Başbakan Devlet Adamı Değil...

Aydınlık - Irmak Zileli Aydedim,

Başbakan Devlet Adamı Değil...

Argo sözlük yazarı Hulki Aktunç Erdoğan'ın sözlerinin argo değil küfür olduğunu vurguladı. Başbakan devlet adamı değil "milletin dili, devletin dili” diye bir ayrım yok. Kabalığa pirim vermeyelim!

Türkiye'deki argo, kaba dil, küfür gibi dil konularında hemen hemen iki yüz yılı taramış bir kişiyim. Siyaset adamı olmak ile devlet adamı olmak arasında büyük farklar var. Sayın başbakan bir siyaset adamıdır ama bir devlet adamı olduğunu düşünmüyorum"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Mersin'de kendisini protesto eden bir çiftçiye "Kasımpaşa üslubu"yla "artistlik yapma lan" diye bağırdı. Başbakan "anamızı ağlattınız" diyen çiftçiye "ananı al da git" dedi. Başbakan daha önce de Meclis'teki bir konuşmasında "Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir, iddiasını ispatlayamayan... Oraya işte ben üç tane nokta koyuyorum... Üç tane nokta koyuyorum" sözlerini kullanmıştı. bir Başbakan'ın vatandaşa bu şekilde hitap etmesi, ya da TBMM'de farklı imalar içeren bu sözleri sarf etmesi anlaşılabilir mi? Yazar Hulki Aktunç, Erdoğan'ın sözlerinin argo değil küfür olduğunu vurguladı.
AYDINLIK: Başbakan Erdoğan, Mersin'de kendisini protesto eden bir çiftçiye ilginç bir yanıt verdi. Bu yanıt çok tartışıldı. Kimi Kasımpaşa üslubu dedi, kimi argo dedi. "Artizlik yapma lan'."... Uzun yıllardır edebiyatın çeşitli alanlarında ürünler veren bir sanatçımızsınız. Bu Kasımpaşa üslubu mudur, argo mudur?

Can Dündar milletin üslubu diyor, sizin yorumunuz nedir?
HULKİ AKTUNÇ: Şöyle bir kavram kargaşasından söz etmek gerekiyor. Argo ile Türkiye'de kaba dil, küfür ayrı ayrı kategoriler, ayrı ayrı konuşma biçimleri olduğu halde, daima birbirine karıştırılıyor. Sayın başbakanın konuşma biçiminin argoyla herhangi bir ilgisi yok. Sayın başbakanın konuşma biçimi kaba konuşma, ya da küfür dili dediğimiz dil kategorisine girmekte. Yazık ki, o sevgili vatandaş başbakandan özür dilemiş. Kendisine "lan" diye hitap edilen sevgili vatandaşımız, "o benim büyüğümdür, elini öpüyorum" demiş. Bu beni ayrıca üzdü.

AYDINLIK: Türkiye'de ilk kez böyle bir şey yaşanıyor bildiğim kadarıyla... AKTUNÇ: İlk, kesinlikle bir ilk! Türkiye'deki argo, kaba dil, küfür gibi dil konularında hemen hemen iki yüz yılı taramış bir kişiyim. Bunun bir örneği yok. Siyaset adamı olmak ile devlet adamı olmak arasında büyük farklar var. Sayın başbakan bir siyaset adamıdır ama bir devlet adamı olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, hem siyaset adamı, hem devlet adamıydılar. Başbakan Erdoğan'dan öncekilerin dehşet verici yanlışları yüzünden, ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiş bir siyaset adamıdır. Ama devlet adamı olmak kolay bir şey değildir.
Milletin dili bu değil.

AYDINLIK: Can Dündar diyor ki, bir "devletin dili" vardır, bir de "milletin dili": "Başbakan milletin dilini konuşuyor"...
AKTUNÇ: Alakası yok. Tamamıyla yanlış, milletin dili, devletin dili diye bir ayrım yok. Kabalığa prim vermeyelim! Birbirimizle konuşurken doğru dürüst bir Türkçe kullanmaya çalışalım. Kim olursak olalım! Türkçe için en az 40 yılımı harcadım. Çok çalıştım, çok ter döktüm, birtakım kişiler çıkıp da, nev-icat, eskilerin söylediği gibi, yeni uydurma kavramlarla ortalığı karıştırmasın! Biz dilin en iyi olması gerektiği yerde olmalıyız. Herhangi bir şekilde kabalığa, küfre pirim vermemeliyiz.
Argo, dillerin kardeşliğidir!

AYDINLIK: Argo üzerine çalıştınız, hazırladığınız bir sözlük var. Argonun yaşayan dile kazandırdıkları kadar kaybettirdikleri de var...
