Press Review
Kendi kitaplar?n? seslendirdi
MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
Gkv'lilerin Okuma A?k? Kitap Fuar?n? Gaziantep'e Ta??yacak
8 Can Dündar'?n Macaristan'dan telefon ba?lant?s?/ Art? 1 TV
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Canl? Gaste'de konu?tu
Uçu?an yolsuzluk ekonomisi ve toplumsal alg? çeli?kisi üzerine
PEN: Geriletici bir hamle
Uslu'dan 'Kaçt?' ?ddialar?na Yan?t: H?rs?zlar Kaçar
'Ba?çalan' Emre Uslu mu?
Can Dündar: Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak!
Aslolan ?ey Korkuyu Yenmek...
Gençlik ürkütüyor! Can Dündar, tehlikenin boyutlar?n? yazd?...
Can Dündar ve ekibinin yeni adresi belli oldu! ??te, ünlü gazetecinin yeni kanal?!
Can Dündar'la birlikteTV em'e istikrar gelecek mi?
Can Dündar Gözda?? Belgeselini ?zlemeye Geldi!
Gözda?? Seferihisar'da 'Tek Gözle' izlendi
Kekeç'ten Dündar'a: Çirkin bir adams?n
Gelecek sezon neler okuyaca??z?
Can Dündar, Co?kun Aral, Nebil Özgentürk ve Musa Ero?lu belgesel çekimi için Kapadokya?dayd?
"Asl?nda Hepimiz Ba??ml?y?z"
?yi Kötü Çirkin
Latife de?il de Fikriye olsayd?
Deniz Gezmi?'in son ?iiri ortaya ç?kt?
Cezayir yeni konseptiyle
Abim Deniz
"Yasak sizin, yazmak bizim i?imiz!"
Can Dündar "Devletten hesap sormak laz?m"
Fatih Ak?n'dan 7 korumal? gala
Birileri sivil toplum örgütü sanmaya devam etsin!
Ye?ilçam Strasbourg'a geliyor
Çok satan kitap listeleri
O, ne ?eker bir laiktir
Merhaba ?hsano?lu!
Sanat?n Merkezinde Ya?am
Veda mektuplar?
Sosyal medyada en çok payla??lan kö?e yazarlar?
Bu sene kaybettiklerimiz
Dostlar 'Ne?et Erta?' Söylüyor
Pazartesi 27- Yeni Türkü
Friday 10- Friends Sing Ne?et Erta?
2013'ten sat?rba?lar?
2013'ün en çok tercih edilen gazeteleri
2013'te medyaya damga vuran 10 olay
ODTÜ bo?una direnmiyor
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
F?kralarla 2013
Semahat Arsel'in Yar?m As?r?
Dostlar Ne?et Erta? söylüyor
Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler Toplant?s?n?n 27.si düzenlendi
Ne?et Erta? için toplan?yoruz
"Bozk?r?n Tezenesi" an?lacak
Ne?et Erta?'?n türküleri yank?lanacak
Bozk?r'?n Tezenesi ?? Sanat'ta
Dostlar? Ne?et Erta?'? anacak
Zara'dan TRT'de ak?llara ziyan sansür!
Yar?-ayd?n
??siz gazeteciler trajedisi büyüyor
TRT ekranlar?nda ak?llara ziyan sansür! Oturup güleceksin!
"Bu dönem de yarg?lanacak"
Çok Okunan Yazarlar
Zara... Durumdan vazife ç?kard?!
Ne?et Erta? an?s?na
Bu hafta ne yapsak?
2013 Y?l?nda Kaybettiklerimiz (4) Mehmet Ali B?RAND
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Eski Ergenekon hakiminden fla? itiraflar
Can Dündar yeni belgesel için kollar? s?vad?
Bu hafta ne yapsak?
Odyssee Sinemas? 100 Ya??nda
Eski Ergenekon Mahkemesi Ba?kan?'ndan "Kumpas" itiraf?
Ünlülerden Berkin için mesajlar
Ergenekon hâkimi; "Ahhh delil ahhh"
Sesi, solu?u ve dostlu?unu sahneye ta??yacaklar
Gazeteci Bünyamin'i kurtarmak
'Devlet adam?' ?smet ?nönü
?? Sanat 10 Ocak'ta Ne?et Erta?'? anacak
Cumhuriyet'in devrimci babalar? ve çocuklar?
?? Sanat'ta Ne?et Erta?
Mektubunuz var
Cinema ODYSSEY celebrates 100th year
'Bozk?r?n tezenesi'ne sayg?
Can Dündar: Devlette cinnet!
8 Can Dündar'?n "Yang?n haftas?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
Can Dündar: Devlette cinnet!
Dostlar? büyük ustay? anacak
Mektup, 'ORTAK ?RADE' ürünüdür
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta 7. kez aç?l?yor
Ba?bakan'?n ad varl??? (37)
'Bozk?r?n tezenesi' Ne?et Erta? an?l?yor
Kitap Fuar?'nda bu y?l Orhan Kemal olacak
'Yumu?ama olacak'
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? 14 Ocak'ta aç?lacak
Çukurova'da kitap kokusu
Ne?et Erta? özel...
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Ne?et Erte?'?n türküleri ?? Sanatta yank?lanacak
Bozk?r?n Tezenesi an?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Edebiyat ?öleni..
Çukurova Kitap Fuar? kap?lar?n? aç?yor
Y?l?n ilk fuar? 14 Ocak'ta
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Adana'da edebiyat ?öleni
Çukurova 7. Kitap fuar? aç?l?yor
?zmir cadde
Gasteci
"Bugün bizim"
?lahl?ktan Seyyitli?e
Orhan Kemal memleketinde an?lacak
ORHAN KEMAL Çukurova Kitap Fuarunda an?lacak
Çukurova Kitap FUARI 7. KEZ kap?lar?n? aç?yor
Çukurova Kitap Fuar? 7. kez kap?lar?n? aç?yor
Ferhat Tunç 30 Y?l?n? Anlatt?
8 Can Dündar Ne?et Erta?'? anma gecesinde/ Show TV
Kordon'da bal?k keyfi yapt?lar
Ji rojnamegeran re azadî
Ben yaln?zca mesle?ime aitim
2014'ün ilk kitaplar? TÜYAP Adana Fuar?'nda
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çok Okunan Yazarlar
Nutuk'u Çinceye çevirecek
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Beyaz TV
Kitaplar?n Adana ç?karmas?
Dalgalar ?ark? söylerken
Körümü? gözlerin
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? okundu ve yorumland?/ Beyaz TV
"Bizim ku?ak gençlik döneminde çok ?iir yazd?"
Çukurova 7. Kitap Fuar?, Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Çukurova Kitap Fuar?'nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Dün kahramand? bugün...
8 Ne?et Erta? ölüm y?ldönümünde an?ld?/ CNN Türk
Orhan Kemal TÜYAP Kitap Fuar?nda...
Kitapl? günler ba?l?yor
Adana kitapla bulu?uyor
Çukurova'da kitap fuar?
Ne?et Erta? ?? Sanat sahnesinde an?ld?...
Çukurova 7. Kitap fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Çukurova Book Fair opens to bookworms
Kitap Fuar?nda Orhan Kemal an?lacak
Dostlar Ne?et Erta?'a seslendi
Orhan Kemal'in 100. do?um y?l? Kitap Fuar?nda kutlanacak
Kontrgerilladan hesap soral?m
Emina?ao?lu, Çankaya Belediye Ba?kan?
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Fuarlar Adana'ya 148 milyon TL kazand?rd?
Çukurova 7. Kitap Fuar? aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan Kemal Sempozyumu'yla Aç?l?yor
Kitap Fuar? Orhan Kemal ile aç?l?yor
Kitap Fuar? bugün aç?l?yor
Fuar Orhan Kemal sempozyumuyla aç?l?yor
Çukurova 7. Kitap Fuar? Orhan kemal Sempozyumu'yla aç?l?yor
Çok Okunan Yazarlar
Kaybetti- Can Dündar
Bilal Erdo?an'?n ?ok ses kayd?
Polisler Bilal Erdo?an'? da Dinlemi?
Çukurova, Orhan Kemal'i an?yor
Bilal Erdo?an dinlemeye tak?ld?
8 Can Dündar'?n "Mansur Yava? de?i?ti mi?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Beyaz TV
8 Çukurova Kitap fuar? aç?l?yor/ CNN Türk
Adana'da Edebiyat zaman?
Çukurova kitap fuar? ba?l?yor
Usame'den Bilal'e: Mum gibi olaca??z
Çukurova Kitap Fuar? aç?ld?
Günün Biberi
Orhan Kemal 100 ya??nda Çukurova'da
Ba?bakan Erdo?an da telefon dinlemesine tak?lm??!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd? ç?kt?!
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?
Son s?zmalar Erdo?an ailesinden
Erdo?an'?n da ses kayd? ortaya ç?kt?: Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
?imdi de Erdo?an'?n ses kayd?n? yay?nlad?lar!
Bilal Erdo?an pazarl?kta
Ba?bakan? da dinlediler
Bozk?r?n Tezenesi an?ld?
Ba?bakan Erdo?an'? da dinlemi?ler
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?r?ld?
Yüzbinlerce kitap okuyucular? bekliyor
Erdo?an da dinlenmi?
8 Canl? Gaste'nin "Hedef Ba?bakan" haberine yer verildi/ FOX TV
Polis Ba?bakan'? takip etmi?!
Erdo?an'?n görü?meleri de s?zd?!
Bugün Birand'?n ölüm y?ldönümü! Birand's?z bir y?l nas?l geçti? Sevenleri anlatt?!
Mehmet Ali Birand
'Kanun Ç?kar?yoruz Kanun'
Erdo?an da dinlenmi?
Art?k çooooook masum kalm?? bir rü?vet hikayesi
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'a göre havada darbe kokusu var
Mehmet Ali Birand / Ölümünün 1. Y?l?nda sayg? ile an?yoruz
Türk Bas?n?'n?n zirve ismi M.Ali Birand Usta'ya sayg?
Kafa kar??t?ran tweet: 'Y?ld?z'lar? bar???yor mu?
'Dün Birand bugün Hrant'
?nönü'lerin iki cinayet hikayesi
Memo? giti hayat grile?ti
Affet bizi
Yüzsüz Zühtü
Siyasetin finansman? ve ahlak meselesi
'Röportaj'a baharda devam
Soma'da ya?anan faciaya "Kader" diyen Ba?bakan Erdo?an'a Can Dündar'dan sert tepki
Çok Okunan Yazarlar
"Ahlaks?zl???" tescil için mahkeme karar? gerekmez
Ne?et Erta? an?ld?
Demek ki okuyormu?uz
Hayata hep gülerek bakt? - Mehmet Ali Birand
Telefonlar? Dinlemeli mi?
Gündem zehirlenmesinden korunma yollar?
Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m
Kitap Fuar?...
Öcalan 'Erdo?an'? Gezi'de ben kurtard?m' dedi mi?
Gkv Özel Okullar? Ö?rencileri Kitap ?öleninde
K?z tavlama Sanatlar?!
?mral? heyetinden aç?klama
Türkiye'nin ilk Â??k Veysel müzikali sahnelendi
BDP'den yalanlama
'Erdo?an'? Gezi'den kurtard?m demedi'
Naz?m'?n renkli görüntüleri ar?ivden ç?kt?
Kitap kurtlar? fuarda
Seslenen Kitap
Can Dündar kö?esini Mumcu'ya ay?rd?
Heyeta BDP-HDP'ê nûçeyên der barê Ocalan de derewandin
?slamc?l?k fena patlad?
Can Dündar U?ur Mumcu'yu yazd?
Sesli Dükkan
Tehdit edilen savc?: Adalet önünde herkes e?ittir, muktedirler de dahil
8 Hasan Cemal: Türkiye'de darbe diye hukuk tepeleniyor/ samanyoluhaber.com
Sükutun sesi U?ur Mumcu gerçe?in öncüsü Okkan
Günün Sorusu
Meltem Acet: Copy paste habercilik yap?l?yor
Erta? ?? Sanat'ta an?ld?
Naz?m Hikmet'in ilk renkli görüntüleri
Naz?m Hikmetin renkli görüntüleri ortaya ç?kt?
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan Erdo?an'? nas?l kurtard??
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: "Yine de dosya patlas?n. Zor bir durum"
CHP'liler Mansur Yava?'a AKP'liler Melih Gökçek'e Oy Verecek Mi Ki?
Erdo?an'a "Telefon görü?mesi" sorusu
Freedom House
Ba?bakan'm ad varl??? (39)
Elinde silah? olan, silah?na da sözlerine de dikkat etmelidir!
17 Aral?k'ta yurtd???na kimler ç?kt?
Türkiye'nin ilk Sesli Kitap Dükkan? aç?ld?
Türkiye'nin ilk 'sesli kitap' dükkan?
8 "Seslenen Kitap" tan?t?m?/ Youtube
Kitap Fuar? 19. kez aç?ld?
Erdo?an'a deste?im haram m? olsun?..
Sahibinin sesinden kitaplar
Yazarlar? kendi sesinden dinleyin
Sesli kitaplar, bir dükkânda topland?
Kitaplar 'ses'lendi!
Kendi kitaplar?n? kendileri seslendirdi
Annesinden Koray Çal??kan'a 'az konu?' ö?üdü
Annesi Koray Çal??kan'a 'evlad?m biraz az konu?' diyor!
8 Sesli Kitap uygulamas? bas?na tan?t?ld?/ CNN Türk
Kitaplar art?k size 'Ses'leniyor
Meih A??k'?n kö?e yaz?s?ndan
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Seslenen Kitap dükkân? aç?ld?
?nternete ra?men kütüphane tutkusu
8 Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?/ SKY Türk 360
8 Gece Gündüz'ün "Seslenen Kitap" haberi/ NTV
Ertu?rul Özkök: Ulan hepimiz oradayd?k be
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Beyo?lu'nda Aynur izdiham?
Ulan hepimiz oradayd?k be
First audiobook shop in Turkey opens online this week
"Birbirinin kopyas? yap?mlar, dizi enflasyonunu ortaya ç?kard?"
Türkiye'nin ilk sesli kitap dukkan? 'Seslenen Kitap' aç?ld?
Fener'i savunan Balbay'a tokat gibi cevap
Günün sorusu
First audiobook shop in Turkey opens online this week
'Kay?kç? dövü?ü'nün foto?raf?n? verdiler
Öcalan'?n Agos'a mektubu üzerine
Ya?ad???m?z aile cenderesi, bir eziyet kampanyas?yd?
Emrah ve 'Gelmeyen Bahar'
?lk sesli kitap dükkan? aç?ld?
Eski AKP "medyas?" i?siz gazetecilerle dalga geçiyor
Abdi ?pekçi katledili?inin 35. y?l?nda törenle an?ld?
Kaos notlar?
Sesli Kitap Dükkan?
Seslenen Kitap is the First Audio Book Shop in Turkey
Ortado?u'ya uzanan Çete 70'lerde örgütlendi
Bu?day?n Türküsü - Yeni Türkü
Goran Bregovic His Wedding
A?k bir kulübeyi alt?n bir saraya benzetir
Okuma sadece dinle...
Küçük tavsiyeler
Sahibinin sesi
AKP'nin oy oran?
Çok Okunan Yazarlar
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?!
2015'e Giden Yol Bu Mükemmel ?ölen'de...
Devleti soyanlar güvende
Sesli kitap dükkân? aç?ld?
Türkiye krizin e?i?inde mi?
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan? 'Seslenen Kitap'
Ünlülerden Ali ?smail Korkmaz tam destek tweetleri
Hakan ?ükür: ?imdi de adalet yerini bulmal?!
Kitaplar dile geldi
Aile Albümü
Can Dündar'dan kendisini dinleyen 'telekulak'a mektup!
Can Dündar kendisini dinleyen polise seslendi!
Can Dündar telefonun dinlendi?ini nas?l fark etti?
Can Dündar'a Cevap Vermek Geldi ?çimden
Can Dündar'dan çarp?c? iddia
Can Dündar: Yasad??? dinleniyorum
Can Dündar telefonunun dinlendi?ini nas?l fark etti
'Sorun, Merkez Bankas?'n?n ba??ms?z olmamas?'
Bilderbergci Fehmi'ci?imin kübik halleri
Audio book store offers books read by authors
Cumhurba?kan? Gül niçin bu kadar ?a??rd??
Not Defterine Kay?tl? 5 Albüm
Bilal Erdo?an ve Altayl? telefonda; HaberTürk'te anket nas?l çarp?t?ld??
Fatih Altayl?'n?n bomba ses kayd?
Cadde-Sokak
Günün Televizyoncusu Can Dündar
8 Can Dündar'?n kat?laca?? "Ayk?r? Sorular"?n fragman?/ CNN Türk
"Soyduysa beni soydu, size ne..."
Can Dündar'dan AK Parti seçmeni analizi
Can Dündar'?n zihnindeki seçmen
Oral Çal??lar k?zd?: 'Can Dündar'?n zihnindeki seçmen'
Y?lmaz Özdil'den cemaate bomba ça?r?
Hasan Cemal: Dilim inkar edilse, yak?nlar?m öldürülse ben de da?a ç?kard?m, ama...
Turkish media boss reduced to tears by PM Erdo?an, new recording reveals
Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkan?
Ben de da?a ç?kard?m
Günün Televizyoncusu Can Dündar
'O kadar gazeteciyi kim att?rd??'
Apo'dan Tayyip'e s?n?rs?z destek: Çals?nlar ki ülke bölünsün!
Bu site ile okuyucular art?k dinleyici oluyor
Ayd?n a?ireti nas?l kaybetti?
A??r? ?akac? Oral Çal??lar'?n popülizm güzellemesi
Ferhat Tunç: Cihanbeyli, Kulu ve Haymana'y? alaca??z
Ecdad?n tohumu!
?stanbul dukal???... (2)
Can Dündar yazd?: Al sana porno
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Porno mafyas?!
'Hiçbir dönemde bas?na bu kadar a??r bir ?ekilde müdahale olmad?'
Altayl? olan? özetledi: Bas?na a??r müdahale var
Sabanc? suikast?n?n en gizemli ismi yakaland? m??
Kod Kara Misyon
Konu?mak üzereyken cezaevinde öldürüldü
Bu bas?n ne zaman do?ru dürüst görev yapt? ki?
'Can'l? gaste +1 ekran?nda
CPJ: Erdo?an"?n gazeteci azarlamas? ?oke edici; internet yasas? sansür habercisi
K?rca polis müdahalesini anlatt?
Uluslararas? Komite'den Türk hükümetine ikaz!
Derya Sazak suskunlu?unu Medyaradar'a bozdu: Gazetecili?imiz de?il kötü siyasetiniz bats?n!
Sazak:Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu? Derya Sazak yeni kitab?nda anlatt?!
Türkiye'de 59 gazeteci neden i?inden oldu?
Demirören'den Ba?bakan'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m
Demirören'den Ba?bakan Erdo?an'a: Sizi üzdük, Milliyet'i istedi?inize satmaya haz?r?m!
Government interference in media revealed in book of former editor-in-chief
Derya Sazak tek tek aç?klad?
Derya Sazak'dan Demirörenleri bitirecek kitap!
Can Dündar Milliyet'ten nas?l kovuldu?
Süleyman Aslan'?n tahliyesine eski vekillerden tepkiler sürüyor
Can Dündar, Savc? Öz'e fena yüklendi
Patron bana 'Can Dündar'? at' dedi!
Sazak: Ba?bakan aray?nca panikleyen patron, 'Hasan Cemal'i atal?m' dedi!
Ali A?ao?lu: Savc? Öz Dubai'ye gitmek istedi, 'Emriniz olur' dedim!
Habertürk'ten sonra bir bomba da Milliyet'ten!
Ben yokken neler olmu?
8 Derya Sazak'?n kitab? "Bats?n Böyle Gazetecilik"in haberi/ Kanaltürk
8 Halkbank Genel Müdürü'nün tahliyesinin sosyal medyada yank?lar?/ Halk TV
8 Can Dündar'?n Ali A?ao?lu ile ilgili yaz?s?n?n haberi/ Cem TV
Fatura nerde Zekeriya?
Trafikte kitap dinleyin!
Gov't interference in media revealed in former editor's book
'Ba?bakan?m üzdük gazeteyi satay?m m?'
'Milliyet'i satmaya haz?r?m Ba?bakan?m'
Bats?n böyle gazetecilik!
Mor Yumurta Tur?usu
Gezi Park?n? takip eden 59 gazeteci i?inden oldu
E?ekler Olmasa, Semer de Olmaz, Semerci de...
MFÖ'de Kriz - Fuat's?z Ya? Günü Kutlad?lar
GKV'liler kitap fuar?nda
Gazeteciler özgür mü?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
Melih Gökçek Can Dündar'a öyle bir cevap verdi ki...
Melih Gökçek, Can Dündar'? pi?man etti
Melih Gökçek'ten Can Dündar'a ?ok tweet! Kökün Bizans'a m? dayan?yor?
Twitter Günlü?ü
Çok Okunan Yazarlar
Gökçek'ten Can Dündar'a çok zor soru
Gökçek'ten Dündar'a ?ok tweet!
Bizansl? m?s?n Can?
Derya Sazak: Bizi harcad?lar
8 Derya Sazak'la "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? ve Milliyet'e hükmetin bask?lar? üzerine konu?uldu/ Aljazeera Türk
"Can Dündar'?n Bizans Hayranl???"
Gazetecinin ütopyas?
Medyan?n üstünü hal?yla örttüler
Selçuklular m? Bizansl?lar m? daha insafs?zd??
Vay be bugünleri de gördük
Are journalists free?
Gökçek'ten Can Dündar'a Bizansl? m?s?n?
'Sol'a dair tart??ma!
Sansürü ajanlar arac?l???yla uyguluyorlar
Balbay ve ?ükran Soner kimin yan?nda yer alacak?
Can Dündar Bizans askeri oldu
Derya Sazak Milliyet'i anlat?yor: Bizi harcad?lar!
Zihniyet ayn? oyun ayn?!
8 Hakan ?ükür'ün "Gezi'ye giderdim" sözleri yorumland?/ Kanal 24
Macaristan'dan
Bizansl? olmak yâhut Kirye, Eleison!
MEMLEKET?N gerçek gündemi
Ahmet Ümit "Kitap Fuar?" sözü verdi
Can Dündar'dan Gül bombas?
Macaristan Abdullah Gül'ü a??rlad?! Can Dündar ise..
Anadolu'da Selçuklu Belgeseli
8 Derya Sazak'?n "Bats?n Böyle Gazetecilik" kitab? üzerine konu?uldu/ Halk TV
Gül'den aç?k mesajlar
Dün cici, bugün kaka!
Gül s?k?nt?l?
Toward the 'Mubarak model'
Malazgirt kap??mas?
'S?k?nt?'y? halka fatura ederek a?mak!
Nagehan Alç?'dan Milliyet ve Derya Sazak bombalar?!
Abdullah Gül'den alo Fatih'e kar?? medyaya isyan tavsiyesi!
Cumhurba?kan? Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül, 'Alo Fatih' demecini nas?l verdi?
Gül'den 'Alo Fatih' hatt?na tepki: Olamaz böyle ?ey; yay?nc? al??veri? ili?kisi içinde de?ilse isyan edecek
Gül'ün Alo Fatih tepkisi
Gül'den tart??mal? internet yasas?na onay
THY'nin Cemaat ambargosunu Abdullah Gül deldi
