Biliyor musunuz?
Bu kitap 'ses'leniyor
?stanbul Lisesi'nde Kültür Haftas?
Can Dündar'?n belgeseli CKM'de
Göze alanlar?n gözünü ald?lar
Can Dündar'?n Gezi belgeseli "Gözda??"
Çok Okunan Yazarlar
O a?ac?n alt?nda
Kitap- Zaytung 2013
8 Can Dündar'?n "Yar?n" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
8 Can Dündar'?n "Yar?n" ba?l?kl? yaz?s? k?salt?larak okundu/ FOX TV
Zulmün yenilgisinin ba?lad??? tarih
Gezi spirit returns with May 31 anniversary
Gezi kendi sanat?n? yaratt?
A?aca yap??t? b?rakm?yor...
Her can için bir çad?r kurulacak
Suskunlar?n sesi takvim
Mevlüt Yüksel Gezi'deki A?ac? Rahat B?rakm?yor
8 Can Dündar'?n "Gözda??" belgeselinin haberi/ Cnn Türk
Gezi Direni?i'nin Y?l Dönümünde Halk Alanlara ?niyor!
Can Dündar'dan Gezi Direni?i Belgeseli - Gözda??
"Gözda??" belgeseli gösterime girdi
"Gözda??" belgeseli vizyona girdi
Can Dündar'?n "Gözda??" belgeselinin galas? Kad?köy'de yap?ld?
Gözda?? Belgeselinin ?lk Gösterimi Kad?köy'de Yap?ld?
Gözda??
Bu kitap sesleniyor
Patron öyle bir ?ey söylemedim dedi
Gezi spirit returns with May 31 anniversary
Bu daha ba?lang?ç!
Taksim Meydan? Diyarbak?rla??nca
'Gözda??'n?n ard?nda ne var?
(U)mut
Direni?in hikayesi: Gözda??
Gezi direni?i sürecek
'26. Gözü Ankara'da Ald?lar'
'Bizi yenemeyecekler'
8 "Gözda??"n?n galas? yap?ld?/ Cine5
Konak Belediyesinden Can Dündar'l? Gezi anmas?
Can Dündar'l Trips from Konak Municipality of Remembrance
Konak Belediyesinden Can Dündar'l? Gezi Anmas?
Gezi Park? olaylar?n?n birinci y?l?
K?z?lay'da izinsiz gösteri
Bodrum'da Gezi Anmas?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Art?1'in patronu 2 ay sonra çarketmi?
Pelin Batu Art? 1 TV'de ya?ananlar?n perde arkas?n? anlatt?!
Can Dündar'?n Gezi belgeseli Kad?köy'de
Gezi'nin 1'inci y?l?nda ?zmir aya?a kalk?yor
"Gözda??" belgeselin galas? Kad?köy'de yap?ld?
Ah bu filmlerin gözü kör olsun!
Gezi Park? Türkiye'nin Gözü Oldu
Twitter Günlü?ü
Yenildi Erdo?an...
Gözda?? belgeseline Kad?köy'de gala
Gezi Ruhu'nu Buca'da ya?att?lar!
Konak'tan 'Gezi' için farkl? etkinlik
Buca'da 'Gezi Belgeseli' izlendi
'Gözda??' sokakta!
9 Eylül (?zmir)
'Gündo?du' hiç bo? kalmayacak
Buca'dan 'Gezi'ye selam yollad?lar
'Gözda??' belgeseli gösterime girdi
The Gezi protests: I know what you did last summer
Can Dündar'l? Gezi anmas?
Can Dündar'?n belgeseli 'Gözda??', Alsancak'ta
?zmir'de 9 çocuk gözalt?na al?nd?
Gezi Park? olaylar?n?n birinci y?l?
Konak'ta 'Gezi' için anma gecesi
Gezi ruhunu Buca'da ya?att?lar
Gezi ruhu Konak'ta ya?ayacak
Gezi'yi Buca'da ya?att?lar
Gezi'nin Gözü
Her yerde polis ?iddeti ya?and?
Ba?bakan'?n gerilim politikas?
Art? 1 haber bültenlerini de kald?rd?
Art? 1 haber bültenleri olmadan devam edecek!
Ku?ulu Park'tan Madenci An?t?'na yürüdüler
Bodrum Gezi'nin y?ldönümünü unutmad?
Can Dündar,Erdo?an "Askeri vesayete kar??y?m" diye diye bir polis vesayeti kuruyor." dedi
Art? 1 haber bültenlerini de kald?rd?!
Art? 1 'de tenkisat
Gazeteci k?l?kl? militanlar!
'Gözda??' belgeseli Buca'da gösterildi
Gezi'de yitirilenler Konak'ta an?lacak
Bodrumlular Gezi'yi and?
Can Dündar'dan Gezi Belgeseli: Gözda??
Gezinin 1. y?l?nda Ayval?k meydan?nda
Taksim'de vuruldu?u an? cep telefonuyla çekti
Can Dündar ?imdi de Bugün TV'de!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
'Erdo?an'da mütedeyyin insan tipi görmedik'
Can Dündar'dan 'diktatörlük' göndermesi! 'Yeni Türkiye daha güzel bir yer'
Can Dündar: Erdo?an'da mütedeyyin insan tipi görmedik
Can Dündar: Erdo?an Yenildi
Can Dündar: Biz Ba?bakandan Mütedeyyin ?nsan Tipi Görmedik
Can Dündar: Biz Ba?bakan'dan mütedeyyin insan tipi görmedik
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeselinden: Okan Özçelik gözünü nas?l kaybetti?
Yenimahalle'de Can Dündar rüzgar?
Özge Özder'in dünyas?
Can Dündar'dan Erdo?an'a ?ok sözler
Gezi yürüyü?ü
'Gözda??', 5 Haziran'da Zonguldakl?larla bulu?uyor
Çirkin provokatör
A?açlara duyarl?(!) annelere kör
Ünlülerin sosyal medya gündemi
Gözda?? belgeseli
Gözda?? ?kinci Yeni'de
May?s gazetecilere ?iddet ay? oldu
Naz?m, Gözda??'na tan?k olacak
Gezi Park? Türkiye'nin gözü oldu
8 Can Dündar'?n Bugün TV röportaj? üzerine yorum yap?ld?/ Kanal 24
8 Okan Özçelik'in gözünü kaybetti?i anda çekti?i görüntüler "Gözda??"nda yer ald?/ Cem TV
Kitaplar? yüklenme zaman?
Alk??lar maNga'ya
"Hayat?n Kalbine ?iirler"
Gezi ruhu Konak'ta yeniden canland?
Melih Alt?nok'tan Can Dündar'?n sözlerine sert ele?tiri
Gezi Park? ruhu Konak'ta canland?
Gerilla devlet ba?kan? olunca
"Bas?n iktidar?n ?ak?akç?l???n? yap?yor!"
Türkkan: Dalkavuklukla adam? diktatör yapt?n?z
Konak'ta Gezi ruhu yeniden do?du
Çocu?a da, ona yard?m edene de tahammülleri yok
Gezi ruhu yeniden 'Can'land?
Aslolan ?ey Korkuyu Yenmek...
Melih Alt?nok, Can Dündar'? Sert Sözlerle Ele?tirdi
"Gözda??" Belgeseli Yenimahalle'de Ücretsiz ?zlendi
8 Ahmet Kekeç: Çirkin provokatör/ seslimakale.com
"Gözda??" belgeseli Yenimahalle'de ücretsiz izlendi
Gezi'nin 48 saati Yenimahalle'de
Türkkan bas?n üzerinden hükümeti ele?tirdi
Yenimahalleliler 'Gözda??' belgeselini izledi
Türkkan bas?n üzerinden hükümeti ele?tirdi
'Gözda??' belgeseli Çanakkale'deydi
"Göze alanlar, gözünden oldu"
Can Dündar, Çakabeyli gençlerle bulu?tu
Göze alanlar, gözüden oldu
Naz?m Hikmet Kongre Merkezinde duygusal anlar
Gezi Nâz?m'da an?ld?
Fransa Alevi Federasyonu'ndan do?a a?k?na semah!
Savc?l?k Ba?bakan'?n aleyhinde karar verdi...!
Can Dündar Erdo?an'a kar?? zafer kazand?
Can Dündar Çakabey'de ö?rencilerle bulu?tu
Ba?bakan'?n Dündar'a açt??? davada karar
Can Dündar'?n Erdo?an davas?nda karar
Savc?l?k Tayyip Erdo?an'? de?il, Can Dündar'? hakl? buldu
Ben de?il Ba?bakan yarg?lanacak
Can Dündar'?n Erdo?an davas?nda karar
Çok Okunan Yazarlar
Direni?in Hikayesi: Gözda??
Türkkan'dan AKP'le bas?n ele?tirisi
Türkiye'nin gözü aç?ld?!
Gazeteci yarg?lanmayacak Ba?bakan yarg?lanacak
Gözda?? belgeseli
Mahkemeden ibretlik karar
Erdo?an'?n Açt??? Davay? Kazanan Can Dündar: ''Ben De?il Erdo?an Yarg?lanacak''
Mahkemeden ibretlik karar
Görme çabam?z?n hikayesi
Ahmed Arif hasreti: "Bu zindan, bu k?rg?n, bu can pazar?"nda...
Can Dündar 'yasak a?k'a çözüm buldu!
Ta?delen: Gücü bir a?ac? kesmeye yetmedi
Lice'de ya?ananlara sosyal medyada tepki ya??yor
Can Dündar h?rs?zla burun buruna geldi
Gözda??" belgeseli Yenimahalle'de ücretsiz izlendi
"Su samuru" hâlâ "özgürlük" istiyor
Can Dündar, Çakabey'li ö?rencilerle bulu?tu
Gezi ruhu sürdükçe çabalar?m?z da sürecek
Gazeteci Can Dündar'?n "Gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
Can Dündar'?n "Gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
"Gözda??" çabalar? bo?a
Gazeteci Can Dündar'?n "gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
"Gün geldi iktidarlar?n gücü bir a?ac? kesmeye yetmedi"
8 Nâz?m Hikmet mezar? ba??nda an?ld?/ CNN Türk
Can Dündar 2 hafta arayla 2 defa soyuldu
Art? 1 yine kar??t?! Bak?n bu sefer kim istifa etti?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Said Nursi Mustafa Kemal'e Deccal Dedi mi?
Can Dündar ikinci kez soyuldu!
Can Dündar üst üste soyuldu! 'Senkronize bir faaliyet mi?'
Can Dündar ikinci kez soyuldu! Salona indim, h?rs?z?m orada!
?yi Kötü Çirkin
Kad?nlar korkuyor!
Bayrak i?i can yakacak
Can Dündar savc?l?kta
Zaman'dan müfetti? Gadget taktikleri
"Çal??mad?" Diyorlar Ama Reklam?n? Yapm??lar..
Olan liberal godo? önce darbeye erkek gibi 'darbe' de!
Gazetecileri linç siteleri tek merkezden yönetiliyor
Gezi kadar sert!
Yanl?? trene binmek...
Buyrun cenaze namaz?na
Can Yay?nlar? ve D&R'dan dev kampanya
Günün en sert yaz?s? Can Dündar'dan!
Dünyan?n merkezi
Attile ?lhan, 'Mahur Beste'yi kime yazd??
Yay?nlama Özgürlü?ü Raporu (8)