AKTUNÇ: Kazandırdıkları daha çok. Bir konuyu tekrar açıklayalım, argo, şifreli dildir. Kaba konuşma ya da küfür değildir. Dili şifreleyen ve ona yenilikler katan bir dil öbeğidir. Ben ona "Argo dillerin kardeşliğidir" diyorum. Bizim argomuzun altında 24, 25 değişik dil vardır, "ulan" argo değildir. Ama argo, "lan" ne demek onu da araştırır. "Lan", osmanlıcada oğlan sözcüğünün okunuşu, ulan biçiminde de mümkündür, "lan" oradan bozmadır. Gerçekten cinayet sebebidir. Ağır hakarettir. Yazık olan şey şu, bu kavramlar habire birbirine karıştırılıyor. Kavramsal, açık, net düşünmek, kabadayılıkla alakası olmayan bir şeydir, efendilikle ilgisi vardır.

AYDINLIK: Günümüzde konuşulan dili nasıl değerlendiriyorsunuz, başbakanın kullandığı kaba sözcükler dile hâkim mi?
AKTUNÇ: Değil. Bir dil, hele türkçe gibi çok büyük bir dil, hiçbir zaman çürütülemez. Bizim dilimiz dünyanın en iyi dillerden biridir. Bunu katiyen ırkçı bir bakış olarak kabul emeyin. Bizim sözlüğümüz çok büyük bir sözlüktür. Dünyanın bir yerinde bizim 40 bin kadar sözcüğümüz vardır. Bizim argomuzda 25 dil olduğundan bahsettim size. Onun içinde Rumca var, Ermenice var, Kürtçe var, Moğolca bile var! Bizim coğrafyamızdaki bütün diller bizim sanatçılar Başbakan'a tepki gösterdi. 17 kitle örgütünün oluşturduğu kamu kültür ve sanat platformu, Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de bir çiftçiyi azarlayarak hakaret etmesine tepki gösterdi. Platform sözcüsü Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı Refik Saydam, Başbakan'ın "artizlik yapma lan" sözüyle sanatçılığa hakaret ettiğini belirtti. Saydam, sanat ve müzik gibi kavramlara Başbakan Erdoğan tarafından genellikle küçümsenecek hafif görülecek anlamlar yüklendiğini kaydetti. Saydam, Başbakan'ın sanata yönelik bu ölçüsüz sözlerinin ilk olmadığına dikkat çekerek, Atatürk'ün sanatçılara verdiği önemi ve Atatürk'ten bu yana sanatçıların her zaman saygı gördüğünü hatırlattı. Saydam şöyle devam etti: "Biz sanatçıların sanatseverlerin ve sanat eğitimcilerin örgütlü bulunduğu kuruluşlar olarak Başbakan'ın sanatçılıkla ilgili sözlerini kabul etmiyor ve özür dilemeye davet ediyoruz". Saydam, Atatürk'ün sanatçıyı "alnında ışığı ilk hisseden insan" olarak tanımladığını belirterek Atatürk'ün şu sözünü hatırlattı: "Efendiler... Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız.." Saydam, Türkiye'nin yüz akı olmuş sanatçıların böylesine küçültücü sıfatların konusu olmaması gerektiğini bildirdi. Argomuzda vardır. Dünyanın başka hiçbir argosunda bu kadar büyük bir zenginlik yok. Arapçada yoktur mesela. New York argosu bize yakın bir zenginlik taşır. Bizim argomuz, büyük imparatorluğun diller toplamından kalma bir argodur. O da yavaş yavaş zaafa uğruyor, eski zenginliği yok ama gene de bizim dilimizin en önemli şenlik kaynaklarından birisidir. Yaratıcıdır çünkü.
Mahkeme "lan" diyenin ağzına "biber" sürüyor...
Tayyip Erdoğan'ın "artistlik yapma lan" sözünün yankıları sürerken, Ankara 17. Asliye Hukuk mahkemesinin, "lan" sözünü, kişilik haklarına saldırı kabul ederek tazminata hükmettiği ortaya çıktı. "Lan" sözünü, manevi tazminat nedeni sayan karar, yargıtay tarafından da onaylandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 25 Kasım 1999 tarihli ve 1999/730 sayılı kararında, BBP Genel Sekreteri Ökkeş Şendiller'in, BBP kongresinde yaptığı konuşma sırasında, Abdullah Çatlı'yı övdükten sonra, "Susurluk olayı" nedeniyle Abdullah Çatlı'ya ilişkin eleştiriler yapan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e "sen kimsin lan" şeklinde hitap etmesini, tazminat nedeni saydı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey ile A. Esin Özbey'in açtığı davada; Ökkeş Şendiler, "lan" kelimesinin hakaret sayılamayacağını ileri sürerek, kelimenin Farsça kökenli olduğunu ve "vefasız" anlamına geldiğini iddia etti. Ancak mahkeme bu savunmaları geçerli görmeyerek, Ökkeş Şendilleri, manevi tazminata mahkûm etti. Karar yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşti.