Paralel, Gül'ün uça??nda
Gül, "Medyaya müdahale edilmemeli"
Milliyet'te Can Dündar itiraf?
'?ktidar Yay?n Ak???n? Dahi Belirliyordu'
Abdullah Gül'den 'Alo Fatih' tepkisi
Kaç Y?l Oldu?
Tuna boylar?nda iki gün
Gül ile gündeme dair sohbet
Muhte?em Yüzy?l? Birde Bu Gözle Seyredin
?ktidar yay?n ak???n? dahi belirliyordu
Kültür Sanat- Bats?n Böyle Gazetecilik
"Bas?n yeri geldi?inde isyan edecektir"
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
'M?T yasas?, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak'
Seslenen Kitap
Siyaset; yalan harman?...
Tepeba??'ndan Sesli Kütüphane
Türkiye'nin Michael Jackson'lar?
Audiobook shop seeks stable market position
Abdülhamit'ten ders al bari...
WILL YOU TURN A BLIND EYE IN M?T BILL, TOO?
Derin kulak Pensilvanya
7 bin ki?ilik listenin anlam?
Hayata Dönü? 28 ?ubat'?n devam?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlendi?i haberi/ Kanal 24
Thousands wiretapped, including PM Erdo?an, intel chief and top journalists: Report
Tarihin en büyük dinleme skandal? ortaya ç?kt?, Twitter çalkaland?!
8 Yusuf Ziya Cömert'in 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar?n?n dinlenmesiyle ilgili röportaj?/ a haber
8 Telefon dinlemeleri Man?etlerin Dili'nde yorumland?/ Kanal A
Twitter 'dinlemeyle' çalkalan?yor
CHP'yi de dinlemi?ler
Can Dündar "Dinleme iddialar?n?" nas?l gördü
Edep Yahu, Biraz Edep!..
Hayat dostlarla güzel
Gerçek nerede
Reports of wiretapping make waves in Ankara
Akustik uzman? Canl? Gaste'de aç?klad?
Gizli 300 bin tape var
Her kesimden insan? dinlemi?ler
Gizli 300 bin tape var
Liste 5 y?lda 26 dosyadan ç?kt?
Cumhuriyet ve Kad?n Haklar?... Gazi ile Fikriye...
Twitter y?k?ld?
8 7 bin ki?inin ve Can Dündar'?n telefonlar? dinlendi/ Kanal A
8 Paralel örgüt 7 bin ki?iyi dinledi/ FOX TV
Can Dündar yazd?
Can Dündar'?n ?oke eden Öcalan yaz?s?!
Çok Okunan Yazarlar
Öcalan ne dediyse ç?kt?! Paralel yap?ya dikkat!
Faik I??k, fikrini de?i?tirdi, Bilal Erdo?an'dan para ald???n? reddetti
Kre?leri bile dinlemi?ler
Tepeba??'ndan Engelli Çocuklara Sesli Kitap
Alo Fatih
Depresyon mu melankoli mi?
'Selam Terör Örgütü' adl? bir ordu!
Ayd?n Do?an yeni Erol Simavi'dir
Eavesdropping scandal uncovers rogue agenda
Örnek adam: Erbakan
Ayd?n Do?an için yolun sonu göründü!
Can Dündar ?stifas? ?le ?ok Etti!...
Sana m? soracaklard??
Bizans Çocuklar?
Can Dündar yazd?
Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!
Can Dündar istifa etti
Can Dündar, art? 1 TV'den ayr?l?yor mu?
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar'dan ?oke eden istifa karar?! Bu anons kafa kar??t?rd?...
Can Dündar art? 1'den ayr?l?yor mu? Canl? Gaste'ye bu ak?am nas?l veda etti?
Goran Bregoviç Zorlu Center PSM'ye geliyor!
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Can Dündar canl? canl? veda etti
Can Dündar veda etti!
Can Dündar neden ayr?ld?? Can Dündar kimdir?
8 Dündar'dan ?oke eden istifa karar?!/ medyafaresi.com
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Art? 1'de ikinci deprem! Can Dündar da veda etti!
Yar?n Silivri?de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Can Dündar'?n "Canl? Gaste"si son nefesini verdi!
8 Can Dündar canl? yay?nda istifa etti/ ensonhaber.com
Can Dündar canl? yay?nda istifa etti
'Ayn? medya düzeni devam ediyor'
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda istifa!/ ajanshaber.com
Can Dündar canl? yay?nda veda etti
8 Can Dündar Art? 1'den istifa etti!/ tvhaber.com
Can Dündar'dan ?ok istifa
'Bo?ver yazma, beyefendiyi k?zd?rma!'
Seni de dostlar?n yiyecek!
Yar?n Silivri'de babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
?ktidar korkusu haber yapt?rm?yor
Bunlara dikkat edin
K?sa K?sa
8 Can Dündar'dan canl? yay?nda Art? 1'i sarsan istifa mesaj?!/ gazeteciler.com
Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti
Can Dündar istifa etti
Can Dündar'?n sözleri kafalar? kar??t?rd?
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
Can Dündar Art? 1 TV'den neden istifa etti
Can Dündar istifa etti
Can Dündar canl? yay?nda böyle veda etti
8 Can Dündar, Art? 1 TV'den istifa etti/ t24.com.tr
Can Dündar veda etti!
Ay?n Web Siteleri
Müzik- Yeni Türkü
Siyasete Reklamc? Eli De?di!
Bats?n Böyle Gazetecilik
Bats?n Böyle Gazetecilik
PEN'den 'Türkiye'de ifade özgürlü?ü' ça?r?s?
Perihan Ma?den: Görüyorum ki kand?r?lm???m
Derya Sazak: ?ktidar, medyay? siyaseten teslim ald?
Afife Jale
ÖZCAN SABANCI - "Ben Seni B?rak?p Gider miyim?"
Can Dündar canl? yay?nda istifa etti
Silivri'de, babam?n yüzüne bakacak gönüllü ar?yorum
Devrimciler, Sosyalistler Burjuvazinin Gözüyle Bak?p, Diliyle Konu?amaz
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan çok sert yaz?
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan Ba?bakan'a: Sensin terörist!
Can Dündar'dan Erdo?an'a: Terörist sensin!
Can Dündar Erdo?an'a seslendi, 'Sensin terörist'
Havuz Medyas?
Sensin terörist
Can Dündar istifa etti
Art? 1'de bomba geli?me! Can Dündar geri döndü! Kanal?n yeni sahibi kim oldu?
Zorlu'da Bregovic'le Balkan havas?
"Canl? Gaste" geri döndü!
Art? 1 TV'den bir ilk! Kanal kime devrediliyor?
?ubat 2014'ün öne ç?kanlar?
Can Dündar'dan Art? Bir aç?klamas?
Can Dündar geri döndü
Bu da Esenyurt'un tapeleri
Can Dündar geri döndü
Sensin terörist!
Yabanc?lar ve içi?lerimiz; dershaneler ve okullar i?gal ordular?n?n yerlerini alabilir mi? (9)
8 1 De Medya/ ARTI 1 TV
Art?1 TV çal??anlara devredildi, Can Dündar geri döndü
Can Dündar geri döndü
Eski genel yay?n yönetmeni Can Dündar'? topa tuttu: Bu ay?b? temizle!
Ahmet Kaya's?z 'Bir Eksi?iz'
Art? 1 TV'ye geri döndü
+1 çal??anlara devrediliyor
Art? 1 kanal? çal??anlara kald?
Can Dündar'dan fla? Art? Bir aç?klamas?!
Art? 1 TV'de Can Dündar darbesi!
8 Can Dündar'?n "Seçim sonucu ne olur?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Art? Bir'in patronu kanaldaki yeni dönemi anlatt?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'a göre seçim sonuçlar? bu mu olacak?
30 Mart'ta sonuç ne olur? AK Parti'yi korkutan tehlike
Can Dündar'?n Art? Bir kanal?nda ilk icraat? ne oldu?
Tutarsa umut olur
Bozguna u?rayacaklar!
Quote of the fay
Art? Bir hisseleri çal??anlarda
AK Partiyi ummad??? bir bozgun bekliyormu?!
Ho?, Dündar'a seslendi
??te Can Dündar'?n Art? 1 kanal?ndaki ilk icraat?! H?zl? ba?lad?...
Ba?bakan: Zerrin Han?m'?n Dan??tay Ba?kan? olmas? için rakip aday çekilsin
Can Dündar'?n 2. Dönü?ü hareket katt? ama
Tarih tekerrür eder mi?
Tayyip Erdo?an'?n Ba?bakan olarak kar??mad??? yer mi kald??
Ba?bakan-Demirören kasetine Derya Sazak yorumu
Can Dündar, 1 kanal?n?n yönetiminde önemli bir s?nav veriyor
Tarih tekerrür eder mi?
Marmara ?leti?im'den at?lan Dr. Figen Algül, Can Dündar'?n konu?u oldu
Ba?bakan - Demirören kasetine ilk yorum
+1 TV için "aç?k reklam"
Turkey Goes Out of Control
8 1 De Medya/ Art? 1 TV
8 ?arlo'nun oyunca?? oyuncak müzesinde/ CNN Türk
?cat etti?imiz tanr?lar
Can Dündar yazd?
Erdo?an konu?tu Twitter y?k?ld?
"Ba?bakan? dinlerken onun ad?na utand?m"
Ba?bakan medya patronunu a?latt?, Meclis'te tansiyon yükseldi!
'Ba?bakan ad?na utan?yorum'
Çok Okunan Yazarlar
Facebook ve Youtube kapat?labilir mi? Durumumuz bu kadar vahim mi?
Derya Sazak ses kay?tlar?n? de?erlendirdi
'Adi, kepaze, namussuz herif!'
Milliyetin patronu telefonda a?lad?!
CHP'li Oran: Erdo?an Her Man?et ?çin Demirören Gibi Gazete Patronlar?n? m? Ar?yor?
Kad?nlar için...
Twitter - Sosyal medyadan tepkiler
Ba?bakana dava açacak
Anne ve babalara
Demirören'in gözya?lar? Meclis'te
Fatih Altayl? i?siz kalmaktan korkuyor mu?..
Sazak: Toplu bas?n davas?na dönü?ebilir!
Erkeklik: ?ktidar?n ta??yan? ezmesi
Derya Sazak'tan bomba aç?klama; Kovulan yüzlerce gazeteci dava açacak!
Can Dündar Erdo?an'?n dilinin sürçmesi sonras? o yaz?y? payla?t?
Deya Sazak: Kimseye ihanet etmedim
Son kaset medya patronunun
Gazeteciden patron olur mu?
Hayat beni do?ruluyor
"RTÜK'ten gelecek cezay? sana gönderirim!"
A?latan konu?ma Meclis gündeminde
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar yazd?: Adam?n Has?
Derya Sazak, Ba?bakan'a dava açmaya haz?rlan?yor
Türk Solu - Nur Bostanc?o?lu
Tahliyeler arka arkaya geldi! Twitter'da ne yorumlar yap?ld??
Fla? Yorumlar, Tahliyeler ?çin Ünlüler Ne Diyor
8 Ekrem Dumanl?'n?n yaz?s? okunurken Milliyet ve Can Dündar'dan söz edildi/ FOX TV
Canl? Gaste'de konu?tu
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Ece Temelkuran'?n Berkin isyan?
Amerika'da Türkçe Olimpiyatlar? Heyecan?
?lk seslendirmemi 5 ya??nda yapt?m
"Art? 1" olay?
Can Dündar yazd?...
Türkçe Olimpiyatlar? ABD'yi sallad?
Canl? yay?nda gözya?lar?n? tutamad?
Twitterda tepki ya?d?
Livaneli Canl? Gaste'de konu?tu
8 Ece Temelkuran gözya?lar?na bo?uldu/ rotahaber.com
'?lk zamanlar Hükümet'e çok fazla yer vermi?tim'
Telekulak Türkiye
Küçük bir çocuk koca ülke oldu Berkin Elvan
Telekulak skandal?nda yeni listeler ç?kt?
Medya örtbas etmeyi b?rakmal?
+ 1 için 'aç?k reklam'a Can Dündar'dan te?ekkür
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
8 Burakcan'?n babas? Canl? Gaste program?nda konu?tu/ hurriyet.com.tr
Soru...
Can Dündar yazd?
Evlad?n? kaybeden babalardan Ba?bakan'a insanl?k dersi!
Berkin'in Babas? TV'de Can Dündar'?n Sundu?u Canl? Gaste Program?nda Ba?bakan'a Yan?t
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t
Sami Elvan: Misketleri Oynamas? ?çin Koyduk
Ecevit'in Merve'si, Erdo?an'?n Berkin'i.... (Üstelik bir çocuk ve öldü)
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a yan?t
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a jet cevap
Can Dündar Erdo?an için hesap günü yazd?
8 Berkin'in babas?ndan zehir gibi sözler/ gazeteciler.com
Berkin'in ailesinden Erdo?an'a yan?t: 'Oynas?n diye at?ld? o misketler'
Can Dündar: Erdo?an'?n ?ktidar H?rs? Ülkeyi Ate?e At?yor
Ac?l? babadan cevap geldi
Ba?bakan acaba mezar?nda yatabilecek mi
?arlo 100. y?l?nda Kad?köy'de!
Berkin'in babas?ndan Erdo?an'a cevap
'Misketleri oynamas? için koyduk
Berkin Elvan'?n ailesi Ba?bakan Erdo?an'a cevap verdi
Berkin'in babas?ndan Ba?bakan'a tepki: Oyuna gelmeyece?iz
Her lider kendi finalini yazar...
'As?rl?k Yüzler' bulu?mas?
'Mezar?nda misket oynas?n diye koyduk'
Hayat?m?z? de?i?tiren belgeseller
'O insan? utand?raca??z'
Fuar bugün aç?l?yor
En anlaml? yan?t iki babadan
Senin evlad?n benim evlad?m
Bulu?maya geliyorlar
8 Berkin'in babas? Erdo?an'?n sözlerine Canl? Gaste'de cevap verdi/ Kanal B
Ba?bakan'?n o sözlerine Berkin Elvan'?n babas?ndan sert yan?t
Baba Elvan'dan Ba?bakan Erdo?an'a 'bilye' cevab?!
8 Sami Elvan Ba?bakan Erdo?an'?n sözlerine Art? 1 televizyonunda yan?t verdi/ Show TV
8 Erdo?an'?n "mezara bilye koyarak neyin mesaj?n? veriyorsun" sözlerine Berkin'in babas?ndan yan?t geldi/ CNN Türk
"Milli yay?n yönetmeni: Ba?bakan Erdo?an"
Amerika'n?n Türkiye Politikas?n?n Yeni Bir Çerçeveye Yerle?tirilmesi
Sami Elvan: 'Bundan Ba?bakan falan olmaz'
'As?rl?k Yüzler' için bulu?tular
O baba...
Siyaset batakl???
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Masumdur bizim bilyemiz
Elbette batar böyle gazetecilik!
Tüyap Kitap Fuar? HEPAR Genel Ba?kan? Osman Pamuko?lu ile k?saca...
Korku Duvar? A??l?rken...
Bana haber sundurmalar? tehlikeli
'Çocuklar ölürken konu?acakt?n?z'
Cem Küçük'ten Derya Sazak nas?l ayak kayd?rd? yaz?s?
Rejim de?i?ikli?i dolay?s?yla kapat?yoruz!
Altan Canl? Gaste'de konu?tu
Bir kitap bir özet- Kumpas?n ve bask?n?n öyküsü
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar yazd?: "Elle Hareket Çekmenin Tarihçesi"
?yi Kötü Çirkin
Ba?bakan hatta: Alo medya!
Dizi setleri onun için durdu...
Mehmet Altan Art? 1'de Can Dündar'a konu?tu
Paralel i?ler bunlar
Ataç, Pelin Batu ve Can Dündar ile bulu?tu
Ünlüler ve sosyal medyadaki gündem mevzular?
Atatürk'ün okul y?llar?
Mete Yarar Canl? Gaste'de anlatt?
Baydemir: "Anketlerde öndeyiz"
Sosyal Meydan: Twitter yasa??n? tart???yoruz
Kitap fuar?na ilgi büyük
Ba?kan Ataç, Batu ve Özkan ile bulu?tu
Kitap fuar?na ziyaretçi ak?n?
Veysel: Bir Â??k Veysel Müzikali
Newroz
Vicdanlara sesleniyorum
Ataç'tan, Pelin Batu ile Tuncay Özkan'a ziyaret
Es-Es'li Pelin
8 Can Dündar'?n "Kay?tlar? yay?mlamak medyan?n görevidir" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Kanal B
O?lu ve e?ine ithaf etti
Canl? Gaste ana ak?ma taze kan ve can veriyor
'izin vermeyece?iz'
Food for thought
'Ben seni b?rak?p gider miyim?'
Ben Seni B?rak?p Gider Miyim...
'Rekabet ediyoruz ama çelme takm?yoruz'
Ben Seni B?rak?p Gider miyim?
Yasakken daha tatl?
SABANCI'dan hayat?n?n kitab?
Kitap Fuar?'na yo?un ilgi
Ne okumal??... Ne okumal??
Newroz
Çok Okunan Yazarlar
Kitapseverler fuara ko?tu
Bu halk, yürütmeyi durduracak
Korkmakta hakl?...
Her türlü perspektif var ama küfre yer yok
Cumhuriyet gazetesinin özgürlükten anlad???
Hasan Cemal Canl? Gaste'de konu?tu
Bu ti?ört çok konu?ulacak
K?br?s alaturka düetinden Slovakya'y? yakacak bilgiye
Can Dündar yazd?
Can Dündar: Erdo?an'?n ?kbali mi Ülkenin ?stikbali mi?
?bret olsun
Tüm hayat?n? bir kitaba s??d?rd?
'Ben Seni B?rak?p Gider miyim?'
Özcan Sabanc?'n?n an?lar? gün ?????na ç?kt?
Her ku?un eti yenmez
Özcan Sabanc? Pera Palas'ta kitab?n? tan?tt?
Her dönemde hakl? kalmak
8 Mehmet Baransu'dan inan?lmaz iddia/ gazetea24.com
Ba?bakanl?k acil zirve haberlerini yalanland?, ses kay?tlar?na tepki ya?d?
Youtube Yasa??yla ?lgili Yorumlar
Sesi k?s?l?nca sosyal medya co?tu!
E?leniyor muyuz Türkiye
"Seçim Sonras?" gün boyu canl? yay?nla Art? Bir TV'de
Radikal ve Can Dündar'dan Ba?bakan'a büyük sayg?s?zl?k
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
8 Art? 1 TV'nin yerel seçim özel yay?n?n?n tan?t?m?/ Youtube
Can Dündar imzal? '17 Aral?k' belgeseli Art? Bir TV'de
8 Salih Tuna, Can Dündar'? bombalad?: 'Esprisiyle IQ'sunu da gördük'!/ a haber
8 ARTI 1 TV SEÇ?M ÖZEL YAYINI TANITIMI/ ARTI 1 TV
Bu ihanet affedilmez
Leading int'l literary writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Derdiniz yolsuzluklar? takip de?il CASUSLUK!
PEN'den YouTube ve Twitter mektubu
PEN'den özgürlük için aç?k mektup
Çok Okunan Yazarlar
Zaman yazarlar?ndan sesi k?s?lan Erdo?an için ?ok tweet
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
Mektupta özetle ?u görü?lere yer verildi:
Leading international writers join PEN in calling for greater freedom of expression in Turkey
Özcan Sabanc?'dan "Ben Seni B?rak?p Gider miyim?"
8 Pen Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili aç?klamas?/ CNN Türk
Ünlü yazarlar hükümete mektup yazd?, yasaklar? ele?tirdi
Yazarlar ifade özgürlü?ü için imzalad?
PEN'den Türkiye'ye ifade özgürlü?ü ça?r?s?
Orhan Pamuk'tan nihayet ses ç?kt?!
Bu seçimde sand?kta h?rs?zl?k olmayacak!!!!
??te Can Dündar'?n Haz?rlad??? 17 Aral?k Belgeseli
8 PEN'den Aç?k Mektup haberi/ CNN Türk
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de Youtube ve Twitter yasa??yla ilgili mektubunun haberi/ CNN Türk
8 Can Dündar'?n da imzalad??? PEN Yazarlar Birli?i'nin Türkiye'de internet yasaklar?yla ilgili mektubunun haberi/ NTV
'Kelimelere özgürlük'
Kabus sona eriyor
Orada ifade özgürlü?ü var m?
'Bu nereye varacak?'
PEN: Geriletici bir hamle
YouTube yasa??nda fla? geli?me
'Özgürlü?e a??r sald?r?'
Cemiyeti bulu?turan davet
Toplumun seçim tavr? üzerine
Writers calls for more freedom of expression
Seçim Sonras?
Sand?klar aç?l?rken...
Siyah Beyaz'?n renkli y?llar?
Sonuçlar mercek alt?nda
Biyografisi kitap oldu
Tw"it"ler
Dipnot
Can Dündar seçim sonuçlar?n? yazd?
Jose Carreras 5 kez bis yapt?!
Carreras yard?m için sahnedeydi
Sand?k ba??n? bo?altma plan?
Kim biliyor?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
'?spatl? h?rs?zl?k, aleni yolsuzluk' hükmü mü var be Dündar?..
Bask?n VAR!
Anla??lmas? için daha çok ac?lar çekilecek
Kaçacak yer aray?n ?imdi
Türkiye'nin gündemi 'CAN'LI GASTE'DE
Can Dündar, 17 Aral?k rü?vet ve yolsuzluk operasyonunu belgesel haline getirdi
Çok Okunan Yazarlar
Mart 2014'ün öne ç?kanlar?
8 Can Dündar'?n "Çökmek de?il, çözmek gerek" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Cuma 18- Yeni Türkü
Köy Enstitüleri
Sanat ve medya dünyas?n?n y?ld?zlar? 'As?rl?k Yüzler' belgeseli için bulu?tular!
Türkiye'de yerel seçimler sonras?
Merhum Hac? Sabanc?'n?n e?i Özcan Sabanc? otobiyografi kitab?n? Pera Palace'ta tan?tt?!
Sabanc? Ailesi tam kadro
An?lar?n? Kitaba Ta??d?
Hayat?n? yazd?
"Ben seni b?rak?p gider miyim?"
Bilim edebiyat?
Neden kovuldum
Kengî Roboskî çareser bibe, pirsgirêka Kurd jî dê çareser bibe!
Emre Uslu suçlamalara cevap verdi
A?la?man?n vakti de?il
'Sava?? bo? ver, ifade özgürlü?üme bir ?ey olmas?n'
'Ben kaçmam h?rs?zlar kaçacak'
Emre Uslu'dan kaçt? iddialar?na sert cevap!
?yi Kötü Çirkin
Emre Uslu'dan 'firar etti' iddialar?na cevap: Ben kaçmam h?rs?zlar kaçabilir
Emre Uslu Brüksel'den dönmüyor
'Veysel' müzikali yola ç?kt?
Sahi siz kimsiniz?
Emre Uslu kaçt? iddialar?na bak?n ne dedi?
Ergenekon'da kimler serbest b?rak?ld??
Twitter'in Aç?lmas? ?le ?lgili Ünlüler Neler Dedi
Ergenekon Davas?'n?n gerekçeli karar? (9)
Twitter aç?ld?, ilk selfie AK Parti'den
Emre Uslu "Kaçt?" iddias?na yan?t verdi
Can Dündar öyle bir seçim sonucu tahmini yapt? ki..
Türkiye'de bir ilk: Art? 1 TV çal??anlara devredildi
8 Can Dündar'?n "Seçmen, Erdo?an'da ne buldu?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
"Normal biri aday olmal?!"