8 Pelin Batu Art? 1 TV'de ya?ad?klar? sorunlar ve toplu istifa hakk?nda konu?tu/ CNN Türk
Arzu K?l?ç'la "Seslenen Kitap"
Çat? aday belli oldu, sosyal medyadan yorum ya?d?: 'Seçime kadar anca ismini telaffuz ederiz'
Sosyal medyada ?hsano?lu tepkisi
Ekmeleddin ?hsano?lu sosyal medyay? sallad?!
Can Dündar: 1 Haziran'da Taksim'in halka aç?lmas? için Abdullah Gül, Erdo?an'? ikna etti
Kendi Kaleminden 13 Maddeyle Can Dündar
Tarihte bugün 16 Haziran
Can Dündar: Çat? adayl?k tart??malar? yetti, tabanda yeni bir sözle?meyi tart??man?n vaktidir
Can Dündar'dan, Ekmeleddin ?hsano?lu ?ftiralar?na Tepki
Merhaba ?hsano?lu!
Ekmeleddin ?hsano?lu Twitter'da TT oldu
Twitter'da Ekmeleddin ?hsano?lu ç?lg?nl???
"Her Çocuk Özeldir"
Can Dündar: Türkiye medyas?nda bir sat?r yolsuzluk yaz?lmad?
Asgari mü?tereklerde bulu?ma vakti
Court's gag order on Mosul hostages deemed censorship
Can Dündar:Türkiye Kendi Yaratt??? Canavar?n Esiri Olmu?tur
Sahne Goran Bregovic'in
Gençlik ürkütüyor! Can Dündar, tehlikenin boyutlar?n? yazd?...
DÜNYA ENERJ? TÜRK M?LL? ?M-HA KOM?TES?
Emperyalizmin biçti?i don...
Can Dündar: Art?k merkezde görev almayaca??m
CHP'ye Can Dündar darbesi: Erdo?an ?imdiden galip!
CHP'ye Can Dündar Darbesi
Can Dündar: Erdo?an pe?inen bu yar???n galibidir
Merhum Erta? sonras? Abdal Belgeseli K?r?ehir'de
Yüksel Y?lmaz: Can Dündar sözlerine ele?tiri
Ne?et Erta? sonras?nda Abdal Belgeseli K?r?ehir'de
Ekmel öfkesi...
BirGün'lük Festival 2014
K?r?ehir'de Abdal belgeseli çekiliyor
Can Dündar'?n "Gözda??" Belgeseli Yeni?ehir'de Gösterilecek
Day?lanma Engin Alan
Medya enkaz?n?n alt?nda kalanlar
Can Dündar'?n "Gözda??" Belgesel Filmi Yeni?ehir'de Gösterildi
Can Dündar'?n kader yan?lg?s?na cevap...
Ünlü belgesel yap?mc?lar? merhum Erta? sonras? Abdal belgeseli için K?r?ehir'de
Kaybetti- Can Dündar
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
'Gölgedekiler'in korku pazar?...
'Radikal kötü yönetildi, aktif gazetecilik yap?lsa kapanmazd?'
CHP ve MHP'nin çat?s? canda? medyay? 'çat?'rdatt?
?hsano?lu'nu Twitter vurdu!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Da?a ç?kma s?ras?, Delila'lardan sonra Deniz'lere geliyor
Gezi'nin 48 saati
Deniz and Delila
Goran Bregovic bir kez daha ?stanbul'da
'Da?da silahlar? susturmaya çal??an devlet, o silah? ?ehirde konu?turuyor'
Da?a ç?kma s?ras? Delila'dan Deniz'e geldi!
HDP'ye mi oy verecek?
Forumlar 'Gözda??' ile sürüyor
Gülben Ergen: "D???m? süslemekten içimi süslemeye geçeli uzun zaman oldu"
Ku?savar
Can Dündar'dan çözüm sürecine gönderme
Can Dündar'dan çözüm sürecine gönderme
CHP'li vekil ?hsano?lu'na oy vermeyecek
CHP'li milletvekilinden partisini k?zd?racak sözler
Aygün'den CHP'yi k?zd?racak ç?k??
Aygün'den CHP'yi k?zd?racak ç?k??
Albatros gezile?iyor
8 Can Dündar: I??D, Konsolostaki Telefonu Erdo?an'dan Ö?rendi
Can Dündar'dan Erdo?an'a çok a??r I??D itham?
Ba?konsolosu Erdo?an ele vermi?!
Günün kö?e yazar?: Can Dündar / Cumhuriyet
Can Dündar'?n evini soyan h?rs?z yakaland?
Ba?konsolosu Erdo?an eleverdi
Rehinelerle ilgili yeni skandal ortaya ç?kt?
8 Can Dündar'?n kö?e yaz?s?n?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" bölümü okundu/ Haber Türk
8 Can Dündar'?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" ba?l?kl? yaz?s? habere konu oldu/ Ulusal Kanal
Rehin ba?konsolosun telefonunu Ba?bakan yakalatt?
Konsolosu Erdo?an yakalatm??
Can Dündar'?n h?rs?zlar? yakaland?
Rehineler, Erdo?an'?n elini kolunu ba?lad?
Erdo?an yüzünden ileti?im kesildi
U?ur Dündar ve Can Dündar'dan sonra üçüncü Dündar m? kand?r?lmaya çal???l?yor
8 Haberde Can Dündar'?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" yaz?s?na yer verildi/ Halk TV
"I??D, konsolostaki telefondan Erdo?an'?n aç?klamas?yla haberdar oldu!"
En ak?ll? insandan uyku tüyolar?
Dündar'a göre 'CHP intihar etti'
Çok Okunan Yazarlar
CHP intihar etti! Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na uyar?
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan olay yaratacak yaz?!
8 Co?kun Aral Can Dündar'la belgesel çal??malar?ndan söz etti/ Cnn Türk
'?hsano?lu'nu Kemal Dervi? önerdi, K?l?çdaro?lu'nun koltu?u da riskte'
?hsano?lu rift in the CHP
Gezi'nin 48 saati belgeseli Foça'da be?eniyle izlendi
Faz?l Say Burgazadas? konseriyle Sait Faik'e merhaba dedi
CHP intihar etti
Çat?'n?n alt?ndan Kemal Dervi? ç?kt?!
Çok Okunan Yazarlar
Vay be, i?e bak!
Te?ekkür!
Yal?da Tayyip'i y?kma plan?
Can Dündar: Yeni ba?bakan "Herkes yedi?i haram?n hesab?n? versin" diyerek i?ba?? yaparsa Erdo?an'a ne olacak?
Can Dündar: "Erdo?an'a ne olacak?"
Erdo?an ile Gül neden mi anla?amad??
Twitter'da Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? yorumlar?
Erdo?an'?n Cumhurba?kanl??? Makam?na ?htiyac? Var
?hsano?lunun Bilinmeyen Yüzü
Nazl? Il?cak yine rezil oldu!
?hsano?lu rift in the CHP
Ulusalc? yazardan çat? aday yorumu: ?ntihar dal???
Hayata ve Siyasete Dair / Can Dündar
Çok Okunan Yazarlar
Sosyal medyada Erdo?an yorumlar?
Sosyal medya salland?
Erdo?an'? "Çankaya z?rh?" bile koruyamaz
Konser: Goran Bregovic
Derya Sazak ilk kez konu?tu!
Can Dündar, Pelin Batu'nun Kovuldu?unu Aç?klad?
Milliyet bir yazar?n? daha kovdu!
Can Dündar: 'Atmalara doyamad?lar'
Derya Sazak, Yurt Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni oldu
CNN Türk R?dvan Akar'? kovdu
Can Dündar aç?klad?: Pelin Batu kovuldu
Pelin Batu Milliyet'ten Kovuldu!
Can Dündar aç?klad?! Pelin Batu Milliyet'ten kovuldu
Erdo?an'?n Cumhurba?kanl??? Makam?na ?htiyac? Var
Goran Bregovic yeniden Harbiye'de
Fla? haber! Yanda? medya ünlü yazar? kovdu!
Batu: Tasarruf nedeniyle i?ten ç?kar?ld?m ama ç?kar?lan sadece benim
Derya Sazak'?n yeni gazetesi
Chp ?ntihar Te?ebbüsünde!
Ünlüler Sivas Katliam?'n? unutmad?
Pelin Batu'nun kovuldu?unu Can Dündar duyurdu!
Müzik- Yeni Türkü
Sazak, Yurt'un yeni Yay?n Yönetmeni oldu
Akar ve Batu isten ç?kar?ld?
R?dvan Akar'?n görevine son verildi
Kö?eyi kapt?rmaktan korkan yazar!
8 Derya Sazak'?n Medya Mahallesi'ne telefonla ba?land?/ Halk TV
Aziz Nesin'den ?amil Tayyar'a Cevap: As?l D?? Etken Sizsiniz
8 Can Dündar, Gezi'de gözünü kaybedenlerle birlikte AST sahnesinde/ Youtube
8 Can Dündar'?n Gözda?? belgeseli gösteriminde AST sahnesinde konu?mas?/ Youtube
Unutma
Akyed'den Sivas anma etkinli?i
Sivas için anma program?
Akyed'den "Sivas Anma Etkinli?i"
Goran Bregoviç yeniden ?stanbul'da
Katliamda ölenler an?ld?
AKYED'den Sivas Anma Etkinli?i
Mad?mak Otelinde hayat?n? kaybedenler an?ld?
Sivas ?ehitleri an?ld?
Sivas katliam?nda ölenler an?ld?
Goran Bregovic yeniden ?stanbul'da
Karalar'dan Sivas Katliam? aç?klamas?
AKYED'ten Sivas'? anma etkinli?i
Sivas Anma Etkinli?i
'Türkiye'nin en ac? günü 2 Temmuz 1993'tür'
Karalar: Kin ve nefret söylemi bizi birbirimize dü?ürmeyecek
Sivas'? unutmad?lar
AKYED den "Sivas Anma Etkinli?i"
Karalar: Ayd?nlanma devri tamamlanacak
AKYED'den 'Sivas Anma Etkinli?i'
"Dünya için yüz karas?"
Karalar: Türkiye'nin en ac? günü 2 Temmuz 1993'tür
AKYED'den Sivas Anma Etkinli?i
8 Can Dündar'?n "Erdo?anla?ma tehlikesi" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Çok Okunan Yazarlar
Zülfü Livaneli'ye "Legion D'honneur" Ni?an?
CNN Türk Akar'? i?ten ç?kard?
Erdo?an'? ele?tireyim derken ummad??? yan?t ald?
Bu kitaplar 'sesleniyor'
Erdo?an,"iki ayya??n" koltu?una, Çankaya'ya ç?kmaya haz?rlan?yor...
CNN Türk R?dvan Akar'? i?ten ç?kard?
"Yer demir, gök bak?r"
Tarih Affetmez Çünkü...
Cumhuriyet - Can Dündar - Erdo?anla?ma tehlikesi
Zülfü Livaneli'ye "Legion d'Honneur" ni?an?
Zülfü Livaneli'ye "Legion d'Honneur" ni?an?
Zülfü Livaneli'ye Legion d'Honneur ni?an?
Da?a ç?karken yan?n?za alman?z gereken üç ?ey
Can Dündar'a takipcisinden ?ok yan?t!..