0
2006-02-22 15:24:19
2006-02-19
Vehbi Koç'un çok özel mektupları
CHP'li ama DP'linin metresini oynuyor
Başbakan Devlet Adamı Değil...
“Yerli kardinaller”
Milli Şef'e 33. yıl töreni
Her yaşa uygun yayın
İki ayrı gözlükle İsmailağa Camii olayı
Özel arşivi ve anılarıyla Vehbi Koç
"DP'ye girmezsen Rahmi'yi alırız"
Efendilik çıkalı...
Vehbi Koç'un hayatı yeniden okurla buluştu
Ne Yaptı Araplar?
Yaşının küçüklüğü yazı işleri müdürlüğünden etti
İnternet özgürlüğü silaha dönüşürse dünyanızı karartır...
Bunlar...
Üçüncü klibini töre cinayetleri için çekti
'Atatürk'ü Seviyorum' Çince ve Uygurca'da
Büyük Türk gazetecisi
Can Dündar canımızı çok acıttı...
Can Dündar’ın ninesinden Türkiye gerçeğine
Kevser’in mekânı cennet olsun!
Çalıkuşları
Pamuk`un Nobel`i
Hayıflan canım hayıflan...
Benim 1979 ajandam
Ahmet Hakan'ın kötü günü
Hayaller ve gerçekler
Kurtlar Vadisi Irak bir ılımlı İslam filmi mi?
Common sense needed
Kurtlar Vadisi solu kıskandırdı
Can Dündar'ın Menderes-Ayhan Aydan belgeseli ve Yassıada
Yassıada mahkemelerinde cinsel sorular!
İTÜ'lüler de 'Milliyet ve Can Dündar' dedi
Aliye'yle Ayhan
Trajik Bir Aşk Öyküsü
52 Yıl Ödül Verebilmek
Gerçek Aşk Var
Menderes, Ayhan Aydan, İnönü
Mehmet Ali'den Kumar İtirafları
Rüzgar eken fırtına biçiyor
Mülkiyeliler Belgeseli ders olacak!
Meşal'i kim getirdi?
Yumruğu aradaki yer
Trabzon'da öldürülen papaz...
Devletin sabit hizmetkarı da burada okudu muhalifi de
Can Dündar az bilinen bir dönemi aydınlattı
Demokrasimizin de bağı var, üzümü yoksa da yaprağı var...
"Oğlum, servetime güvenme"
Muğlalı Paşa Sendromuna Ne Oldu?
'Şeriatın kestiği' acımazken, kanunun kestiği acıyorsa..
Vehbi Bey'in tarihinden...
Mülkiye Belgeseli
"Tatlı hayat" tuzağı
Bilinmeyen yönleriyle Vehbi Koç
Medya arkeolojisi ihmal edilecek uğraş değildir
'Komplo Teorisi' Değil, Komple Obskürantizm
İETT'nin şöhretler karması
'Vehbi Koç - Bir Yüzyılın Hikayesi' sergisi Ankara'da
Yanılgının böylesi
O e-postayı kim gönderdi?
O eski film!
Teşhiste hata çözümü engeller
Gorbaçov ve Ecevit
Korku filmi gibi...
En çok satanlar...
Başsavcı Nurettin Ok'un "Onur Günleri"
Vehbi Koç prensiplerinin belgeleri
Bu sefer okuyacak mıyız?
Sorularım var
Ulucanlar, kültür sitesi olmalı
2005'in Başarılı İletişimcileri ödül aldı
Öldüğünde Vehbi Koç'un cebinden tespih çıkmış
"Gençler Vehbi Bey'i örnek alsınlar"
Koç'tan Anıtkabir'e de balmumu Atatürk heykeli
Faşizme karşı 2 dakika suskunluk
Sıra İstiklal Marşı'nda mı?
Defter yırtanın defteri dürüle!
Limitler çizilmediğinden hep isteyen bir gençlik yarattık
ABD-PKK ve Irak Kürtleri
Beraber yürüdüler bu yollarda...
Bu adam neci?
Yalnız kovboylar
Eski şarkılarda güzel olan, 'söz' olmasıydı
Tutarsız saldırı
Türban-İsyan-Kadın: Biz kaç kişiyiz?