ER-DO-DER yarar?na gerçekle?en konsere sosyete ak?n etti
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar yazd?
Can Dündar'dan Erdo?an'?n sözlerine tepki
Can Dündar'dan Erdo?an neden ba?ar?l? analizi
Eski günlere döndüm
Gülay Af?ar: Görev insan?y?m
Ben seni b?rak?p gider miyim?
??te Sosyal Medya'n?n seçim karnesi
??te o an bir f?rt?na kopar...
Hilmi Yavuz Canl? Gaste'de konu?tu
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
Savc? Do?an Öz dipnotta
K?l?çdaro?lu'na yap?lan sald?r?ya tepki ya?d?!
Can Dündar'dan sald?r? sonras? Erdo?an'a tepki
Ortaokul ö?rencisi DJ ?imdi y?ld?z oldu
Öldükten Sonra da Ya?ayabilmek (1)
Erdo?an'?n ad varl??? (52)
Can Dündar, belgeselcili?i anlatt?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Hadi patlat bir 'Mursi' yaz?s?, ne?emizi bulal?m!
Ceyda Karan canl? yay?nda anlatt?
Can Dündar yazd?
Hur?it Güne?: Beyaz Saray görü?mesinin zab?tlar? aç?klans?n
Canl? Gaste
New Yorklu ö?renciler Türkçe için yar??t?, aileleri mest oldu
Yumruk serbest
45'lik Bebek'te
Bebek 45'li?e ünlü ya?d?...
BEBEK 45'lik aç?ld?
45'likte bulu?tular
Azeri akademisyenlerden Türk okullar?n?n kapat?lma giri?imine sert tepki
Ceyda Karan: D??i?leri yetkilisi Suriye tapesinin d?? istihbarat i?i oldu?unu söyledi
8 Ceyda Karan'?n "Suriye dinlemeleri" konusunda Canl? Gaste'de aç?klamalar?/ STV
?haneti sapt?rma çabas?
10 parma??nda 10 marifet
45L?K (Bebek)
Çok Okunan Yazarlar
Ceyda Karan ve Can Dündar 'Paralel' Sahnede
Bir Türkiye Klasi?i: Tarafs?z Cumhurba?kan? Miti
?hanete d?? k?l?f uymuyor
Bir foto?raf?n ö?retti?i...
Haz?ms?zlar ekibi!
Belgeselcilikte büyük i?birli?i
A judge or presidential candidate
Karan'dan iddialara net cevap
Halk?n Gazetesi'nin 11'inci ya?? kutland?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
8 Dört Bir Taraf'da yasad??? dinlemeler ve Can Dündar'?n telefonunun dinlenmesi konu?uldu/ CNN Türk
A??k Veysel müzikali bu yaz memleketinde
Hani, "Bu çocuklar, bu ku?ak ba?ka"yd?!
Tapelerin Kayna?? Bulundu
Dört Bir Taraf - Nazl? Il?cak ile Abdülkadir Selvi aras?nda gergin anlar
Ergenekon'dan Ötüken'e, bir efsaneden di?erine
Güneydo?u'ya: Polis, Kürtlere sald?r?yor... Bat?'ya: Kürtler, polise sald?r?yor!
Beyaz Türk deyince ne anl?yorum...
Kulland???m?z kavramlar zihniyetimizi yans?t?yor! (*)
PEN'den yasaklara tepki
Can Dündar: Borç büyük, +1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi alacak
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
?zmir'de 'Kitap' Heyacan?
wsj.com.tr - Ay?egül Akyarl? Güven
'Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak'
Can Dündar'a göre 'Erdo?an er ya da geç yarg?lanacak!'
Darbeciyle Erdo?an'? bir tuttu!
8 Can Dündar'?n "Erdo?an yarg?lanacakt?r" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Erdo?an yarg?lanacak
Can Dündar benzetmesi ile ?oke etti
Erdo?an'?n ad varl??? (53)
Kitab?n ?zmir yolcu?u
Kitap dostlar? için bulu?ma vakti
Gezi ahlâks?z?, su samuru fena efelenmeye ba?lad?; hay?rd?r!
'Erdo?an yarg?lanacakt?r!'
+1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi al?yor
Buyrun kitap ?enli?ine
Gazeteci-yazarlar okurlarla bulu?acak
Yazarlarla okuru bulu?turan fuar
Dündar: Er ya da geç Erdo?an yarg?lanacak
Kitab?n Ege yolculu?u ba?lad?
Can Dündar: Borç büyük, +1'de çal??anlar az?nl?k hisseyi alacak!
Kitab?n ?zmir yolcu?u
Gül-Erdo?an karde?li?i iktidara kurban gitti!
?zmir Kitap Fuar?'nda gündem, ifade özgürlü?ü
19. ?zmir Kitap Fuar? aç?ld?
Kitaba ko?tuk
Yazmaya ?zmir'de ba?lam??t?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan sert yaz?: '?ktidar karde? katilidir'
Can Dündar'dan sert yaz?
Edep, hayâ ve...
art? 1 TV'de neler oluyor? Hangi ekran yüzleri bugün yay?na ç?kmad??
Leading writers, poets attend 19th ?zmir Book Fair
?zmir'i kitap heyecan? sard?
Kurnazl?k bu halka sökmez
?zmir Kitap Fuar? dolu dolu
Yay?nc?lar Birli?i Ba?kan?'ndan ?zmir Kitap Fuar?'nda ifade özgürlü?ü ç?k???
?zmir Kitap Fuar? 19. kez kitapseverlerle bulu?tu
Tekelio?lu 'toplum bu gerilimi kald?ramaz' diyor
Konjonktürel 'k?rm?z? çizgi k?rm?z? hat' okumas?
'Toplum bu kadar gerginli?i kald?rmaz'
Dündar ve Cabas neden ekrana ç?kmad??
Can Dündar ve Mirgün Cabas neden ekrana ç?kmad?
Art? 1'de neler oluyor?
Tematik Kanallar?n Ekran Yüzleri - Sosyal Medya Analizi
?zmir Kitap Fuar? 19. kez kitapseverlerle bulu?tu
19. ?zmir Kitap Fuar? aç?ld?
??imiz Muhsin Bey'i izleyip alaturka belgesel yapmak!
Art? 1 TV'de ünlü sunuculardan eylem
Kar??'dan sonra 1'in de suyu ç?kt?
Art? Bir TV çal??anlar? kazan kald?rd?
Art? Bir TV'de 'maa? alam?yoruz' protestosu
Art? Bir TV çal??anlar? direni?te
19'uncu izmir Kitap Fuar? kap?lar?n? ziyaretçilere açt?
Dündar: Para yoksa, yay?n yok
Art? Bir TV'de direni? sinyali
Art? Bir TV'de neler oluyor?
Art? 1 televizyonunda direni? kap?da
Art? 1'de direni? kap?da
?kisi de Cumhurba?kan? olamaz, olmamal? (2)
8 Art? 1'de ne oldu?/ ARTI 1
Art? 1 TV'de ne oldu? Canl? yay?nda cevap buldu!
Canl? yay?nda aç?klama; Art? 1 TV'de ne oldu?
+1 TV'de temaslar devam ediyor
Bahçeli doktora e?itimini 10 y?lda tamamlam??t?
Yalanc?y?m, Yalanc?s?n?z, Yalanc?y?z
?nsan, do?a ve ola?anüstü bir oyku: 'A??t'
Her çocuk özeldir
Ha?im K?l?ç'?n sözleri Twitter'? sallad?
8 Can Dündar'?n "Eski tabular öldü, dar?s? yenilerine" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Siyasetin gard?robunda ne var?
Ha?im K?l?ç Konu?tu Twitter Co?tu
K?l?ç'?n aç?klamalar?na ilk tepkiler
T?ra?
Pensilvanyal?lar co?tu!
Sözleri sosyal medyay? sallad?
Can Dündar MEF'te
Twitter'da K?l?ç depremi
I??klar Y?l?n Belediye Ba?kan? Seçildi
Her çocuk özeldir
Yazar?n? söyle, yata??n? söyleyeyim
Kitap Fuar? rekor k?rd?
Fenerbahçeliler Ali ?smail Korkmaz'? unutmad?
?u Turgay çenesini kapasa iyi çocuk asl?nda
Ödüllerini, Ba?kan Ekrem ?mamo?lu'ndan ald?lar
Ödüllerini, Ba?kan Ekrem ?mamo?lu'ndan ald?lar
407 bin ki?i ?zmir'de kitaplarla bulu?tu
"Erdo?an'?n tahammülsüzlü?ü narsizmden"
Ödüllerini, ?mamo?lu'ndan Ald?lar
?zmir'in yeri ayr?
Ödüllerini ?mamo?lu'ndan ald?lar
Rojava yi?idi ?u 683 idam? nas?l de?erlendiriyor?
Okuma oran? artt?kça oyu yükselenlere...
NEITHER PRE-EMPTIVE NOR AUTHORITARIAN... AND BY THE WAY, NOT A DOCTRINE
407 bin Kitap sevdal?s? Fuara ko?tu
Art?k korkmayacaks?n!
Taksim esnaf?na gidip sordun mu; onlar?n hukuku zedelenmiyor mu?
Emrullah ??ler: Gauck, densizlik yapt?, haddini bildirdik
Ne ?sa'ya.. Ne Musa'ya!..
??ler'den Ha?im K?l?ç'a Çevik Bir hat?rlatmas?
Görecek miyiz?
Kara propaganda sitelerinin gündemi hakaretlerle dolu
Vat?'n?n çifte standard?
Özcan Sabanc? anlat?yor: "Hac? Sabanc? hayat?m?n mucizesidir"
Gauck'a haddini bildirdik
Sibel Köklü imza gününde okurlarla bulu?tu
CHP'li Pavey: Kar??m?zdaki polis de?il, bu emri verenlerdir
Dumanl?'dan O Savc?ya Operasyon Siteleri ?syan?
AKP'nin '?nfaz Timi' De?ifre Oldu, Tutkun'un Maskesi Dü?tü!
?nternetteki kara propaganda sitelerinin arkas?ndan bak?n kim ç?kt?
Yeni Türkü
Mazinde bir tarih yatar...
?ehir Hat?ralar?na Al?nt?lar
Senin Annen Bir Melekti Yavrum...
Olan liberal godo? önce darbeye erkek gibi 'darbe' de!
Gazetecileri linç siteleri tek merkezden yönetiliyor
DÜNYA ENERJ? TÜRK M?LL? ?M-HA KOM?TES?
Prosecutor's decision grants legal shield to black propaganda websites
Bas?n özgürlü?ü olmayan tek Avrupa ülkesi, Türkiye
Çok 'cool' hareketler bunlar
??ler'den Ha?im K?l?ç'a Çevik Bir hat?rlatmas?
Çok Okunan Yazarlar
Dumanl? savc?n?n o karar?na isyan etti!
'Kar??m?zdaki polis de?il, bu emri verenlerdir'
Can Dündar yazd?
4 internet sitesi hakk?ndaki inceleme tamamland?
Çok Okunan Yazarlar
?zmir Cadde
9 gazeteci yaraland?, TGC 'hedef seçerek yaralayan' polisi k?nad?
I??klar, 'Y?l?n Belediye Ba?kan?' seçildi
?kmale kalm?? ruhlar
8 Flash TV'nin zorla po?u takt?r?larak gözalt?na al?nanlarla ilgili haberi/ Flash TV
Celal Kazda?l?, Kanal A'n?n ?stanbul Temsilcisi oldu
Gördü?ünüz Anda Kaç?n!.. Narsis Ki?ilik Bozuklu?u - 2
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Biz Mi Ba?ka Ülkede Ya??yoruz, Bakan M??
Can Dündar: Özgür oldu?umuzu söylememizi ve o raporu reddetmemizi beklemeyin Say?n Bakan!
Kanal A televizyonunda atama! ?stanbul temsilcisi kim oldu?
Cumhuriyet yazar?ndan Davuto?lu'na: Kusura bakmay?n Say?n Bakan!
Art? 1 TV'de toplu istifa!
Art? 1 TV'de yine deprem!
Kolaysa siz reddedin
Art? 1'de ipler yine koptu, Can Dündar ve ekip i?i b?rakt?
Ödüllerini, ?mamo?lu'ndan ald?lar
+1'de yine kriz... Can Dündar ve Yavuz O?han kanaldan ayr?ld?..
Can Dündar istifa etti
Can Dündar, Koray Çal??kan, Özgür Mumcu, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Tuluhan Tekelio?lu, Yavuz O?han istifa etti
Art? 1'de toplu istifa!
Art? 1'de ne oldu?
+1'de deprem! Muhalif kanala AKP'lil talip oldu,k?yamet koptu! Hangi fla? isimler kanal? b?rakt??
FLA? HABER! Art? 1 TV'de deprem!
Art? 1'de toplu istifa depremi
Art? 1 TV'de istifa depremi
Art? 1'de toplu istifa depremi
Freedom House raporu kelepçeli özgürlü?ümüz
"Delikanl?m" Boran Kültür Merkezi'nde gösterilecek
Ba?bakan Erdo?an Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Metne uygun imza aramak..
Art? 1 TV'de bir istifa DEPREM? DAHA
Siroz te?hisi; Gürsel Pa?a muammas?...
Art? 1 TV'de toplu istifa
ARTI 1 TV'DE ?ST?FA DEPREM?
Art? 1 TV'de istifa depremi
Art? 1 TV'de istifa
Art? 1'de toplu istifa
Art? 1 TV'de istifa depremi
2014'te nas?l Deniz Gezmi? olunur?
Art? 1'de istifa edenler bak?n ne dedi?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Ba?bakan'dan Can Dündar için suç duyurusu
Ba?bakan, Can Dündar'? o yaz?s? için ?ikayet etti!
Erdo?an, Can Dündar'?n bu yaz?s?n? savc?l??a verdi
Ba?bakan Erdo?an savc?l??a ?ikayet etti
Erdogan giliyê rojnamevan Can Dundar kir
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Ba?bakan'? tehdit eden Can Dündar'a dava
Erdo?an'dan gazeteci Can Dündar hakk?nda suç duyurusu
Deniz Gezmi? kimdir?
Art? 1 TV istifa depremi
FREEDOM HOUSE RAPORU KELEPÇEL? ÖZGÜRLÜ?ÜMÜZ
Art? 1 TV'de istifa depremi
"Delikanl?m" Boran Kültür Merkezi'nde gösterilecek
Art? 1 TV'de istifalar?n nedeni ne?
Art? 1 çal??anlar? istifa etti
Kar?? + bir: Ç?kar?lacak ders nedir?
Art? Bir.... Eksi çok..
Ba?bakan'dan Can Dündar'a 'yarg?lanacaks?n' davas?
Kurumsalla?may? ba?aramayanlar...
Erdo?an "Yarg?lanacaks?n" diyen yazardan ?ikayetçi oldu
'Erdo?an yarg?lanacak' dedi, daval?k oldu
HDP'yi karalaman?n dayan?lmaz çekicili?i
Dündar'?n yaz?s? için suç duyurusu
Ba?bakan Dündar'a dava açt?
Bu daha ba?lang?ç... Mücadeleye devam...
Erdo?an'dan Dündar için suç duyurusu
Ba?bakan Erdo?an, Dündar'?n bu yaz?s?n? savc?l??a verdi
Ba?bakan'dan Dündar'a dava
Gazeteciler Art? 1'i neden kurtarama(z)d??
Muhalif TV'lerde neler oluyor? Keskin Kalem 1 ve Ulusal Kanal'?n Patronlar?na Neler Önerdi?
PM files criminal complaint against journalist Can Dündar
'Hakaret de?ildi, hakikatti'
Erdo?an, Can Dündar'? savc?l??a ?ikayet etti
Ba?bakan'dan Can Dündar için suç duyurusu
Düzce FKF: Üç fidan aram?zda
Yurtseverlik ve vatan hainli?i
Silinen kay?tlar?n yaz?l? kararlar? bulundu
Courage is being punished, says journalist sued by PM
Eksi 1
Gezicilerin televizyonunda isyan
?nanmak istiyoruz tabii ki...
"Anneler" için söyledi
Anneler Günü'ne erken kutlama
Mütehakkime dur demek demokratik sorumluluktur
Herkesin bildi?i s?rlar ülkesi
FLA? HABER! Art? 1 TV sat?l?yor mu?
Bir ba?ka bahara
Art?1 TV sat?l?yor mu?
Penguen ve HSYK yarg?c?n?n maceralar?!
Turkey: Prime Minister lodges defamation complaint against prominent journalist
Art? 1 TV sat?l?yor mu?
Sindirme mi, söndürme mi?
Herkesin bildi?i büyük s?r: H?rs?z var
Art? 1, Eksi 2!
Soner Olgun anneler için söyledi
Medyan?n havuz problemi
Freedom House report designates Turkish media as 'Not Free'
Dündar'?n ?zmir keyfi
Can Dündar SORULARI YANITLIYOR
Türk medyas?n?n son durumu!
Dost
Bukowski mezar?nda ters dönmü?tür
Deniz Gezmi? panelle an?ld?
Sezen Aksu kime "Iss?z adada erkeksiz kalsam, sana gelmem" dedi?
Can Dündar'dan seçilmi?-atanm?? hat?rlatmas?
Dan??tay Ba?kan? "atamas?"n? ne çabuk unuttun
Art? 1'de olanlar!
Koza Lions Can Dündar'? a??rlayacak
Can Dündar, Koza Lions konu?u
Derin Devlet ve Devlet Akl?
Medya kafas?n? topra?a gömdü
'Maden' filmi Kars'ta gösterimde
Maden ?ehitleri an?s?na
Art? Bir Televizyonu Haber Merkezi'nin ba??na kim getirildi?
Rakamlar yalan söylemez
Kaderin yerine akl? koymal?y?z
Art? 1'de olanlar!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Ba?bakan?n Vatanda?a Yumruk ?ddias?na Ünlüler Sert Tepki Gösterdi
O tokat hepimize
A?ka SOMA engeli
Kaderin yerine akl? koymal?y?z
Hukuk skandali: ?ftira sitelerine de?il ?ikâyet edenlere soru?turma giri?imi
Can Dündar'dan isyana te?vik yaz?s?
Schriftsteller Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Für die Freiheit der Worte - PEN-Treffen in Schwäbisch Hall
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
Christoph Hein neuer PEN-Ehrenpräsident
PEN-Zentrum setzt sich für türkischen Autor Can Dündar ein
Smear campaign websites cleared while targeted journalists accused
Christoph Hein neuer Ehrenpräsident des deutschen PEN-Zentrums
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
Nefessiz mâtem...
Nato kafa
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
"Kaderin yerine akl? koymal?y?z"
Erdo?an, Art?k patronlar? Aram?yor, Talimat? Canl? Yay?nda Veriyor!
Günün Kö?e Yazar?- Can Dündar
Ke?ke!
'Kaderin yerine akl? koymal?y?z'
8 R?dvan Akar, Karao?lan belgeseli çal??malar?ndan söz etti/ CNN Türk
Can Dündar sunum yapt?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Kaderiniz bats?n
Can Dündar'dan Tayyip'e ?ok ç?k??: Kaderiniz Bats?n!
Bugünün ve Gelece?in Markalar? ?stanbul'da ?ekilleniyor
Can Dündar maganda kurban? Berna'y? yazd?...
Tiynetiniz bats?n!
iyi Kötü Çirkin
Bugünün ve Gelece?in Markalar?
Can Yay?nlar? ve D&R'dan Dev Kampanya
Ba?bakan Erdo?an'?n TOBB konu?mas?
Ba?bakan K?l?çdaro?lunu parma??yla gösterdi K?l?çdaro?lu güldü..
?nkar ile istismar aras?nda kader
"Kaderiniz bats?n" diyen Can Dündar'a cevap!
Sosyal Medyada En Çok Payla??lan Kö?e Yazarlar?
Can Dündar'?n isyan?na isyan!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Erdo?an 'mahcup diktatör'
"Bir ülkeyi tan?mak istiyorsan?z, insanlar?n nas?l öldü?üne bak?n"
52 y?l hapis talebi gazeteciye gözda??d?r
Diktatör olsa korkar m?!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: "Ba?bakan'?n iki duda??n?n, aç?ld?kça..."
Çok Okunan Yazarlar
Nuri Bilge Ceylan, Twitter'? adeta sallad?!
Sessizlik... ??te kendimce (2)
'Ba?bakan'?n iki duda?? aç?ld?kça lavlar saçan bir yanarda?a dönü?üyor'
Y?lan bak??l? Uma
Bu gidi? hay?rl? de?il
Gelece?in markalar? ?stanbul'da ?ekilleniyor
Türkiye'yi sevince bo?du
'Bu film Nuri Bilge Ceylan cesaretiyle yap?labilirdi'
Dost
Erdo?an'?n ad varl???
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan uyar?: Alabilene, görebilene!
Can Dündar'dan yeni belgesel: Gözda??!
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "Gözda??"
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "Gözda??"
Can Dündar: Tarih, 27 May?s gibi derslerle dolu; maharet iktidar sarho?lu?undan uyanabilmekte
Gözünü kaybeden 6 gencin öyküsü: Gözda??
Can Dündar'?n Gezi belgeseli Kad?köy'de
68 ku?a??ndan gelen yi?it!
Türkiye'de sürdürülebilir i? modeline dönü? var
Günün Biberi
Gözlerini kaybedenler anlat?l?yor
31 May?s'ta Taksim'deyiz
'Sürdürülebilir kalk?nmay? finanse ediyoruz'
Taksim Dayan??mas? Haziran ruhuyla bulu?maya ça??rd?: Yine orday?z
Melih Alt?nok: Siz asker topluyorsunuz kendinize!
Art? 1 TV'de neler oluyor?
"Gözda??" Bir Can Dündar Belgeseli
Can Dündar'?n Gezi Direni?i Belgeseli "GÖZDA?I" Kad?köy'de
Gezi'yi anlatan Gözda?? Belgeseli'nin fragman? yay?nland?
8 Ahmet Kekeç'in kö?e yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Can Dündar'dan Gezi belgeseli: Gözda??
Art? 1 TV'de neler oluyor?
Can Dündar iktidar? öyle bir uyard? ki
Can Dündar, Bursa Koza Lions Kulübünün davetlisi oldu...
Hadi buna da bir kulp bulun kurnazlar!
Gezi Direni?i belgeseli 'Gözda??' Kad?köy'de
'Gözümüzden vurulduk ama gördük görmemiz gerekeni'
Can Dündar'dan Gezi belgeseli: Gözda??
Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli fragman?
Can Dündar'dan Gezi Belgeseli: Gözda??
Gezi'nin de filmini yapt?lar!
Can Dündar'?n Gezi Park? belgeselinin ilk gösterimi yar?n
Can Dündar'?n Gezi Park? belgeselinin ilk gösterimi yar?n
Can Dündar'?n belgeseli CKM'de
'Gördük görmemiz gerekeni'
Rezillik zaman?n?z geldi, haydi soka?a!
'Art? 1 TV'de i?ten ç?karma' iddias?
En fazla kaç kitap ta??yabilirsiniz?
Biliyor musunuz?
Bu kitap 'ses'leniyor
?stanbul Lisesi'nde Kültür Haftas?
Göze alanlar?n gözünü ald?lar
Can Dündar'?n Gezi belgeseli "Gözda??"
Çok Okunan Yazarlar
O a?ac?n alt?nda
Kitap- Zaytung 2013
8 Can Dündar'?n "Yar?n" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
8 Can Dündar'?n "Yar?n" ba?l?kl? yaz?s? k?salt?larak okundu/ FOX TV
8 Can Dündar'?n "Gözda??" belgeselinin haberi/ Cnn Türk
Can Dündar'dan Gezi Direni?i Belgeseli - Gözda??
Can Dündar'?n Gezi belgeseli Kad?köy'de
Patron öyle bir ?ey söylemedim dedi
Gezi spirit returns with May 31 anniversary
Zulmün yenilgisinin ba?lad??? tarih
Gezi kendi sanat?n? yaratt?
A?aca yap??t? b?rakm?yor...
Her can için bir çad?r kurulacak
Suskunlar?n sesi takvim
Mevlüt Yüksel Gezi'deki A?ac? Rahat B?rakm?yor