Takipçisi Can Dündar'? fena bozdu!
Ç?t?rc? romantik yazar
Can Dün dar, bu gün de dar
'Ramazanda' CAZ SÜRÜYOR
?stanbul'da kültür-sanat
"Yine dövme"
En son sözleri
8 Ramazanda Caz Festivali/ CNN Türk
?hsano?lu'nu dinleyen Can Dündar'dan itiraf
Kör müydün?
?ran as?ll? Türk oyuncu Amerikan filminde! Peki nas?l seçildi?
?hsano?lu'nu dinleyen Can Dündar'dan itiraf!
O, ne ?eker bir laiktir
Kör müydün
Albatros Direniyor
Abdal belgeseli çekiliyor
Abdal Belgeseli çekiliyor
Süzgece tak?lanlar
ABD ?stanbul Konsoloslu?u'nda 4 Temmuz kutlamas?
Amerikan Ba??ms?zl?k Günü kutland?
Milliyet'ten Kovulan Pelin Batu'dan sert ç?k??: Beni susturamayacaklar!
Gezi Park?, Türkiye'nin gözü oldu
Türkiye'nin Ortado?u politikas? çöküyor
Tarih Affetmez Çünkü...
Karar vermek
Müebbet Hapis Cezas?na Çarpt?r?lan Kenan Evren'e Karar?n Anlat?lma Çilesi Sürüyor
Livaneli'ye "Legion d'Honneur
Fatsa, 12 Eylül, ?pekçi, Öz, vd./Can Dündar
Can Dündar Ünlülerin Erdo?an'la Çekilen Foto?raf?n? Ti'ye Ald?
Erdo?an'la pozu Geziciler'i k?zd?rd?
Can Dündar: Erdo?an Devlet, Kar??s?nda Millet
Cumhurba?kanl???, Kürt devleti, ekonomi...
Çok Okunan Yazarlar
Yeni(k) Türkiye
Kengî Roboskî çareser bibe, pirsgirêka Kurd jî dê çareser bibe!
Tatilde kitap dinlenir!
Rabih Mroué'nin performans?
Can Dündar: 20 y?l sonra Susurluk hala ya??yor
Can Dündar: Susurluk ya??yor
'Bir dönemin cinayetleri yarg?lan?yor san?yoruz de?il mi?'
Demirta?'?n vizyon toplant?s?na yo?un kat?l?m!
'Ekmel beyi destekliyorum'
Demirta? "Yeni Ya?am Ça?r?s?" ba?l?kl? tutum belgesini aç?klad?
Goran Bregovic Konseri Harbiye Cemil Topuzlu Aç?khava Sahnesi
Al?nt?- Yeni(k) Türkiye
Seçilirsem Allah ona yard?m etsin
Birlikte dans edelim
Demirta?'?n Ya?am Ça?r?s? Gezili
Demîrta? jiyana nû pê?niyar kir
Dündar: Birand'? kimler öldürmek istedi?
Can Dündar: Hele Bir Yol ?n?aat?na Kar?? Ç?k da Gör
Can Dündar'dan 'Demirta?' de?erlendirmesi
Can Dündar Demirta?'?n adayl???n? böyle yazd?
Demirta?'a Övgü mü? Gaza Getirmek mi?
Demirta?'?n ad varl??? (1)
Müsamere...
Andrew Mango
Literatürk 2014: Can Dündar; Gözda?? ? Die Blendung
Susurluk, "Vatan-millet diyerek vurdur/üstünü ört" diyen bir devlet zihniyeti olarak hâlâ ya??yor.
'Sadece i?imizi de?il mesle?i yitiriyoruz'
Çankaya yolsuzlu?a s???nak olamaz
Erdo?an'?n ünlüleri, Demirta?'?n ünlüleri
Türkiye, bask? ve yasaklar ülkesi oldu
Beynimizdeki zindan
Adanal? b?y?klar? burunca abimiz yanl?? anlad?
8 Derya Sazak'?n Yurt Gazetesi'ne genel yay?n yönetmeni olmas? yorumland?/ Kanal A
Öcalan, Demirta?'a oy verir mi?
Günde bin Müslüman öldüren Müslümanlar!
Can Dündar'dan Erdo?an'a 'çocuk' tepkisi
Let's save children
Erdo?an gov't transforms Turkey into land of oppression, bans
Derya Sazak Yurt Gazetesi'ni Medyaradar'a anlatt?: Kapitalist gibi kazan?p sosyalist gibi da??taca??z!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar Deniz Gezmi?leri hat?rlatt?
Bizim Filistin
8 Can Dündar'?n telefonunun dinlenmesi yorumland?/ Halk TV
Kampanya ba?lad?, ünlü isimler #direngazetecilik dedi!
Ünlüler #direngazetecilik dedi!
Klikler sava?? m? yoksa çeteler sava?? m??
Uluslararas? Bale Festivalinde Flamenko Rüzgar?
Bayram de?il mücadele günü
Kara propagandan?z gerçekleri karartamayacak
Uluslararas? Bale Feltivali'nde Flamenko rüzgâr?
Bale Festivali'nde Flamenko gösterisi
Mario Levi dayan??mas?
Ödül baz?lar?n? öldürür
Duyurulur!..
Cemaat Defne Samyeli'yi neden dinledi?
'Önce Nazl? Il?cak'?n sonra ?dris Bal'?n suratlar?na çarpt?m bunlar?'
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Bodrum'da ?spanyol rüzgar?
??te, o tweet'ler
"Dinleme ma?duru gazeteciler" yazd?
Asil bir dönemdi, bitti
AK Partililer d???nda herkes ?srail yanda?? m??
Adlar kondu
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Bisikletle Ya?am
Her biri kendi alan?nda tan?nm?? isimler ve s?ra d??? dansç?lar?yla
Burjuvazinin Övgüsüne Mazhar Olmaktan ?üphelenmiyorsan?z Durdu?unuz Yere Bir Kez Daha Bak?n
Bodrumlular flamenko dansa doydu
Nefes almak bayramd?r
"Flamenko Hoy" ayakta alk??land?
Twitter'a 'bayram' geldi!
Bale Festivali'nde Flamenko rüzgar?
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Mario Levi okuman?n zaman?d?r
Nazl? ll?cak'a tek soru
'Cemal Aga'n?n askeri üniformayla yemin töreni
?zlemeden film ele?tirisi
Il?cak ve Beki'nin 'kelepçe' kavgas? büyüyor
Ekmeleddin ?hsano?lu Forsbook
Baraka'n?n "?zle-Tart?? etkinli?i"nde cumartesi günü "Gözda??" belgeseli gösterilecek
Cumhurba?kanl??? seçimi sürecinde Erdo?an ve Akp'nin hatalar?
?yi Kötü Çirkin
Denizleri hat?rlatman?n vaktidir
Akif Beki'den Nazl? ll?cak'a SALVO
Tatil için dinlenebilen kitaplar
Akif Beki'den cevap geldi
Cumhuriyet 'yolsuzluk' dosyas?n? aç?yor
"TKP pi?manlar?" Cumhuriyet'i bitirdi
Can Dündar'dan 'Arkada??n Babas?' Dizisi
'Arkada??n babas?'
Baraka dan izle tart?? etkinli?i
Tatil bitmediii
?t oyunu oynuyorlar
Moda'dan Çankaya Kö?kü'ne
Cumhuriyet'te neler oluyor?
'Arkada??n babas?'
Sahi o tapeler kime sunuluyordu?
'Cumhuriyet gazetesi bitti'
Kim derdi ki Cumhuriyet Gülen örgütü gazetesi olacak, Can Dündar da tetikçisi?
Arguvan'da karde?lik festivali
'Bilal... ay özür dilerim Arkada?!'
8 Söz ve Müzik program?nda Yüzy?l?n A?klar? belgeselinin görüntüleri yay?nland?/ NTV
25 Aral?k yolsuzluk dosyas?nda çok çarp?c? detaylar var
Cumhuriyet, sümenalt? olan 25 Aral?k yolsuzluk dosyas?n? açt?: Bilal... ay özür dilerim, Arkada?!
Cumhuriyet, 25 Aral?k yolsuzluk dosyas?n? açt?
Cumhuriyet gazetesi Paralel'in 'Can' simidi oldu
PM Erdo?an head of corruption gang, according to summary
Çal??kan Kar?ncay? Bile K?skand?rmak...
Engin geldi Mustafa Balbay gitti
Çok Okunan Yazarlar
Demirta?: ?kinci turda kazanabilecek tek aday benim
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisinin haberi/ Halk TV
Çok Okunan Yazarlar
Saudi businessman on terror list met with Erdo?an 12 times
Bu kez '?apkas?n? al?p' Çankaya'ya ç?kt?
?ktidara yak?n medya
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisinden al?nt?lar yap?ld?/ Halk TV
Hasan Cemal okurlar?na kimi önerdi?
Polis fezlekesine göre; Bilal Erdo?an gizli ortak, Ba?bakan karar verici
Erdo?an devleti bu, burada her ?ey olur, deyip geçecek miyiz?
Alt?n Portakal Film Festivali'ni Can Dündar yönetecek
Mütehakkime dur demek demokratik sorumluluktur
Erdo?an'a ?ok; Can Dündar'dan Yasin El Kad? tapeleri
Yolsuzluk dosyas?ndan: Pis i?lerin hesab?n? veremeyiz, bizi asarlar!
Nazl? Il?cak, Akif Beki'ye yan?t verdi
Milletin Adam?!
Unut her?eyi
Cemaat minareye ç?kt?
PM Erdo?an decided how to divide illicit profits
Nazl? Il?cak h?z kesmiyor
Erdo?an'?n villalar? için 5 telefon
Can Dündar 17 Aral?k'? Anlatt?: Bilal Erdo?an Gizli Ortak
AKP, Cumhuriyet'i bayilerden toplat?yor mu?
Baraka?n?n izle-tart?? etkinli?inde "Gözda??" belgeseli gösterilecek
Baraka'da Göz Da?? Belgeseli
Erdo?an'a hay?r!
'Irkç?l?k suçtur?
Cumhuriyet'i Paralel mi sat?n ald?!
Cindoruk'un mektubu
Gezi'nin 48 Saati "gözda??" Seferihisar'da
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisi nedeniyle AKP'liler Cumhuriyet'i toplat?yor/ Halk TV
Can Dündar'?n "Gözda??" SEFER?H?SAR'DA
Merve Ceyhan- Havuz ba??ndan yans?malar
Reeder'?n dijital içerik platformu reedershop aç?ld?
Gözda??, "Gezi'nin 48 Saati" Seferihisar'da
Ahmet Nesin ile siyasetten, a?ka...
Gezi'nin 48 saati Seferihisar'da
Gözda?? belgeseli Seferihisar'da
"Gezi'nin 48 saati" Seferihisar'da
Gezi'nin 48 saati Seferihisar'da
100. ya?a Çin'de kutlama
Can Dündar yazd?: As?l patron Erdo?an!
De?i?en Erdo?an de?il, de?i?en "Erdo?an'? de?i?tiremeyenler"dir!
Gezi'nin 48 saati "Gözda??" Seferihisar'da
Balkonlar?n? yerle bir etti!
Ö?B: Bas?ndaki ayr??ma derinle?mekte
Devlet eliyle banka bat?rmaya kalk??mak m?? Allah ak?l versin!