Yüzyılın Aşkları
Çetelerin çetelesi
Başbuğ Ve Kürtçe
'Ergenekon' yapılanması
Ergenekon Anayasası- 1
Ergenekon
Çetelerin 11 Eylül'ü
Atakoğlu'ndan genç müzisyenlere müjde!
Atilla Dorsay ve sinemayla geçen 40 yıl
Çok satanlar
Pentagon kurdurdu
'Dünya yazarı' Türkler çoğalıyor
Ergenekon Anayasası- 2
En çok satan kitaplar
Anılar ve yaşam öyküleri
M. Ali Birand bırakıyor mu?
Ergenekon
Sular duruldu mu?
Hayat ve ben
Kanal D haber için yeni isim
Gölbaşı'nda unuttukları arsa
Ecevit'in fotoğrafı yaraladı
Türkiye'yi kim karıştırmak istiyor?
TRT'nin halleri
Haftanın en çok satan kitapları
Öykülerin seramiği bugün açılacak
Can Dündar imza günü
Araştırmada sorulmayan sorular...
"Çıplak beton" ODTÜ'lü
Atatürk'ün Latife Hanım'ı ata bindirip kaçırmayı düşündüğünü biliyor muydunuz?
Ünlü yazarlara seramik yorumlar
Edebiyatın seramik yorumları İstanbul caddelerinde
Büyük patlama!
Tablo
Vehbi Koç'un hayatı bana ne öğretti?
Ayın kitabı
'Hayır ve şer'
Binlerce derecede eriyen harfler
İnternet yalanları
Romandan sokağa 'seramik kahramanlar'
İnternet ne kadar güvenilir?
Telaynak
Gülümse, babacığım!
Venüs ve baba
Kültür sanat gezgini durmaz artık
Paris'te son tango
Kendine de hapsolmamak için
Özal suikastının perde arkasındaki ünlüler...
Senin pantolon inseydi Ali Bey!
Üç boyutlu öyküler İstanbul sokaklarında
Konya'daki son Ermeni de gitti
İmzalamaya mecbur mu?
İstanbul sokaklarında üçboyutlu öyküler
Medya
Medya Politik
Kitap
Herkes 'kim bu?!' denilecek bir 'değer'dir
Hangi eser, nerede?
Laik eğitime inanan biri Köşk'e çıkmalı
Savaşan Hizbullah
Özürlüye sesli kitap
Gene hiçbir hazırlığımız yok
Ayın web siteleri
“Ağzı bozuk serserinin teki” bir köşe yazarı
Sen ne biçim Türk'sün?
Halife girer, biz girmeyiz!
İşgal haritası!
Deniz Gezmiş'in naifliğinde öleceğim...
O 'Almanlar' bizim Almanlar olmasın!
The famous map
Türkiye İşgal Altında mı?..
Valla almadılar, billa almadılar
Makedonya'da 'hain emeller' beslersem ne olur?
Çok satanlar
Can Dündar'ın haritası ve yabancılara mülk satışı
"Kiracıdan devren satılık"
Medyada müstehcenlik
"Mış gibi" yapmak
Basına not: 20 üzerinden 1
Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belli oldu
Can Dündar
İş eskiye dayanıyormuş!
"İşgal haritasına"na gizli önlem
Deniz, kum, güneş, anı ve biyografi
Acıları içimize gömmek...
Cüneyd Zapsu Ne Konuşmuş Olabilir?
El Zapsu Ne Verdi?
Danışmanı kime danışırsınız?
Sky Türk - Cafe Net
Ortadoğu: Gözlemler ve tespitler
Roma'ya bizi götürün!
Çok satanlar
Terör, bomba ve pompa
Dört dörtlük bir PR projesi
Ünlülerden barış çağrısı
En az Gümüşhaneli en çok İstanbullu okuyor
İç savaş mı istiyor kahraman olmak mı?
Türkiye sırada mı?
Üç boyutlu edebiyat
Tamamen duygusal
Milliyet'in reklam filmi
Yetiştik Çünkü Biz!...
En çok satanlar
Yalnız değilsiniz, çünkü Milliyet var
Vietnam - Türkiye
Medya, asker merakına makul bir gerekçe bulmadıkça...
Yargı, Kuğulu Park'a tecavüzü durdurdu
İnönü'den cumhurbaşkanı tarifi
"Ben artık filozofum"
Can Dündar Bodrum'da kitaplarını imzaladı
AKP'nin Beşinci Yılı - Aydınsallar ve Muhalefet...
"Hem ezin hem de demokrat olun!"
Yargıca saygı
Önce öğren, sonra konuş!
Yüzyılın Aşkları
Kısa etek ve kırık kemik
Bosna'dan bir çığlık
İstanbullular da şehirlerine sahip çıkıyor
Can Dündar'ın hoşuna gitmiş sanki
'Bence' diye başlayan cümlelere itibar etme, Aliciğim!