Gezi Direni?i'nin Y?l Dönümünde Halk Alanlara ?niyor!
"Gözda??" belgeseli gösterime girdi
"Gözda??" belgeseli vizyona girdi
Can Dündar'?n "Gözda??" belgeselinin galas? Kad?köy'de yap?ld?
Gözda?? Belgeselinin ?lk Gösterimi Kad?köy'de Yap?ld?
Gözda??
Bu kitap sesleniyor
Gezi spirit returns with May 31 anniversary
Gezi'nin 1'inci y?l?nda ?zmir aya?a kalk?yor
8 "Gözda??"n?n galas? yap?ld?/ Cine5
Bodrum'da Gezi Anmas?
Pelin Batu Art? 1 TV'de ya?ananlar?n perde arkas?n? anlatt?!
8 Can Dündar, Gezi'de gözünü kaybedenlerle birlikte AST sahnesinde/ Youtube
8 Can Dündar'?n Gözda?? belgeseli gösteriminde AST sahnesinde konu?mas?/ Youtube
Bu daha ba?lang?ç!
Taksim Meydan? Diyarbak?rla??nca
'Gözda??'n?n ard?nda ne var?
(U)mut
Direni?in hikayesi: Gözda??
Gezi direni?i sürecek
'26. Gözü Ankara'da Ald?lar'
'Bizi yenemeyecekler'
Konak Belediyesinden Can Dündar'l? Gezi anmas?
Can Dündar'l Trips from Konak Municipality of Remembrance
Konak Belediyesinden Can Dündar'l? Gezi Anmas?
Gezi Park? olaylar?n?n birinci y?l?
K?z?lay'da izinsiz gösteri
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Art?1'in patronu 2 ay sonra çarketmi?
"Gözda??" belgeselin galas? Kad?köy'de yap?ld?
Bodrum Gezi'nin y?ldönümünü unutmad?
Can Dündar,Erdo?an "Askeri vesayete kar??y?m" diye diye bir polis vesayeti kuruyor." dedi
Alk??lar maNga'ya
Özge Özder'in dünyas?
Gezi yürüyü?ü
Kitaplar? yüklenme zaman?
"Her Çocuk Özeldir"
Twitter Günlü?ü
Ah bu filmlerin gözü kör olsun!
Gezi Park? Türkiye'nin Gözü Oldu
Yenildi Erdo?an...
Gözda?? belgeseline Kad?köy'de gala
Gezi Ruhu'nu Buca'da ya?att?lar!
Konak'tan 'Gezi' için farkl? etkinlik
Buca'da 'Gezi Belgeseli' izlendi
'Gözda??' sokakta!
9 Eylül (?zmir)
'Gündo?du' hiç bo? kalmayacak
Buca'dan 'Gezi'ye selam yollad?lar
'Gözda??' belgeseli gösterime girdi
The Gezi protests: I know what you did last summer
Can Dündar'l? Gezi anmas?
Can Dündar'?n belgeseli 'Gözda??', Alsancak'ta
?zmir'de 9 çocuk gözalt?na al?nd?
Gezi ruhunu Buca'da ya?att?lar
Gezi Park? olaylar?n?n birinci y?l?
Konak'ta 'Gezi' için anma gecesi
Gezi ruhu Konak'ta ya?ayacak
Gezi'yi Buca'da ya?att?lar
Gezi'nin Gözü
Her yerde polis ?iddeti ya?and?
Ba?bakan'?n gerilim politikas?
Art? 1 haber bültenlerini de kald?rd?
Art? 1 haber bültenleri olmadan devam edecek!
Ku?ulu Park'tan Madenci An?t?'na yürüdüler
Art? 1 haber bültenlerini de kald?rd?!
Gezinin 1. y?l?nda Ayval?k meydan?nda
Can Dündar ?imdi de Bugün TV'de!
Çok Okunan Yazarlar
Art? 1 'de tenkisat
Gazeteci k?l?kl? militanlar!
'Gözda??' belgeseli Buca'da gösterildi
Gezi'de yitirilenler Konak'ta an?lacak
Bodrumlular Gezi'yi and?
Can Dündar'dan Gezi Belgeseli: Gözda??
Taksim'de vuruldu?u an? cep telefonuyla çekti
Çok Okunan Yazarlar
'Erdo?an'da mütedeyyin insan tipi görmedik'
Can Dündar'dan 'diktatörlük' göndermesi! 'Yeni Türkiye daha güzel bir yer'
Can Dündar: Erdo?an'da mütedeyyin insan tipi görmedik
Can Dündar: Erdo?an Yenildi
Can Dündar: Biz Ba?bakandan Mütedeyyin ?nsan Tipi Görmedik
Can Dündar: Biz Ba?bakan'dan mütedeyyin insan tipi görmedik
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeselinden: Okan Özçelik gözünü nas?l kaybetti?
Yenimahalle'de Can Dündar rüzgar?
'Gözda??', 5 Haziran'da Zonguldakl?larla bulu?uyor
8 Okan Özçelik'in gözünü kaybetti?i anda çekti?i görüntüler "Gözda??"nda yer ald?/ Cem TV
"Hayat?n Kalbine ?iirler"
?yi Kötü Çirkin
8 Can Dündar'?n Bugün TV röportaj? üzerine yorum yap?ld?/ Kanal 24
Can Dündar'dan Erdo?an'a ?ok sözler
Çirkin provokatör
A?açlara duyarl?(!) annelere kör
Ünlülerin sosyal medya gündemi
Gözda?? belgeseli
Gözda?? ?kinci Yeni'de
May?s gazetecilere ?iddet ay? oldu
Naz?m, Gözda??'na tan?k olacak
Gezi Park? Türkiye'nin gözü oldu
Melih Alt?nok'tan Can Dündar'?n sözlerine sert ele?tiri
Melih Alt?nok, Can Dündar'? Sert Sözlerle Ele?tirdi
8 Ahmet Kekeç: Çirkin provokatör/ seslimakale.com
"Gözda??" belgeseli Yenimahalle'de ücretsiz izlendi
Türkkan bas?n üzerinden hükümeti ele?tirdi
Çocu?a da, ona yard?m edene de tahammülleri yok
Gezi ruhu Konak'ta yeniden canland?
Gezi Park? ruhu Konak'ta canland?
Gerilla devlet ba?kan? olunca
"Bas?n iktidar?n ?ak?akç?l???n? yap?yor!"
Türkkan: Dalkavuklukla adam? diktatör yapt?n?z
Konak'ta Gezi ruhu yeniden do?du
Gezi ruhu yeniden 'Can'land?
"Gözda??" Belgeseli Yenimahalle'de Ücretsiz ?zlendi
Gezi'nin 48 saati Yenimahalle'de
Can Dündar Çakabey'de ö?rencilerle bulu?tu
Direni?in Hikayesi: Gözda??
Can Dündar:Türkiye Kendi Yaratt??? Canavar?n Esiri Olmu?tur
Erdo?an'?n Açt??? Davay? Kazanan Can Dündar: ''Ben De?il Erdo?an Yarg?lanacak''
Yenimahalleliler 'Gözda??' belgeselini izledi
Türkkan bas?n üzerinden hükümeti ele?tirdi
'Gözda??' belgeseli Çanakkale'deydi
"Göze alanlar, gözünden oldu"
Can Dündar, Çakabeyli gençlerle bulu?tu
Göze alanlar, gözüden oldu
Naz?m Hikmet Kongre Merkezinde duygusal anlar
Gezi Nâz?m'da an?ld?
Fransa Alevi Federasyonu'ndan do?a a?k?na semah!
Savc?l?k Ba?bakan'?n aleyhinde karar verdi...!
Can Dündar Erdo?an'a kar?? zafer kazand?
Ba?bakan'?n Dündar'a açt??? davada karar
Can Dündar'?n Erdo?an davas?nda karar
Savc?l?k Tayyip Erdo?an'? de?il, Can Dündar'? hakl? buldu
Ben de?il Ba?bakan yarg?lanacak
Can Dündar'?n Erdo?an davas?nda karar
Çok Okunan Yazarlar
Türkkan'dan AKP'le bas?n ele?tirisi
Türkiye'nin gözü aç?ld?!
8 Nâz?m Hikmet mezar? ba??nda an?ld?/ CNN Türk
Mahkemeden ibretlik karar
Gazeteci yarg?lanmayacak Ba?bakan yarg?lanacak
Gözda?? belgeseli
Mahkemeden ibretlik karar
Gözda??" belgeseli Yenimahalle'de ücretsiz izlendi
Görme çabam?z?n hikayesi
Ahmed Arif hasreti: "Bu zindan, bu k?rg?n, bu can pazar?"nda...
Can Dündar 'yasak a?k'a çözüm buldu!
Ta?delen: Gücü bir a?ac? kesmeye yetmedi
Lice'de ya?ananlara sosyal medyada tepki ya??yor
Can Dündar h?rs?zla burun buruna geldi
"Gözda??" çabalar? bo?a
Gazeteci Can Dündar'?n "gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
"Gün geldi iktidarlar?n gücü bir a?ac? kesmeye yetmedi"
"Su samuru" hâlâ "özgürlük" istiyor
Can Dündar, Çakabey'li ö?rencilerle bulu?tu
Gezi ruhu sürdükçe çabalar?m?z da sürecek
Gazeteci Can Dündar'?n "Gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
Can Dündar'?n "Gözda??" belgeseli ÇSM'de gösterildi
Said Nursi Mustafa Kemal'e Deccal Dedi mi?
Art? 1 yine kar??t?! Bak?n bu sefer kim istifa etti?
Can Dündar 2 hafta arayla 2 defa soyuldu
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar ikinci kez soyuldu!
Can Dündar üst üste soyuldu! 'Senkronize bir faaliyet mi?'
Can Dündar ikinci kez soyuldu! Salona indim, h?rs?z?m orada!
Kad?nlar korkuyor!
Can Dündar savc?l?kta
Bayrak i?i can yakacak
Zaman'dan müfetti? Gadget taktikleri
Sahne Goran Bregovic'in
"Çal??mad?" Diyorlar Ama Reklam?n? Yapm??lar..
Günün en sert yaz?s? Can Dündar'dan!
Arzu K?l?ç'la "Seslenen Kitap"
Gezi kadar sert!
Yanl?? trene binmek...
Buyrun cenaze namaz?na
Can Yay?nlar? ve D&R'dan dev kampanya
Dünyan?n merkezi
8 Pelin Batu Art? 1 TV'de ya?ad?klar? sorunlar ve toplu istifa hakk?nda konu?tu/ CNN Türk
Yay?nlama Özgürlü?ü Raporu (8)
Attile ?lhan, 'Mahur Beste'yi kime yazd??
Çat? aday belli oldu, sosyal medyadan yorum ya?d?: 'Seçime kadar anca ismini telaffuz ederiz'
Sosyal medyada ?hsano?lu tepkisi
Ekmeleddin ?hsano?lu sosyal medyay? sallad?!
Can Dündar: 1 Haziran'da Taksim'in halka aç?lmas? için Abdullah Gül, Erdo?an'? ikna etti
Kendi Kaleminden 13 Maddeyle Can Dündar
Tarihte bugün 16 Haziran
Ekmeleddin ?hsano?lu Twitter'da TT oldu
Can Dündar: Çat? adayl?k tart??malar? yetti, tabanda yeni bir sözle?meyi tart??man?n vaktidir
Can Dündar'dan, Ekmeleddin ?hsano?lu ?ftiralar?na Tepki
Twitter'da Ekmeleddin ?hsano?lu ç?lg?nl???
Can Dündar: Türkiye medyas?nda bir sat?r yolsuzluk yaz?lmad?
Gençlik ürkütüyor! Can Dündar, tehlikenin boyutlar?n? yazd?...
Asgari mü?tereklerde bulu?ma vakti
Court's gag order on Mosul hostages deemed censorship
Gezi'nin 48 saati
Yüksel Y?lmaz: Can Dündar sözlerine ele?tiri
Can Dündar'?n "Gözda??" Belgeseli Yeni?ehir'de Gösterilecek
Emperyalizmin biçti?i don...
Can Dündar: Art?k merkezde görev almayaca??m
CHP'ye Can Dündar darbesi: Erdo?an ?imdiden galip!
CHP'ye Can Dündar Darbesi
Can Dündar: Erdo?an pe?inen bu yar???n galibidir
Merhum Erta? sonras? Abdal Belgeseli K?r?ehir'de
K?r?ehir'de Abdal belgeseli çekiliyor
Ne?et Erta? sonras?nda Abdal Belgeseli K?r?ehir'de
Ekmel öfkesi...
BirGün'lük Festival 2014
Can Dündar'?n kader yan?lg?s?na cevap...
Ku?savar
'Gölgedekiler'in korku pazar?...
Day?lanma Engin Alan
Medya enkaz?n?n alt?nda kalanlar
Can Dündar'?n "Gözda??" Belgesel Filmi Yeni?ehir'de Gösterildi
Ünlü belgesel yap?mc?lar? merhum Erta? sonras? Abdal belgeseli için K?r?ehir'de
Kaybetti- Can Dündar
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
'Radikal kötü yönetildi, aktif gazetecilik yap?lsa kapanmazd?'
CHP ve MHP'nin çat?s? canda? medyay? 'çat?'rdatt?
?hsano?lu'nu Twitter vurdu!
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Da?a ç?kma s?ras?, Delila'lardan sonra Deniz'lere geliyor
'Da?da silahlar? susturmaya çal??an devlet, o silah? ?ehirde konu?turuyor'
Da?a ç?kma s?ras? Delila'dan Deniz'e geldi!
HDP'ye mi oy verecek?
Deniz and Delila
Goran Bregovic bir kez daha ?stanbul'da
CHP'li vekil ?hsano?lu'na oy vermeyecek
CHP'li milletvekilinden partisini k?zd?racak sözler
Aygün'den CHP'yi k?zd?racak ç?k??
Can Dündar'dan çözüm sürecine gönderme
Forumlar 'Gözda??' ile sürüyor
Gülben Ergen: "D???m? süslemekten içimi süslemeye geçeli uzun zaman oldu"
Can Dündar'dan çözüm sürecine gönderme
Aygün'den CHP'yi k?zd?racak ç?k??
Can Dündar'?n evini soyan h?rs?z yakaland?
Rehinelerle ilgili yeni skandal ortaya ç?kt?
Albatros gezile?iyor
8 Can Dündar: I??D, Konsolostaki Telefonu Erdo?an'dan Ö?rendi
Can Dündar'dan Erdo?an'a çok a??r I??D itham?
Ba?konsolosu Erdo?an ele vermi?!
Günün kö?e yazar?: Can Dündar / Cumhuriyet
Ba?konsolosu Erdo?an eleverdi
8 Can Dündar'?n kö?e yaz?s?n?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" bölümü okundu/ Haber Türk
8 Can Dündar'?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" ba?l?kl? yaz?s? habere konu oldu/ Ulusal Kanal
Rehin ba?konsolosun telefonunu Ba?bakan yakalatt?
8 Haberde Can Dündar'?n "Rehin ba?konsolosun telefonunu kim ele verdi?" yaz?s?na yer verildi/ Halk TV
"I??D, konsolostaki telefondan Erdo?an'?n aç?klamas?yla haberdar oldu!"
Konsolosu Erdo?an yakalatm??
Can Dündar'?n h?rs?zlar? yakaland?
Rehineler, Erdo?an'?n elini kolunu ba?lad?
Erdo?an yüzünden ileti?im kesildi
U?ur Dündar ve Can Dündar'dan sonra üçüncü Dündar m? kand?r?lmaya çal???l?yor
8 Co?kun Aral Can Dündar'la belgesel çal??malar?ndan söz etti/ Cnn Türk
'?hsano?lu'nu Kemal Dervi? önerdi, K?l?çdaro?lu'nun koltu?u da riskte'
Can Dündar'dan olay yaratacak yaz?!
En ak?ll? insandan uyku tüyolar?
Dündar'a göre 'CHP intihar etti'
Çok Okunan Yazarlar
CHP intihar etti! Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na uyar?
Çok Okunan Yazarlar
?hsano?lu rift in the CHP
Gezi'nin 48 saati belgeseli Foça'da be?eniyle izlendi
Faz?l Say Burgazadas? konseriyle Sait Faik'e merhaba dedi
CHP intihar etti
Çat?'n?n alt?ndan Kemal Dervi? ç?kt?!
?hsano?lunun Bilinmeyen Yüzü
?hsano?lu rift in the CHP
Ulusalc? yazardan çat? aday yorumu: ?ntihar dal???
Albatros Direniyor
Can Dündar: Yeni ba?bakan "Herkes yedi?i haram?n hesab?n? versin" diyerek i?ba?? yaparsa Erdo?an'a ne olacak?
Çok Okunan Yazarlar
Vay be, i?e bak!
Te?ekkür!
Yal?da Tayyip'i y?kma plan?
Can Dündar: "Erdo?an'a ne olacak?"
Erdo?an ile Gül neden mi anla?amad??
Twitter'da Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? yorumlar?
Erdo?an'?n Cumhurba?kanl??? Makam?na ?htiyac? Var
Nazl? Il?cak yine rezil oldu!
Hayata ve Siyasete Dair / Can Dündar
Çok Okunan Yazarlar
Erdo?an'?n Cumhurba?kanl??? Makam?na ?htiyac? Var
Goran Bregovic yeniden Harbiye'de
Müzik- Yeni Türkü
Gezi Park?, Türkiye'nin gözü oldu
Bu kitaplar 'sesleniyor'
Müebbet Hapis Cezas?na Çarpt?r?lan Kenan Evren'e Karar?n Anlat?lma Çilesi Sürüyor
Rabih Mroué'nin performans?
Goran Bregovic Konseri Harbiye Cemil Topuzlu Aç?khava Sahnesi
Sosyal medyada Erdo?an yorumlar?
Sosyal medya salland?
Erdo?an'? "Çankaya z?rh?" bile koruyamaz
Konser: Goran Bregovic
Derya Sazak ilk kez konu?tu!
Can Dündar, Pelin Batu'nun Kovuldu?unu Aç?klad?
Milliyet bir yazar?n? daha kovdu!
Can Dündar: 'Atmalara doyamad?lar'
Derya Sazak, Yurt Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni oldu
CNN Türk R?dvan Akar'? kovdu
Can Dündar aç?klad?: Pelin Batu kovuldu
Pelin Batu Milliyet'ten Kovuldu!
Can Dündar aç?klad?! Pelin Batu Milliyet'ten kovuldu
Fla? haber! Yanda? medya ünlü yazar? kovdu!
Batu: Tasarruf nedeniyle i?ten ç?kar?ld?m ama ç?kar?lan sadece benim
Ünlüler Sivas Katliam?'n? unutmad?
Pelin Batu'nun kovuldu?unu Can Dündar duyurdu!
8 Derya Sazak'?n Medya Mahallesi'ne telefonla ba?land?/ Halk TV
Erdo?an,"iki ayya??n" koltu?una, Çankaya'ya ç?kmaya haz?rlan?yor...
Derya Sazak'?n yeni gazetesi
Aziz Nesin'den ?amil Tayyar'a Cevap: As?l D?? Etken Sizsiniz
Chp ?ntihar Te?ebbüsünde!
Sazak, Yurt'un yeni Yay?n Yönetmeni oldu
Akar ve Batu isten ç?kar?ld?
R?dvan Akar'?n görevine son verildi
Kö?eyi kapt?rmaktan korkan yazar!
Unutma
Akyed'den Sivas anma etkinli?i
CNN Türk Akar'? i?ten ç?kard?
CNN Türk R?dvan Akar'? i?ten ç?kard?
Türkiye'nin Ortado?u politikas? çöküyor
Çok Okunan Yazarlar
Erdo?an'? ele?tireyim derken ummad??? yan?t ald?
Sivas için anma program?
Akyed'den "Sivas Anma Etkinli?i"
Goran Bregoviç yeniden ?stanbul'da
Katliamda ölenler an?ld?
AKYED'den Sivas Anma Etkinli?i
Mad?mak Otelinde hayat?n? kaybedenler an?ld?
Sivas ?ehitleri an?ld?
Sivas katliam?nda ölenler an?ld?
Goran Bregovic yeniden ?stanbul'da
Karalar'dan Sivas Katliam? aç?klamas?
AKYED'ten Sivas'? anma etkinli?i
Sivas Anma Etkinli?i
'Türkiye'nin en ac? günü 2 Temmuz 1993'tür'
Karalar: Kin ve nefret söylemi bizi birbirimize dü?ürmeyecek
Sivas'? unutmad?lar
AKYED den "Sivas Anma Etkinli?i"
Karalar: Ayd?nlanma devri tamamlanacak
AKYED'den 'Sivas Anma Etkinli?i'
"Dünya için yüz karas?"
Karalar: Türkiye'nin en ac? günü 2 Temmuz 1993'tür
AKYED'den Sivas Anma Etkinli?i
8 Can Dündar'?n "Erdo?anla?ma tehlikesi" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Zülfü Livaneli'ye "Legion D'honneur" Ni?an?
8 Ramazanda Caz Festivali/ CNN Türk
"Yer demir, gök bak?r"
Tarih Affetmez Çünkü...
Cumhuriyet - Can Dündar - Erdo?anla?ma tehlikesi
Zülfü Livaneli'ye "Legion d'Honneur" ni?an?
Zülfü Livaneli'ye "Legion d'Honneur" ni?an?
Zülfü Livaneli'ye Legion d'Honneur ni?an?
Can Dündar'a takipcisinden ?ok yan?t!..
Takipçisi Can Dündar'? fena bozdu!
?stanbul'da kültür-sanat
Tarih Affetmez Çünkü...
Livaneli'ye "Legion d'Honneur
Da?a ç?karken yan?n?za alman?z gereken üç ?ey
Ç?t?rc? romantik yazar
Can Dün dar, bu gün de dar
'Ramazanda' CAZ SÜRÜYOR
Kör müydün?
"Yine dövme"
?ran as?ll? Türk oyuncu Amerikan filminde! Peki nas?l seçildi?
Kör müydün
En son sözleri
?hsano?lu'nu dinleyen Can Dündar'dan itiraf
?hsano?lu'nu dinleyen Can Dündar'dan itiraf!
Abdal belgeseli çekiliyor
Abdal Belgeseli çekiliyor
Süzgece tak?lanlar
ABD ?stanbul Konsoloslu?u'nda 4 Temmuz kutlamas?
Amerikan Ba??ms?zl?k Günü kutland?
Cumhurba?kanl???, Kürt devleti, ekonomi...
Milliyet'ten Kovulan Pelin Batu'dan sert ç?k??: Beni susturamayacaklar!
Karar vermek
Fatsa, 12 Eylül, ?pekçi, Öz, vd./Can Dündar
Can Dündar Ünlülerin Erdo?an'la Çekilen Foto?raf?n? Ti'ye Ald?
Erdo?an'la pozu Geziciler'i k?zd?rd?
Can Dündar: Erdo?an Devlet, Kar??s?nda Millet
Çok Okunan Yazarlar
Tatilde kitap dinlenir!
Yeni(k) Türkiye
Al?nt?- Yeni(k) Türkiye
Derya Sazak Yurt Gazetesi'ni Medyaradar'a anlatt?: Kapitalist gibi kazan?p sosyalist gibi da??taca??z!
'Bir dönemin cinayetleri yarg?lan?yor san?yoruz de?il mi?'
Can Dündar: 20 y?l sonra Susurluk hala ya??yor
Can Dündar: Susurluk ya??yor
Demirta?'?n vizyon toplant?s?na yo?un kat?l?m!
'Ekmel beyi destekliyorum'
Demirta? "Yeni Ya?am Ça?r?s?" ba?l?kl? tutum belgesini aç?klad?
Can Dündar: Hele Bir Yol ?n?aat?na Kar?? Ç?k da Gör
Can Dündar Demirta?'?n adayl???n? böyle yazd?
Seçilirsem Allah ona yard?m etsin
Birlikte dans edelim
Demirta?'?n Ya?am Ça?r?s? Gezili
Demîrta? jiyana nû pê?niyar kir
Dündar: Birand'? kimler öldürmek istedi?
Can Dündar'dan 'Demirta?' de?erlendirmesi
Demirta?'a Övgü mü? Gaza Getirmek mi?
Demirta?'?n ad varl??? (1)
Müsamere...
Andrew Mango
Susurluk, "Vatan-millet diyerek vurdur/üstünü ört" diyen bir devlet zihniyeti olarak hâlâ ya??yor.
Literatürk 2014: Can Dündar; Gözda?? ? Die Blendung
'Sadece i?imizi de?il mesle?i yitiriyoruz'
Çankaya yolsuzlu?a s???nak olamaz
Beynimizdeki zindan
8 Derya Sazak'?n Yurt Gazetesi'ne genel yay?n yönetmeni olmas? yorumland?/ Kanal A
Erdo?an'?n ünlüleri, Demirta?'?n ünlüleri
Türkiye, bask? ve yasaklar ülkesi oldu
Adanal? b?y?klar? burunca abimiz yanl?? anlad?
Öcalan, Demirta?'a oy verir mi?
Günde bin Müslüman öldüren Müslümanlar!
Can Dündar'dan Erdo?an'a 'çocuk' tepkisi
Let's save children
Erdo?an gov't transforms Turkey into land of oppression, bans
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar Deniz Gezmi?leri hat?rlatt?
Bizim Filistin
8 Can Dündar'?n telefonunun dinlenmesi yorumland?/ Halk TV
?yi Kötü Çirkin
Denizleri hat?rlatman?n vaktidir
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Kampanya ba?lad?, ünlü isimler #direngazetecilik dedi!