Elektronik kitap keyfi
Cumhuriyet yine bölünüyor
Ak?am o yüzleri görmek isterdim
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisine TÜRGEV'in aç?klamas?/ A Haber
8 Havuz medyas?yla ilgili Can Dündar'?n "Arkada??n babas?" yaz? dizisinden al?nt?lar yap?ld?/ Halk TV
TÜRGEV'den Can Dündar'a sert tepki
TÜRGEV'den Can Dündar'a sert tepki
100. ya?a Çin'de kutlama
Çok i?imiz var çok...
Cumhuriyet bölünüyor
Çat??ma m?, Uzla?ma m??..
TÜRGEV'den Can Dündar'a kat? tepki
Anket ?irketleri manipülasyon mu yapt??
Can Dündar'dan Twitter'da ?ok iddia!
Can Dündar: Oy vermeyen 2 milyon ki?inin hediyesi
Can Dündar'dan Soma yorumu
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Anket ?irketleri Manipülasyon mu Yapt??
Melih Alt?nok: Can Dündar okurlar?n?zdan özür dileyin
Anketlerin Alg? Operasyonu
Can Dündar: Çankaya dü?tü
Cumhuriyet yazar? Erdo?an'? hazmedemedi
Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yolsuzluk dosyas?
8 Can Dündar'?n "Dert, zirveye t?rmand?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
8 A?ustos ve Saat 19.30!..
Ö?B: Bas?ndaki ayr??ma derinle?mektedir
?apkay? önünüze koyacakt?n?z, alt?n?za de?il beyler
reederShop'tan 249 liral?k e-kitap okuyucu hediye
Delirdiler
Cennetlik adam: Mehmet Ali Birand
Nihat Do?an'a Twitter'da tepki ya?d?
Can Dündar nereyle anla?t?? Yeni adresini Medyaradar aç?kl?yor!
Can Dündar ve ekibinin yeni adresi belli oldu! ??te, ünlü gazetecinin yeni kanal?!
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar Pensilvanya tetikçili?inin ödülünü kapt?!
Can Dündar ve Yavuz O?han TV EM'de..
Can Dündar'?n yeni adresi belli oldu
??te Can Dündar'?n yeni adresi!
Can Dündar 3 Y?l Sonra Ekranlara Dönüyor! ??te Yeni Adresi
Tatl? siyasete ac? sos!
Can Dündar ekranlara geri dönüyor
Macera TVEM'de devam edecek
Canl? Gaste yeniden ba?l?yor
Kutsal ve ?iddet
Can Dündar'?n 'Canl? Gastesi' ekranlara dönüyor
Can Dündar ekranlara dönüyor
Deneyimli gazeteci ekranlara dönüyor
'Can Dündar kovulacak yeni bir kanal buldu'
Can Dündar ve ekibi TV EM'de
Can Dündar'?n yeni adresi belli oldu
Can Dündar hangi kanal ile anla?t?? ??te ayr?nt?lar
8 A?ustos ve Saat 19.30!..
Can Dündar ekrana geri dönüyor
Goran Bregov?c, 10 Eylül de Odtü Vi?nelik Tesisleri ...
Can Dündar'la birlikteTV em'e istikrar gelecek mi?
TVEM ile anla?an Can Dündar iddial? konu?tu: Herkesin sustu?u yerde biz konu?aca??z!
Can Dündar'?n 'Canl? Gastesi' ekranlara dönüyor
tvem'den büyük atak
tvem'den ilk atak
"Alo Durdu..."
ODTÜ'de 'Çingeneler Zaman?'
Terör-5
'Sineklerle u?ra?may?z!'
Can Dündar hangi kanalla anla?t??
Can Dündar yeniden ekrana dönü? yap?yor
Erdo?an özgürlü?ü hat?rlad?
Can Dündar'dan yeni kanal ve yeni patrona övgüler!
Sinema ve TV'de Deprem Gerçe?i
Goran Bregovic Ankaral?larla bulu?acak
tvem kimleri transfer etti?
AKP emperyalist sermayenin u?akl???n? yap?yor!
Dikkat "sahte" CAN YÜCEL!
Hürriyet'te Deprem Sürüyor
Gülben yeni sezonda yok!
17 A?ustos an?s?na
Medya Dünyas?ndan Haberler 18 A?ustos 2014
"Demirta? gibi bir aday toplumun ihtiyac?"
Diktatör kar??m?zda duramayacak
Twitter
Mutlu olmak için daha ne laz?m ki?
Sokak Kedisi
Sinema ve televizyonda deprem gerçe?i
Milas Gazetesi (Mu?la) - Gülten ?im?ek
?ran deterjan? bizi de temizler mi?
Medyada ba??ms?z durmak zor
Balkan müzi?inin ünlü ismi geliyor
Goran Bregovic ODTÜ sahnesinde!
Balkanlar?n güçlü sesi Ankara'ya geliyor...
Ba?ka bahaneniz kalmad?ysa sürece devam edelim
TVEM kadrosuna yeni isimler
8 Can Dündar'?n Gezi direni?indeki duru?u ele?tirildi/ Kanal 24
TVEM'in yeni program müdürü belli oldu
Gözda?? Belgeseli S??ac?k Kaleiçi'nde gösterildi
Gözda?? "tek gözle" izlendi
Can Dündar Gözda?? Belgeselini ?zlemeye Geldi!
TVEM'e yeni program müdürü
Gözda?? Seferihisar'da 'Tek Gözle' izlendi
Erdo?an Urla villalar?nda tatil yapt?
Can Dündar'?n TRT Çocuk montaj?na takipçisinden cevap
Ünlülerden ilginç Ahmet Davuto?lu yorumlar?
Belgeseli 'tek gözle' izlediler
Gözda?? tek gözle izlendi
Gözda??'n? tek gözle izlediler
Gözda?? Seferihisar'da "Tek gözle" izlendi
'Gözda??'n? tek gözle izlediler
8 Gürsel Tekin'den canl? skandal haberi/ A Haber
Can Dündar'?n fotomontaj rezaleti
Star üzerinden ?ov yapmay? b?rak, Sözcü'ye bak
Paralel sahtekarl?k
8 Gürsel Tekin: "Can Dündar önemli bir gazetecidir, kendisini referans al?r?m"/ CNN Türk
?yi Kötü Çirkin
Yeniça?
CHP-BND, Baykal kasedi, Kemal ve Gürsel beyler...
Tekin rezil oldu
Düzeltme örgüt
En k?demli medya patronu kim?
8 "Can Dündar'dan TRT yalan?" haberi/ Kanal 24
8 "Sosyal medya sorunu" haberi/ Kanal 24
8 Can Dündar ve Gürsel Tekin'in TRT Çocuk gaf? ele?tirildi/ Kanal 24
Can Dündar'a tek elden ç?kma 'düzeltme': 25 Aral?k fezlekesine dair yaz? dizisi hakaretmi?!
Kimler Can Dündar'a kopya cevap düzeltme metni gönderdi?
Goran Bregovic Ankaral?larla bulu?acak
Balkan müzi?in ünlü ismi Ankara'ya geliyor
Bumerang Cehennemi'nden Kurtlar Konseyine
TVEM'den transfer ata??! Kadroya hangi isimler kat?ld??
Karanl??a bir mum da siz yak?n!
radikal.com.tr - Müge Akgün
Balkan müzi?i rüzgar?
Asl? Ayd?nta?ba?'tan Sedat Ergin'e Hürriyet mesaj?
Ticari odakl?l?k m??
Goran Bregovic ODTÜ sahnesinde
Can Dündar o kanalla anla?amad?
Can Dündar TVEM ile yollar?n? ay?rd?
TVEM'de fla? geli?me! Can Dündar ve ekibi kanaldan ayr?l?yor mu?
Can Dündar gitti?i son kanalda da tutunamad?!
TVEM'de Can Dündar ve Mirgün Cabas ?oku
?ntifada
Can Dündar'dan ayr?l?k geldi...
Can Dündar TVEM'e Ba?lamadan Ayr?ld?
Can Dündar yeni kanal?ndan da ayr?ld?
TVEM'den Can Dündar aç?klamas?! Ayr?l?k karar? neden verildi?
E?er mümkün olsayd?
Ke?ke
Balkan müzi?i
TVEM'de anla?ma bozuldu
Can Dündar: Sultan Tahta Ç?kacak Bugün!
Ünlü isimlerin 'Yeni Türkiye' mesajlar?
8 Can Dündar'?n "Siz, eski Türkiye'siniz!" ba?l?kl? yaz?s? ele?tirildi/ Kanal 24
Can Dündar yeni kanal?ndan da ayr?ld?
Usta gazeteci Arda Uskan hayat?n? kaybetti
Siz "eski Türkiye" siniz
Bi bitmediniz gitti...
Ahmet Kekeç: Çirkin bir adams?n Can Dündar
Kekeç'ten Dündar'a: Çirkin bir adams?n
Can Dündar o kanaldan da kovuldu!
Konser maratonu Eylül'de
'Korsan genel kurulun' seçti?i Atatürk
TVEM maceras? ba?lamadan bitti
Kekeç'ten Dündar'a: Çirkin adams?n
Ahmet Kekeç'ten Can Dündar'a: Çirkinsin!
8 Ahmet Kekeç'in "Bi bitmediniz gitti" ba?l?kl? yaz?s?/ seslimakale.com
Tükür tükür yala
'Türkiye'de evrensel hukuk egemen olmal?'
Güne? bat?dan do?duktan sonra...
Cumhuriyet yazarlar?...
Solda birlikte mücadele umudu
Yüzlerce Güngörenli 'kanka' oldu
?lk izleyen MHP'ye oy veren babas?
Yüzlerce Güngörenli 'KANKA' oldu
Sesimi duyan var m??
Yüzlerce Güngören'li 'Kanka' oldu
Kitaplar? dinleme vakti geldi
Çok Okunan Yazarlar
Goran Bregovic 10 Eylül'de sevenleriyle bulu?uyor!
Köçeklikle Devlet Sanatç?s? olma ünvan?n? alacak
Güngören Belediyesi Kan Karde?li?i Kulübü (KANKA)
?ki ünlü yazar?n kö?esinde ayn? 'Kesik'
'Siluete havuz yüzünden küstü'
Kör Karanl?k...
Yüzlerce Güngörenli 'KANKA' oldu
17 Aral?k operasyonunun polis ?efinden Can Dündar talebi!
??te 17Aral?k'?n polis ?efi Sayg?l?'n?n bomba ifadesi
??te 17-25 Aral?k'?n Polis ?efi Sayg?l?'n?n Olay Yaratacak ?fadesi
Can Dündar'dan ikinci 'Yarg?lanacaks?n?z' yaz?s?
Erdo?an'?n 16:9 küskünlü?ünün alt?ndan 'havuz medyas?' ç?kt?!
Can Dündar; Kaç?? Yok; Sonunda Yarg?lanacaks?n?z
Can Dündar: 25 Aral?k kapat?lamaz, sonunda yarg?lanacaks?n?z!
Sayg?l?'dan 'Can Dündar' talebi
8 Fatih Ak?n'?n Can Dündar ve Ahmet Hakan'a yapt??? aç?klamalar yorumland?/ Kanal 24
Can Dündar'dan Ethem Sar?sülük isyan?: Vurun nas?lsa y?rtars?n?z
Yeni Türkü
e-kitap alana okuyucu hediye
Gelecek sezon neler okuyaca??z?
K?rk y?lda bir gelir Tarkan gibisi
Balkan müzi?inin tan?nan ismi Goran Bregovic, 10 Eylül'de ODTÜ Vi?nelik Tesislerinde sizlerle bulu?uyor