'Yürüyen Köşk' hizmete girdi
Ali Kırca olayı
Ailenizin sunucusu fantezi düşkünü çıktı
Gözyaşlarımıza hakim olamadık
Yazar Can Dündar okurlarıyla buluştu
Ali Kırca ile Müslüm Gündüz ya da Bakan Pepe ile siyahlar ve beyazlar
Pantolon meraklıları
100 yılın aşkları
Halife neden mayoyla denize girerdi de bunlar girmiyor?
Özdenetimsiz medya
Halkın Belediyesi
Şehir aydını İslamiyet'le barışıyor
Halifenin mayo giymesine dairdir
Güle güle demokrat general
Milliyet reklamı güzel ve doğru
Bizim gazetenin reklamı
Haberlerden haberler!
Lübnan'a AKP birliği!
Hiç "Kırca"lamamak en doğru strateji
Halife neden denize girerdi, bunlar girmiyor!
Seyreden mi suçlu, yoksa seyrettiren mi?
Eyüpsultan ve Pierre Loti
NTV güzellik iksirlerini kullanmaya devam ediyor
Can Dündar sallıyor
Gül, Babacan'a küsmüş!
İnançlar kalmayınca!
Gül, Babacan ve Avrupa Birliği
83. yıla özel kutlama
Yazının ve sözün duygusal sesi: Can Dündar
Türkiye'nin 'überseksüel'leri
Mustafa Koç ve Cem Boyner 'überseksüel'
Türkiye'nin überseksüelleri
Her şey sahte, yazılar bile...
'atv yine fenomen yaratacak'
Ankara Atatürk Lisesi 120 yaşında!
Can Dündar ile röportaj...
Kaçış yok, sersemleyeceğiz...
Metroseksüel ve überseksüel erkek
Dünyanın bütün aktörlerine selam verdirdim!
NTV logosu artık sol üst köşede
Eskiler ve yeniler
Yepyeni programlar sizleri bekliyor
Can Dündar soruyor: Neden?
Tarikat, siyaset ve devlet
Tarikat-Siyaset-Devlet
Gündeme Can'dan bakış
Türkiye'nin en seksi erkek köşe yazarları
İşte Türkiye'nin en seksi erkek köşe yazarı...
Türkiye'nin en seksi köşe yazarı seçildi
Sevgili öğretmenim, lütfen gerçekleri de anlatın çocuklara!
'Neden' tutmayacak. Peki neden?
Televizyonlar kan kırmızı!
Medya neyin peşinde?
Anlaşıldı; salı akşamları tartışacağız
Yeni bir 28 Şubat mı hazırlanıyor?
From the columns
İlk günden pişti oldular
Süperpoligon'un haberi ve Can Dündar'ın açıklaması
Said Nursi Belgeseli'ni Can Dündar'a yaptırmak
Can Dündar'a 'Serzeniş'
Taş Mektep'in 120'nci yılı
Kadın kokusu...
"Bir überseksüelin itirafları"
Düşünce özgürlüğü sınırlanabilir mi?
Önceliklerimizin Neler Olduğunu Bilmek...
Eskilere rağbet olsa bit pazarına nur yağardı değil mi?
Sürpriz, Neden?
Zeki Müren'i ne çabuk unuttuk?
Düşünce sınırlanabilir mi?
Lafı sahibine iade!
Akbank Kısa Film Festivali yarışma başvuruları için geri sayım başladı
İftar, sahur ve 301...
Kim kimden alıyor?
Dink: Beni niye yargılıyorsunuz?
301'in püf noktası
Tartışma...
301 FM ya da 141 FM
Meraklı köfte
"Bir überseksüelin itirafları-2"
"Bireysel Silahsızlanma" belgeselleri yarıştı
Tarih 3 derste nasıl öğrenilir!
"İftiracı kendisidir aynen iade ediyorum"
Bir tartışma programının düşündürdükleri
Bedel ödemek!
Bu ay bir piyango bileti alın!
"O kadar hizmet veriyorum ama Altın Portakal'dan bir davet gelmiyor"
Piçlik, hiçlikten evlâdır
Kenan Evren'i o da tanıdı...
Büyükanıt bugün konuşacak
Avrupa'da Türk olmak
Prof. Dr. Ortaylı: Papa Ayasofya'da dua etmemeli
Neden?
Gündemde ordu ve siyaset var
Türkçüleri kızdırdı, devrimcileri şaşırttı
Dündar'dan acele cevap bekleniyor
Gelecek haftanın konusu
Can Dündar'ın rakip kanalda programa başlayacağını sanarak eleştirdi, ortalık karıştı
Can Dündar anlamadığımızı sanıyor
28 Şubat "Star" yarattı...