Klikler sava?? m? yoksa çeteler sava?? m??
Uluslararas? Bale Festivalinde Flamenko Rüzgar?
Bayram de?il mücadele günü
Ünlüler #direngazetecilik dedi!
Cemaat Defne Samyeli'yi neden dinledi?
Kara propagandan?z gerçekleri karartamayacak
Uluslararas? Bale Feltivali'nde Flamenko rüzgâr?
Bale Festivali'nde Flamenko gösterisi
Mario Levi dayan??mas?
Ödül baz?lar?n? öldürür
Duyurulur!..
'Önce Nazl? Il?cak'?n sonra ?dris Bal'?n suratlar?na çarpt?m bunlar?'
Bodrum'da ?spanyol rüzgar?
??te, o tweet'ler
"Dinleme ma?duru gazeteciler" yazd?
Asil bir dönemdi, bitti
AK Partililer d???nda herkes ?srail yanda?? m??
Adlar kondu
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Her biri kendi alan?nda tan?nm?? isimler ve s?ra d??? dansç?lar?yla
Bodrumlular flamenko dansa doydu
Burjuvazinin Övgüsüne Mazhar Olmaktan ?üphelenmiyorsan?z Durdu?unuz Yere Bir Kez Daha Bak?n
Nefes almak bayramd?r
"Flamenko Hoy" ayakta alk??land?
Twitter'a 'bayram' geldi!
Bale Festivali'nde Flamenko rüzgar?
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Mario Levi okuman?n zaman?d?r
Nazl? ll?cak'a tek soru
'Cemal Aga'n?n askeri üniformayla yemin töreni
?zlemeden film ele?tirisi
Il?cak ve Beki'nin 'kelepçe' kavgas? büyüyor
Baraka'n?n "?zle-Tart?? etkinli?i"nde cumartesi günü "Gözda??" belgeseli gösterilecek
Cumhurba?kanl??? seçimi sürecinde Erdo?an ve Akp'nin hatalar?
Bisikletle Ya?am
Ekmeleddin ?hsano?lu Forsbook
Akif Beki'den Nazl? ll?cak'a SALVO
Tatil için dinlenebilen kitaplar
Akif Beki'den cevap geldi
"TKP pi?manlar?" Cumhuriyet'i bitirdi
Cumhuriyet 'yolsuzluk' dosyas?n? aç?yor
Can Dündar'dan 'Arkada??n Babas?' Dizisi
'Arkada??n babas?'
Baraka dan izle tart?? etkinli?i
Tatil bitmediii
Merve Ceyhan- Havuz ba??ndan yans?malar
Baraka?n?n izle-tart?? etkinli?inde "Gözda??" belgeseli gösterilecek
Baraka'da Göz Da?? Belgeseli
Kutsal ve ?iddet
Kim derdi ki Cumhuriyet Gülen örgütü gazetesi olacak, Can Dündar da tetikçisi?
?t oyunu oynuyorlar
Moda'dan Çankaya Kö?kü'ne
Cumhuriyet'te neler oluyor?
'Arkada??n babas?'
Sahi o tapeler kime sunuluyordu?
'Cumhuriyet gazetesi bitti'
8 Söz ve Müzik program?nda Yüzy?l?n A?klar? belgeselinin görüntüleri yay?nland?/ NTV
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisinden al?nt?lar yap?ld?/ Halk TV
'Bilal... ay özür dilerim Arkada?!'
Cumhuriyet, sümenalt? olan 25 Aral?k yolsuzluk dosyas?n? açt?: Bilal... ay özür dilerim, Arkada?!
25 Aral?k yolsuzluk dosyas?nda çok çarp?c? detaylar var
Arguvan'da karde?lik festivali
Cumhuriyet, 25 Aral?k yolsuzluk dosyas?n? açt?
Cumhuriyet gazetesi Paralel'in 'Can' simidi oldu
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisinin haberi/ Halk TV
Çok Okunan Yazarlar
PM Erdo?an head of corruption gang, according to summary
Çal??kan Kar?ncay? Bile K?skand?rmak...
Engin geldi Mustafa Balbay gitti
Çok Okunan Yazarlar
Demirta?: ?kinci turda kazanabilecek tek aday benim
Alt?n Portakal Film Festivali'ni Can Dündar yönetecek
Saudi businessman on terror list met with Erdo?an 12 times
Bu kez '?apkas?n? al?p' Çankaya'ya ç?kt?
?ktidara yak?n medya
Hasan Cemal okurlar?na kimi önerdi?
Polis fezlekesine göre; Bilal Erdo?an gizli ortak, Ba?bakan karar verici
Erdo?an devleti bu, burada her ?ey olur, deyip geçecek miyiz?
Yolsuzluk dosyas?ndan: Pis i?lerin hesab?n? veremeyiz, bizi asarlar!
Nazl? Il?cak, Akif Beki'ye yan?t verdi
Milletin Adam?!
Unut her?eyi
AKP, Cumhuriyet'i bayilerden toplat?yor mu?
Erdo?an'?n villalar? için 5 telefon
Cemaat minareye ç?kt?
PM Erdo?an decided how to divide illicit profits
Nazl? Il?cak h?z kesmiyor
Can Dündar 17 Aral?k'? Anlatt?: Bilal Erdo?an Gizli Ortak
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisi nedeniyle AKP'liler Cumhuriyet'i toplat?yor/ Halk TV
Reeder'?n dijital içerik platformu reedershop aç?ld?
Erdo?an'a hay?r!
'Irkç?l?k suçtur?
Cumhuriyet'i Paralel mi sat?n ald?!
Cindoruk'un mektubu
Gezi'nin 48 Saati "gözda??" Seferihisar'da
Can Dündar'?n "Gözda??" SEFER?H?SAR'DA
Can Dündar yazd?: As?l patron Erdo?an!
"Demirta? gibi bir aday toplumun ihtiyac?"
Diktatör kar??m?zda duramayacak
"Gezi'nin 48 saati" Seferihisar'da
Gözda??, "Gezi'nin 48 Saati" Seferihisar'da
Ahmet Nesin ile siyasetten, a?ka...
Gezi'nin 48 saati Seferihisar'da
Gözda?? belgeseli Seferihisar'da
Gezi'nin 48 saati Seferihisar'da
100. ya?a Çin'de kutlama
De?i?en Erdo?an de?il, de?i?en "Erdo?an'? de?i?tiremeyenler"dir!
Gezi'nin 48 saati "Gözda??" Seferihisar'da
Balkonlar?n? yerle bir etti!
Ö?B: Bas?ndaki ayr??ma derinle?mekte
Devlet eliyle banka bat?rmaya kalk??mak m?? Allah ak?l versin!
8 Havuz medyas?yla ilgili Can Dündar'?n "Arkada??n babas?" yaz? dizisinden al?nt?lar yap?ld?/ Halk TV
8 A?ustos ve Saat 19.30!..
TÜRGEV'den Can Dündar'a sert tepki
Elektronik kitap keyfi
Cumhuriyet yine bölünüyor
Ak?am o yüzleri görmek isterdim
8 Can Dündar'?n 'Arkada??n babas?" yaz? dizisine TÜRGEV'in aç?klamas?/ A Haber
TÜRGEV'den Can Dündar'a sert tepki
100. ya?a Çin'de kutlama
TÜRGEV'den Can Dündar'a kat? tepki
Can Dündar: Oy vermeyen 2 milyon ki?inin hediyesi
Can Dündar'dan Soma yorumu
Can Dündar'dan Twitter'da ?ok iddia!
Çok i?imiz var çok...
Cumhuriyet bölünüyor
Çat??ma m?, Uzla?ma m??..
Anket ?irketleri manipülasyon mu yapt??
Çok Okunan Yazarlar
Anket ?irketleri Manipülasyon mu Yapt??
Çok Okunan Yazarlar
Melih Alt?nok: Can Dündar okurlar?n?zdan özür dileyin
Anketlerin Alg? Operasyonu
Can Dündar: Çankaya dü?tü
Cumhuriyet yazar? Erdo?an'? hazmedemedi
Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yolsuzluk dosyas?
8 Can Dündar'?n "Dert, zirveye t?rmand?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
8 A?ustos ve Saat 19.30!..
Ö?B: Bas?ndaki ayr??ma derinle?mektedir
Cennetlik adam: Mehmet Ali Birand
Nihat Do?an'a Twitter'da tepki ya?d?
Can Dündar nereyle anla?t?? Yeni adresini Medyaradar aç?kl?yor!
Sokak Kedisi
Canl? Gaste yeniden ba?l?yor
?apkay? önünüze koyacakt?n?z, alt?n?za de?il beyler
reederShop'tan 249 liral?k e-kitap okuyucu hediye
Delirdiler
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar TVem'e transfer oldu
Can Dündar Pensilvanya tetikçili?inin ödülünü kapt?!
Can Dündar ve Yavuz O?han TV EM'de..
Can Dündar'?n yeni adresi belli oldu
??te Can Dündar'?n yeni adresi!
Can Dündar 3 Y?l Sonra Ekranlara Dönüyor! ??te Yeni Adresi
Can Dündar ekranlara geri dönüyor
Can Dündar'?n yeni adresi belli oldu
Tatl? siyasete ac? sos!
Can Dündar ve ekibi TV EM'de
Macera TVEM'de devam edecek
Can Dündar'?n 'Canl? Gastesi' ekranlara dönüyor
Can Dündar ekranlara dönüyor
Deneyimli gazeteci ekranlara dönüyor
'Can Dündar kovulacak yeni bir kanal buldu'
Can Dündar hangi kanal ile anla?t?? ??te ayr?nt?lar
Goran Bregov?c, 10 Eylül de Odtü Vi?nelik Tesisleri ...
TVEM ile anla?an Can Dündar iddial? konu?tu: Herkesin sustu?u yerde biz konu?aca??z!
Can Dündar'?n 'Canl? Gastesi' ekranlara dönüyor
tvem'den büyük atak
tvem'den ilk atak
Can Dündar yeniden ekrana dönü? yap?yor
Can Dündar ekrana geri dönüyor
Erdo?an özgürlü?ü hat?rlad?
Can Dündar'dan yeni kanal ve yeni patrona övgüler!
Goran Bregovic Ankaral?larla bulu?acak
?yi Kötü Çirkin
Erdo?an'a ?ok; Can Dündar'dan Yasin El Kad? tapeleri
"Alo Durdu..."
ODTÜ'de 'Çingeneler Zaman?'
Terör-5
'Sineklerle u?ra?may?z!'
Can Dündar hangi kanalla anla?t??
Sinema ve TV'de Deprem Gerçe?i
tvem kimleri transfer etti?
Hürriyet'te Deprem Sürüyor
AKP emperyalist sermayenin u?akl???n? yap?yor!
17 A?ustos an?s?na
Dikkat "sahte" CAN YÜCEL!
Gülben yeni sezonda yok!
Medya Dünyas?ndan Haberler 18 A?ustos 2014
Twitter
Sinema ve televizyonda deprem gerçe?i
8 Can Dündar'?n Gezi direni?indeki duru?u ele?tirildi/ Kanal 24
Mutlu olmak için daha ne laz?m ki?
Milas Gazetesi (Mu?la) - Gülten ?im?ek
TVEM kadrosuna yeni isimler
?ran deterjan? bizi de temizler mi?
Medyada ba??ms?z durmak zor
Balkan müzi?inin ünlü ismi geliyor
Goran Bregovic ODTÜ sahnesinde!
Balkanlar?n güçlü sesi Ankara'ya geliyor...
Ba?ka bahaneniz kalmad?ysa sürece devam edelim
8 Gürsel Tekin: "Can Dündar önemli bir gazetecidir, kendisini referans al?r?m"/ CNN Türk
Paralel sahtekarl?k
TVEM'in yeni program müdürü belli oldu
Can Dündar Gözda?? Belgeselini ?zlemeye Geldi!
TVEM'e yeni program müdürü
Erdo?an Urla villalar?nda tatil yapt?
Can Dündar'?n TRT Çocuk montaj?na takipçisinden cevap
Ünlülerden ilginç Ahmet Davuto?lu yorumlar?
Can Dündar'?n fotomontaj rezaleti
Belgeseli 'tek gözle' izlediler
Gözda?? Seferihisar'da "Tek gözle" izlendi
Gözda?? tek gözle izlendi
Gözda?? Belgeseli S??ac?k Kaleiçi'nde gösterildi
Gözda?? "tek gözle" izlendi
Gözda??'n? tek gözle izlediler
'Gözda??'n? tek gözle izlediler
8 Gürsel Tekin'den canl? skandal haberi/ A Haber
Star üzerinden ?ov yapmay? b?rak, Sözcü'ye bak
8 "Can Dündar'dan TRT yalan?" haberi/ Kanal 24
8 "Sosyal medya sorunu" haberi/ Kanal 24
8 Can Dündar ve Gürsel Tekin'in TRT Çocuk gaf? ele?tirildi/ Kanal 24
Can Dündar'a tek elden ç?kma 'düzeltme': 25 Aral?k fezlekesine dair yaz? dizisi hakaretmi?!
TVEM'den transfer ata??! Kadroya hangi isimler kat?ld??
Yeniça?
CHP-BND, Baykal kasedi, Kemal ve Gürsel beyler...
Tekin rezil oldu
Düzeltme örgüt
En k?demli medya patronu kim?
Kimler Can Dündar'a kopya cevap düzeltme metni gönderdi?
Goran Bregovic Ankaral?larla bulu?acak
Karanl??a bir mum da siz yak?n!
?ntifada
Balkan müzi?in ünlü ismi Ankara'ya geliyor
Bumerang Cehennemi'nden Kurtlar Konseyine
radikal.com.tr - Müge Akgün
Asl? Ayd?nta?ba?'tan Sedat Ergin'e Hürriyet mesaj?
E?er mümkün olsayd?
Balkan müzi?i rüzgar?
Goran Bregovic ODTÜ sahnesinde
Can Dündar'dan ayr?l?k geldi...
Ticari odakl?l?k m??
Can Dündar o kanalla anla?amad?
Can Dündar TVEM ile yollar?n? ay?rd?
TVEM'de fla? geli?me! Can Dündar ve ekibi kanaldan ayr?l?yor mu?
Can Dündar gitti?i son kanalda da tutunamad?!
TVEM'de Can Dündar ve Mirgün Cabas ?oku
Can Dündar TVEM'e Ba?lamadan Ayr?ld?
TVEM'den Can Dündar aç?klamas?! Ayr?l?k karar? neden verildi?
Can Dündar yeni kanal?ndan da ayr?ld?
Ke?ke
Ünlü isimlerin 'Yeni Türkiye' mesajlar?
Balkan müzi?i
TVEM'de anla?ma bozuldu
Can Dündar: Sultan Tahta Ç?kacak Bugün!
8 Can Dündar'?n "Siz, eski Türkiye'siniz!" ba?l?kl? yaz?s? ele?tirildi/ Kanal 24
Can Dündar yeni kanal?ndan da ayr?ld?
Usta gazeteci Arda Uskan hayat?n? kaybetti
Can Dündar o kanaldan da kovuldu!
Siz "eski Türkiye" siniz
Bi bitmediniz gitti...
Ahmet Kekeç: Çirkin bir adams?n Can Dündar
Ahmet Kekeç'ten Can Dündar'a: Çirkinsin!
8 Ahmet Kekeç'in "Bi bitmediniz gitti" ba?l?kl? yaz?s?/ seslimakale.com
Sosyal Medya Günlü?ü- ANAYASA YALANI
Konser maratonu Eylül'de
'Korsan genel kurulun' seçti?i Atatürk
TVEM maceras? ba?lamadan bitti
Kekeç'ten Dündar'a: Çirkin adams?n
Tükür tükür yala
'Türkiye'de evrensel hukuk egemen olmal?'
Güne? bat?dan do?duktan sonra...
Cumhuriyet yazarlar?...
Solda birlikte mücadele umudu
Yüzlerce Güngörenli 'kanka' oldu
Goran Bregovic 10 Eylül'de sevenleriyle bulu?uyor!
Köçeklikle Devlet Sanatç?s? olma ünvan?n? alacak
Güngören Belediyesi Kan Karde?li?i Kulübü (KANKA)
Yeni Türkü
e-kitap alana okuyucu hediye
K?rk y?lda bir gelir Tarkan gibisi
Balkan müzi?inin tan?nan ismi Goran Bregovic, 10 Eylül'de ODTÜ Vi?nelik Tesislerinde sizlerle bulu?uyor
?ebnem Bursal?: "Fenerbahçe'yi medya sektörün içinde de bir numara olarak görüyorum"
Medya Soka??
'Susturamad???n? gönder' dönemi
Görev de?i?iklikleri...
?lk izleyen MHP'ye oy veren babas?
Yüzlerce Güngörenli 'KANKA' oldu
Sesimi duyan var m??
Yüzlerce Güngören'li 'Kanka' oldu
Kitaplar? dinleme vakti geldi
Çok Okunan Yazarlar
?ki ünlü yazar?n kö?esinde ayn? 'Kesik'
??te 17-25 Aral?k'?n Polis ?efi Sayg?l?'n?n Olay Yaratacak ?fadesi
8 Fatih Ak?n'?n Can Dündar ve Ahmet Hakan'a yapt??? aç?klamalar yorumland?/ Kanal 24
Can Dündar yazd?: As?l patron Erdo?an!
Evrensel hukuk kurallar? Türkiye hukukuna egemen olmal?d?r
Erdo?an'a seslendi: Bu i? bitmeyecek!
'Siluete havuz yüzünden küstü'
Kör Karanl?k...
Yüzlerce Güngörenli 'KANKA' oldu
17 Aral?k operasyonunun polis ?efinden Can Dündar talebi!
??te 17Aral?k'?n polis ?efi Sayg?l?'n?n bomba ifadesi
Can Dündar'dan ikinci 'Yarg?lanacaks?n?z' yaz?s?
Erdo?an'?n 16:9 küskünlü?ünün alt?ndan 'havuz medyas?' ç?kt?!
Can Dündar; Kaç?? Yok; Sonunda Yarg?lanacaks?n?z
Can Dündar: 25 Aral?k kapat?lamaz, sonunda yarg?lanacaks?n?z!
Sayg?l?'dan 'Can Dündar' talebi
'Edirne deryam??'
Can Dündar'?n yaz? dizisi savunmaya giriyor
Paralel Operasyonunda Cumhuriyet gazetesi teklifi!
Eski ?stihbarat Müdürü Yakub Sayg?l?'dan Can Dündar Teklifi!..
?yi Kötü Çirkin
Solda birlikte mücadele umudu ye?eriyor
Ermenicilerden Büyük Karalama
Can Dündar'dan Ethem Sar?sülük isyan?: Vurun nas?lsa y?rtars?n?z
Hangi ulusal kanal gazete ilan?yla personel ar?yor?
Mustafa Ceceli, KANKA kulübüne kat?ld?
Hakarete de cinayete de 7 y?l
Bodrum'da ?spanyol rüzgar? esti
Eski Türkiye Osmanl? de?ildir!..
Kurultay da bir proje
8 Can Dündar'?n "CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Yolsuzluk i?te böyle örtbas edildi
Dündar'dan CHP'ye: 'T?p?? t?p??' sola dönün
Dündar: CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli
Can Dündar: CHP t?p?? t?p?? sola dönmeli
Balkondan balkona demokrasi
?stedi?iniz kadar silin o ses kay?tlar?n?... Kaç?? yok; sonunda yarg?lanacaks?n?z
Yeni 'KANKA' Mustafa Ceceli
Kanla'lar kulübüne kat?ld?
Sosyal Medya Günlü?ü- Sola dönmenin vakti
Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter'in en ac? an?s?
K?skanma ne olur...
Güngören'de, KANKA çal??malar?n? sürdürüyor
Bir faciadan dersler
Can Dündar: 6-7 Eylül'ün üçüncü ku?a?? da kelle istiyor
'Önlem al?n; yoksa yanars?n?z.K??k?rtmay?n alt?nda kal?rs?n?z'
Devlet ?iddeti ve pogrom: 6-7 Eylül
Devlet ?iddeti ve pogrom: 6-7 Eylül
Art?k müzik dinlemiyorum
6-7 EYLÜL 1955 ?stanbul'un utanç günü
Can Dündar'dan Asansör facias?n? özetleyen bir yaz?
Aya?a kalk?? ve yükseli?
8 Can Dündar'?n ?i?li'de 10 i?çinin ölümüyle ilgili Twitter mesaj? okundu/ FOX TV
Can Dündar'dan faciay? özetleyen bir yaz?
"Milletin A... Koyma"y? Vaat Eden Müteahhitler, Sözünü Böyle Yerine Getirdi
Can Dündar'dan gündeme oturacak yaz?
Goran Bregoviç Ankara'da
?antiyeler, ?ehitlik Haline Geliyor!
?antiyeler ?ehitlik(!)
Goran Bregoviç yar?n ODTÜ sahnesinde
Yeni 'KANKA' Mustafa Geceli
Goran Bregovic Ankara'da
Goran Bregovic Ankara'da
çAr?? darbecilikle suçland?, Twitter siyah - beyaz oldu!
Goran Bregoviç Ankara'ya geliyor
"TOK?-TOMA iktidar?", "Cama gelece?ine cana gelsin" diye diye büyüyor
??te Cumhuriyet'in yeni yönetmeni
Ad tart??mas?nda geçmi?te ya?ananlara ilgi toplad?
Goran Bregoviç, bugün ODTÜ'de
Bregovic Ankara'da
Trabzon'a RTE spor kompleksi mi?
Can Dündar'?n yerine o isim geldi
Can Dündar'?n yerine o isim geldi
Cumhuriyet'in yeni Genel Yay?n Yönetmeni Utku Çak?rözer
Cumhuriyet'in yeni Genel Yay?n Yönetmeni kim olacak?
Can Dündar ifade verdi
Bisiklet yasak ya?as?n kaykay
Can Dündar'a soru?turma
Yeni Medya k?y?m?!
Can Dündar'a soru?turma
Erdo?an, Can Dündar'a dizi davas? açt?
Can Dündar'a 3 soru?turma aç?ld?
Goran Bregovic, Müziksevere Unutulmaz Bir Gece Ya?att?
Dündar'a '17 Aral?k' soru?turmas?
Journalist target of 3 investigations over graft probe columns
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
Masallar ülkesi - Chear?? -
Goran Bregovic ODTÜ'de Konser Verdi
Balkan ezgileri ODTÜ çimlerinde
Medya Polemik- K?sa... K?sa...
Journalist target of 3 investigations over graft probe columns
Gazeteci Can Dündar'a soru?turma
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
Goran Bregovic'den unutulmaz bir konser
'Utku Çak?rözer geçi? dönemi için getirildi'
Ya?mur da durduramad?
Goran Bregovic ezgileri ODTÜ'DE ÇINLADI
Çok Okunan Yazarlar
"As?l büyük seçim 1 ay sonra"
Medyadaki istifa depremleri
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar adliyede savc?ya neler anlatt??
Can Dündar, o 'ifade'yi yazd?: Savc? Bey?e maa? durumunu soracakt?m...
"As?l büyük seçim 1 ay sonra"
Literatürk etkinlikleri Gözda?? ile ba?l?yor
Dost musunuz dü?man m??
Literatürk etkinlikleri Gözda?? ile ba?l?yor
Eylül'ün iki büyük ac?s?
Can Dündar adliyede savc?ya neler anlatt??
In&Out
Tek t?kla TBMM
Can Dündar'a aç?lan 'Deniz Feneri' davas? reddedildi: 'Haber yapmak bas?n?n görevi'
Paralelin 'Can'yolda??
Literatürk, yine bulu?turacak
Ba?kentte Goran Bregovic rüzgâr?
Bregovic, müzikseverlere unutulmaz bir gece ya?att?
Balkan ezgileri ODTÜ Çimlerinde yank?land?
Balkan ezgileri ODTÜ'de yank?land?
Can Dündar'?n yaz?s?na dava aç?lm??t?! Ünlü gazeteci karar? Twitter'dan duyurdu!
Sosyal Medya Günlü?ü- Erdal'dan Berkin'e
Can Dündar: Biri beni arayarak Semra Özal'?n e?ini bizzat zehirledi?ini söyledi
Bu pazarda rekabete yer yok!
Can Dündar'a mahkemeden iyi haber
Çok Okunan Yazarlar
Sept. 11, Thursday
Can Dündar'a aç?lan dava reddedildi
'Beni arayan bir ki?i Semra Özal'?n e?ini bizzat zehirledi?ini söyledi'
Can Dündar'dan olay yaratacak yaz?! Özal'? kim zehirledi?
Çok Okunan Yazarlar
Özal'?n ölümünde skandal iddialar
Can Dündar'a aç?lan 'Deniz Feneri' davas? reddedildi
A?k sat?n al?n?r m??
Balkan ezgileri ODTÜ çimlerinde yank?land?
ODTÜ'de Balkan ezgileri
Özal hakk?nda son iddia
Haber yapmak bas?n görevi
Özal hakk?nda son iddia
Can Dündar, Turgut Özal'?n ölümünü yazd?
Özal hakk?nda son iddia
Can Dündar'dan Özal hakk?nda ?ok iddia!
Can Dündar'?n olay yaz?s?na Ahmet Özal'dan sert aç?klama!