'Edirne deryam??'
Ermenicilerden Büyük Karalama
Erdo?an'a seslendi: Bu i? bitmeyecek!
Can Dündar'?n yaz? dizisi savunmaya giriyor
Can Dündar yazd?: As?l patron Erdo?an!
Hangi ulusal kanal gazete ilan?yla personel ar?yor?
Mustafa Ceceli, KANKA kulübüne kat?ld?
Sosyal Medya Günlü?ü- ANAYASA YALANI
Yolsuzluk i?te böyle örtbas edildi
Kurultay da bir proje
Dündar'dan CHP'ye: 'T?p?? t?p??' sola dönün
Dündar: CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli
Can Dündar: CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli
Paralel Operasyonunda Cumhuriyet gazetesi teklifi!
Eski ?stihbarat Müdürü Yakub Sayg?l?'dan Can Dündar Teklifi!..
Balkondan balkona demokrasi
8 Can Dündar'?n "CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Hakarete de cinayete de 7 y?l
?stedi?iniz kadar silin o ses kay?tlar?n?... Kaç?? yok; sonunda yarg?lanacaks?n?z
Yeni 'KANKA' Mustafa Ceceli
Evrensel hukuk kurallar? Türkiye hukukuna egemen olmal?d?r
Kanla'lar kulübüne kat?ld?
Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter'in en ac? an?s?
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Eski Türkiye Osmanl? de?ildir!..
K?skanma ne olur...
Güngören'de, KANKA çal??malar?n? sürdürüyor
Bir faciadan dersler
Can Dündar: 6-7 Eylül'ün üçüncü ku?a?? da kelle istiyor
'Önlem al?n; yoksa yanars?n?z.K??k?rtmay?n alt?nda kal?rs?n?z'
Devlet ?iddeti ve pogrom: 6-7 Eylül
Art?k müzik dinlemiyorum
6-7 EYLÜL 1955 ?stanbul'un utanç günü
Can Dündar'dan Asansör facias?n? özetleyen bir yaz?
Devlet ?iddeti ve pogrom: 6-7 Eylül
?ebnem Bursal?: "Fenerbahçe'yi medya sektörün içinde de bir numara olarak görüyorum"
Aya?a kalk?? ve yükseli?
8 Can Dündar'?n ?i?li'de 10 i?çinin ölümüyle ilgili Twitter mesaj? okundu/ FOX TV
Can Dündar'dan faciay? özetleyen bir yaz?
"Milletin A... Koyma"y? Vaat Eden Müteahhitler, Sözünü Böyle Yerine Getirdi
Can Dündar'dan gündeme oturacak yaz?
Goran Bregoviç Ankara'da
?antiyeler, ?ehitlik Haline Geliyor!
?antiyeler ?ehitlik(!)
Goran Bregoviç yar?n ODTÜ sahnesinde
Yeni 'KANKA' Mustafa Geceli
Goran Bregovic Ankara'da
Goran Bregovic Ankara'da
çAr?? darbecilikle suçland?, Twitter siyah - beyaz oldu!
Goran Bregoviç Ankara'ya geliyor
Sosyal Medya Günlü?ü- Sola dönmenin vakti
Goran Bregoviç, bugün ODTÜ'de
Bregovic Ankara'da
Trabzon'a RTE spor kompleksi mi?
Ad tart??mas?nda geçmi?te ya?ananlara ilgi toplad?
??te Cumhuriyet'in yeni yönetmeni
Can Dündar'?n yerine o isim geldi
Can Dündar'?n yerine o isim geldi
Cumhuriyet'in yeni Genel Yay?n Yönetmeni Utku Çak?rözer
Cumhuriyet'in yeni Genel Yay?n Yönetmeni kim olacak?
"TOK?-TOMA iktidar?", "Cama gelece?ine cana gelsin" diye diye büyüyor
Bisiklet yasak ya?as?n kaykay
Can Dündar'a soru?turma
Yeni Medya k?y?m?!
Can Dündar'a soru?turma
Erdo?an, Can Dündar'a dizi davas? açt?
Can Dündar ifade verdi
Can Dündar'a 3 soru?turma aç?ld?
Goran Bregovic, Müziksevere Unutulmaz Bir Gece Ya?att?
Dündar'a '17 Aral?k' soru?turmas?
Journalist target of 3 investigations over graft probe columns
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
Balkan ezgileri ODTÜ çimlerinde
Medya Polemik- K?sa... K?sa...
Journalist target of 3 investigations over graft probe columns
Gazeteci Can Dündar'a soru?turma
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
Goran Bregovic'den unutulmaz bir konser
'Utku Çak?rözer geçi? dönemi için getirildi'
Ya?mur da durduramad?
Goran Bregovic ezgileri ODTÜ'DE ÇINLADI
Çok Okunan Yazarlar
"As?l büyük seçim 1 ay sonra"
Masallar ülkesi - Chear?? -
Medyadaki istifa depremleri
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar adliyede savc?ya neler anlatt??
Can Dündar, o 'ifade'yi yazd?: Savc? Bey?e maa? durumunu soracakt?m...
"As?l büyük seçim 1 ay sonra"
Goran Bregovic ODTÜ'de Konser Verdi
Literatürk etkinlikleri Gözda?? ile ba?l?yor
?yi Kötü Çirkin
Solda birlikte mücadele umudu ye?eriyor
Dost musunuz dü?man m??
Literatürk etkinlikleri Gözda?? ile ba?l?yor
Eylül'ün iki büyük ac?s?
Paralelin 'Can'yolda??
Literatürk, yine bulu?turacak
Ba?kentte Goran Bregovic rüzgâr?
Bregovic, müzikseverlere unutulmaz bir gece ya?att?
Balkan ezgileri ODTÜ Çimlerinde yank?land?
Balkan ezgileri ODTÜ'de yank?land?
Can Dündar'a aç?lan 'Deniz Feneri' davas? reddedildi: 'Haber yapmak bas?n?n görevi'
Can Dündar adliyede savc?ya neler anlatt??
Tek t?kla TBMM
Bu pazarda rekabete yer yok!
Sept. 11, Thursday
Can Dündar'a aç?lan dava reddedildi
Can Dündar'a mahkemeden iyi haber
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'?n yaz?s?na dava aç?lm??t?! Ünlü gazeteci karar? Twitter'dan duyurdu!
'Beni arayan bir ki?i Semra Özal'?n e?ini bizzat zehirledi?ini söyledi'
Can Dündar'dan olay yaratacak yaz?! Özal'? kim zehirledi?
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Biri beni arayarak Semra Özal'?n e?ini bizzat zehirledi?ini söyledi
Özal'?n ölümünde skandal iddialar
In&Out
ODTÜ'de Balkan ezgileri
Balkan ezgileri ODTÜ çimlerinde yank?land?
Özal hakk?nda son iddia
Haber yapmak bas?n görevi
Özal hakk?nda son iddia
Can Dündar, Co?kun Aral, Nebil Özgentürk ve Musa Ero?lu belgesel çekimi için Kapadokya?dayd?
Can Dündar, Turgut Özal'?n ölümünü yazd?
Özal hakk?nda son iddia
Can Dündar'dan Özal hakk?nda ?ok iddia!
Can Dündar'a aç?lan 'Deniz Feneri' davas? reddedildi
Can Dündar'?n olay yaz?s?na Ahmet Özal'dan sert aç?klama!
Can Dündar'?n olay yaz?s?na Ahmet Özal'dan sert aç?klama!
Sosyal Medya Günlü?ü- Erdal'dan Berkin'e
'Ah be amirim'
8 Can Dündar'?n "Ayk?r? Sorular"?n yay?ndan kald?r?lmas?yla ilgili Twitter mesaj? okundu/ FOX TV
Reaksiyon Twitter'? sallad?
Twitter bu ak?am Reaksiyon'u konu?tu!
Reaksiyon dizisine ünlülerden reaksiyon
Olmad? Amirim!
Reaksiyon Twitter'? sallad?
K?raç, kaçak villalar?n kurban? oldu
Reaksiyon'da skandal hata
Reaksiyon dizisinde Erdal Be?ikçio?lu ?a??rtt?!
Tgf Ba?kan?: Diyarbak?r Valisi K?raç, Urla'daki Villalar?n Kurban? Oldu
A?k sat?n al?n?r m??
Can Dündar'?n skandallar? bitmiyor
Can Dündar'dan Erdo?an'a çirkin iftira
Can Dündar'dan Emine Erdo?an'a iftira!
K?raç, kaçak villalar?n kurban? oldu
Beyaz Türklerin sosyalist savunucular?
Can Dündar'dan bir yalan daha!
O hesap sahte ama sazanl???n gerçek Can Dündar!
8 Can Dündar'?n "Da?a m? ç?kal?m?" ba?l?kl? yaz?s? okundu ve yorumland?/ Halk TV
Art? 1 TV Cemaat'e mi sat?l?yor
Cemaat hangi sürpriz kanal? sat?n al?yor?
Da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!
8 Can Dündar'?n "Da?a m? ç?kal?m?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Can Dündar da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!
49 rehine serbest kald? sosyal medya konu?tu: 'Sorulacak çok soru var'
Ba?ar?l? operasyon paralelcileri ç?ld?rtt?
'Orada y?k?lmayan bir park, y?kt?rmayan bir halk var!'
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli Almanya'da Be?enildi
8 Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli Almanya'da Be?enildi/ haberler.com
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Almanya'da be?enildi
Çok Okunan Yazarlar
3. Sar?yer Edebiyat Günleri 25 Eylül'de ba?l?yor
Can Dündar Sorunu
A series of ambiguities
Erdo?an dü?manl???ndan vatan hainli?ine
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Almanya'da be?enildi
Can Dündar'?n Gözda?? Belgeseli Almanya'da
Can Dündar Özgür Bas?n?n Önemine Dikkat Çekti
Can Dündar'a kar?? çirkin yaz?
Can Dündar'dan ba?örtüsü serbestli?ine sert tepki
Usta kalemler, Edebiyat Günleri'nde bir araya geliyor
?çimizdeki tetikçiler
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
'Bunca suç o ba?örtüsüne s??maz'
Can Dündar 'Hükümet, k?zlar?n ba??n? örterek suçlar?n? kapatabilece?ini san?yorsa...'