Medya bizi nasıl uyardı?
Nasıl bir haber kanalı?
Kendi kanalını eleştirmenin zorluğu
Can Dündar, Ali Kırca olamaz. Çünkü!..
Farkı, hemen farkedeceksiniz
Bırakın, onlar da okusun
Yanıldığına sevinmek
Dizi danışmanı gazeteciler
Okurlardan
Yanlış adres ve Can Dündar!
Başer'den DTP'lilere: Halkın sabrını zorlamayın
Can Dündar kendisine hakaret edildiğinin farkında bile değil!..
Hasan Pulur'un Ayşe Özyılmazel'e yaptığı zalimce değil mi?
Komutanlarımız suç mu işliyorlar?
AKP'yi yerden yere vurdu
Aydın, gerçeklerden gocunmaz!
Giritlioğlu, dönem dizisi ve siyaset
FWD: Lütfen
Üç temsilci ile PKK sorunu biter mi
Temsilci bilmecesi
Bu defa erken davrandı
Üç temsilci neden atandı?
Rating Canavarı
Bir tarafta Güneydoğu, öte yanda irtica meselesi
Salı gecesi niye pişti var?
Başer'den Baydemir'e 'Sabırları zorlamayın'
Org. Edip Başer'den DTP'lilere sert uyarı
Koordinatörler zirvesi
PKK'ya af programı
İrtica, Kürt meselesi ve Nobel
Osmanlı, Türk, Türkiyeli
Halkın sabrını zorlamayın
Sabırları zorlamasınlar
"Can Dündar'a 'Puşt İksiri' içireceğim"
Bu haftanın küçük ayrıntıları
Yamyamlık ve avcılık
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!
Ömer Uğur: Sibel Kekilli'ye çok ayıp ettiler
Bize gurur veren ödüller
Şiirsiz Yaşamak
Şefin tavsiyesi
Güldemir Dündar'ı dövecek mi?
Can Dündar soruyor: Milliyetçilik neden yükseldi?
Milliyetçilik dalgası
Ahmet Hakan atakta
Tepki dediğiniz böyle olmalı
Kokan para
Yaşamak ve Mutluluk
Final en kötü bölüm oldu
Batıya Giderek Doğuya Varmak
Can Dündar'ı kızdırmışız!
Aldatma
İsmail Cem'i özlemişiz
Ankara'da ne okunuyor?
İki kanal iki kutlama
Çalışmaya geldik ölmeye değil!
Herkes, herkesi biliyor
"Canımı en çok Can Dündar ve Metin Münir'in yazıları acıttı, burada polemik yok, onlar yazdı"
Kale Grubunun ad ve logosu değiştiriliyor
"Puşt İksiri"ne devam
Can Dündar'a mektup: Puşt iksirini döktüm
Densizlik ekranı (!)
Dargınlık bitti
Fuar Etkinlikleri seçkisi
Fuar etkinlikleri
HaberTürk'ün sahibi Ufuk Güldemir: «Patron olmaktan başka çarem yoktu!»
Karaoğlan'ın bilinmeyenleri
Cinemascope ve Gelişim Yayınları
Yarım kalmış bir öykü
Ağar barışı
Fransa'dan geldi gönülleri fethetti
"Altın Portakal almama Almanlar daha çok sevindi"
İsveç sokakları Pamuk'u bekliyor
Avcının ölümü
Huzur, hayatın kendisi
Bu nasıl milliyetçilik?
Hangisi gerçek Atatürk?
Neden?
Yükselen Milliyetçilik
Hadi sen de bir takla attırsana hocam!
12 Eylül'ü bilmeyen gençler bu filmi izlemeli
92 yaşındaki kadın neden yargılanıyor
'Eve Dönüş' ekibinden farklı talep
'Her ülkenin siyahları var'
Rekabette kim öne geçti?
Drakula'yı unutun 'Eve Dönüş' korkunç
Haberin altı müzik!
Duvara karşı Sibel
Cumhurbaşkanı maaşı
Balıkçı Hasan'ın ünü Çeşme sınırlarını aştı
Etkinlik programı
"İnanca saygılıyız" diyenler, dürüst olun!
Ankaralı ve İstanbullu gazeteciler
Biz burada belgesel çekmiyoruz!
Yeni kitaplar ve devâsa bir ansiklopedi
Fikriye Hanımın sır ölümü
Abartıyor muyuz!
Bu geceye dikkat!..
Avrupa'dan uzaklaşıyor muyuz?
Bir Ecevit Belgeseli: Karaoğlan
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi
'Hz. Nuh" devlet mi?