Can Dündar'?n olay yaz?s?na Ahmet Özal'dan sert aç?klama!
Reaksiyon dizisine ünlülerden reaksiyon
8 Can Dündar'?n "Ayk?r? Sorular"?n yay?ndan kald?r?lmas?yla ilgili Twitter mesaj? okundu/ FOX TV
'Ah be amirim'
Reaksiyon Twitter'? sallad?
Twitter bu ak?am Reaksiyon'u konu?tu!
Reaksiyon'da skandal hata
Reaksiyon dizisinde Erdal Be?ikçio?lu ?a??rtt?!
Olmad? Amirim!
Reaksiyon Twitter'? sallad?
K?raç, kaçak villalar?n kurban? oldu
Tgf Ba?kan?: Diyarbak?r Valisi K?raç, Urla'daki Villalar?n Kurban? Oldu
K?raç, kaçak villalar?n kurban? oldu
Can Dündar'?n skandallar? bitmiyor
Can Dündar'dan Erdo?an'a çirkin iftira
Can Dündar'dan Emine Erdo?an'a iftira!
Can Dündar'dan bir yalan daha!
8 Can Dündar'?n "Da?a m? ç?kal?m?" ba?l?kl? yaz?s? okundu ve yorumland?/ Halk TV
Beyaz Türklerin sosyalist savunucular?
O hesap sahte ama sazanl???n gerçek Can Dündar!
Art? 1 TV Cemaat'e mi sat?l?yor
Cemaat hangi sürpriz kanal? sat?n al?yor?
8 Can Dündar'?n "Da?a m? ç?kal?m?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
3. Sar?yer Edebiyat Günleri 25 Eylül'de ba?l?yor
Da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!
Can Dündar da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!
49 rehine serbest kald? sosyal medya konu?tu: 'Sorulacak çok soru var'
Dipnot
8 Ahmet Kekeç'in "Da?a ç?kacakm??... Bir sen eksiktin!" ba?l?kl? kö?e yaz?s?/ seslimakale.com
Ba?ar?l? operasyon paralelcileri ç?ld?rtt?
'Orada y?k?lmayan bir park, y?kt?rmayan bir halk var!'
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli Almanya'da Be?enildi
8 Can Dündar'?n 'Gözda??' Belgeseli Almanya'da Be?enildi/ haberler.com
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Almanya'da be?enildi
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Almanya'da be?enildi
Can Dündar'?n Gözda?? Belgeseli Almanya'da
Can Dündar Sorunu
A series of ambiguities
Erdo?an dü?manl???ndan vatan hainli?ine
Can Dündar Özgür Bas?n?n Önemine Dikkat Çekti
Can Dündar'a kar?? çirkin yaz?
Can Dündar'dan ba?örtüsü serbestli?ine sert tepki
Can Dündar 'Hükümet, k?zlar?n ba??n? örterek suçlar?n? kapatabilece?ini san?yorsa...'
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
Ba?örtüsü Serbestli?i Can Dündar'? Rahats?z Etti
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etti
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etti
Usta kalemler, Edebiyat Günleri'nde bir araya geliyor
?çimizdeki tetikçiler
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
'Bunca suç o ba?örtüsüne s??maz'
Dündar, ba?örtü serbestli?ini hazmedemedi
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki!
Can Dündar ba?örtüyü hazmedemedi
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na sert tepki
Ortaö?retimde yasaklar?n kald?r?lmas? romantik isyankar Can Dündar'? rahats?z etti
Can Dündar'dan Okullarda Ba?örtüsüne Tepki!
Can Dündar, ba?örtü serbestli?ini hazmedemedi
Can Dündar'dan ba?örtüsü karar?na tepki!
8 "Bunca suç, o ba?örtüsüne s??maz" ba?l?kl? yaz?s? nedeniyle Can Dündar ele?tirildi/ Kanal 24
Nazl? Il?cak baltay? ta?a vurdu
Ba?örtüsü serbestli?i Can Dündar'? rahats?z etmi?...
Bunca suç, o ba?örtüsüne s??maz
Küresel ?s?nman?n gerçek sorumlular? uluslararas? tröstler-karteller
Sar?yer Edebiyat Günleri
Usta kalemler, Edebiyat Günleri'nde bir araya geliyor
Allah bizi niye ç?plak yaratt??
"Yeni Türkiye'nin Yeni Medyas?" nas?l in?aa edildi?
Do?an grubuna vergi cezas?yla kaç ku? vuruldu, yeni medya düzeni nas?l kuruldu?
Ba?örtüsü dü?manlar? yine sahnede
Usta kalemler Sar?yer'de
Öz???k'tan Ay?e Hür'ü susturacak cevap
'Yeni medya düzeni nas?l kuruldu'
Do?an grubuna vergi cezas?yla kaç ku? vuruldu?
Can Dündar: Aleviler din dersine girmeyecek
Can Dündar'dan din dersi tahammülsüzlü?ü
Ötekilerin Postas?'ndan 2. Nar Ödülleri
Simge beni nas?l yedi?
Hem kazan?n hem kazand?r?n
NE?ET ABDAL 'Önce ?nsan'
Ünlü Yazar Talip Apayd?n Hayat?n? Kaybetti!
Müzi?i ç?kar, diziden geriye ne kal?r?
Kurtlar ?ehirleri ku?att???nda
Edebiyat?m?z bir ç?nar?n? daha kaybetti
Çocuklar resmi ideolojinin kölesi de?ildir!
Afet Bilinci ile "fark?nda" olaca??z
'Erdo?an'?n en uzun günü' Strasbourg'da gösterilecek
'Erdo?an'?n en uzun günü' Strasbourg'da gösterilecek
Can Dündar'?n '17 Aral?k Belgeseli' Vizyonda!
'Erdo?an'?n en uzun günü' beyaz perdede
'Erdo?an'?n en uzun günü' beyaz perdede
Can Dündar'?n 17 Aral?k belgeseli beyaz perdeye ta??n?yor!
Literatürk 1-10 Ekim tarihleri aras?nda...
Kitap- Sar? Zeybek
Cumhuriyet'te neler oluyor? Yeni kaptan gazeteyi anlatt?
Vicdan öldü mü?
En uzun gün
En uzun gün
8 Cumhuriyet Gazetesi'nin kadrosundan söz edildi/ Halk TV
Türkiye'nin umut veren yenilikçileri
8 Ay?enur Arslan Canl? Yay?nda Seyircileri F?rçalad?/ haberler.com
??in s?rr?, yazd???n? y?rt?p atabilmektir
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Ay?e'nin Gaz Maskesi
Yüzlerce Güngörenli "Kanka"
'Her ?eye al???l?r, korkuya asla!'
Türkiye'nin umut veren yenilikçileri
Belgesel de?il cinayet
Cevap / Düzeltme
?imdi de gözalt?na ald?lar
S?ra daya??ndakilerin sessizli?i
Türk Medyas? Gezi'deki Gibi Felce U?rad?
Halk TV'de seyirciye Cumhuriyet f?rças?!
Edebiyat?n ustalar? Sar?yer'de
Strazburg'da 'Erdo?an'?n En Uzun Günü' Belgeseli Gösterildi
Yeniça?, soru?turma linciyle kar?? kar??ya
Yeni hedef 2015 seçimi
Bayramlar önce çocuklara u?ras?n
8 Can Dündar'?n "Arife sorular?" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ FOX TV
Can Dündar: Günahlar?n Hesab?, Ahirete B?rak?lmadan Sorulacak M?d?r?
Türk-Alman edebiyat festivali 10 ya??nda
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Fransa'da gösterime giren Erdo?an belgeselini ve de?i?imi anlatt?
Erdo?an'?n En Uzun Günü'
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Strazburg'da 'Erdo?an'?n En Uzun Günü' Belgeseli Gösterildi -1
Dündar: Bu belgesel, bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "h?rs?z var" diye ba??rmas?d?r
8 Can Dündar'?n "Erdo?an'?n En Uzun Günü" belgeseliyle ilgili Strasbourg'dan telefon ba?lant?s?/ Halk TV
'Parçala Behçet'e veda
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Dü?ünenlerin Dü?ünceleri- Arife sorular?
Gazetecinin 'h?rs?z var' ç??l???
?nsan ve do?ay? sevmek bayramd?r
Çetin: ?nsan ve do?ay? sevmek bayramd?r
Çetin: "Sava? Naralar? At?l?rken ?nad?na Bar??"
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Çetin: "?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
'?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r'
Ünlülerden Kurban Bayram? mesaj?
"?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r"
Nebil Özgentürk'le "Bir Yudum Sohbet"
??te Parçala Behçet'in ilginç hikayesi
Frans?z bile inanmad?
Say?klamalar...
Tepeden t?rna?a korkuyorlar!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Cumhuriyet gazetesinin yolsuzluk haberlerine 30 soru?turma!
Gazetemize soru?turma ya?muru
Gezi savc?s? Deniz Gezmi?'in pe?inde
Gezi savc?s? Deniz Gezmi?'in pe?inde
'Kurban' gerginli?i büyüyor
Gezi nin sorumlusu Deniz Gezmi?!
Deniz Gezmi?'e 'Gezi' davas?
Juriya mîhrîcanê dev ji jurîtiyê berda
Can Dündar: Bu belgesel bir gazetecinin can havliyle "H?rs?z Var" diye ba??rmas?d?r
Sosyal Medya Günlü?ü- Kaybettiniz!
Talip Apayd?n'?n ard?ndan
Gezi tutmad? s?ra Kobani'de
Sosyal Medya Günlü?ü- Yar??maya Dair Ke?keler
Paralel Cumhuriyet!
Kurban Bayram?
Birçok gazeteciye ve sanatç?ya soru?turma
Görev de?i?iklikleri...
Sosyal Medya Günlü?ü- 16 Y?l Sonra Bugün...
Can Dündar: "53 Sünni Vatanda? ?ehit"
Hepimiz ba??ml?y?z
'NE D?YEY?M: ?yi uykular Türkiye!'
Sosyal Medya Günlü?ü- ?simden Fiil Türetmeye Devam
Gezi Partisi 1. ya? gününü kutlad?
Mirgün Cabas: Milliyet Gazetesi'nde yaz?lar?ma son verilmesini beklemiyordum
Eylül ay?nda Kapadokya'da 6 ayr? çekim yap?ld?
Kapadokya, TV, film ve dergiler için hala cazibe merkezi
X ?imdi daha cahiliz
Kapadokya, TV, film ve dergiler için hala cazibe merkezi
?stanbul TÜYAP Kitap Fuar?'na haz?r
TÜRGEV kendini unutturmuyor
?nsan? ve do?ay? sevmek bayramd?r
"Asl?nda" a?k sürprizlerle doludur
Cüneyt Özdemir'den yeni kitap: E?lencesini Yitiren Ülke
Saz?m?z? küçümseyenler, sözümüzden de anlamaz gönlümüzden de
True journalism fights for survival under gov't carrot-stick policy
Saz?m?z? küçümseyenler, sözümüzden de anlamaz
"Mustafa" filmi: BA?ARAMAYACAKLAR
'Ba?kenti 'AK kent'e dönü?türme projesi AK Saray ile tamamlan?yor'
Cevap / Düzeltme Metni
Çok Okunan Yazarlar
Ba?kenti 'Akkent' yapma projesi
Yazar ne yazar ne yazamaz?
8 Can Dündar'?n "Pe?merge Koridoru" hakk?ndaki görü?leri ele?tirildi/ Kanal 24
Mimarlar ve Kent Filmleri Festivali sona erdi
Bir kitap bir özet- Köprüden Önce Son Ç?k??
8 Kobane ve Gezi konu?ulurken Can Dündar'dan söz edildi/ A Haber
Sosyal Medya Günlü?ü- Bat? neden yüzünü kapatm?yor?
"Vi?nelik" dedi?in senin villa m??
R?dvan Akar'?n yeni adresi neresi
Yazar ne yazar ne yazamaz?
Haziran bereketi
Can Dündar, Cumhuriyet Bayram?nda CHP ABD'de konuk
Borgen..
Bir dost
CINÉMA Can Dündar- Le jour le plus long d'Erdogan
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la kutlayacak
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la kutlayacak
8 Karaalio?lu'nun yaz?s? okunurken Can Dündar'dan söz edildi/ Kanal 24
TSKM'de Kas?m ay? dolu dolu geçecek
Kebab?n yeni ?ampiyonu
Brüksel Portakal?
Cumhuriyet'ten ?ikâyetim var
Maltepe sanata doyacak
Yaz?l? s?navs?z memur militanize devlet demek
Sosyal Medya- Gündeme özel Tweetler
Sosyal Medya Günlü?ü- Hakikatin pe?inde 500. hafta
Hani Meclis'in üzerinde irade yoktu
Sosyal Medya Günlü?ü- Bir Avuç Cesur Yürek
Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sinema filmleri
CHP ABD'de 29 Ekim'i Can Dündar'la Kutlayacak
Ötekilerin Postas? Nar Ödülleri sahiplerini buluyor
Can Dündar- Cumhuriyet fazilettir
Saatler geri al?nd? ya...
Strazburgda Erdo?an?n En Uzun Günü Belgeseli Gösterildi
Ötekilerin Postas? 'II. Nar Ödülleri' sahiplerini buluyor
Ötekilerin Postas? 2. Nar Ödülleri, 1 Kas?m'da sahiplerini buluyor
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ö?rencileri "O Gün-Milat" adl? belgesel ile duygu dolu anlar ya?ad?
Zamanla anl?yor insan..
Türkiye bas?n? hakk?nda muazzam bir analiz!
"Sen Kendine Bak" Demezler mi?..
2. ?nönü'nün ölümünün ard?ndan 7 y?l geçti: Söyle bana Anka ku?u, bir ömrü adamaya de?er misin?
Sosyal medya halleri
"O Gün Milat" belgeseli duygu dolu anlar ya?att?
Ötekilerin Postas? Nar Ödülleri sahiplerini buluyor
8 Can Dündar'?n "Faziletin ölümü" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ Burç FM
Cevap ve Düzeltme
Bu fuar bir ba?ka
Anne ve babalara
Hayat?m? yazsam roman olur
?imdi Haberler
Aylardan TÜYAP / The Month of TÜYAP
Long hot summer
Adnan Saygun'un bakkall?k yapt??? günler... Can Dündar
Deniz Mektuplar?
Medyadan bir f?kra
Can Dündar'dan 'Deniz Gezmi?' yaz?s? dizisi
Can Dündar'dan 'Deniz Gezmi?' yaz? dizisi
Sosyal medyan?n y?ld?zlar? belirleniyor
Türk gazeteciler dünya demokrasi forumu için Strazburg'a geliyor
Deniz Gezmi?'in hiç yay?nlanmam?? mektuplar?
Özel Ar?ivinden Belgeler ve An?lar?yla Vehbi Koç
Can Dündar'a 3 ayr? soru?turma
8 Çarp?c? dinleme iddias?/ Cem TV
Sosyal Medya Ödülleri ?çin Geri Say?m Ba?lad?!
8 Can Dündar'?n "Deniz Mektuplar?" yaz? dizisinin reklam filmi/ cumhuriyet.com.tr
Türk gazeteciler Dünya Demokrasi Forumu için Strazburg'a geliyor
Çoçu?unuz tembel de?il disleksi sorunu ya??yor olabilir
Can Dündar, Erdo?an'?n o foto?raf?n? yorumlad?!
Can Dündar Fotoda 'Yeni Türkiye'yi Buldu
Sosyal Medya Ödülleri için halk oylamas? ba?lad?
Kaç-Ak Saray'da anlaml? bir poz
Bülent Ecevit'in Ölümünün 8. Y?l?
Ege Ü.'de bugün 'Veda' ve 'Sar? Zeybek' gösterilecek
K?rm?z? Kitab?n Ad? Var
40 y?l sustu, ilk kez konu?tu
Foto?rafta aksayan tek ?ey, Erdo?an'?n duru?u...
'Dink suikast?ndan ?stanbul sorumlu'
Fuar etkinlikleri
270 etkinlikten öne ç?kanlar
Sosyal Medya Günlü?ü- Sarayl? gönderme
Deniz ve Mahir'i bulu?turan ilk eylem
Deniz Be?ikta?l?'yd?
Deniz Gezmi?'in bilinmeyen yönleri...
Bilinmeyen bir Deniz Gezmi?...
Fuarda imza ba?kad?r...
Samsun Operas?'ndan Sar? Zeybek Belgeseli
Çeli?kiler ülkesi Türkiye'de ayd?nl??? aramak...
8-16 Kas?m ?stanbul Kitap Fuar? etkinlikleri
Fuar takviminden etkinlikler
Fuarda nerede ne var
?stanbul'u kitap kokusu sard?
Opera'dan Muhte?em Konser
Fuar etkinlikleri
TÜYAP Fuar? ba?l?yor
Opera'dan Muhte?em Konser
Etkinliklerden seçmeler
Günün Muhabiri- Can Dündar - Cumhuriyet
Opera'dan Muhte?em Konser
Opera?dan muhte?em konser
8 Can Dündar'?n "Deniz Mektuplar?" yaz? dizisinin okunmas? önerildi/ FOX TV
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar? Etkinlik Program?
SAMDOB'dan 'Sar? Zeybek' belgeseli
Bu belgeseli kaç?rmay?n!
Can Dündar'?n 'Gözda??' belgeseli Bremen'de gösterilecek
Devlet, Deniz Gezmi?'e ne teklifi götürdü? - Can Dündar
'Suçlu aya?a kalk derlerse...'
'Sar? Zeybek' sahnelendi
Sar? Zeybek operada
'Sar? Zeybek' belgeseli ayakta alk??land?
Ege'de "Veda" ve "Sar? Zeybek" oynayacak
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da Gösterime Girdi
A?aç meselesi
Çocuklar?m?za Atatürk'ü Nas?l Anlatmal?y?z?
Biz, Türkiye'nin ikinci kurtulu? savasç?lar?y?z
Deniz Gezmi?'in s?r mektuplar?
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Onu özlüyoruz
MUSTAFA (2008)
Uyan Gazi Kemal!..
Sar? Zeybek BÜYÜLED?
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da
Can Dündar'?n belgeselleri Strazburg'da gösterimde
Can Dündar'?n belgeselleri Strazburg'da
Karde?i, Deniz Gezmi?'i anlat?yor
Can Dündar belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
Can Dündar Strazburg'da!
??te gazetecilik!..
Can Dündar Belgeselleri Strasbourg'da gösterime girdi
"Sar? Zeybek"e yo?un ilgi
Faz?l Say'a beste sipari?i!
Bu kez abisi anlat?yor
Kimlerin Atatürk'ü?..
Kalbimizdesin
'S?cac?k bir sevgi sunmayacak m?y?m insanlara?'
Deniz Gezmi?'in yazd??? ?iir
B?rak?p gitmemek
Lüsyen
Cevap/ Düzeltme Metni
Bizim ku?a??n Ethemleri, Ali ?smailleri, Abdocan'lar?
Kitapl???m... Abim Deniz
Çar?? gurubu ve Deniz Gezmi?
Verdi?im karardan ?st?rap duyuyorum
'Denizler 40 y?l önce Gezi'ye öncülük etti'
Derniz'e mektuplar
Deniz Gezmi?'in karde?i anlat?yor: Abim Deniz
'Deniz'gillerin iade-i itibara ihtiyac? yoktur.'
?ktidarlar ve kanl? elleri
Washington'dan ç?k?nca...
Bu kitaplar? da okuyabilirsiniz- Abim Deniz
Spartaküslerin sesleni?i
Kitap- Abim Deniz
Can Dündar: Abim Deniz
Müslümanlar Diri Olun
Kafadan vurulmu?uz...
Bir siyasetçi böyle harika bir a?k ?iiri yazabilir mi
Kitap Mevsimi'nin son günü
Kitapl?k- Abim Deniz
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar?
Abim Deniz / Can Dündar
Beyazcama yans?yan hayat
Kitap Fuar? bugün sona eriyor
A?r?'dan bar?? sürecine bak??
Ahmet Kaya'n?n iki iste?i!
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Devran döner, s?rça kö?kler y?k?l?r!
33. Uluslararas? ?stanbul Kitap Fuar?
Deniz'i hiçbir zaman öldüremediler
?nternet medyas? ve yaz?l? bas?n
Gerçekler ve e?ilimler...
Yol i?kence, fuar ?ahane
KYÖD üyelerinin Kitap Fuar? keyfi
KYÖD, kitapseverleri TÜYAP'A GÖTÜRDÜ
TÜYAP'? 503 bin okur ziyaret etti
KYÖD TÜYAP Kitap Fuar?'nda
K?sa sanat haberleri
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar: Özel güvenlik terörüne kar??, 'güvenlik te?kilat?' kural?m
'Atatürk öldürüldü, Ahmet Kaya ya??yor!'
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar'dan "Özel Güvenlik Terörü"ne Sert Ele?tiri
Erdo?an, son file libel suit against journalist
Bunlar? da ?skalamay?n
Aile boyu ?ikâyetçiler
Deniz Gezmi?'in annesi hayat?n? kaybetti
Erdo?an'dan Can Dündar'a dava
K?l?çdaro?lu nun Kabulleri
K?l?çdaro?lu'nun kabulleri
Can Dündar, K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' Kitab?n? Hediye Etti
Can Dündar, Kemal K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? hediye etti
K?l?çdaro?lu'nun Kabulleri
Erdo?an'dan gazeteci Dündar'a dava!
Bir Erdo?an Davas? da Can Dündar'a
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz'
Can Dündar, Kemal K?l?çdaro?lu'na kitab?n? hediye etti.
Can Dündar, K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? hediye etti
Can Dündar K?l?çdaro?lu'na 'Abim Deniz' kitab?n? arma?an etti
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na kitap!
Erdo?an'dan Can Dündar'a dava
Can Dündar o kitab? CHP liderine hediye etti
8 Can Dündar'?n Ezgi Ba?aran'a verdi?i röportajdan söz edildi/ A Haber
O?ul, abi, karde? Deniz...
Abim Deniz
Kad?köy'ün ?iirden do?ma kafas? "?kinci Yeni"
Can Dündar Kemal K?l?çdaro?lu'na Kitap Hediye Etti
'Bas?n eti?i'ne uygun dayak!
Can Dündar CHP liderine kitap imzalad?
Deniz'ine gitti
Gazeteci-Yazar Dündar K?l?çdaro?lu'nu ziyaret etti
BTZ 2014 çok yak?nda ba?l?yor
CHP'de ikinci Dersim ç?k??? K?l?çdaro?lu'ndan
Can Dündar'dan K?l?çdaro?lu'na hediye kitap
8 K?l?çdaro?lu'nun Can Dündar'a Dersim hakk?nda aç?klamalar?n?n haberi/ Ulusal Kanal
Haftan?n Pusulas? - Kitapl?k
Deniz'in son ?iiri
Abim Deniz
Kültür Karnesi- Kitap
Bir kavgan?n gülen yüzü
Zor yaz?!
Sosyal Medya Günlü?ü- Gezmi?'e rahmet diliyoruz
Üniversitelerde cami yap?lmas?na kar??y?m
Mukaddes Gezmi? son yolculu?una u?urland?
Deniz Gezmi?'in annesi topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi son yolculu?una u?urland?
Deniz Gezmi?'in annesinin cenazesi topra?a verildi