Dündar, ba?örtü serbestli?ini hazmedemedi
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki!
Can Dündar ba?örtüyü hazmedemedi
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
Ba?örtüsü Serbestli?i Can Dündar'? Rahats?z Etti
Ortaö?retimde yasaklar?n kald?r?lmas? romantik isyankar Can Dündar'? rahats?z etti
Can Dündar'dan Okullarda Ba?örtüsüne Tepki!
Can Dündar, ba?örtü serbestli?ini hazmedemedi
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etti
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na tepki!
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etti
Bunca suç, o ba?örtüsüne s??maz
Küresel ?s?nman?n gerçek sorumlular? uluslararas? tröstler-karteller
Sar?yer Edebiyat Günleri
Dipnot
Usta kalemler, Edebiyat Günleri'nde bir araya geliyor
Kitap- Sar? Zeybek
8 "Bunca suç, o ba?örtüsüne s??maz" ba?l?kl? yaz?s? nedeniyle Can Dündar ele?tirildi/ Kanal 24
Allah bizi niye ç?plak yaratt??
Nazl? Il?cak baltay? ta?a vurdu
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etmi?...
Do?an grubuna vergi cezas?yla kaç ku? vuruldu, yeni medya düzeni nas?l kuruldu?
Ba?örtüsü dü?manlar? yine sahnede
Usta kalemler Sar?yer'de
"Yeni Türkiye'nin Yeni Medyas?" nas?l in?aa edildi?
Öz???k'tan Ay?e Hür'ü susturacak cevap
'Yeni medya düzeni nas?l kuruldu'
Do?an grubuna vergi cezas?yla kaç ku? vuruldu?
Can Dündar: Aleviler din dersine girmeyecek
Can Dündar'dan din dersi tahammülsüzlü?ü
Medya Soka??
'Susturamad???n? gönder' dönemi
Simge beni nas?l yedi?
Hem kazan?n hem kazand?r?n
NE?ET ABDAL 'Önce ?nsan'
Ötekilerin Postas?'ndan 2. Nar Ödülleri
Müzi?i ç?kar, diziden geriye ne kal?r?
Kurtlar ?ehirleri ku?att???nda
Ünlü Yazar Talip Apayd?n Hayat?n? Kaybetti!
8 Ahmet Kekeç'in "Da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!" ba?l?kl? kö?e yaz?s?/ seslimakale.com
Çocuklar resmi ideolojinin kölesi de?ildir!
Edebiyat?m?z bir ç?nar?n? daha kaybetti
Afet Bilinci ile "fark?nda" olaca??z
'Erdo?an'?n en uzun günü' beyaz perdede
'Erdo?an'?n en uzun günü' Strasbourg'da gösterilecek
'Erdo?an'?n en uzun günü' Strasbourg'da gösterilecek
Can Dündar'?n '17 Aral?k Belgeseli' Vizyonda!
'Erdo?an'?n en uzun günü' beyaz perdede
Can Dündar'?n 17 Aral?k belgeseli beyaz perdeye ta??n?yor!
Literatürk 1-10 Ekim tarihleri aras?nda...
Paralel Cumhuriyet!
Vicdan öldü mü?
En uzun gün
En uzun gün
Cumhuriyet'te neler oluyor? Yeni kaptan gazeteyi anlatt?
8 Cumhuriyet Gazetesi'nin kadrosundan söz edildi/ Halk TV
Türkiye'nin umut veren yenilikçileri
Belgesel de?il cinayet
'Her ?eye al???l?r, korkuya asla!'
Cevap / Düzeltme
?imdi de gözalt?na ald?lar
S?ra daya??ndakilerin sessizli?i
8 Ay?enur Arslan Canl? Yay?nda Seyircileri F?rçalad?/ haberler.com
Türk Medyas? Gezi'deki Gibi Felce U?rad?
Halk TV'de seyirciye Cumhuriyet f?rças?!
??in s?rr?, yazd???n? y?rt?p atabilmektir
Türkiye'nin umut veren yenilikçileri
Yeniça?, soru?turma linciyle kar?? kar??ya
Yeni hedef 2015 seçimi
Bayramlar önce çocuklara u?ras?n
8 Can Dündar'?n "Arife sorular?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Can Dündar: Günahlar?n Hesab?, Ahirete B?rak?lmadan Sorulacak M?d?r?
Türk-Alman edebiyat festivali 10 ya??nda
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Fransa'da gösterime giren Erdo?an belgeselini ve de?i?imi anlatt?
Strazburg'da 'Erdo?an'?n En Uzun Günü' Belgeseli Gösterildi
Strazburgda Erdo?an?n En Uzun Günü Belgeseli Gösterildi
Erdo?an'?n En Uzun Günü'
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Strazburg'da 'Erdo?an'?n En Uzun Günü' Belgeseli Gösterildi -1
'Parçala Behçet'e veda
Dü?ünenlerin Dü?ünceleri- Arife sorular?
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Gazetecinin 'h?rs?z var' ç??l???
?nsan ve do?ay? sevmek bayramd?r
Çetin: ?nsan ve do?ay? sevmek bayramd?r
Çetin: "Sava? Naralar? At?l?rken ?nad?na Bar??"
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Çetin: "?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
'?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r'
Ünlülerden Kurban Bayram? mesaj?
Dündar: Bu belgesel, bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Frans?z bile inanmad?
Say?klamalar...
Tepeden t?rna?a korkuyorlar!
8 Can Dündar'?n "Erdo?an'?n En Uzun Günü" belgeseliyle ilgili Strasbourg'dan telefon ba?lant?s?/ Halk TV
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Nebil Özgentürk'le "Bir Yudum Sohbet"
??te Parçala Behçet'in ilginç hikayesi
Gazetemize soru?turma ya?muru
Gezi savc?s? Deniz Gezmi?'in pe?inde
'Kurban' gerginli?i büyüyor
Gezi nin sorumlusu Deniz Gezmi?!
Deniz Gezmi?'e 'Gezi' davas?
Cumhuriyet gazetesinin yolsuzluk haberlerine 30 soru?turma!
Gezi savc?s? Deniz Gezmi?'in pe?inde
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Juriya mîhrîcanê dev ji jurîtiyê berda
Can Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "H?rs?z Var" diye ba??rmas?d?r
Gezi tutmad? s?ra Kobani'de
Görev de?i?iklikleri...
Edebiyat?n ustalar? Sar?yer'de
Talip Apayd?n'?n ard?ndan
Kurban Bayram?
Birçok gazeteciye ve sanatç?ya soru?turma
Görev de?i?iklikleri...
'NE D?YEY?M: ?yi uykular Türkiye!'
Hepimiz ba??ml?y?z
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Gezi Partisi 1. ya? gününü kutlad?
"Asl?nda Hepimiz Ba??ml?y?z"
Mirgün Cabas: Milliyet Gazetesi'nde yaz?lar?ma son verilmesini beklemiyordum
Sosyal Medya Günlü?ü- Kaybettiniz!
Sosyal Medya Günlü?ü- Yar??maya Dair Ke?keler
Sosyal Medya Günlü?ü- 16 Y?l Sonra Bugün...
Sosyal Medya Günlü?ü- ?simden Fiil Türetmeye Devam
Eylül ay?nda Kapadokya'da 6 ayr? çekim yap?ld?
Ay?e'nin Gaz Maskesi
Kapadokya, TV, film ve dergiler için hala cazibe merkezi
Can Dündar: "53 Sünni Vatanda? ?ehit"
X ?imdi daha cahiliz
Kapadokya, TV, film ve dergiler için hala cazibe merkezi
?stanbul TÜYAP Kitap Fuar?'na haz?r
Cevap / Düzeltme Metni
?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r
Saz?m?z? küçümseyenler, sözümüzden de anlamaz gönlümüzden de
True journalism fights for survival under gov't carrot-stick policy
"Asl?nda" a?k sürprizlerle doludur
Saz?m?z? küçümseyenler, sözümüzden de anlamaz
"Mustafa" filmi: BA?ARAMAYACAKLAR
Cüneyt Özdemir'den yeni kitap: E?lencesini Yitiren Ülke
Çok Okunan Yazarlar
TÜRGEV kendini unutturmuyor
Ba?kenti 'Akkent' yapma projesi
'Ba?kenti 'AK kent'e dönü?türme projesi AK Saray ile tamamlan?yor'
Yazar ne yazar ne yazamaz?
Bir kitap bir özet- Köprüden Önce Son Ç?k??
Mimarlar ve Kent Filmleri Festivali sona erdi
Yüzlerce Güngörenli "Kanka"
"Vi?nelik" dedi?in senin villa m??
R?dvan Akar'?n yeni adresi neresi
Yazar ne yazar ne yazamaz?
8 Can Dündar'?n "Pe?merge Koridoru" hakk?ndaki görü?leri ele?tirildi/ Kanal 24
Sosyal Medya Günlü?ü- Bat? neden yüzünü kapatm?yor?
Borgen..
CINÉMA Can Dündar- Le jour le plus long d'Erdogan
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la kutlayacak
Can Dündar, Cumhuriyet Bayram?nda CHP ABD'de konuk
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la kutlayacak
8 Kobane ve Gezi konu?ulurken Can Dündar'dan söz edildi/ A Haber
Bir dost
8 Karaalio?lu'nun yaz?s? okunurken Can Dündar'dan söz edildi/ Kanal 24
TSKM'de Kas?m ay? dolu dolu geçecek
Kebab?n yeni ?ampiyonu
Cumhuriyet'ten ?ikâyetim var
Brüksel Portakal?
Yaz?l? s?navs?z memur militanize devlet demek
Sosyal Medya- Gündeme özel Tweetler
Sosyal Medya Günlü?ü- Hakikatin pe?inde 500. hafta
Hani Meclis'in üzerinde irade yoktu
Maltepe sanata doyacak
Sosyal Medya Günlü?ü- Bir Avuç Cesur Yürek
Bu fuar bir ba?ka
Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sinema filmleri
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la Kutlayacak
Ötekilerin Postas? Nar Ödülleri sahiplerini buluyor
Can Dündar- Cumhuriyet fazilettir