60'lı yılların Türkiye'sini anlatan 'Hatırla Sevgili' bu gece başlıyor
Kafa kafaya vermek mi?
Yanık yanık koksa karanfil
Ecevit'in Son Görevi...
Ecevit: 'Bu düzen değişmelidir'
Temenni anlamında söylemiş!
Ecevitler'in aşkı
Akçam matematiği: Yüz yılda bir soykırım
Sarı Zeybek
6 bakan AB'yi sorguluyor
"Time-out" zamanı mı?
İki başarılı dizi
Salı sallanacak
Ne oldu size?
Müzakereye ara verelim!
Seyirci artık masal değil gerçekleri izleyecek
AB ile bir hesaplaşma gerekiyor
Ortanın solu, Ecevit'in yolu
Niye tutmuyor?
Cross-reader
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer
Sinan Çetin'in özel film arşivleri
AB paradoksu
Fikrimiz beğenilmedi!
Avrupa'nın yararına olmayan, Türkiye'nin yararına olamaz mı?
Ecevit'e "Cennet Kapısı"ndan uğurlama
Cennet Kapısı'ndan Uğurlandı
Ecevit'in Maraş ve Çatlı sırları
Hem devlet hem halk uğurladı
Ecevit'in sakladığı müthiş belge
Kendim ettim kendim buldum
Hatırla Sevgili hepimizin dizisi
5 N 1 Taziye
Bence BBC gibi Radikal de yanılıyor
Ecevit'i uğurlarken gazetecilik sınavı
Mezarı Gölbaşı'na taşınacak
İzleyiciden gelecek eleştirilere hazırım!
Seçim hayaleti ufkumuzu karartmamalı
Ecevit'in ardından
Polemik canavarı
Bülent Ecevit'in mezarı 'sevdiği bir yere' taşınacak
Rahşan'dan Ecevit'e 2. işkence
Şimdi de 'Gölbaşı'na taşıyacağım' dedi
İki lider, iki mesaj
Ara verip, soluk alırsak, bu iş biter
Bülent Ecevit'in mezarı taşınacak
Sol'da birleşme...
Soldaki 'Son Tango'
Herkes kendi konusunu tartıştırdı!..
8.5 milyon engelli adına 22 cesur yüreğin hikayesi
Hanımefendi sıktınız artık
Bülent Ecevit'in huzurunu bozmayın...
Engelleri Kaldıralım
Solda Arayış!
Umudumuz Prodi!
Ecevit'in mezarı taşınacak
Ahmet Hakan yanılıyor...
Onlara hiçbir şey engel olamadı...
Tempo fotoğraflarla engelleri kaldırıyor...
CHP burjuva partisi oldu...
MHP militanları İsrail'de gerilla eğitimi aldı mı?
Engelleri kaldıralım
Rahşan Ecevit, 80 trilyon TL'yi halka iade etmeli!
Ecevit'in belgesine MHP'den cevap yok
Can Dündar Köy Enstitüleri
Prime - Time'da tarih dersi
Şayet öyle olsaydı, şayet böyle olsaydı... Ve 'Sol'...
'Konuşulması gereken konular çok başka'
Kararları asker mi veriyor?
Tartışma adabı
Papa'nınki renkli, yararlı ve zayiatsız bir ziyaret oluyor, hayırlısıyla...
Karayalçın açıklık getirdi
Sloganlar karın doyurmuyor
Başa gelebileceği akla getirmek...
32. Gün'ümü geri istiyorum...
Eğitimde sıcak gelişmeler
Kafa atmasını yumruk sallamasını bilmeyen köşe yazarı olmasın!..
Freezing EU negotiations could be fatal
Kenan Evren'e bile mavi gömlek giydirdi
Bir ceset ne kadar yaşar?
"Polemikçi"liği medya siteleri artırdı...
Havanda su dövmek
Başın öne eğilmesin
Türkiye'nin kalem kavgaları
AB askı projesi için zemin hazırlıyor
17. Şûra ve konuşan sol
Ecevit'in mezarı taşınacak
Koç'un ayin coşkusu
Kenan Evren: IHL öğrencilerine de her üniversiteye girme şansı tanınsın
İmam hatipliler her üniversiteye girebilmeli
Dindarlık ve bağnazlık
Vicdansızlık ve iğrençlik
Türkiye'nin überseksüelleri
Can Dündar soracak 'Papa neden geliyor?'
Şiddet ve merhamet zamanı
Kimi izliyoruz, kimi zaplıyoruz?
Turan Yavuz
Eğitimde neler oluyor neler...
Papa Türkiye'ye ama 'neden?'
Önce 'Baba olacaksın' dediler, sonra da kanser...