Deniz Gezmi? in annesi topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi, bugün kara topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesi Mukaddes Gezmi? topra?a verildi
Deniz Gezmi?'in annesine son veda
Deniz Gezmi?'in annesinin cenazesi topra?a verildi
'Annesi Deniz'ine kavu?tu'
8 Mukaddes Gezmi?'in cenaze töreni haberi/ Habertürk TV
Topra?a de?il 'Deniz'e
Deniz Gezmi?'in annesi son yolculu?una u?urland?
Denizler'in öyküsü
Haftan?n Kitaplar? - ?imdi karde?i anlat?yor
Gezmi?'in annesi 'TOPRA?A VER?LD?'
Mukaddes Anne topra?a verildi
Yüzlerce çocu?u u?urlad?
At arabac?s?ndan Deniz Gezmi?'e: At? peri?an ettin, dikkat etsene!
En Yeni Kitaplar- Abim Deniz
Annesi art?k Deniz'inin yan?nda
Taksim'de aç?ld?
Fakirli?in Foto?raf?
Deniz Gezmi?'i karde?i anlat?yor
Mukaddes Gezmi?'in cenaze namaz?n? ?hsan Özkes k?ld?rd?
Gezmi?'in cenaze namaz?n? hem?ehrimiz Özkes k?ld?rd?
Deniz Gezmi?'i karde?i anlat?yor
Ünlülerden ö?retmenler günü mesajlar?
Ünlülerden Ö?retmenler Günü mesajlar?
BTZ 2014 ba?l?yor!
Abim Deniz
Can Dündar Okan Üniversitesinde
Can Dündar: Bask? bitmedi Say?n Ba?bakan, sadece el ve yön de?i?tirdi
"Köy enstitülerinin kapanmas?ndan sonra itaate dayal?, ümmetçi bir sistem geli?ti"
'El Kad? ile toplant?' sözü hakaret say?ld?
Can Dündar: "Uyan??tan rahats?z oldular"
Eski gazetesine dava açm??t?! Can Dündar'?n davas?nda karar ç?kt?!
Demirören'e kar?? açt??? i?e iade davas?n? kazanan Can Dündar: Yar?n Milliyet'e yaz? yollasam m??
Can Dündar Milliyet'e dönü? davas?n? kazand?
Okan Universitesi'nde 'Köy Enstitüleri' konferans?
'Vikipedi'de El Kad?'n?n geçmi?i karanl?k' diyen mahkeme, 'Erdo?an'la görü?tü' iddias?n? hakaret suçu sayd?!
Can Dündar'a bir iyi haber bir kötü haber!
Can Dündar Milliyet'e açt??? davay? kazand?
Can Dündar i?e iade davas?n? kazand?!
Can Dündar Demirören'in bile?ini büktü!
??ine son verilen Can Dündar'?n Milliyet'e açt??? dava sonuçland?!
Can Dündar i?e iade davas?n? kazand?
Can Dündar'?n Milliyet'e açt??? dava nas?l sonuçland??
Yasin El Kad?, ABD'nin kara listesinden ç?kt?
Dündar, Milliyet'e dönü? davas?n? kazand?
Can Dündar: "Köy enstitülerinin kapanmas?ndan sonra itaate dayal?, ümmetçi bir sistem geli?ti"
Deniz Gezmi?'in ad? bile yetti
Yolsuzlu?a millet karar verecekse...
??e iade davas?n? kazand?
Okan Üniversitesi'nde Köy Enstitüleri konferans?
RTÜK'ten Fox TV'ye "Deniz Gezmi? cezas?"
RTÜK'ten ?smail Küçükkaya'ya ve Fox TV'ye Deniz Gezmi? cezas?!
Fox TV'ye Deniz Gezmi? cezas?
RTÜK'ten Fox TV'ye Deniz Gezmi? cezas?
RTÜK'ten Fox TV'ye "Deniz Gezmi? müeyyidesi"
Can Dündar Bir Davay? Kazand? Ama Yenisi Aç?ld?
FOX TV'ye Deniz Gezmi? cezas?
AB?M(?Z) DEN?Z GEL?YOR
RTÜK'ten haks?z ceza
RTÜK, Fox'a 'Deniz Gezmi?' cezas? kesti
Ya Deniz olmasayd?...
Kitapl?k- Abim Deniz
'Köy enstitüleri devrim gibi projedir'
Edebiyat
Watchdog says advice on news article 'hidden ad'
RTÜK'ün 'gizli' korkusu
RTÜK'ten Deniz Gezmi? cezas?
Piyano Festivali'nde ustalar bir arada
Çalar Saat'e RTÜK cezas?
'Kim Bu HIPSTER'LAR?' kapa?? ile Dipnot Tablet'in 193. say?s? ç?kt?
Muhalifler kovulunca yanda? kalemler neler yazm??t?
G9: Hiçbir yasak gerçe?i karartamaz
Yolsuzlu?a millet karar verecek ama nas?l?
CHP o tutanaklar? Meclis'te okuyacak
RTÜK'ten Fox TV'ye Deniz Gezmi? cezas?
Deniz Gezmi?'in ad? bile yetti
Sosyal Medya Günlü?ü- Hem Tehlike Hem E?lence
O ip unutulur mu?
Kültür Karnesi- Kitap- Abim Deniz
Selam olsun hepinize
Pi?tov patlad? Bilal o?lan
Bu ay?n EN'leri
40 ya? alt?ndaki yazarlar ve tasavvuf çok sat?yor
Erkekler hödüktür o?lum, sen olma!
Pelin Batu: Davuto?lu'nu ele?tirdim diye Milliyet'ten kovuldum
Bo?alt?n Trabzon'u
Pelin Batu: Medya patronlar?n?n elinde kara liste var
Pelin Batu: Davuto?lu'nu ele?tirdim diye Milliyet'ten kovuldum
Pelin Batu Milliyet'ten kovulma sürecini anlatt?
Pelin Batu ya?ad?klar?n? anlatt?: Erdo?an program boyunca sürekli...
Pelin Batu ya?ad?klar?n? anlatt?: Erdo?an program boyunca sürekli...
Pelin Batu: Medya patronlar?n?n elinde kara liste var
'Medya patronlar?n?n elinde kara liste var'
Pelin Batu gördüklerini bir bir s?ralad?! Tabloyu gözler önüne serdi
En Çok Satan 10 Kitap
Mustafa Küpçü, Erol Köse ve harikulade bir kitap
"Kanal 360 yöneticisi 'ç?kar?n Can Dündar p*zevengini o listeden dedi' Abim Deniz sansürlendi"
'Ç?kar?n lan Can Dündar pe...ini o listeden'
Kovulan?n s???nd??? iftira!
Ethem Sancak'?n kanal?, Can Dündar'? 'Ç?kar?n lan o pe... listeden' diyerek sansürledi!
"Ç?kar?n lan Can Dündar pez...'ni o listeden"
Can Öz sansürü anlatt?: 'Ç?kar?n lan Can Dündar p***ini o listeden'
Ethem Sancak'?n kanal? Can Dündar'? sansürledi
Can Dündar'?n kitab?na sansür: Ç?kar?n o pez... listeden!
360'a göre Dündar'?n böyle bir kitab? yok!
Kas?mda sanat
Can Dündar'?n 'Abim Deniz'ine sansür mü uyguland??
Ç?kar?n lan Can Dündar pez....gini o listeden!
Kanal 360 yöneticisi: Ç?kar?n Can Dündar p*zevengini o listeden
Cumhuriyet'ten PEZEVENK rezaleti
Can Dündar'?n listeden ç?kar?lmas?na sert tepki!!!
'Ç?kar?n lan Can Dündar pez...ni o listeden'
Cumhuriyet'e yak??mayan Can Dündar man?eti
Can Dündar'?n kitab?na TV360'tan sansür!
'Abim Deniz' en çok okunan
Türkiye'de En Çok Okunan Kitaplar
Abim Deniz
Yeni Ç?kan- AB?M DEN?Z
Kas?m ay?nda Ata?ehir'de çok satan kitaplar
Kitap - Abim Deniz
Kitap / Can Dündar / Can Yay?nlar?
Hem küfür hem sansür
Can Dündar'a hakaret ve sansür
Abim Deniz kitab? sansürlendi iddias?
360'dan Can Dündar sansürü
'Ç?kar?n lan Can Dündar p***ini o listeden'
"ÇIKARIN LAN O PE... CAN DÜNDAR'I L?STEDEN"
??te dinlenen gazetecilerin listesi!
160 tan?nm?? ki?i sahte isimle dinlenmi?
D?NLENEN VIP ?S?MLER
"Ç?kar?n o Can Dündar p..ini listeden"
Resimle s?cak 'Temas'
"Köy enstitülerinin kapanmas?ndan sonra itaate daval?, ümmetçi bir sistem geli?ti"
Çok Satan Kitaplar
??adam?ndan komutana, gazeteciden vekile...i?te dinlenenler!
Günün Muhabiri- Toygun Atilla
Karaka?'tan sanatç?ya ?iddete tepki
??adamlar?, gazeteciler ve askerler dinlenmi?
Paralel yap?n?n VIP dinleme listesi
Paralel çetenin VIP dinleme listesi
Paralel yap?n?n VIP dinleme listesi!
Bildirici'den çok sert telekulak tepkisi
VIP Kulak'a tepkiler gecikmedi
Fuat Avni'nin uyard??? o isimden yeni dinleme listesi
Bir dinleme skandal? daha
Emniyet'te Yeni Bir Dinleme Skandal?!
Skandal listedeki gazetecilerden 'VIP kulak'a ilk tepkiler!
??adamlar?, gazeteciler ve askerler 'kod ad?' verilerek dinlenmi?
160 ünlü isim dinlenmi?
NÂZIM
Düzeltme
8 Can Dündar: Cemaat kavgas? ç?kmasa haberimiz olmayacakt?/ ensonhaber.com
Can Dündar 'Devletin Hesap Vermesi Laz?m'
STRASBOURG'DA 26. TÜRK S?NEMASI GÜNLER? BA?LIYOR
?stanbul'da Dinleme Skandal?
Fuat Avni'nin uyard??? o isimden yeni 'dinleme listesi' haberi
Daily claims wiretappings of important names, recalling questionable reports
8 160 VIP isme dinleme haberi/ Kanal D
8 Hürriyet Gazetesi'nin "VIP kulak" haberi üzerine konu?uldu/ Kanal 24
8 160 ki?ilik dinleme listesi ortaya ç?kt?/ TGRT Haber
8 F-T?P? KULAK/ Ulusal Kanal
8 Paralel yap?n?n dinlemeleri/ TRT Haber
8 Gazete Man?etleri- Dinlenen VIP isimler/ TRT 1
8 Bir dinleme skandal? daha/ Cine 5
8 Hürriyet'in VIP dinleme haberi yorumland?/ FOX TV
ÜNLÜ YAZAR VIP KULAK SKANDALINI YORUMLADI
X Dinleme skandallar?nda tesadüf zinciri!
Daily reviews claims important names wiretapped, cites qustionable reportsToday's Zaman
Yeni dinleme skandal?
Fatih Ak?n'dan 'U' Dönü?ü
Skandal dinlemeler
Koruma ordusuyla gala
Sanat için ölmeye de?mezmi?
160 ki?ilik VIR dinleme listesi
Report shows 20,000 illegal wiretapping by Gülenists
Bir dinleme skandal? daha
Can Dündar ekrandan tepki gösterdi: Hesap sormam?z laz?m
"AB?M Deniz" Kad?köy'e Geliyor
8 'Paralel' i? adamlar?n? dinlemi?/ A Haber
Can Dündar içerideki o polislerle bulu?tu
158 kitaptan birisi sizin olabilir
"Gönüllüler Bizim Gözbebe?imizdir"
Dinleme iddialar?na Dündar'dan tepki
Can Dündar imza gününde LÖSEV'de
5 saat Dink sorgusu
20 bin ki?ilik dinleme listesi ortaya ç?kt?
Çok satan kitaplar
Türkiye- Edebiyat
Yeni Ç?kanlar- NÂZIM
Deniz Gezmi? Ve Devrim
Kent Ajandas?
Can Dündar kendisini dinleyen istihbaratç?larla bulu?tu
Can Dündar, telefonunu dinleyenlerle bulu?tu! Peki, Dündar neden dinlendi?
Çok Okunan Yazarlar
Çok Okunan Yazarlar
Can Dündar kendini dinleyenlerle bulu?tu!
Can Dündar'dan 'VIP kulak' aç?klamas?: Ya hapisteki yanl?? yerde, ya Saray?daki...
Dündar kendisini 'dinleyenlerle' bulu?tu
"?leri demokrasi, yeni Türkiye" derken devlet dinliyor; bi sor niye?
?smail Küçükkaya hacklendi
Günay'dan 'Alev Alatl?' yorumu: Tabasbus!
Cemaatin kirli çama??rlar?
8 Usulsüz dinlemeye soru?turma/ Habertürk TV
Medya Polemik- Biri yanl?? yerde; ya hapisteki ya saraydaki
'Abim Deniz Kad?köy'de
Fatih'in vasiyetine de bak?ls?n!
Kültür Karnesi- Kitap
VIP dinlemeye soru?turma
Kay?tlar gerçek de?il mi?
Bu foto?raf gerçek de?il mi?
Cevapl?yoruz ve düzeltiyoruz
Kad?köy'de 'Abim Deniz'in imza günü
Çok Satan Kitaplar
Bu foto?raf gerçek de?il mi?
8 Usulsüz dinlemeye soru?turma/ Habertürk TV
Sadece kaçak in?aat de?il, kaçak rejimin saray?d?r
Gök: AOÇ Milli Dava olmu?tur
Can Dündar'dan Ak Saray aç?klamas?
8 Can Dündar ve Hamdi Gezmi?'in "Abim Deniz" ?zmir imza günü/ Sky TV
Vitrin
Saray da kaçak rejim de
Sosyal Medya Günlü?ü- KAÇ'AKSARAY' TARTI?ILDI
Dündar'dan Cumhuriyet'e te?ekkür
Cumhuriyet yazar? gazetesine te?ekkür etti!
'Abim Deniz' Kad?köylülerle bulu?tu
CHP'li Gök: Atatürk'ün miras? ?artl?d?r ve tar?m içeriklidir
Can Dündar: Ak Saray, yeni bir rejim in?as?n?n ürünü
Can Dündar'dan Cumhuriyet'e te?ekkür
Cumhuriyet yazar? Can Dündar'dan gazetesine te?ekkür!
Dinleme meselesi yeniden gündemde
Al?nt?- Ya hapisteki yanl?? yerde, ya Saray'daki
Strasbourg'da 26. Türk Sinemas? Günleri ba?l?yor
Cumhuriyet'e te?ekkür
Kent Ajandas?
Çok Satan Kitaplar
"Abim Deniz" Kad?köy'e geldi
Gönüllüler Can Dündar'la bulu?tu
Orhan Pamuk ve utanç
Türkiye için önemli bir gazeteci do?du
Buzdan heykeller erirken!
Ye?ilçam'?n Strasbourg ç?karmas?
Saray, gündemden dü?müyor
?ehre iki yeni kültür merkezi
Me?aleyi sönmeden yakalad?: Erol Üçer
8 Can Dündar'?n "5 neden dünyadan büyük?" ba?l?kl? yaz?s? yorumland?/ Kanal 24
Odyssee'de sinema günleri
?ehre iki yeni kültür merkezi
Gazeteci Dündar'?n duru?ma günü aç?kland?!
Gazeteci Can Dündar'?n Davas? 29 Ocak'ta
Türk filmleri Strasbourg'da
Odyssee'de Sinema Günleri
?yi Kötü Çirkin
Dünyada en çok bu kitaplar okunuyor
'O ehliyete sahip de?il'
Cumhuriyet'ten ?ikâyetçiyim
Can Dündar: Denizleri öldüremediler
Nâz?m Hikmet Bo?aziçi'nde ya?ayacak
Haftan?n pusulas?- Kitapl?k
Can Dündar, 'Yeni Türkiye'nin M?T'çi Dizisi Reaksiyon'u Böyle Yorumlad?:
Türk Sinema Günleri 4 filmle ba?lad?
Türk Sinema Günleri ba?lad?
Bu Ay Çok Satanlar- Türkiye
Can Dündar CNN Türk'te
Çok Satanlar- Türkiye- Edebiyat
Kent Ajandas?
X Can Dündar'?n "Havuç Azal?nca Sopa ?htiyac? Büyüdü" ba?l?kl? yaz?s? okundu/ kure.fm
D&R'da yazarlar geçidi
Kad?köylüler "abileri Deniz" için bulu?tu
'?rfan De?irmenci'ye sayg? duyuyorum'
8 150 gazeteciye operasyon yap?laca??yla ilgili haber/ Bugün TV
Ne yapsalar, yolsuzlu?u unutturamazlar
Kitap- En Çok Satanlar
Media representatives slam claim of raid on 150 journalists
Yazarlar okurlarla D&R'da bulu?uyor
?lk pasif direni?
En iyi huzur ortam?: Mezarl?klar
Media representatives slam claim of raid on 150 journalists
Kitap
Can Dündar'dan Naz?m
Kitap Kurdu- Abim Deniz
Strasburg'daki Türk Sinema Günleri'ne vize engeli
Dündar'dan operasyon yorumu: Hükümet vites yükseltti, duvara çarpacak!
Gazetecilerin aynas?ndan gazeteciler
Yazarlar geçidi devam ediyor
Kültür-Sanat- Çok satanlar kö?esi
Sosyal Medya Günlü?ü- Erdal Eren'i an?yoruz
Can Dündar'dan operasyon aç?klamas?: Mesele 17 Aral?k
Can Dündar: Zannedildi?i gibi zirveye do?ru t?rmanmak yerine zirveden a?a?? dü?ecekler
Can Dündar'dan operasyon yorumu: Vitesi yükseltti, duvara h?zl? çarpacak
8 Can Dündar'?n Zaman'?n bas?lmas? ve Dumanl?'n?n gözalt?na al?nmas?yla ilgili telefon ba?lant?s?/ Samanyolu Haber TV
Can Dündar: Adalete en çok bugünkü iktidar?n ihtiyac? olacak
14 Aral?k operasyonu Twitter'? sallad?
Can Dündar'dan 'hukuk ve birlik' mesaj?
Can Dündar'dan operasyon yorumu; "?ktidar vites yükseltti..."
Can Dündar: "Hükümet duvara çarpacak"
Can Dündar: Duvara toslayacaklar!
Gazeteciler 'operasyonu' tart???yor: Cemaat'e ra?men...
Dündar'dan operasyon yorumu: Hükümet vites yükseltti, duvara çarpacak!
Bak?n paralel örgüte kimler sahip ç?kt?!
Can Dündar'?n tart??ma yaratacak 14 Aral?k operasyonu yorumu
Can Dündar'dan operasyon tepkisi
Can Dündar, operasyon yorumunda iktidara yüklendi
Gazetecilerden medya bask?n?na tepki ya??yor
'Dümenin' ba??na Kam?? geçti!
En Çok Satan 10 Kitap
Ahmet Hakan Co?kun'dan operasyon tepkisi
Can Dündar'dan operasyon yorumu: ?ktidar vites yükseltti duvara çarpacak!
Ahmet ??k'tan özür dilediler
?ktidar, yolsuzlu?a kars? hesapla?ma derdinde
Twitter'da ele?tiri ya?muru: Bu operasyon de?il medyaya darbe
Gazetecilerden tepkiler
Mare Nostrum*
?lk 10
Bo?aziçi University names new center after Naz?m Hikmet
Twitter- Yorum Zaman'?
Kafay? m? yediniz!
Tepki ya?d?
Kayseri'de en çok a?k ve cinsellik kitaplar? okunuyor
Bir 'merkez'i oldu
Operasyon için kim, ne dedi? Sosyal medyada gündem oldu
Gazetecilerden medya bask?n?na tepki!
'H?zla duvara çak?lacaklar'
Twitter'dan operasyon tepkileri
Günün twit'leri
Veteran journalists show solidarity with Zaman in wake of gov't crackdown
Bo?aziçi Üniversitesi'nden bir ilk
Akademi Naz?m Hikmet'i görmezden geldi!
Bo?aziçi Üniversitesi Nâz?m Hikmet Kültür Ve Sanat Ara?t?rma Merkezi Aç?ld?
Bü'de Naz?m Hikmet Kültür ve Sanat Ara?t?rma Merkezi
25 Aral?k'?n 1 numaral? ismi Yasin El Kad?'dan... 'Erdo?an vefal? bir isim'
8 Can Dündar'?n Twitter mesaj? okundu/ FOX TV
Bo?aziçi'nde Naz?m Hikmet Merkezi aç?ld?
Bo?aziçi'ne Naz?m Hikmet Merkezi
BÜ'de Naz?m Hikmet Kültür Merkezi aç?ld?
Journalists show solidarity in wake of gov?t crackdown
Ronaldo ve özgür bas?n
Ben niçin kayg?lanm?yorum?
8 Can Dündar, "Bugünkü yarg?çlar yar?n san?k kürsüsünde olacaklar" diye konu?tu/ Kanaltürk
8 Can Dündar'?n "14 Aral?k, 17-25 Aral?k'?n intikam?d?r" tweeti okundu/ FOX TV
Dündar'dan Dumanl?'ya: 'Zaman' de?i?ti...
Can Dündar: Gün, polis devletine kar?? saflar? s?kla?t?rma günü
Bo?aziçi Üniversitesi'nden Bir ?lk: Nâz?m Hikmet Merkezi
Bo?aziçi'ne Naz?m Hikmet Merkezi
8 Nâz?m Hikmet Ara?t?rma Merkezi Bo?aziçi Üniversitesi'nde aç?ld?/ CNN Türk
Naz?m Hikmet Merkezi Orhan Pamuk'suz aç?ld?!
Nâz?m Hikmet Merkezi
BÜ'de Naz?m Hikmet Kültür ve Sanat Ara?t?rma Merkezi aç?ld?
Nâz?m Hikmet art?k Bo?aziçi'nde
Gülerce'yi bilmem ama ben cevab?m? ald?m
Canl? bomba
Nâz?m Hikmet Bo?aziçi'nde!
BO?AZ?Ç? SÖZ VERD? 'An?s?n? ya?ataca??z'
O polisler konu?acak
Hukukun Üstünlü?ü Kâ??ttan Bir Kuleymi?!
ÖZGÜRLÜK ?Ç?N ?MZA
Naz?m Hikmet Merkezi Orhan Pamuk'suz aç?ld?!
Zalim, h?rs?zl???n? örtbas edemeden devrilecek. Yarg?lan?rken "Adalet" diye yalvarma s?ras? ona gelecek.
8 "Gazeteci Dündar kimle bulu?tu?" ba?l?kl? haber/ A Haber
Gazetecilere özgürlük için imza kampanyas?
Naz?m Hikmet Merkezi Orhan Pamuk'suz aç?ld?
Can Dündar gizli bulu?mada yakaland?
Ünlü isimler 17 Aral?k'? unutmad?
ÖZGÜRLÜK ?Ç?N ?MZA
Skandal sosyal medyay? sard?: 'H?rs?z Var'
'Özgür bas?n susturulamaz'
Can Dündar Otelde Bak?n Kimle Bulu?tu?
Can Dündar otelde bak?n kimle bulu?tu?
Can Dündar Gülen örgütüyle gizli toplant?da yakaland?
?lginç bulu?ma! Bir otelde görüntülendiler
?stanbul'un göbe?inde cumhuriyet ile cemaat zirvesi
Takvim'den Skandal Can Dündar Haberi
Orhan Pamuk'u neden dinleyemedik?
Orhan Pamuk, Nâz?m Hikmet Merkezi aç?l???na gitmedi
Naz?m Hikmet Merkezi Orhan Pamuk'suz aç?ld?!
Gazetecilere özgürlük için imza kampanyas? ba?lad?: Derhâl serbest b?rak?n
Kandil'deki Kad?nlar?n Sesi: ??TAR'IN KIZLARI...
8 Takvim'in haberi "Can Dündar'?n ilginç görü?mesi" ba?l???yla verildi/ Kanal A
Cemaat-Cumhuriyet zirvesi
8 Gazetecilerin serbest b?rak?lmas? için imza kampanyas? ba?lat?ld?/ STV Haber
S?ra merkez medyaya gelecek, tav?r almak boynumuzun borcu
'Gazeteciler serbest b?rak?ls?n' metnine 14 bin imza
Nâz?m Hikmet Kültür ve Sanat Ara?t?rma Merkezi aç?ld?
?mza kampanyas? büyüyor
Paralel'in medyas?nda utanmazl?k ilan?
?sterseniz; müfteriler ç?ks?n, Ba?bakan girsin içeri!
Kripto Paraleller
CHP ve Cemaat; günahkârl?kta e?itlenmenin matemati?i
?ttifak?n ilan?
Hoca'n?n Cumhuriyet'i
Utanmazl?k ilan?
YOLSUZLUK dünya trendlerinde
Cumhuriyet ve cemaat bulu?tu
?lginç bulu?ma! Bir otelde görüntülendiler!
'17 Aral?k' Strasbourg'da...
8 Akit'in "Kripto Paraleller" ba?l?kl? haberi yorumland?/ FOX TV
Gözalt?ndaki gazeteciler için imza kampanyas?
Cemaat'e destek KAMPANYASI
Paralel Cumhuriyet
Can Dündar: Dün Özgür Gündem'di bugün Zaman
Haftan?n Kitap Önerisi
Fethullah'tan Ayd?nl?k'a ahlaks?z teklif! Ayd?nl?k bak?n ne yan?t verdi
"Kocaeli'de 102 bin ta??ma oy var"
Can Dündar ve Hamdi Gezmi? anlatacak
Asiye Güldo?an: Cemaat'e as?l Aziz Y?ld?r?m f?rt?nas? geliyor
Can dostum
Çok satanlar- Türkiye- Edebiyat
Ate?in karas? hâlâ kalplerde
Gözalt?ndaki Dumanl? ve Karaca için karar bügün
'Bu bizim Nâz?m'a kar?? sorumlulu?umuz'
Dündar'dan 'olayl? bir bo?anma hikayesi'
'Erdo?an'? ?eytanla?t?rmak içimizi rahatlat?yor'
'Abileri DEN?Z' için bulu?tular
Kültür karnesi
Çok satan kitap listeleri
Dik ve e?ik duranlar
Özgür Bas?n Susturulamaz! diyenlerin çifte standard?-3 (Cengiz Çandar ve Can Dündar)
 