Saatler geri al?nd? ya...
Cevap ve Düzeltme
Zamanla anl?yor insan..
Türkiye bas?n? hakk?nda muazzam bir analiz!
"Sen Kendine Bak" Demezler mi?..
2. ?nönü'nün ölümünün ard?ndan 7 y?l geçti: Söyle bana Anka ku?u, bir ömrü adamaya de?er misin?
Ötekilerin Postas? 'II. Nar Ödülleri' sahiplerini buluyor
Ötekilerin Postas? 2. Nar Ödülleri, 1 Kas?m'da sahiplerini buluyor
Sosyal medya halleri
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ö?rencileri "O Gün-Milat" adl? belgesel ile duygu dolu anlar ya?ad?
"O Gün Milat" belgeseli duygu dolu anlar ya?att?
Anne ve babalara
Ötekilerin Postas? Nar Ödülleri sahiplerini buluyor
Deniz Mektuplar?
Medyadan bir f?kra
Can Dündar'dan 'Deniz Gezmi?' yaz?s? dizisi
Can Dündar'dan 'Deniz Gezmi?' yaz? dizisi
Adnan Saygun'un bakkall?k yapt??? günler... Can Dündar
Sosyal medyan?n y?ld?zlar? belirleniyor
Türk gazeteciler dünya demokrasi forumu için Strazburg'a geliyor
Deniz Gezmi?'in hiç yay?nlanmam?? mektuplar?
Hayat?m? yazsam roman olur
Türk gazeteciler Dünya Demokrasi Forumu için Strazburg'a geliyor
Çoçu?unuz tembel de?il disleksi sorunu ya??yor olabilir
Özel Ar?ivinden Belgeler ve An?lar?yla Vehbi Koç
Can Dündar, Erdo?an'?n o foto?raf?n? yorumlad?!
Sosyal Medya Ödülleri ?çin Geri Say?m Ba?lad?!
Can Dündar Fotoda 'Yeni Türkiye'yi Buldu
Sosyal Medya Ödülleri için halk oylamas? ba?lad?
8 Can Dündar'?n "Deniz Mektuplar?" yaz? dizisinin reklam filmi/ cumhuriyet.com.tr
Haziran bereketi
?imdi Haberler
Ege Ü.'de bugün 'Veda' ve 'Sar? Zeybek' gösterilecek
K?rm?z? Kitab?n Ad? Var
40 y?l sustu, ilk kez konu?tu
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
Kaç-Ak Saray'da anlaml? bir poz
Bülent Ecevit'in Ölümünün 8. Y?l?
270 etkinlikten öne ç?kanlar
Aylardan TÜYAP / The Month of TÜYAP
Foto?rafta aksayan tek ?ey, Erdo?an'?n duru?u...
Fuar etkinlikleri
Sosyal Medya Günlü?ü- Sarayl? gönderme
Deniz ve Mahir'i bulu?turan ilk eylem
?yi Kötü Çirkin
8-16 Kas?m ?stanbul Kitap Fuar? etkinlikleri
Fuarda imza ba?kad?r...
Fuar takviminden etkinlikler
Fuarda nerede ne var
?stanbul'u kitap kokusu sard?
Opera'dan Muhte?em Konser
Fuar etkinlikleri
TÜYAP Fuar? ba?l?yor
Opera'dan Muhte?em Konser
Etkinliklerden seçmeler
Deniz Be?ikta?l?'yd?
Deniz Gezmi?'in bilinmeyen yönleri...
Bilinmeyen bir Deniz Gezmi?...
Günün Muhabiri- Can Dündar - Cumhuriyet
Samsun Operas?'ndan Sar? Zeybek Belgeseli
Çeli?kiler ülkesi Türkiye'de ayd?nl??? aramak...
Opera'dan Muhte?em Konser
Opera?dan muhte?em konser
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar? Etkinlik Program?
SAMDOB'dan 'Sar? Zeybek' belgeseli
Bu belgeseli kaç?rmay?n!
Devlet, Deniz Gezmi?'e ne teklifi götürdü? - Can Dündar
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Bremen'de gösterilecek
'Suçlu aya?a kalk derlerse...'
'Sar? Zeybek' sahnelendi
Sar? Zeybek operada
'Sar? Zeybek' belgeseli ayakta alk??land?
A?aç meselesi
Ege'de "Veda" ve "Sar? Zeybek" oynayacak
Çocuklar?m?za Atatürk'ü Nas?l Anlatmal?y?z?
Latife de?il de Fikriye olsayd?
Biz, Türkiye'nin ikinci kurtulu? savasç?lar?y?z
Deniz Gezmi?'in s?r mektuplar?
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da Gösterime Girdi
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Onu özlüyoruz
MUSTAFA (2008)
Uyan Gazi Kemal!..
Sar? Zeybek BÜYÜLED?
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
"Sar? Zeybek"e yo?un ilgi
??te gazetecilik!..
Faz?l Say'a beste sipari?i!
Bu kez abisi anlat?yor
Kimlerin Atatürk'ü?..
Can Dündar'?n belgeselleri Strazburg'da gösterimde
Can Dündar'?n belgeselleri Strazburg'da
Karde?i, Deniz Gezmi?'i anlat?yor
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Can Dündar Strazburg'da!
Kalbimizdesin
'S?cac?k bir sevgi sunmayacak m?y?m insanlara?'
B?rak?p gitmemek
Lüsyen
Cevap/ Düzeltme Metni
Bizim ku?a??n Ethemleri, Ali ?smailleri, Abdocan'lar?
Deniz Gezmi?'in yazd??? ?iir
Verdi?im karardan ?st?rap duyuyorum
Kitapl???m... Abim Deniz
Çar?? gurubu ve Deniz Gezmi?
Derniz'e mektuplar
'Denizler 40 y?l önce Gezi'ye öncülük etti'
Deniz Gezmi?'in karde?i anlat?yor: Abim Deniz
?ktidarlar ve kanl? elleri
Washington'dan ç?k?nca...
Bu kitaplar? da okuyabilirsiniz- Abim Deniz
Spartaküslerin sesleni?i
Kitap- Abim Deniz
'Deniz'gillerin iade-i itibara ihtiyac? yoktur.'
Can Dündar: Abim Deniz
Müslümanlar Diri Olun
Kafadan vurulmu?uz...
Bir siyasetçi böyle harika bir a?k ?iiri yazabilir mi
Kitapl?k- Abim Deniz
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar?
Abim Deniz / Can Dündar
Beyazcama yans?yan hayat
Kitap Fuar? bugün sona eriyor
A?r?'dan bar?? sürecine bak??
Ahmet Kaya'n?n iki iste?i!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Devran döner, s?rça kö?kler y?k?l?r!
Deniz'i hiçbir zaman öldüremediler
?nternet medyas? ve yaz?l? bas?n
Gerçekler ve e?ilimler...
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar?
Kitap Mevsimi'nin son günü
KYÖD, kitapseverleri TÜYAP'A GÖTÜRDÜ
TÜYAP'? 503 bin okur ziyaret etti
Yol i?kence, fuar ?ahane
K?sa sanat haberleri
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Özel güvenlik terörüne kar??, 'güvenlik te?kilat?' kural?m
'Atatürk öldürüldü, Ahmet Kaya ya??yor!'
KYÖD üyelerinin Kitap Fuar? keyfi
Erdo?an, son file libel suit against journalist
Bunlar? da ?skalamay?n
Aile boyu ?ikâyetçiler
Can Dündar'dan "Özel Güvenlik Terörü"ne Sert Ele?tiri
KYÖD TÜYAP Kitap Fuar?'nda
Abim Deniz
Deniz Gezmi?'in annesi hayat?n? kaybetti
Erdo?an'dan Can Dündar'a dava
K?l?çdaro?lu nun Kabulleri
K?l?çdaro?lu'nun kabulleri
Can Dündar, K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' Kitab?n? Hediye Etti
Can Dündar, Kemal K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? hediye etti
K?l?çdaro?lu'nun Kabulleri
Erdo?an'dan gazeteci Dündar'a dava!
Bir Erdo?an Davas? da Can Dündar'a
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz'
Can Dündar, Kemal K?l?çdaro?lu'na kitab?n? hediye etti.
Can Dündar, K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? hediye etti
'Bas?n eti?i'ne uygun dayak!
O?ul, abi, karde? Deniz...
Can Dündar CHP liderine kitap imzalad?
Deniz'ine gitti
Can Dündar K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? arma?an etti
Can Dündar Kemal K?l?çdaro?lu'na Kitap Hediye Etti
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na kitap!
Gazeteci-Yazar Dündar K?l?çdaro?lu'nu ziyaret etti
BTZ 2014 çok yak?nda ba?l?yor
Kad?köy'ün ?iirden do?ma kafas? "?kinci Yeni"
Erdo?an'dan Can Dündar'a dava
Can Dündar o kitab? CHP liderine hediye etti
CHP'de ikinci Dersim ç?k??? K?l?çdaro?lu'ndan
Abim Deniz
Kültür Karnesi- Kitap
Bir kavgan?n gülen yüzü
Deniz'in son ?iiri
Zor yaz?!
Sosyal Medya Günlü?ü- Gezmi?'e rahmet diliyoruz
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na hediye kitap
8 K?l?çdaro?lu'nun Can Dündar'a Dersim hakk?nda aç?klamalar?n?n haberi/ Ulusal Kanal
Deniz Gezmi?'in son ?iiri ortaya ç?kt?
Üniversitelerde cami yap?lmas?na kar??y?m
Mukaddes Gezmi? son yolculu?una u?urland?
Deniz Gezmi?'in annesi topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi son yolculu?una u?urland?
Deniz Gezmi?'in annesinin cenazesi topra?a verildi
Deniz Gezmi? in annesi topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi, bugün kara topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi Mukaddes Gezmi? topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesine son veda
Deniz Gezmi?'in annesinin cenazesi topra?a verildi
'Annesi Deniz'ine kavu?tu'
Haftan?n Pusulas? - Kitapl?k
Deniz Gezmi?'in annesi son yolculu?una u?urland?
Topra?a de?il 'Deniz'e
Denizler'in öyküsü
Haftan?n Kitaplar? - ?imdi karde?i anlat?yor
Gezmi?'in annesi 'TOPRA?A VER?LD?'
Mukaddes Anne topra?a verildi
Yüzlerce çocu?u u?urlad?
 