Kısa cümlelerin festivali başlıyor
Taş Mektep 120. yılını kutluyor
Atatürk Lisesi 120 yaşında!.
İçki içip, eğlenen medenî ise...
Pelin Batu - Tarık Akan
Yakınlaşma mesajları
Ortaylı anlattı; gerisi laf ü-güzaf...
Yarışmacı sadece yarıştı!
Türkçe ayini Türk bayrağı ile bitirdi
Din Eğitimi
Papa yayınını en iyi kim yaptı
Müslüman ülkesinde Hıristiyan okulu
Mehmet Ali Birand'ın albümünden
"Atatürk de bazen sansür yapardı"
Bilişimde Genç Hareket
Festival kısa program geniş
Liderler zirvesi (!)
"Başbakanını asmış bir milletiz!"
Papaseverler
Tarihle edebiyatı ayırmak!
Kötü kadın rollerinden korkmuyorum
Bir haftanın küçük ayrıntıları
Patrik kıskandı
Barto krize girmiş!
Başlıyoooor, festival başlıyor
Şarlo filmi ödül getirdi
Kalemler ve Kılıçlar
Yıldönümünde bağış maratonu
İki 'küçük ayrıntı'
Tören edebi ama yazarlar siyasi
Törende fraklı gazeteciler
Hakan'a yakıştı
Ayinin ilginç konukları
Erkekler kadınlara neden bağlanır?
Ölüleri hayırla anmak
İhtilal yerine 150 bin $'lık teklifin tartışılması çok acıklı!
Naci Bey'in anıları
Anneannemi oynuyorum
Sempatik hristiyanlık, antipatik İslam!
2 Yılda 108 Türkçe Eser Yabancı Dile Çevrildi
Hodri meydan meselesi
Takva
Okurlara candan teşekkürler...
Milli Kütüphane 60 Yaşında
Türk Sineması 18'inci kez Strasbourg'da
CNN harbiden Türk
Oscar almanın yolu!
Canlı yayında AB tartışması
Kayseri'de öğrenci olmak
İstanbul'da Yürüyen Köşk'e ilgi
Yürüyen Köşk İstanbul'da ilgi odağı oldu
Yürüyen Köşk Yalova'nın turizm değeri oldu
Dumanlı havayı hep sevmişizdir
Demirkırat ve havyar
Hepsi «Yok deve!» demek için
Sezer'den İnönü jesti
'Menderes'in hitabet yeteneği güçlüydü'
Başkaldırabildikçe insanız
Yarın akşam 'Neden'i kaçırmayın
Köşk kavgası büyürken
Sandıklar zamanında konacak havası
Salı akşamlan seçmek çok zor
2007'nin falı belli...
Her sene iman tazeliyoruz!
"Türk Edebiyatının Dışa Açılması"
Veresiye yaşamak!
"Issız adaya giderken yanımda götüreceğim üç şey; Mazhar-Fuat-Özkan"
'Demirkırat' belgeselini izlediğimde kanım dondu
33'üncü yılda İsmet İnönü
ulan çok güldük, başımıza bir şey mi gelecek ne?
Ne seninle, ne sensiz
Bediüzzaman'ın zalimler karşısındaki muvaffakiyeti
Essen'de fuar ve 'Mutluluk'
Ölümünün 33. yılında anıldı
Meclis Başkanı Arınç Aşçı'yı ziyaret edecek
Arabulucular tanık olarak dinlenecek
'Aşçı, 123. kayıp olmasın'
Bir dil nasıl 'doğru' kullanılır?
'Hayata Dönüş'te arabulucular tanık
Aydınlar tanık olacak
Turp mu, maydonoz mu?
'Atatürk Gaziantep'i ÖRNEK gösterirdi'
'10. Yıl' milliyetçiliği
Sachmalama Kennan!
2006 Yılına Damgasını Vuran Kitaplar
Dilimizi bile askerler katletmiş!
GTO'dan önemli bir hizmet
Bu beylerin acaba hiç mi işi gücü yok?
En çok satanlar
"Menderes dönemini bilmiyordum, dizi sayesinde yaşıyorum"
Dil tartışması
Yaygara
Asrımızın Evita'sı
İsmet İnönü unutulmadı
Kefen Bayraklı Kale: Gaziantep
Antep Harbi ve Kurtuluş günü ilk kez şanına yaraşır şekilde kutlanıyor
Haydi Kurtuluş Törenine
İsmet İnönü unutulmadı
'Laik eğitime inanan biri köşke çıkmalı'
Belgesel niteliğinde bir eser
TED Koleji'nin büyük başarısı
Ecevit'teki şeytan tüyü


%23Did=2917 | 2917