     
 
 
   
  30 Mart'ta sonuç ne olur? AK Parti'yi korkutan tehlike      
 

internethaber.com

30 Mart'ta sonuç ne olur? AK Parti'yi korkutan tehlike

Cumhuriyet gazetesi yazar? Can Dündar, 30 Mart yerel seçimlerinden bekledi?i sonucu yazd?.

30 Mart Yerel Seçimleri için geri say?m ba?lad?.

Bir yanda AK Parti-Cemaat gerilimi di?er yanda ise ba?kan adaylar?n?n seçim yar??lar?. Herkesin akl?nda ise 'Seçim sonuçlar? ne olur?' sorusu var.

Anketlere göre AK Parti eski gücünü koruyor. CHP ise eski oy oran? civar?nda seyrediyor.

Peki anketlerin verdi?i sonuçlara güvenmek do?ru mu?

Cumhuriyet gazetesi yazar? Can Dündar'a göre bu sorunun yan?t? 'Hay?r'! Dündar, bugünkü kö?esinde 1989 seçimlerinde ya?ananlar? yazd?.

"Bugünlerde herkes seçim tahmini soruyor. Onlara verdi?im cevab? burada özetleyeyim' diye söze ba?layan Dündar, "1989 seçimlerinin 25. y?ldönümü, ?an?na yara??r bir ?ekilde kutlanabilir" dedi.

Ne olmu?tu 1989'da?

??te Dündar'?n kaleminden 25 y?l önce ya?ananlar ve AK Parti'yi bugün bekleyen tehlike...

Yüzde 45'le seçimi kazanan Turgut Özal, tek ba??na iktidard?. Üç büyük ?ehrin belediyesi, Anavatan Partisi'ndeydi. Türkiye Kemal Horzum'un tahliyesini ve bankalar krizini konu?uyordu.

Yerel seçim, genel seçim kadar önem kazanm??t?, çünkü mart ay?nda yap?lacak yerel seçimin hemen ard?ndan Cumhurba?kanl??? seçimi yap?lacakt?. Kendisine yönelik suikasttan sonra popülaritesi artan Ba?bakan Özal, Cumhurba?kan? olmak istiyordu.
Ailesiyle birlikte ülkeyi "hanedan? gibi yönetiyor, yolsuzluk söylentilerine ra?men seçime çantada keklik gözüyle bak?yordu.

Son yerel seçimde yüzde 41.5 oy alm??t?.

CHP'de Erdal ?nönü meydanlar? dalgaland?rmakta güçlük çekiyordu.
?stanbul'u Bedrettin Dalan gibi bir efsane yönetiyordu.

Kar??s?na CHP, Nurettin Sözen ad?nda, pek kimsenin tan?mad??? bir t?p profesörü koymu?tu.
Anketlerde Dalan, aç?k ara önde görünüyordu. Özal, yerel seçimde üç büyük ?ehri al?p oylar?n? art?rarak Kö?k'e ç?kman?n hayalini kuruyordu.

Sonuç ne oldu?

Büyük bir bozgun...

ANAP'?n oyu yüzde 21.8'e indi. DYP ile ba?a ba? noktaya geldi.
SHP, yüzde 28.7'ye yükseldi. ?stanbul'daki kamuoyu yoklamalar?nda yüzde 50'leri a?m?? görünen Dalan, yüzde 26'da kald?. Prof. Sözen, yüzde 36'y? buldu.

ANAP, Ankara'da Alt?nsoy, ?zmir'de Özfatura ile kaybetti. Üç büyük kent, SHP'nin eline geçti.
Dönemin Adalet Bakan?'n?n tabiriyle söylersek, "ANAP'?n üzerinden bir silindir geçti.?
Bir sonraki genel seçimde de ANAP iktidar? kaybetti, devrildi gitti.
Bugün ad?n? bile hat?rlayan yok.

Aradan 25 y?l geçti. Bu mart yine yerel seçim var. Yine ba??m?zda o yerel seçimi çantada keklik sayan ve Kö?k'e ç?kma hesaplar? yapan bir ba?bakan var. Yine yolsuzluk ve hanedan söylentileri al?p yürümü? durumda...

Yine iktidar partisinin alaca?? oy ve 3 ?ehrin sonucu, Türkiye'nin kaderini belirleyecek durumda...
Ve yine iktidardaki partiyi, ummad??? boyutta bir bozgun bekliyor.

??te seçim tahminim...

  
  Gör. Say. : 136 | Yayın Tarihi : 04.03.2014  
  | Son Güncelleme : 20.12.2014 - 12:31:58 | Şu an 67 kişi ile birliktesiniz | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları | webmaster |