     
 
 
   
  Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?      
 

haberdar.com

Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?

Ba?bakan Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an'?n kat?ld??? bir toplant?n?n organize konu?mas?na bak?n kimler tak?ld?. Can Dündar'?n sundu?u haberde, M?T Müste?ar? Hakan Fidan, Yasin El Kad?, Bilal Erdo?an gibi isimlerle ilgili ?ok konu?malar geçiyor.

Can Dündar'?n Art? 1 TV'de sundu?u Canl? Gaste'de, 9 Kas?m 2013 tarihinde gerçekle?en, Yasin El-Kad? ile Bilal Erdo?an'?n da kat?ld??? toplant?n?n organize edilmesine ili?kin tapeler yay?nland?.
 
Yolsuzluk soru?turmas? kapsam?nda Enerji Bakanl??? uhdesindeki i?ler için yap?lan dinlemeler aras?nda Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n o?lu Bilal Erdo?an ile Usame Kutubaras?nda yap?ld??? öne sürülen görü?menin kay?tlar? da yay?mland?.
 
Can Dündar'?n Art? 1 TV'de sundu?u Canl? Gaste'de yay?mlanan kay?tlara göre, Yasin El Kad?'n?n da kat?ld??? söylenen 9 Kas?m 2013 tarihinde gerçekle?en toplant?y? organize eden Kutub, Bilal Erdo?an'? toplant?ya davet ediyor.
 
Kutub'un toplant?y? organize etmek için Ba?bakan'?n Özel Kalem Müdürü Hasan Do?an ile yapt??? savunulan görü?mede de M?T Müste?ar? Hakan Fidan'?n ismi geçiyor.
 
Kutub, toplant?ya Fidan'?n da kat?lmas?n? istiyor.    

Art? 1 TV'de yay?mlanan, "Enerji Bakanl??? ihalelerine ili?kin olarak" yap?ld??? öne sürülen dinlemelerde Usame Kutub ile "Ba?bakan'?n en yak?n dan??malar?" aras?nda geçti?i belirtilen kayd?n de?ifresi ?öyle:

 Usame Kutub: Bizim yapaca??m?z sunum en az 45 dakika sürer. Ondan söylüyorum,
 Dan??man: Önce hep beraber geleceksiniz. ?lker Bey de, Hasan Bey de olacak.
 Kutub: Evet, evet.
 Dan??man: Muaz da olacak m??
Kutub: Olacak, olacak. Hepimiz olaca??z.
 Dan??man: Abdülkerim, sen, amcan?
 Kutub: Evet.
 Dan??man: 6-7 ki?i yani.
 Kutub: Evet.
 Dan??man: Ondan sonra bu bitecek, ?lkerler ç?kacak.
 Kutub: Evet
 Dan??man: Abdülkerim ç?kacak?
 Kutub: Yo, yo. Ben, Abdülkerim ve Muaz'la beraber Beyefendi'yle bir 15 dakika sonra ?ey yapaca??z. Ondan sonra.
 Dan??man: Sonununda hepiniz ç?kacaks?n?z. Amcayla Ba?bakan ba?ba?a kalacak.

 Art? 1'de yay?nlanan ses kay?tlar?ndan birinin de Usame Kutub ile Ba?bakan Özel Kalem Müdürü Hasan Do?an aras?nda geçti?i öne sürüldü.
 
9 Kas?m 2013'te Yasin El Kad?, Muaz Kad?, Usame Kutub, Ba?bakan'?n eski dan??man? Abdülkerim Çay, Ba?bakanl?k Destek ve Tan?t?m Ajans? Ba?kan? ?lker Ayc? ve yard?mc?s? Hasan Pehlivan'?n kat?ld??? söylenen toplant?n?n organizyonuna dair yap?lan konu?ma ?öyle:

 Usame Kutub: Bir de Hakan Bey dedi, en son Hakan Bey.
 Hasan Do?an: Geldi?inizde de Hakan Bey'le randevunuzu al?r?m Allah'?n izniyle.
 Kutub: Evet, yani beraber ?ey istiyorlar abi. Yani en son beraber kalacaklar.
 Do?an: Yani Hakan Fidan'? oraya m? istiyor, Hakan Fidan'? o gün ayr? m? istiyor?
 Kutub: Yok, oraya istiyor.
 Do?an: Tamam, ben Pazartesi Hakan Bey'i de a??rlay?m da.

 Usame Kutub ile Bilal Erdo?an aras?nda yap?ld??? öne sürülen görü?me ?öyle:

 Usame Kutub: Nas?ls?n, iyi misin karde?im?
 Bilal Erdo?an: Abi.
 Kutub: ?yiyim, iyiyim. Elhamdürillah karde?im. Randevu Çar?amba sabah oldu.
 Erdo?an: Hmmm.
 Kutub: Beraber olursan çok iyi olur.
 Erdo?an: Çar?amba bakay?m, neyim vard? benim. Ona göre karar veririm in?allah.
 Kutub: Tamam, orada mum gibi olaca??z in?allah
 Erdo?an: Tamam in?allah, tamam in?allah.

 Art? 1 TV'de ilgili toplant? sonras?nda yap?lan bir telefon görü?mesinin de kayd? yay?mland?. Televizyon kanal?, Kutub ile Hasan Pehlivan aras?nda geçen konu?mada, "Projenin ne oldu?unun belirtilmedi?i ancak istenen fiyat?n al?nd???" öne sürüldü. Kutub'un Enerji Bakan? Taner Y?ld?z'? arad??? ve projeyi sunmak için Kore ziyareti s?ras?nda randevu istedi?i iddia edildi. Bakan Y?ld?z'?n "Abi" diye hitap etti?i öne sürülen Kutub'un daha sonra Pehlivan'? arad??? ileri sürüldü. Kutub'un görü?meye dair "Ba?bakan zaten bilgilendirildi. Görü?me usulen" dedi?i savunuldu.


  
  Gör. Say. : 871 | Yayın Tarihi : 14.01.2014  
  | Son Güncelleme : 23.11.2014 - 22:22:09 | Şu an 39 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |